2024. február 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pillantás az oktatásra az OECD szemével

2006. szeptember 21.
Megjelent a Pillantás az oktatásra című OECD-mutatógyűjtemény 2006-os kiadása. Az elemzők megállapítják, hogy a tanulás, a tanultság és a tudás társadalmi megbecsültsége, az egyéni tanulási erőfeszítések és a tanulási eredmények reális iskolai és munkapiaci értékelése is fontos tényezője a nemzeti szintű eredményességnek.
A most megjelent, Pillantás az oktatásra című OECD-mutatógyűjtemény 2006-os kiadása bőséges adatokat és tárgyilagos elemzéseket közöl 2004-ről (pénzügyi adatokat 2003-ról), az OECD országok, valamint számos OECD partnerország oktatási teljesítményének és oktatáspolitikájának lényeges mennyiségi és minőségi jellemzőiről. A kiadvány elsősorban szakmapolitikusoknak, politikai döntéshozóknak készül, de haszonnal forgathatják a pedagógusok, szülők, diákok és az oktatásügy iránt érdeklődő laikusok is.

Az OECD elemzése szerint oktatási költségek terén Magyarország 2003-ban a GDP arányát tekintve az OECD-átlag (5,9%) felett költött az oktatásra: a GDP 6,1%-át fordította oktatási célokra. Ugyanakkor Magyarországon az egy tanulóra fordított becsült oktatási kiadás az általános iskola első évfolyamától a középfokú oktatás végéig összesen 44.699 USD, az OECD-átlagnak csupán 58%-a.

1995 és 2003 között az alap- és középfokú oktatásban, képzésben résztvevő tanulókra fordított kiadások minden országban nottek, Magyarországon több mint 30%-kal. Az alap- és középfokú oktatás finanszírozása OECD-átlagban 93%-ban állami forrásokból történik (Magyarországon 95% az állami finanszírozás aránya). A befektetés megtérülni látszik: az OECD térségben minden további oktatási év általában 3-6% közöttire becsült hosszú távú hatást gyakorol a gazdasági teljesítményre. Magyarországon, ahol a foglalkoztatottság viszonylag alacsony szinten stagnál, az egy főre eső GDP-növekmény túlnyomó része a munka növekvő termelékenységének tudható be, ami jelentősen összefügg az iskolázottság szintjének növekedésével.
Az OECD elemzői megállapítják, hogy a tanulás, a tanultság és a tudás társadalmi megbecsültsége, az egyéni tanulási erőfeszítések és a tanulási eredmények reális iskolai és munkapiaci értékelése is fontos tényezője a nemzeti szintű eredményességnek.

A kötet fejezetcímei és indikátor területei

A. fejezet: Az oktatási intézmények teljesítménye: mennyiség és minőség

A1. A felnőtt lakosság iskolázottsága
A2. A középfokú oktatási intézmények kibocsátása
A3. A felsőfokú oktatási intézmények kibocsátása
A4. Milyen matematikai műveltséggel rendelkeznek a 15 évesek?
A5. Különbségek a 15 évesek matematikai teljesítményében - iskolák és tanulók között
A6. Mit tudnak a leggyengébbek?
A7. A matematikai műveltség társadalmi meghatározottsága
A8. Munkaerő piaci részvétel és iskolázottság
A9. Befektetés a tanulásba: iskolázottság és kereset
A10. Az oktatás megtérülése: összefüggések a képzettség a gazdasági növekedés és a jóléti tényezők között
A11. A demográfiai változások következményei az oktatásra nézve

B. fejezet: Az oktatás finanszírozása: társadalmi befektetés az oktatásba

B1. Egy tanulóra/hallgatóra jutó oktatási kiadások
B2. Az oktatási intézményekre fordított kiadások a GDP-hez viszonyítva
B3. Köz- és magánkiadások aránya az oktatásban
B4. Az oktatásra fordított állami kiadások összege és megoszlása
B5. Tandíj, hallgatói hozzájárulás, oktatási támogatás a hallgatóknak és a háztartásoknak
B6. Oktatási kiadások a szolgáltatások típusa és költséghelyek szerint

C. fejezet: Hozzáférés az oktatáshoz: részvételi és képesítési mutatók

C1. Beiskolázási mutatók: az elemi iskolázástól felnőttkorig
C2. Részvétel a közép- és felsőfokú oktatásban
C3. Hallgatói mobilitás és külföldi hallgatók a felsőoktatásban
C4. A fiatalok oktatási és munkapiaci helyzete
C5. Részvétel a felnőttképzésben

D fejezet: A tanulás körülményei, az oktatás megszervezése

D1. Oktatási idő alapfokon
D2. Osztálylétszám és tanuló/pedagógus arány
D3. Pedagógus bérek
D4. Kötelező tanítási idő, pedagógus munkaidő
D5. Információtechnológia: hozzáférés és használat

A kiadvány tartalmi összefoglalója, táblázatai és az angol valamint magyar nyelvű sajtóanyag letölthető az OECD honlapjáról. A kötet Education at a Glance címmel angol nyelven megrendelhető az Euro Info Service-től (www.euroinfo.hu) és a Librotrade Kft.-től (www.deltasoft.hu/librotrade).

A kiadvány francia és német nyelven is megjelenik.

A kiadvány magyar nyelvű és hazai adatokkal kiegészített sajtóanyaga letölthető innen.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok