2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2010/2011-es tanévre a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe első évfolyamra felvételt nyert határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára

2010. május 26.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2010/2011-es tanévre azon a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe
 • nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre, illetve
 • nappali tagozatos mesterképzésre,
első évfolyamra felvételt és ezen időszakra pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyert külföldi állampolgárságú, határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2010/2011-es tanévben államilag támogatott képzésben folytatják megkezdett tanulmányaikat.
 
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel, a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
 
Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Balassi Intézettel közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatási és kulturális miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (1) ).
 • A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben az államilag támogatott képzésre felvételt nyert határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves tanulmányaik során a miniszteri ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk. Ennek hiányában a következő tanévben nem kaphatnak miniszteri ösztöndíjat.
 • A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács 2008. augusztus 18-i javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter részéről a 2008/2009-es tanévben az első éves alap-, és egységes (osztatlan) képzéses tanulmányaikra miniszteri ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatási és kulturális miniszter által újabb tíz hónapra - a 2010/2011-es tanév időtartamára - adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat, amennyiben a 2010/2011-es tanévben továbbra is államilag támogatott képzésben folytatják felsőoktatási tanulmányaikat.
 • A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács 2008. augusztus 18-i javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter részéről a 2008/2009-es tanévben első éves mesterképzéses tanulmányaikra miniszteri ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók, akik
 • a képzési követelmények szerint 5 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanévben nem szüneteltették/halasztották; vagy
 • a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanév során egy félév időtartamban szüneteltették/halasztották; vagy
 • a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ftv.) 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy félévvel meghosszabbítják*
 • jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatási és kulturális miniszter által újabb 5 hónapra - a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterének időtartamára - adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat, amennyiben a 2010/2011-es tanév őszi félévében továbbra is államilag támogatott képzésben folytatják felsőoktatási tanulmányaikat.
 • A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács 2008. augusztus 18-i javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter részéről a 2008/2009-es tanévben első éves mesterképzéses tanulmányaikra miniszteri ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók, akik
  • a képzési követelmények szerint 5 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanév során egy félév időtartamban szüneteltették/halasztották; vagy
  • a képzési követelmények szerint 5 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az Ftv. 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy félévvel meghosszabbítják*; vagy
  • a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanév során két félév időtartamban szüneteltették/halasztották; vagy
  • a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az Ftv. 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket két félévvel meghosszabbítják*
 • jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatási és kulturális miniszter által újabb 10 hónapra - a 2010/2011-es tanév időtartamára - adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat, amennyiben a 2010/2011-es tanévben továbbra is államilag támogatott képzésben folytat(hat)ják felsőoktatási tanulmányaikat.
 • A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács 2009. augusztus 19-i javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter részéről a 2009/2010-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan), illetve mesterképzéses tanulmányaikra miniszteri ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatási és kulturális miniszter által újabb 10 hónapra - a 2010/2011-es tanév időtartamára - adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat, amennyiben a 2010/2011-es tanévben továbbra is államilag támogatott képzésben folytat(hat)ják felsőoktatási tanulmányaikat.
 • A miniszteri ösztöndíj e pályázat alapján a hallgatót a 2010/2011-es tanév 10 hónapos vagy a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterének 5 hónapos időtartamára illeti meg, azonban a miniszteri ösztöndíj folyósítását kizárja, ha a hallgató bármilyen okból kifolyólag nem államilag támogatott képzésben folytatja tanulmányait (pl. átsorolásra kerül költségtérítéses képzésre, halasztja /szünetelteti/ vagy befejezte tanulmányait stb.).
 • A miniszteri ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el.
 • A Balassi Intézet az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül - a 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján - szerződést köt személyenként a miniszteri ösztöndíjasokkal.
 • A Balassi Intézet a miniszteri ösztöndíjas hallgatókkal személyenként megkötött szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • A miniszteri ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő, a Balassi Intézettel megkötött miniszteri ösztöndíj adományozásáról szóló szerződésében rögzített intézményben, szakon a 2010/2011-es tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, ez alól kivételt képeznek a 2/B. és 2/C. kategóriákban a pályázati kategóriák részben meghatározott feltételekkel pályázók, akik a 2/D. pályázati kategóriába is benyújthatják pályázatukat.
 • Jelen pályázati felhívás keretén belül pályázhatnak azon miniszteri ösztöndíjas hallgatók is, akik a művészeti illetve a teológiai/ hitéleti képzési területhez tartozó szakon folytatják alap, illetve egységes (osztatlan) képzési tanulmányaikat.
 • A pályázat elbírálási szempontrendszere a pályázó 2009/2010-es tanévben elért eredményeit veszi figyelembe.
* Az adott képzési ciklusban az államilag támogatott képzés legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg úgy, hogy a hallgató nem lépheti túl az Ftv. 55. § (2) bekezdésében meghatározott, magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányaira rendelkezésre álló 12 félévnyi támogatási időt.
 
Pályázhat minden olyan határon túli magyar nemzetiségű személy, aki a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos alap- vagy egységes osztatlan, illetve mesterképzéses tanulmányainak első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.
 
A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem vehetnek részt a pályázaton azok a nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzésben és nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő személyek, akik a 2010/2011-es tanévben tanulmányaikat nem államilag támogatott finanszírozási formában folytatják (pl. akiket a felsőoktatási intézmény költségtérítéses képzésre sorolt át, vagy bármely más okból tanulmányaikat költségtérítéses formában folytatják)**;
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik ugyan elnyerték az első éves tanulmányaikra a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévre vonatkozó miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben új (a 2009. vagy a 2010. évben történt) felvételi eljárással létrehozott képzésben folytatják úgy, hogy ezzel egyidejűleg a korábban megkezdett és ösztöndíjazott képzésüket befejezték vagy a 2010/2011-es tanévben szüneteltetik/halasztják.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik részére az oktatásért felelős miniszter a 2007/2008-as tanévben a magyarországi felsőoktatási alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzés teljes képzési időtartamára (nem ún. részképzésre) adományozott miniszteri ösztöndíjat és erre vonatkozóan a Balassi Intézettel ösztöndíj-szerződést kötöttek.
** Azonban pályázhatnak azok a nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzésben és nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő személyek, akiket a felsőoktatási intézmény a 2009/2010-es tanévre költségtérítéses képzésre sorolt át, de a felsőoktatási intézmény a 2010/2011-es tanévre ismét államilag támogatott képzésre sorolta vissza.
 
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázó pályázata benyújtásával meghatalmazza azt a felsőoktatási intézményt, melynek nappali alapképzésében vagy egységes osztatlan képzésében, mesterképzésében résztvevő hallgatója, hogy tanulmányi és finanszírozási státuszát az ösztöndíjpályázatában szereplő szakjára vonatkozóan a pályázat lebonyolítását végző Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóságának illetékes munkatársához továbbítsa.
 • A beérkezett pályázatok értékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága végzi.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által kijelölt Értékelő Bizottság tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. Az Értékelő Bizottság elnöke: Szantner Viktor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának titkárságvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatósága igazgatója; dr. Tóth Gábor, a Balassi Intézet THNYI irodavezetője; Szalay Gyula, a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésének tagozatvezetője; Benked László, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának ösztöndíjreferense. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács, melynek elnöke: Szantner Viktor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának titkárságvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Sipos Gábor, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóságának igazgatója és Szalai Gyula, a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzéseinek tagozatvezetője, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezete, melynek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • Az Értékelő Bizottság ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a BI THNYI irodájánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Értékelő Bizottság javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek határidejéről a BI THNYI irodájánál érdeklődhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának államtitkára hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó az oktatási és kulturális miniszterhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-a, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet 13. és 14. §-aiban meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal a Balassi Intézet - személyenként - szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • Az ösztöndíjas pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Balassi Intézet valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony működtetéséhez szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15%-a (a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 15. § (1) bekezdése szerint az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege 119.000,- forint, ennek alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege ennek 15%-a, azaz a 2010. évben 17.850,- Ft/hó).A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A miniszteri ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2010/2011-es tanévben államilag támogatott formában vesz részt, a miniszteri ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban, illetve rendszeres vagy rendkívüli szociális támogatásban) is.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési/bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
Pályázati kategóriák:
 
1. Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés - 274 fő***
Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos alap- vagy egységes osztatlan képzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.
A nyertes pályázók a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.
 
A pályázati kategória tervezett maximális keretszáma megegyezik az oktatási és kulturális miniszter részéről a 2008/2009-es és a 2009/2010-es tanévre az első éves magyarországi felsőoktatási alap- és egységes (osztatlan) képzésekre adományozott miniszteri ösztöndíjak számával.
 
Nem nyerhetik el az ösztöndíjat azok a pályázók, akik
 • nem érik el az elbírálási pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákra meghatározott minimum ponthatárt;
 • a 2009/2010-es tanév két szemeszterében nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (azon hallgatók esetében, akik a 2009/2010-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben /azaz a tanév egy félévében hallgatói jogviszonyuk szünetelt/ e kitételt úgy kell alkalmazni, hogy az aktív félévben teljesített kreditmennyiségnek el kell érnie az ajánlott tantervben az egy félévre előírt kreditmennyiség felét).
A fenti kitételek nem vonatkoznak azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévre a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2009/2010-es tanév teljes időtartamában halasztották/hallgatói jogviszonyuk szünetelt. E hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére.
 
Azon pályázók esetében, akik a 2009/2010-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy összehasonlíthatóak legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal.
 
Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják és a pályázati felhívásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az ösztöndíjban történő részesítésükről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania.
 
Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik
 • a 2010/2011-es tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve
 • a 2010/2011-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).
***Tervezett keret, mely az államháztartás 2009. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.
 
2. Nappali tagozatos mesterképzés - 41 fő***
Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.
 
A pályázati kategória tervezett maximális keretszáma megegyezik az oktatási és kulturális miniszter részéről a 2008/2009-es és a 2009/2010-es tanévekre az első éves magyarországi felsőoktatási mesterképzésekre adományozott miniszteri ösztöndíjak számával.
 
***Tervezett keret, mely az államháztartás 2009. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.
 
2/A. Pályázati kategória:
Azok a személyek pályázhatnak, akik
 • a 2009/2010-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el, vagy
 • a 2008/2009-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el; és
  • a képzési követelmények szerint 5 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanév során egy félév időtartamban szüneteltették/halasztották; vagy
  • a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanév során két félév időtartamban szüneteltették/halasztották.
A nyertes pályázók a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.
 
Nem nyerhetik el az ösztöndíjat azok a pályázók, akik
 • nem érik el az elbírálási pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákra meghatározott minimum ponthatárt;
 • a 2009/2010-es tanév két szemeszterében nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (azon hallgatók esetében, akik a 2009/2010-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben /azaz a tanév egy félévében hallgatói jogviszonyuk szünetelt/ e kitételt úgy kell alkalmazni, hogy az aktív félévben teljesített kreditmennyiségnek el kell érnie az ajánlott tantervben az egy félévre előírt kreditmennyiség felét).
A fenti kitételek nem vonatkoznak azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a 2009/2010-es tanévre a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2009/2010-es tanév teljes időtartamában halasztották/hallgatói jogviszonyuk szünetelt. E hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére.
 
Azon pályázók esetében, akik a 2009/2010-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy összehasonlíthatóak legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal.
 
Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják és a pályázati felhívásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az ösztöndíjban történő részesítésükről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania.
 
Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik
 • a 2010/2011-es tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve
 • a 2010/2011-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).
2/B. Pályázati kategória:
Azok a személyek pályázhatnak, akik
 • a 2008/2009-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el; és
 • a képzési követelmények szerint 5 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanévben nem szüneteltették/halasztották; vagy
 • a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az első két tanév során egy félév időtartamban szüneteltették/halasztották.
A nyertes pályázók a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterének 5 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.
Az e pályázati kategóriában pályázatot benyújtott hallgatónak lehetősége van egyidejűleg a 2/D. pályázati kategóriában is pályáznia, mellyel együtt - kedvező elbírálás esetén - a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára nyerhetnek el miniszteri ösztöndíjat.
 
Nem nyerhetik el az ösztöndíjat azok a pályázók, akik
 • nem érik el az elbírálási pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákra meghatározott minimum ponthatárt;
 • a 2009/2010-es tanév két szemeszterében nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (azon hallgatók esetében, akik a 2009/2010-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben /azaz a tanév egy félévében hallgatói jogviszonyuk szünetelt/ e kitételt úgy kell alkalmazni, hogy az aktív félévben teljesített kreditmennyiségnek el kell érnie az ajánlott tantervben az egy félévre előírt kreditmennyiség felét).
A fenti kitételek nem vonatkoznak azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a 2008/2009-es tanévre a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2009/2010-es tanév teljes időtartamában halasztották/hallgatói jogviszonyuk szünetelt. E hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére.
 
Azon pályázók esetében, akik a 2009/2010-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy összehasonlíthatóak legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal.
 
Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják és a pályázati felhívásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az ösztöndíjban történő részesítésükről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania.
 
Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik
 • a 2010/2011-es tanév őszi félévében felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve
 • a 2010/2011-es tanév őszi félévében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal.
2/C. Pályázati kategória:
Azok a személyek pályázhatnak, akik
 • a 2008/2009-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el; és
 • a képzési követelmények szerint 4 féléves képzési idejű mesterképzésben vesznek részt, és tanulmányaikat az Ftv. 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy félévvel meghosszabbítják.
A nyertes pályázók a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterének 5 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.
Az e pályázati kategóriában pályázatot benyújtott hallgatónak lehetősége van egyidejűleg a 2/D. pályázati kategóriában is pályáznia, mellyel együtt - kedvező elbírálás esetén - a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára nyerhetnek el miniszteri ösztöndíjat.
 
A pályázók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát a hallgató korábbi tanulmányi és tudományos/művészeti teljesítményének vizsgálata alapján kell kialakítania.
Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2010/2011-es tanév őszi félévében a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják, és a pályázati felhívásban meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az Értékelő Bizottságnak az egyedi elbírálás során a fentieken túl az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulását is vizsgálnia kell.
 
Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik
 • a 2010/2011-es tanév őszi félévében felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve
 • a 2010/2011-es tanév őszi félévében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal.
2/D. Pályázati kategória:
Azok a személyek pályázhatnak, akik
 • a 2/B. pályázati kategóriában is benyújtották pályázatukat és tanulmányaikat az Ftv. 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy félévvel meghosszabbítják; vagy
 • a 2/C pályázati kategóriában is benyújtották pályázatukat és tanulmányaikat az Ftv. 55. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket további egy (összesen kettő) félévvel meghosszabbítják.
A nyertes pályázók a 2010/2011-es tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.
 
A pályázók ösztöndíjban történő részesítéséről az Értékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács részére. Az Értékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát a hallgató korábbi tanulmányi és tudományos/művészeti teljesítményének vizsgálata alapján kell kialakítania.
Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják, és a pályázati felhívásban meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az Értékelő Bizottságnak az egyedi elbírálás során a fentieken túl az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulását is vizsgálnia kell.
 
A pályázók csak akkor részesülhetnek e kategórián belül kedvező elbírálásban, ha előzetesen a 2/B. vagy a 2/C. pályázati kategóriában a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács a 2010/2011-es tanévre már miniszteri ösztöndíjra javasolja őket. Amennyiben a pályázók a 2/B. vagy a 2/C. pályázati kategória alapján miniszteri ösztöndíjban részesülnek, azonban e pályázati kategóriában a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács nem javasolja őket miniszteri ösztöndíjra, akkor e pályázók csak a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterében 5 hónap időtartamban kaphatnak miniszteri ösztöndíjat.
 
Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik
 • a 2010/2011-es tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses finanszírozási formában folytatják, illetve
 • a 2010/2011-es tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).
A pályázatokat 2010. június 7-től lehet benyújtani.
 
A pályázatok beadásának határideje:
 
Elektronikus adatlap ("A" adatlap) elektronikus levélben történő elküldési határideje valamint a papír alapú "B" adatlap és csatolt mellékletek beérkezésének határideje:
 
2010. július 15. 17.00 óra.
 
Hiánypótlást - a megfelelően kitöltött és elektronikusan beküldött "A" adatlap valamint a papír alapú aláírt "B" adatlap kivételével - 2010. július 22. 12.00 óráig postai vagy személyes úton lehet eljuttatni a budapesti Balassi Intézet Tanulmányi és Hallgatói Nyilvántartások Irodájába (továbbiakban: BI THNYI)! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a határidő a beérkezés időpontját jelenti.
 
Pályázat beadás menete:
A pályázat beadása sorrendben az alábbi két részből áll.
 1. A pályázati "A" adatlap elektronikus beküldése. A pályázatokat a www.martonaron.hu honlapról letölthető elektronikus adatlap ("A" adatlap) kitöltésével és annak az alábbiak közül kiválasztott elektronikus levélcímre való megküldésével kell kezdeni. (A helyes kiválasztás érdekében kérjük, olvassa el a www.martonaron.hu honlapon található Lépésről lépésre c. leírást!)
 2. A pályázathoz tartozó papír alapú "B" adatlap és mellékleteinek személyes beadása, vagy postai úton ajánlott küldeményként történő beérkeztetése. A kötelezően benyújtandó papíralapú mellékletek jegyzéke megtalálható jelen felhívás csatolandó mellékeltek részében. Ezen kívül a pályázó beadhat még további, a pályázati elbírálási folyamatban a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumokat (ld. jelen pályázati felhívás csatolható mellékletek jegyzéke). A beadáshoz szükséges további részletes információk a www.martonaron.hu honlapon megtalálhatók (Lépésről lépésre c. leírás).
 
A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:
 
Figyelem! Személyes leadás esetén is szükséges az "A" elektronikus adatlap előzetes megküldése a kiválasztott beadási hely elektronikus levélcímére!
 
Balassi Intézet Tanulmányi és Hallgatói Nyilvántartások Irodája (BI THNYI) - Budapest
Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság - Debrecen
1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.
Tel: (1) 368-8860/ 104-es v. 135-ös mellék
Tel: (52) 536-722
E-mail: modfe@mad.hu
 
Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság - Pécs
Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság - Szeged
7634 Pécs, Rácvárosi út 70.
6725 Szeged,Kálvária sugárút 87.
Tel: (72) 251-637
Tel: (62) 420-140
 
A pályázatokat postai úton- ajánlott küldeményként - a pályázati anyag papír alapú "B" adatlapját valamint mellékleteit az alábbi címre kérjük eljuttatni:
 
Figyelem! Postai beadás esetén szükséges az "A" elektronikus adatlap előzetes megküldése kizárólag a modfe@mad.hu elektronikus levélcímre!
 
Balassi Intézet Tanulmányi és Hallgatói Nyilvántartások Irodája (BI THNYI)
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
"MÖDFE" jeligére
 
A beérkezett teljes pályázatokról annak iktatását követően a bonyolító a pályázót elektronikus levélben a pályázó által megadott elektronikus levélcímen értesíti a pályázati anyag beérkezéséről, legkésőbb 2010. július 27-én 10.00 óráig. A pályázatról, illetve a beadott pályázatok megérkezéséről telefonon és személyesen is lehet tájékozódni a fent megadott elérhetőségeken.
 
Kérjük, a benyújtás pontos körülményeiről tájékozódjon a www.martonaron.hu honlapon!
 
Szükséges mellékletek, igazolások:
 
Kötelezően benyújtandó pályázati anyag, csatolandó mellékletek (minden pályázati kategória vonatkozásában):
 
Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni a pályázathoz.
 • pontosan kitöltött elektronikus adatlap (modfe_A_NEPTUNKOD.xls), amelyet elektronikus úton, elektronikus levél formában kell benyújtani a megfelelő helyre;
 • pályázati anyag nyilatkozattal ellátott papír alapú "B" adatlapja (modfe_B_adatlap.doc, a www.martonaron.hu honlapról letölthető), mely tartalmazza az aláírt nyilatkozatot és a csatolt mellékletek összesítőjét (személyes vagy postai úton kell benyújtani a megfelelő helyre);
 • a tanulmányi osztály által hitelesített igazolás a két utolsó lezárt félév (2009/2010-es tanév őszi és tavaszi szemeszter) indexoldalairól, mely egyértelműen tartalmazza a tantárgyanként megszerzett érdemjegyeket vagy szöveges értékeléseket és a hozzájuk tartozó kreditpontokat. (Személyes beadásnál: a felsőoktatási intézmény által hitelesített - aláírt, lepecsételt - igazolást helyettesítheti, ha a pályázó a pályázati anyagot átvevő személynél a két félév indexoldalait helyben kinyomtatja a hallgatói elektronikus indexfelületről - Neptun vagy ETR -, amit aláírásával hitelesít. Postai beadásnál: a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített - aláírt, lepecsételt - igazolás);
 • hiteles igazolás a felsőoktatási intézménytől a 2009/2010-es tanév őszi és tavaszi szemeszterére vonatkozó ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségről (ennek hiányában a pályázat elbírálása során a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006 Korm. rendelet 23. § (5) bekezdésében meghatározott 30 kredit/félév irányadó kreditmennyiséget kell figyelembe venni);
 • a 2/C. és 2/D. pályázati kategóriákra pályázók esetében az államilag támogatott képzési idő meghosszabbításának részletes, géppel írt indokolása legalább 1 oldal terjedelemben;
 • érvényes személyi azonosító okirat (elsődlegesen az útlevél, ennek hiányában személyi igazolvány) egyszerű fénymásolata.
Csatolható mellékletek:
 
Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz.
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat személyes beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító munkatársának bemutatja);
 • publikáció(k) (szerzőként, szerkesztőként, fordítóként) első oldalának, valamint az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzéknek a fénymásolata; kötet- vagy folyóirat-szerkesztések esetében a szerkesztett mű egy oldalas kivonatáról és a tartalomjegyzékéről készített fénymásolat. (Publikáció típusok: szakkönyv, monográfia; egyetemi jegyzet, oktatási segédlet; közlemény - külföldi, szülőföldi vagy magyarországi referált szakmai folyóiratban, konferenciakötetben, tanulmánykötetben; közlemény, recenzió szakfolyóiratban; publikáció ismeretterjesztő folyóiratban.) Figyelem! A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációként nem kerülnek pontozásra! Ugyanakkor a konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok publikációként elismerésre kerülnek;
 • tudományos kutatóprojekt(ek)ben való részvétel hitelt érdemlő igazolása (a projektet szervező intézmény részéről kiállított - pecséttel, aláírással ellátott - igazolás). Figyelem! A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltüntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező;
 • tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó) készített a szervező intézmény által hitelesített másolata, illetve egyszerű másolata (egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat személyes beadásakor a pályázó az eredetit a lebonyolító munkatársának bemutatja);
 • művészeti tevékenység alátámasztása a szervező által kiállított hiteles igazolással;
 • közösségi tevékenység igazolása (kérjük feltüntetni a tisztség időtartamát!). Hallgatói önkormányzati tisztséget a felsőoktatási intézmény rektorának vagy a kar dékánjának aláírásával ellátott és az intézmény/kar pecsétjével hitelesített igazolás benyújtásával kell alátámasztani. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóság diákotthonaiban betöltött kollégiumi önkormányzati tisztséget a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóság igazgatójának vagy az adott kollégium igazgatója által kiállított igazolással kell alátámasztani.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok