2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az 52. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjának kurátori megbízatására

2006. december 20.
A Műcsarnok főigazgatója, a Velencei Biennále nemzeti biztosa pályázatot hirdet az 52. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjának kurátori megbízatására.
Pályázhat: kurátor, akinek mind hazai, mind nemzetközi kortárs művészeti szakmai referenciái is vannak, és angolul vagy olaszul tárgyalási szinten beszél.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • a pályázó kurátor, valamint a bemutatásra szánt művész(ek) rövid szakmai életrajzát (a pályázó nyelvtudásának feltüntetésével),
  • a kiállító(k) írásbeli hozzájárulását műveik bemutatásához,
  • a magyar pavilonban bemutatásra kerülő projekt és a többnyelvű (magyar-angol-olasz) katalógus szakmai koncepcióját,
  • a kiállítás és a katalógus nyers költségvetési tervét, a megvalósítás ütemezését. A projekt (kiállítás+katalógus) költségvetési terve nem haladhatja meg a bruttó 30 millió Ft-ot. A pavilon működtetésének költségeit a kurátornak csak abban az esetben kell terveznie, ha az - a projekt speciális volta miatt - eltér a szokásostól. A költségvetés nem kell, hogy tartalmazza a szállítás, szállás, valamint kiutazási költségeket, csak akkor, ha az eltér a megszokottól.
A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále, mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait. Megalapozott, szoros költségvetésű pályázatok nagyban megkönnyítik a bíráló szakmai testület munkáját. (A saját, illetve a kiállító művészek munkásságáról mellékletként beadott kiadványokat, portfoliókat a pályázók a döntés után visszakapják.) A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok érvénytelenek. (Ilyen például a többes kurátori, vagy a kiállítók által benyújtott, vagy a hiányos, illetve a határidőn túl érkezett pályázat.)

Beadási határidő: 2005. január 20. péntek, 12 óra.
A beadás helye: Műcsarnok Főigazgatói Titkárság.
A pályázatot szakmai testület bírálja el, melynek összetételét - az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő - a pályázatok beérkezését követően határozzuk meg. Az eredményhirdetésre a beadási határidőt követő tíz napon belül kerül sor a Műcsarnok honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázó és projekt rövid ismertetése, a további pályázók neve és pályázatuk címe, a bírálóbizottság összetétele.
A pályázat nyertesével a Műcsarnok megbízási szerződést köt. Amennyiben a szakmai bizottság nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításnak előkészítése - a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan - 1 hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva másik kiállítás megrendezéséről gondoskodik. A projekt lebonyolítója a Műcsarnok, ahol a Biennále lebonyolítását segítő Iroda áll a kurátor rendelkezésére. A kurátori feladatokról és kötelezettségekről valamint a magyar pavilon épületéről bővebb információ a csatolt dokumentumban olvasható.

Az 52. Velencei Képzőművészeti Biennále tervezett időpontja: 2007. június 10. - november 21. A rendezvény főkurátora: Robert Storr, kritikus, művész és kurátor, a Yale School of Art dékánja. Központi téma jelenleg nincs megjelölve. További információt a www.labiennale.org honlap tartalmaz, valamint érdeklődi a velencei biennále irodában lehet: Gáspár Júlia, biennaleoffice@mucsarnok.hu , 460 7000/123.

Budapest, 2006. december 11.

Dr. Petrányi Zsolt - nemzeti biztos, a Műcsarnok főigazgatója
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok