2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határon túli magyar irodalmi ösztöndíjak

2006. október 16.
AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
2006. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) ösztöndíjas pályázatot hirdet a 2006. évre határon túli magyar írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást.
Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve - korosztálytól függetlenül - kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázaton kizárólag a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotók vehetnek részt. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban.
Az ösztöndíjak odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter által felkért szakmai kuratórium dönt. Végleges döntést az oktatási és kulturális miniszter hoz.
A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak rendszere - műfaji megoszlás szerint - az alábbi ösztöndíj-kategóriákból áll:

1. Székely János ösztöndíj - költészeti és drámaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 6 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töltött alkotók kapják

2. Gion Nándor ösztöndíj - prózaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töltött alkotók kapják

3. Schöpflin Aladár ösztöndíj - kritikai ösztöndíj a határon túli magyar kritikusok részére az 1990-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: az ösztöndíjak 50%-át a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket be nem töltött alkotók kapják

4. Benedek Elek ösztöndíj - ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: nincs

A kiírásban meghatározott életkori arányoktól a Kuratórium kizárólag abban az esetben térhet el, ha azt a pályázatok színvonala különösen indokolja. Az eltérés indokairól írásbeli jelentést készít a Miniszter részére.

Az ösztöndíj bruttó összege 2006-ban: 600 000 Ft/fő

Az ösztöndíjat 6 hónapra szóló programmal lehet megpályázni, és ösztöndíj-kategóriánként legfeljebb három alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szépirodalmi művel, tanulmánnyal adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, részt vesznek egy - az OKM által megjelölt - nyilvános kulturális rendezvényen, hozzájárulnak a beszámolóként beadott műnek az OKM által biztosított egyszeri publikálásához, továbbá az ösztöndíj ideje alatt keletkezett művek publikálásakor feltüntetik a támogató és az általa folyósított ösztöndíj nevét.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
  • a kitöltött pályázati adatlapot és a nyilatkozatot
  • szakmai önéletrajzot (fel kell benne tüntetni, ha a meghirdetett időszak alatt pályázott vagy elnyert más magyarországi vagy külföldi támogatást, ösztöndíjat),
  • publikációs jegyzéket,
  • részletes munkatervet,
  • nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása.
Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

Ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet ösztöndíjban!

Pályázati adatlap a következő címen szerezhető be:
Románia: Romániai Magyar Könyves Céh - 540520 Marosvásárhely, str. Paltinis nr. 4.
Szlovákia: Nap Kiadó - 929 01 Dunaszerdahely, nám. Slobody 1203.
Ukrajna: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség - 294 000 Ungvár, Pravoszláv part 5.
Szerbia-Montenegró: Logos Grafikai Műhely - 24427 Tótfalu, Zlatiborska 4/a.
Szlovénia: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet - 9220 Lendva, Partizán u. 120.
Az OKM ügyfélszolgálati irodáján, valamint letölthető az alábbi honlapról: www.okm.gov.hu
Kizárólag a formai követelményeknek megfelelő, a szükséges mellékleteket tartalmazó pályázatokat vehetünk figyelembe.

Pályázatot csak azon személyek nyújthatnak be, akik a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az a személy, aki a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2006. november 17.
Kérjük a borítékra ráírni: "Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak" - a megpályázott ösztöndíj-egység megjelölésével.

A minisztérium csak a nyertes pályázóknak küld külön értesítést, a támogatottak listáját a fent megjelölt honlapon, valamint a helyi magyar nyelvű sajtóban tesszük közzé a döntést követő 15 napon belül.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Az OKM fenntartja magának a jogot, hogy a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjakat a megfelelő színvonalú beérkezett pályázatok arányában ítélje oda!

A pályázatokat az alábbi címre kérjük elküldeni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közművelődési Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
(A borítékra kérjük ráírni: "Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjpályázat")


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok