2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj

2007. január 25.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, a Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács közösen pályázatot hirdetnek formatervezői tevékenységet folytató fiatal tervezők részére.

A pályázat célkitűzése: elősegíteni a hazai formakultúra fejlődését, a formatervezés integrációját az innovációba, a nemzetgazdaságba. Segíteni az önálló alkotói munkát folytató fiatal formatervezőket szakmai fejlődésükben, tehetségük kibontakoztatásában, lehetőséget biztosítani részükre egy saját kezdeményezésű, innovációs program kidolgozására.

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft havonta.

Időtartam: A vállalt munkaprogramtól függően, évenkénti megosztásban, legfeljebb 3 év.

Az ösztöndíj odaítéléséről az ösztöndíjprogram döntéshozó szerve, a Moholy-Nagy László formatervezési Ösztöndíjbizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság figyelemmel kíséri, és évente értékeli az ösztöndíjasok munkáját. Az Ösztöndíjbizottság a hároméves időtartamon belül jogosult dönteni az ösztöndíjak évenkénti meghosszabbításáról, illetve visszavonásáról.
Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli.

Pályázati feltételek

Az ösztöndíjra pályázhat minden 35 év alatti, magyar állampolgárságú és állandó magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy, aki
 • szakirányú tervezői diplomával rendelkezik,
 • Magyarország területén folytat önálló, alkotói tevékenységet,
  önállóan kialakított, megalapozott és 1-1 évre szakaszolható, a környezetkultúra gazdagodását eredményező - célirányos fejlődést mutató - szakmai programmal. Egy ösztöndíjra csak egy személy pályázhat.
A pályázó programja - a pályázó egyéni szakmai fejlődésén keresztül - segítse elő a hazai tárgy- és környezetkultúra fejlődését, a hazai termékek versenyképességének növelését.

Az ösztöndíjas, az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt nem részesülhet más hazai, államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban. A szabály megsértése esetén az ösztöndíjas teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A pályázat nyertesei az ösztöndíj időtartama alatt
 • kötelesek gondoskodni programjuk maradéktalan megvalósításáról,
 • kötelesek megfelelni a Pályázati Szabályzat előírásainak és az Ösztöndíjbizottság egyéb döntéseinek,
 • változatlanul folytathatják korábbi szakmai tevékenységüket, illetve tervezési munkát vállalhatnak akár alkalmazottként, akár alkalmi megbízásokra, megbízottként,
 • részt vehetnek szakmai pályázatokon, csoportos, illetve egyéni kiállításokon addig a határig, amíg ez vállalt feladataik teljesítését nem akadályozza.
A pályázat nyertesei éves programjuk megvalósításáról év közben az Ösztöndíjbizottság előtt, és év végén a nyilvánosság előtt is be kell számolniuk. A tárgyiasult eredményeket nyilvános kiállításon kell bemutatniuk, (ennek megfelelően a programot évenként értékelhetően kell összeállítani).

Az Ösztöndíjbizottság évente dönt az ösztöndíj folyósításáról, megvonásáról, esetleg visszafizetéséről abban az esetben, ha az éves beszámoló alapján úgy ítéli meg, hogy az ösztöndíjas nem valósította meg programját.

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:
1. A program címét, részletes kifejtését, a megvalósítás időtartamát és ütemezését, a rendelkezésre álló háttér megjelölését (pl. kivitelezői kapacitás, egyéb anyagi támogatás stb.),
2. Az önálló továbbképzésre vonatkozó terveket (pl. elméleti, idegen nyelvi, egyéb szakmai, DLA- vagy PhD-képzés stb.),
3. A pályázó szakmai életrajzát és eddigi munkásságát bemutató portfolióját,
4. Felsőfokú végzettséget igazoló okirat (diploma) másolatát, (külföldön szerzett végzettség esetén a magyar nyelvű fordítás illetve honosítás megléte kötelező),
5. Adatlap (kitöltve, aláírva).

Értékelési szempontok:
 • a program közhasznúsága, újszerűsége, hazai és nemzetközi, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége,
 • a pályázó felkészültsége a téma megvalósítására,
 • a program megvalósíthatósága.
A pályázat lebonyolítását az Ösztöndíjbizottság titkársága végzi. Kapcsolattartó: Szombathelyi Réka, tel.: (06-1) 355-0341, e-mail: szombathelyi.reka@budairajziskola.hu.

A pályázati kérelem anyagát egy példányban, postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás u. 45.
(A borítékra írják rá: Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj pályázat.)
A pályázat beérkezésének határideje: 2007. február 20. (kedd).

A pályázati kiírás és az adatlap beszerezhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodáján (1054 Budapest, Garibaldi u. 3.), az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu), a Design Terminál Kht. honlapján (www.designterminal.hu), a Magyar Formatervezési Tanács honlapján (www.mft.org.hu), illetve a Budai Rajziskolában (1123 Budapest, Alkotás u. 45.).

Budapest, 2007. január 12.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok