2022. május 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás iskolák, felsőoktatási intézmények és sportlétesítmények akadálymentesítésére

2003. november 19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
iskolák, felsőoktatási intézmények és sportlétesítmények
akadálymentesítésére a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység
által meghirdetett “Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése”
PHARE 2003 program keretében

1. Pályázati felhívás referenciaszáma

HU 2003-004-347-02-01

2. Program és finanszírozási forrás

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése HU 2003-004-347-02-01 a PHARE 2003 program keretében.

3. Tevékenységek jellege, földrajzi területe és a projekt időtartama

(a) A program célja a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének és aktív részvételének elősegítése. A Pályázati Alap hozzá kíván járulni ahhoz, hogy oktatási intézmények, illetve sportlétesítmények szolgáltatásai fogyatékos személyek számára is elérhetőek legyenek. Ennek érdekében a Pályázati Alap a következő intézmények akadálymentesítését támogatja: általános és középiskolák, felsőoktatási intézmények, sportlétesítmények.
(b) Földrajzi terület: Magyarország
(c) A támogatott projekt maximális időtartama: a projekt időtartama nem lehet kevesebb 12 hónapnál, és nem haladhatja meg a 22 hónapot. A tevékenységeknek 2006. július 31-ig be kell fejeződniük.
A részleteket lásd a 12. pontban hivatkozott "Pályázati Útmutató”-ban.

4. Jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló teljes összeg

A rendelkezésre álló teljes összeg 4.000.000 euró, amelyből 3.000.000 euró PHARE támogatás, 1.000.000 euró a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és az Oktatási Minisztérium hozzájárulása.

A rendelkezésre álló források megosztása:

Általános és középiskolák

EUR 1 333 333.33

Felsőoktatási intézmények

EUR 1 333 333.33

Sportlétesítmények

EUR 1 333 333.33

Amennyiben egy-egy pályázati kategóriában a vártnál kevesebb vagy több pályázat érkezik, az “Általános és középiskolák” és a “Felsőoktatási intézmények” kategóriák között a források átcsoportosítására kerülhet sor.

Tevékenységek általános és középiskolák esetén
Az épület(ek) teljes körű akadálymentesítése, hogy az(ok) mindenfajta fogyatékkal élő személy számára használhatóvá váljon(anak), legyen szó akár mozgás-, látás- vagy hallássérültről, vagy értelmi fogyatékosról. Az akadálymentesítési munkálatok az alábbi tevékenységeket jelentik: az épület közvetlen külső környezetének akadálymentesítése; akadálymentes épület bejárat biztosítása; vízszintes és függőleges irányú akadálymentes közlekedés biztosítása az épületen belül; akadálymentes mosdók, és szükség esetén zuhanyzók és öltözők kialakítása; az épület összes közhasználatú funkciója akadálymentes használatának biztosítása; funkcionális akadálymentesítés. Amennyiben a megítélt támogatás nem fedezi az akadálymentesítési munkálatok teljes költségét, az akadálymentesítés ütemezett megvalósítása is megengedett a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint.

Tevékenységek felsőoktatási intézmények esetén
Az épület(ek) teljes körű akadálymentesítése, hogy az(ok) mindenfajta fogyatékkal élő személy számára használhatóvá váljon(anak), legyen szó akár mozgás-, látás- vagy hallássérültről, vagy értelmi fogyatékosról. Az akadálymentesítési munkálatok az alábbi tevékenységeket jelentik: az épület közvetlen külső környezetének akadálymentesítése; akadálymentes épület bejárat biztosítása; vízszintes és függőleges irányú akadálymentes közlekedés biztosítása az épületen belül; akadálymentes mosdók, és szükség esetén zuhanyzók és öltözők kialakítása; az épület összes közhasználatú funkciója akadálymentes használatának biztosítása; funkcionális akadálymentesítés. Amennyiben a megítélt támogatás nem fedezi az akadálymentesítési munkálatok teljes költségét, az akadálymentesítés ütemezett megvalósítása is megengedett a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint.

Tevékenységek sportlétesítmények esetén
Az épület(ek) teljes körű akadálymentesítése, hogy az(ok) mindenfajta fogyatékkal élő személy számára használhatóvá váljon(anak), legyen szó akár mozgás-, látás- vagy hallássérültről, vagy értelmi fogyatékosról. Az akadálymentesítési munkálatok az alábbi tevékenységeket jelentik: az épület közvetlen külső környezetének akadálymentesítése; akadálymentes épület bejárat biztosítása; vízszintes és függőleges irányú akadálymentes közlekedés biztosítása az épületen belül; akadálymentes mosdók, és szükség esetén zuhanyzók és öltözők kialakítása; az épület összes közhasználatú funkciója akadálymentes használatának biztosítása; funkcionális akadálymentesítés.

5. Jelen pályázati felhívás keretében igényelhető maximális és minimális támogatási összegek

Támogatások nagysága

 

Minimális igényelhető támogatás

Maximális igényelhető támogatás

Minimális igényelhető támogatás

Maximális igényelhető támogatás

A támogatás maximális aránya a projekt teljes költségveté-sében

 

Lift építése esetén

Lift építése esetén

Lift nélkül

Lift nélkül

 

Általános és középiskolák

60000 euró

90000 euró

10000 euró

40000 euró

90%

Felsőoktatási intézmények

40000 euró

290000 euró

40000 euró

290000 euró

80%

Sportlétesít-mények

30000 euró

90000 euró

20000 euró

60000 euró

80%

6. A támogatható pályázatok maximális száma és megoszlása

Az odaítélhető támogatások maximális száma

Általános és középiskolák

133

Felsőoktatási intézmények

33

Sportlétesítmények

66


JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

7. Jogosultság: Kik pályázhatnak?

Általános- és középiskolák
Olyan 12 évfolyamos általános iskolák pályázhatnak, melyek tanulói létszáma legalább 700 fő. A nem 12 évfolyamos általános iskolák egy ugyanazon megyében lévő középiskolával közösen nyújthatnak be pályázatot. Utóbbi esetben a főpályázó az általános iskola, és közös pályázat esetén a két intézménynek együttesen kell, hogy legalább 700 diákja legyen.

Felsőoktatási intézmények
Az Oktatási Minisztérium által fenntartott felsőoktatási intézmények. Integrált intézmények esetében karonként egy, más esetekben intézményenként egy pályázat nyújtható be.

Sportlétesítmények
Magyarország egész területén olyan sportlétesítmények tulajdonosai, fenntartói, üzemeltetői pályázhatnak, melyek több funkció ellátására alkalmasak, azaz minimum két beltéri sporttevékenység (pl. vívás és kosárlabda) végezhető az épületben, valamint legalább egy kosárlabda-pálya méretű teremmel rendelkeznek. A fővárosban vagy megyei jogú városokban található uszodák szintén pályázhatnak támogatása.


ELŐRELÁTHATÓ MENETREND

8. Az elbírálási eljárás eredményeinek közzétételi időpontja előreláthatólag:

2004. június


BÍRÁLATI SZEMPONTOK

9. Bírálati szempontok

Lásd a “Pályázati Útmutató” 2.3 pontja alatt.


PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

10. Pályázat formátuma és a megadandó részleteks

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani a 12. pontban hivatkozott Pályázati Útmutatóhoz csatolt pályázati űrlapot használva, a pályázati űrlap formátumát és a megadott utasításokat szigorúan követve. Minden pályázatot egy eredeti aláírt példányban és öt másolatban kell benyújtania a pályázónak összefűzve vagy bekötve.

11. Pályázat benyújtási határidő

A pályázatnak 2004. március 16. 16:00 óráig kell beérkeznie. Minden pályázatot a Technikai Segítségnyújtó Szervezethez:

Mobilitás
1145 Budapest, Amerikai út 96.

kell eljuttatni a fenti határidőig. A határidő után beérkezett pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek még akkor is, ha a postai bélyegzőn a határidőt megelőző dátum szerepel.

12. Részletes információ

A pályázati felhívás megtalálható az alábbi honlapokon:

Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység: www.cfcu.hu
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium: www.gyism.hu
Oktatási Minisztérium: www.om.hu
Technikai Segítségnyújtó Szervezet: www.mobilitas.hu

Jelen pályázati felhívásról részletes információt tartalmaz a “Pályázati Útmutató”, amelyet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt kizárólag a Technikai Segítségnyújtó Szervezet internetes honlapjáról lehet letölteni: www.mobilitas.hu.

Tájékozódni lehet továbbá a regionális információs napokon. A részletek és pontos dátumok megtalálhatóak lesznek a Technikai Segítségnyújtó Szervezet honlapján: www.mobilitas.hu.

Jelen pályázati felhívással kapcsolatos bármely kérdést (megjelölve a pályázati felhívás 1. pont alatt szereplő referencia számát) írásban (e-mailen, faxon vagy levélben) kell elküldeni a Technikai Segítségnyújtó Szervezetnek a következő címekre:

Mobilitás
1145 Budapest, Amerikai út 96.
Fax: (06 1) 273-4278
e-mail: pharepalyazat.akadalymentesites@mobilitas.hu

Minden pályázó számára ajánlott, hogy a pályázati határidő lejárta előtt rendszeresen keresse fel a fenti internetes honlapot, ahol a Szerződő Hatóság közzéteszi a leggyakrabban feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok