2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  
A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 14:43
Tisztelt Molnár Zsolt!

Tájékoztatom, hogy kérdéseire a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet választ kapni.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is”.

A fentiek szerint tehát azonos képzési cikluson belül (pl. alapképzés keretében) az első, illetve az első képzés 3. félévéig megkezdett második tanulmány lehet államilag támogatott, s ebben az esetben egy támogatott félévnek számítanak, egyébként a párhuzamosan vagy később folytatott képzés csak költségtérítéses lehet!

A 12 félévből megmaradó támogatási féléveket másik képzési ciklusban (pl. mesterképzés) jogosult igénybe venni.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 14:40
Tisztelt "SzBarbara"!

Egy másik intézményben teljesített kreditek elfogadásáról az adott felsőoktatási intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönthet, a tantárgyi program alapján, a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével.
Ezt a folyamatot a tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni.
Ennek megfelelően Önnek a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon kell eljárnia abban az intézményben, ahol tanul.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 14:37

Tisztelt "aszesz"!

Egy adott képzésen annyi ideig lehet államilag támogatott hallgató, amennyit az adott szak képzési és kimeneti követelménye meghatároz. Az alapképzések 6-7-8 félévesek lehetnek, így annyi államilag támogatott félévet lehet azokra felhasználni. A támogatási idő legfeljebb 2 félévvel meghosszabbítható.

Amennyiben nem tudja befejezni a tanulmányait a meghosszabbított támogatási időben sem, tanulmányait csak költségtérítéses formában folytathatja.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály
 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 12:15
Tisztelt Kis Andrea!

A felsőoktatási felvételi eljárás során minden dokumentum benyújtható a jelentkezési határidő után is, legkésőbb 2010. július 8-áig.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 12:13

Tisztelt "valaki"!

Amennyiben az első oklevelét költségtérítéses képzésben szerezte, minden korlátozás nélkül jelentkezhet államilag támogatott képzésre.

Üdvözlettel:
Dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 12:10

Tisztelt "orshe89"!

Sajnálom, hogy levelére csak most tudok válaszolni, de remélem, hogy felvételi jelentkezése ügyében helyes döntést hozott tegnap.

Tájékoztatom, hogy kérdésére a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet választ kapni.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is”.

A fentiek szerint tehát azonos képzési cikluson belül (pl. alapképzés keretében) az első, illetve az első képzés 3. félévéig megkezdett második tanulmány lehet államilag támogatott, s ebben az esetben egy támogatott félévnek számítanak, egyébként a párhuzamosan vagy később folytatott képzés csak költségtérítéses lehet!

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 12:00
Tisztelt "NRony"!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy kérdésére a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet válaszolni.
A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ...”, és a 161. § (2) szerint „akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, az 55. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásában - bármely képzési ciklus esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.”.

A levelében megadottak alapján Ön eddig csupán költségtérítéses képzésben vett részt, s még mind a 12 félév rendelkezésére áll. Ebben az esetben nincs jogszabályi akadálya annak, hogy bármely képzési ciklusban (FSZ, alapképzés, mesterképzés) igénybe vegye az állami támogatást.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 11:58
Tisztelt "turiandras"!

Az Ön által felhasználható támogatási idő kiszámításánál alapvetően a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is”.

A levelében megadottak alapján a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen alapképzésben jelentkezésének és az állami támogatás igénybe vételének – a 12 félévből megmaradt félévre – finanszírozási oldalról jogszabályi akadálya nincs. Mivel az egyetemi és mesterképzés támogatási szempontból azonos ciklust jelent, ezért mesterképzésben már nem vehet állami támogatást igénybe.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.18. 11:53
Tisztelt "zstothagi"!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy kérdéseire pontos válasz a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet), valamint az ebben a tárgyban hozott intézményi, helyi szabályozás (továbbiakban szabályzat) alapján kapható.

A törvény és a rendelet alapján az alábbi válaszok fogalmazhatóak meg:

- Járhatna fia államilag finanszírozott képzésre?

- A fia rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is”.”.

A levelében leírtak alapján fia még hat félév állami támogatásra jogosult, de a fenti szabályozás második részében megadottak miatt ezen féléveket már az alapképzés keretében nem veheti igénybe, mert a korábban felhasznált hat félév is ehhez a képzési ciklushoz tartozott. Tehát igen, járhatna, de más képzési ciklusban (pl. FSZ).

- Jogos-e a teljes tandíj fizetése?

- A nem államilag támogatott képzésben résztvevők esetében költségtérítésről beszélünk, amelynek alapvető szabályait a törvény 126. § állapítja meg. Ezek szerint a költségtérítés és a térítési díj megállapításának és módosításának rendjét az egyetem térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni. Továbbá a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján a rektor dönt a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetén a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a részletfizetés engedélyezéséről.

A rendelet 4. § (1) szerint „A hallgató fizetési kötelezettségének teljesítéséhez mentességet, részletfizetési kedvezményt, halasztást kérelme alapján kaphat.”, amelyek érvényesülését szintén a fent megjelölt intézményi szabályzatok konkretizálják.

Ennek megfelelően kérdésükre a választ az egyetemi szabályzatokban találhatják meg.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

mikloskaa üzenete
2010.02.18. 10:54
Tisztelt Szerkesztők!

Doktori képzésben szeretnék résztvenni és arról érdeklődnék, hogy pontosan melyik jogszabály szabályozza az állami ösztöndíj mértékét, illetve hol lehet ennek mértékéről tájékozódni. Szintén ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy az ösztöndíjt nyáron is, tehát tanítási időn kívül is folyosítják-e.

Tisztelettel: KM
Antsa üzenete
2010.02.18. 00:06
Tisztelt Szerkesztők!

Ötödéves osztatlan képzéses egyetemi hallgató vagyok. Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a tanulmányaim során egy félévre költségtérítéses képzésre kerültem át, egy tantárgy háromszori felvétele és nem teljesítése miatt, amikor is csökkentett, 50 %-os tandíjat kellett fizetnem. Azt szeretném megtudni,hogy ez a félév így beleszámít-e az államilag finanszírozott félévek számába, vagy ez költségtérítéses félévnek számít, és akkor nem a 12., hanem a 13. félévemig vagyok államilag finanszírozott hallgató.
Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: ZA.
eripsa üzenete
2010.02.17. 11:59
Tisztelt Szerkesztők!

Érdeklődni szeretnék, a Semmelweis Egyetemen belül megvalósítható-e az átjelentkezés gyógyszerésztudományi karról általános orvosira, feltételeiről, körülményeiről. Válaszukat előre is köszönöm!
almacsutka üzenete
2010.02.16. 19:47
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Most már minden világos.
Stamas üzenete
2010.02.16. 17:42
Tisztelt Szerkesztők!


Harmadjára sem kaptam választ a kérdésemre. Valahogyan kimaradtam:( Na mindegy! A kérdésem ugyanaz. Az első kérdésem: 2004/2005 tanévben kezdtem el a tanulmányaimat nappali tagozaton ,tanító szakon. Hány félév az, amit ebben az esetben az állam támogat, illetve az iskolák külön eltérhetnek-e attól? (iskola válogathatja-e?) A másik kérdésem az lenne, hogy én a 9, illetve 10 félévben aktív hallgató voltam bár, de egyetlen egy jegy sem került beírásra,mert nem jártam a főiskolára családi okok, illetve tartós betegség miatt. Ebben az esetben kérhető-e az iskolavezetősége, hogy ez ne számítson bele az államilag támogatott félévekbe? Ha igen, akkor mit kell tenni? Válaszukat előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2010.02.16. 15:16
Tisztelt "angszoc"!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy első kérdésére a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet válaszolni.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is”.

Mivel Ön nem mesterképzésben, hanem egy másik képzési ciklusban, azaz alapképzésben kívánja második képzését megkezdeni, ezért az állami támogatás - az 56. § (3) bekezdésében szabályozott kedvező lehetősége - igénybe vételének jogszabályi akadálya nincs.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.16. 15:14
Tisztelt "valcsika"!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy első kérdésére a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet válaszolni.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál és felhasználásánál az Ön esetében alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ...”, továbbá a 161. § (2) szerint „akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, az 55. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásában - bármely képzési ciklus esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.”.

Tehát a levelében megadottak alapján az Ön mesterképzésre jelentkezésének és az állami támogatás igénybe vételének – finanszírozási oldalról – jogszabályi akadálya nincs.

Második kérdésére is hamarosan válaszolunk.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.16. 12:53
Tisztelt "epitesz77"!

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy kérdéseire a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet válaszolni.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál és felhasználhatóságánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie:

A törvény 161. § (2) szerint „akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, az 55. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásában - bármely képzési ciklus esetén - azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.”.

Az Ön rendelkezésére álló támogatási idő felhasználásánál pedig a törvény alábbi rendelkezését kell figyelembe vennie: „55. § (2) ... Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is”.

Végezetül a főiskolai végzettség és az alapképzés, az alábbiak szerint azonos képzési ciklusnak számítanak: „158. § (4) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.”

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.16. 12:49
Tisztelt "Vaarpet"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény értelmében Önnek az oklevelet ki kell adni a következő rendelkezés szerint:

Ftv. 63.§ (3) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára.

Üdvözlettel:
Dr. Rádli Katalin
főosztályvezető-helyettes

 

cosy üzenete
2010.02.16. 12:33
Tisztelt OKM!

A 2006/2007-es tanévben kezdtem meg a tanulmányaimat, bolognai képzésben. Nem igazán tisztázott számomra, hogy 12 vagy X+2 félévet fizet-e az állam? És ha mindkét eset fennáll,akkor hogyan tudom felhasználni a 12 félévet? Ebben kérnék tájékoztatást.

Várom mielőbbi válaszukat.

Tisztelettel: Pólya Franciska
gigike84 üzenete
2010.02.16. 11:58
Tisztelt OKM!

Ha hagyományos/táv képzést folytatom,de felvételizek a bolognai képzésre, h. 1-sős legyek újra,mert már hagyományosban nem fogom tudni befelyezni.De ha nem vesznek fel,akkor folytathatom a hagyományos képzést tovább és beiratkozhatok, ugyan úgy,mintha nem is felvételiztem volna?
Illetve ha felvesznek akkor milyen hátránnyal indulok értem itt pl, hogy a szigorlataim kárba vesznek?

Válaszát előre is köszönöm!

Üdv:H.Ági
A Szerkesztők üzenete
2010.02.16. 11:10

Tisztelt B. Péter Pál és "Shila01"!

Kérem, olvassák el az Oktatási Hivatal mai közleményét: ma este 22 óráig meghosszabbították a jelentkezési határidőt.

http://www.okm.gov.hu/felsooktatas/meghosszabbitottak


Üdvözlettel,

a szerkesztők

Shila01 üzenete
2010.02.15. 23:17
Tisztelt Felvi.hu

Az előttem szólóhoz szeretnék csatlakozni! Őszintén fel vagyok háborodva, hogy megfosztanak azon jogomtól,hogy dolgozó fiatalként,munka után jelentkezhessek valamely felsőoktatási intézménybe a határidő lejárta előtt négy órával.

vasslaszlomakaveli
gizgaz üzenete
2010.02.15. 22:21
Tisztelt OKM!

Ezúton szeretném hivatalosan feljegyezni, hogy ha nem sikerül jelentkeznem felsőoktatási intézménybe, az csak a felvi.hu hibás működésének, folyamatos 504-es hibaüzeneteinek köszönhető. Kedvesem hasonló cipőben jár.
Felhasználónevünk a felvi.hu-n:
gizgaz
Lillyboo


Kérem, ne töröljék az üzenetet, képet készítek az oldalról.
Az itt leírtak bizonyítékként szolgálhatnak jogvita esetén.

Üdvözlettel:
B. Péter Pál
JZsofi üzenete
2010.02.15. 20:41
Tisztelt Szerkesztőség!

A kérdésem az lenne, hogy párhuzamosan végzek két alapképzést; A 2006/2007-es tanévben kezdtem a történelem alapszakot, amit nem fejeztem be (a hetedik félévemen vagyok túl). Emellett rekreáció szakon a 2009/2010-es tanévben kezdtem meg a tanulmányaimat.
Ebben az esetben mennyi államilag finanszírozott félévem van? Mivel a 6 féléves képzésen maximum 8 félévig lehetek, de ez egy szakra vonatkozik, mi a helyzet, ha két alapképzésre járok? És a párhuzamos féléveim viszont már összeadódnak, tehát összesen eddig 8 félévem volt alapképzésen (de nem egy szakon).

Válaszát előre is köszönöm:
J. Zsófia
Stamas üzenete
2010.02.15. 18:12
Sajnos nem kaptam választ a kérdésemre. Valahogyan kimaradtam:( Na mindegy! A kérdésem ugyanaz. Az első kérdésem: 2004/2005 tanévben kezdtem el a tanulmányaimat nappali tagozaton ,tanító szakon. Hány félév az, amit ebben az esetben az állam támogat, illetve az iskolák külön eltérhetnek-e attól? (iskola válogathatja-e?) A másik kérdésem az lenne, hogy én a 9, illetve 10 félévben aktív hallgató voltam bár, de egyetlen egy jegy sem került beírásra,mert nem jártam a főiskolára családi okok, illetve betegség miatt. Ebben az esetben kérhető-e az iskolavezetősége, hogy ez ne számítson bele az államilag támogatott félévekbe? Ha igen, akkor mit kell tenni? Válaszukat előre is köszönöm!
Stamas üzenete
2010.02.15. 18:02
Sajnos nem kaptam választ a kérdésemre. Valahogyan kimaradtam:( Na mindegy! A kérdésem ugyanaz. Az első kérdésem: 2004/2005 tanévben kezdtem el a tanulmányaimat nappali tagozaton ,tanító szakon. Hány félév az, amit ebben az esetben az állam támogat, illetve az iskolák külön eltérhetnek-e attól? (iskola válogathatja-e?) A másik kérdésem az lenne, hogy én a 9, illetve 10 félévben aktív hallgató voltam bár, de egyetlen egy jegy sem került beírásra,mert nem jártam a főiskolára családi okok, illetve betegség miatt. Ebben az esetben kérhető-e az iskolavezetősége, hogy ez ne számítson bele az államilag támogatott félévekbe? Ha igen, akkor mit kell tenni? Válaszukat előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2010.02.15. 17:13
Tisztelt "jandra01"!

Javasoljuk, hogy a kreditek ügyében érdeklődjön az intézménynél, ahova jár.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.15. 17:09
Tisztelt "piccola"!

Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben, tehát a válasz igen.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.15. 16:25
Tisztelt "almacsutka"!

Kérdésére választ kaphat a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet....”.

Tehát a 12 féléves orvosi képzés esetén maximum 14 félév támogatás vehető igénybe.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

A Szerkesztők üzenete
2010.02.15. 16:23
Tisztelt "lolobrigida11"!

A levelében közölt adatok elégtelenek arra, hogy pontos választ tudjak adni. Így csupán arról tájékoztathatom, hogy kérdéseire pontos válasz a többször módosított, jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet), valamint az ebben a tárgyban hozott intézményi, helyi szabályozás (továbbiakban szabályzat) alapján kapható.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ...”.

Továbbá a törvény 55. § (4) szerint az „adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje”.

Remélem a fentiek és a helyi szabályozás alapján meg tud bizonyosodni arról, hogy ezen képzéséhez rendelkezésére áll-e még támogatott félév.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

 

  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok