2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás JAZZ KLUBOK támogatására - Új beadási határidő!

2005. június 3.

A kiírás letöltése (doc)

Nyilatkozat (doc)

Űrlap (doc)


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Jazz klubok támogatására

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet jazz klubok számára jazz programok megvalósításával kapcsolatos költségek, a jazz előadásokon közreműködő művészek fellépésével összefüggő kiadások támogatására.

Pályázhatnak:

1. Azok a jazz klubok, amelyek önkormányzati fenntartású kulturális intézmény vagy az önkormányzat többségi tulajdonát képező közhasznú társaság keretei között működnek, évente legalább 8-10 jazz előadást tartanak és legalább 1 éve rendszeresen működnek.

2. Olyan jazz klubok, amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, legalább évi 8-10 jazz előadást tartanak és legalább 1 éve rendszeresen működnek.

A pályázatban részletezni kell, hogy milyen jazz előadások befogadását tervezik, valamint azt is, hogy az előadások költségeihez milyen módon és mértékben járulnak hozzá. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a jazz klub működési költségein belül a jazz előadásokon közreműködő művészek fellépésével összefüggő kiadások legalább ötven százalékát biztosítják.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kitöltött pályázati űrlapot, amely letölthető az Internet www.nkom.hu honlapjáról és díjtalanul beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ügyfélszolgálati Irodájában (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésével kérhető a nyomtatvány.

2. Jazz előadások programjának leírását, azok költségeit, valamint az előadásokhoz való hozzájárulás mértékét

3. Kitöltött pályázati űrlap mellékleteként a 217/1998. (XII.30) Korm. Rendelet alapján szükséges Nyilatkozatot.

4. A jazz klubot működtető önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező jazz klubok esetén a klub létezését igazoló hitelesített dokumentumot (alapító okirat az önkormányzat által hitelesítve, bírósági cégkivonat, illetve cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi - bíróság által hitelesített - másolata).

5. Egyéb, a pályázó által szükségesnek tartott kiegészítő mellékleteket.

6. A szervezet bankszámláját vezető pénzintézet - 30 napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a szervezet bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről.

7. Nyilatkozatot arról, hogy - amennyiben ez az alapító okiratból, a társasági szerződésből vagy más dokumentumból egyértelműen nem derül ki - a pályázó jazz-klubot működtet.

(Az 1-2 pontban megjelölt dokumentumokat 8-8 példányban, a 3-4-5-6 pontban megjelölteket pedig 2-2 példányban kérjük mellékelni).

A pályázatot - egy eredeti és 7 másolati példányban az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport címére (Budapest 1410 Pf. 219.), legkésőbb 2005. július 30. bélyegzővel - kizárólag postai úton lehet benyújtani. A borítékra írják rá: Jazz klubok támogatása .

A pályázati csomagot egy borítékban, de 8 különálló pályázati dokumentációként kérjük benyújtani.

A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői bizottsághoz nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatot nem küldjük vissza.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A bizottság a pályázatok beérkezését követő 30 napon belül tesz javaslatot a támogatás odaítélésére, melyről 30 napon belül a miniszter dönt.

A nyertes pályázók listáját a minisztérium a döntést követő 15 napon belül a Kulturális Közlönyben és az NKÖM honlapján nyilvánosságra hozza, a pályázókat az NKA írásban értesíti.

A támogatásban részesített szervezettel az NKÖM szerződést köt.

Dr. Bozóki András sk.

a nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok