2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  
A Szerkesztők üzenete
2010.05.17. 14:19

Tisztelt "wacak69"!

Mindenki jelentkezhet államilag támogatott mesterképzésre, függetlenül attól, hogy az alapképzést államilag támogatott vagy költségtérítéses formában végezte.
Doktori képzésre csak akkor jelentkezhet, ha már elvégzett egy mesterképzési szakot. Ez felel meg a korábbi egyetemi végzettségnek, ez az előfeltétele a jelentkezésnek.

Üdvözlettel:
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.05.17. 14:15

Tisztelt "eperr"!

A mesterképzések motivációs beszélgetése – mint a neve is mutatja – nem felvételi vizsga, nem kötelező előre meghatározni a témaköreit. Természetesen a különböző felsőoktatási intézmények különbözőképpen dönthetnek arról, hogy mégis jeleznek-e előre témaköröket, vagy nem.

Üdvözlettel:
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.05.17. 14:13

Tisztelt "mangi"!

Levelében felvetett kérdésére az oktatási intézménytől kaphat pontos választ, javaslom, hogy írásban forduljon hozzájuk, kérve, hogy pontos jogszabályi hivatkozással indokolják álláspontjukat (leveléből nem derül ki az intézmény eljárásának pontos jogi alapja). Amennyiben jogszabály valóban nem teszi lehetővé, hogy Önök az ígért végzettséget megkapják, az intézmény téves tájékoztatása alapján jogorvoslattal élhetnek. Ahhoz, hogy pontos tájékoztatásra vonatkozó jogukkal, illetve jogorvoslati jogukkal élni tudjanak, kérdésüket, illetve panaszukat az oktatási intézményhez írásban kell eljuttatniuk.

Üdvözlettel:
Dr. Veres Pál
szakmai tanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.05.17. 14:11

Tisztelt "dorie"!

Amennyiben a felsőoktatásban felsőfokú szakképzésben tanulmányait eredményesen befejezte, újabb felsőfokú szakképzésben – a 12 államilag támogatott félév terhére – államilag támogatott formában nem vehet részt. Tanulmányainak sikeres befejezése után a rendszer az ön jelentkezését nem törli automatikusan. Önnek a beiratkozáskor kell nyilatkoznia arról, hogy tanulmányait felsőfokú szakképzésben sikeresen befejezte, ebben az esetben – felsőfokú szakképzésben – csak költségtérítéses formában vehet részt. Felhívom figyelmét, hogy további kérdéseivel a felvételi lapon megjelölt felsőoktatási intézményt keresse meg, ahol kérdéseire készséggel és felkészülten adnak tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Dr. Veres Pál
szakmai tanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.05.17. 14:04

Tisztelt "funnymoon"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 55. § (2) bekezdése szól arról, hogy egy személy 12 féléven át folytathat államilag támogatott képzésben tanulmányokat. Ez a jog ugyanakkor az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben, illetve szakképzés esetén a szakmai- és vizsgakövetelményekben meghatározott képzési idő figyelembe vételével érvényesíthető. A törvény hivatkozott szakaszának (4) bekezdése rögzíti, hogy a támogatott idő adott képzés esetén legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint a képzési idő. Amennyiben Ön adott képzési szinten államilag támogatott formában tanulmányait nem fejezi be, újabb felvétellel – hallgatói jogviszonyban – azonos képzési szinten is elkezdhet további, államilag támogatott tanulmányokat. Megjegyzem még, hogy a 12 féléven át államilag támogatott formában folytatható tanulmányok nem azonos képzési szinten történő további tanulmányok, hanem különböző szintek tanulmányok elvégzését célozzák. Felhívom még szíves figyelmét arra, hogy további kérdéseivel a képző intézményhez fordulhat, ahol minden bizonnyal készséggel adnak felvilágosítást a képzés finanszírozásával kapcsolatos kérdéseire. Tájékoztatom továbbá arról, hogy a támogatott félévek igénybe vételét az Oktatási Hivatal tartja nyilván, az igénybe vett és még igénybe vehető támogatott félévekről az Oktatási Hivataltól is kérhet felvilágosítást.

Üdvözlettel:
Dr. Veres Pál
szakmai tanácsadó

Darnya üzenete
2010.05.17. 08:33
Tisztelt Szerkesztők!

2005-ben nyertem felvételt a Miskolci Egyetemre (levelező képzés) és ez évben diplomázom. Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésem lenne, önök felé. A szakon amelyen végzem, egy középfokú, "C" típusú nyelvvizsga szükséges, bármely élő idegen nyelvből.

Én eszperantó nyelvből, felsőfokú, írásbeli vizsgát szereztem, azért, mert úgy informált a nyelvtanárom, valamint más intézményben tanuló hallgatók is, hogy bármely felsőfokú (A, vagy B) nyelvvizsga nemhogy egyenrangú, hanem magasabb szintű, mint a középfokú "C" tip. nyelvvizsga. Ennek ellenére a TO.-n közölték velem, hogy csak az írásbelit nem fogadják el, hanem szóbeli is szükséges.

Tehát az a kérdésem, hogy a felsőfokú "B" típusú nyelvvizsgám, betudható-e középfok "C" helyett. Egyébként egyáltalán nem értem, hogy más nagy nevű egyetemen (pl. Debrecen) hogy-hogy elfogadják ezt a verziót Miskolcon pedig nem?!

Előre is köszönöm MIHAMARABBI válaszukat! (Sajnos az idő nagyon sürget!!!)
gyhuszar üzenete
2010.05.16. 18:16
Tisztelt Szerkesztők!
2005 szeptemberében kezdtem el tanulmányaimat a Debreceni Egyetem TTK Vegyészmérnök (BSc, ALK)szakán. A felvételi tájékoztatóban a diploma megszerzéséhez alapfokú C vagy középfokú A vagy B típusú nyelvizzsga volt a követelmény. (Sajnos utólag az Egyetem honlapján már nem találtuk meg a kiírást). A TO-on viszont azt az infót kaptuk, hogy középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges. Szeretném az állásfoglalásukat kérni az ügyben, mert sokunknak ezen múlik a diplomája. Várom válaszukat! Köszönettel!
kriszta79 üzenete
2010.05.14. 22:25
egy javítás előző levelemhez: első diplomámat 2002 májusában szereztem meg.
kriszta79 üzenete
2010.05.14. 22:24
Tisztelt Szerkesztők!
Szeretném megkérdezni, vajon tanári másoddiplomás képzéshez köztelezhet- e az iskola arra, hogy "C" típusú középfokú nyelvvizsgát tegyek a diploma megszerzéséhez? az első tanári ( hegedűtanár, kamaraművész) diplomámat 2003- ban szereztem, és most, 2010- ben kapom meg másoddiplomás képzésben az óvodapedagógusi diplomámat. érvényben van- e az a 2002- es paragrafus, amelyben a nyelvvizsga kritériuma az első diploma megszerzésekor érvényben lévő szabályok szerint alakul? megjegyzés: az első diplomámhoz egy alapfokú C típusú nyelvvizsgám van.
megj. 2: beiratkozáskor aláírattak velünk egy papírt, hogy vállaljuk a közép C nyelvvizsga letételét.
válaszukat előre is köszönöm.
sztpaebpte üzenete
2010.05.14. 19:37
Köszönöm szépen a válaszát!
A felvételi eljárás során csak államilag támogatott képzést választottam, arra lenne lehetőség, hogy mégis elkezdhessem költségtérítéses formában? Ha lenne rá lehetőségem, (tehát a második alapszakomat költségtérítéses formában végezném), ezzel párhuzamosan attól még elkezdhetek egy mesterszakot államilag támogatottan? Köszönöm!
essza üzenete
2010.05.14. 16:29
Tisztelt szerkesztőség!Milyen iratokkal kellenne igazolnom,hogy félárva vagyok?És menny a mximálisan adható többletpont ezért?
A Szerkesztők üzenete
2010.05.14. 12:05

Tisztelt "sztpaebpte"!

A leírt esetben a második szakját csak költségtérítéses képzés keretében végezheti. Párhuzamos képzés keretében csak akkor lehetne a második szakon államilag támogatott hallgató, ha azt az első szak 3. félévéig megkezdte volna.

Üdvözlettel:
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.05.14. 11:53

Tisztelt "tibi88"!

Levelére válaszolva tájékozatom arról, hogy a leírt esetben – mivel a 6. félévét követően kezdi meg a 2. szakján a tanulmányait – a második szakon csak költségtérítéses formában folytathatja a tanulmányait, függetlenül attól, hogy az első szakon két félévig költségtérítéses hallgató volt.

Üdvözlettel:
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

tzatza üzenete
2010.05.13. 09:01
Tisztelt szerkesztő!
OKJ-és képzés.Az első szakmám alkalmazot grafikusi végzetség.Mostani tanfolyamon két szakmát kapunk az egyik az alkalmazot grafikusi amiből nem kell vizsgáznom a másik lakberendezés.Én csak a lakberendező szakmát kapom.És van pár olyan tantárgy ami mind kettőben benne van.Amikből nem kapok felmentést azzal az indokkal hogy nem modulosan vizsgáztam tavaly.Szeretném tudni hogy tényleg nem vagyok jogosúlt a felmentésre azokből a tantárgyakból ami mind kettőt érinti?
Tantárgyak Pl.:Vállalkozás ismeret,Tervezés elmélet,stb.
Előre is köszönöm
A Szerkesztők üzenete
2010.05.12. 16:06

Tisztelt Tóth Noémi!

Amennyiben egy külföldi felsőoktatási intézményben elvégzett alapképzési szakot követően egy magyar felsőoktatási intézményben kíván mesterképzésre jelentkezni, akkor továbbtanulás céljából a magyar felsőoktatási intézményben kell kérnie a külföldi oklevelének elismerését. Ezt követően jelentkezhet mesterképzési szakra.
 
Üdvözlettel:
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

Darnya üzenete
2010.05.12. 11:54
Tisztelt Szerkesztők!

2005-ben nyertem felvételt a Miskolci Egyetemre (levelező képzés) és ez évben diplomázom. Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésem lenne, önök felé. A szakon amelyen végzem, egy középfokú, "C" típusú nyelvvizsga szükséges, bármely élő idegen nyelvből.

Én eszperantó nyelvből, felsőfokú, írásbeli vizsgát szereztem, azért, mert úgy informált a nyelvtanárom, valamint más intézményben tanuló hallgatók is, hogy bármely felsőfokú (A, vagy B) nyelvvizsga nemhogy egyenrangú, hanem magasabb szintű, mint a középfokú "C" tip. nyelvvizsga. Ennek ellenére a TO.-n közölték velem, hogy csak az írásbelit nem fogadják el, hanem szóbeli is szükséges.

Tehát az a kérdésem, hogy a felsőfokú "B" típusú nyelvvizsgám, betudható-e középfok "C" helyett. Egyébként egyáltalán nem értem, hogy más nagy nevű egyetemen (pl. Debrecen) hogy-hogy elfogadják ezt a verziót Miskolcon pedig nem?!

Előre is köszönöm MIHAMARABBI válaszukat! (Sajnos az idő nagyon sürget!!!)
rdora üzenete
2010.05.12. 09:50
Tisztelt Szerkesztők!

Tudom, hogy sok kérdésre kell válaszolniuk és hogy mindenkit türelemre intenek, hogy minden kérdésre igyekszenek válaszolni, de én már több mint 2 hónapja írtam Önöknek és azóta se érkezett a problémámra válasz. A problémám a köztársasági ösztöndíjjal kapcsolatosan a következő volt:
Jelenleg a KE-PK-n vagyok végzős hallgató, tavaly szerencsére kitűnő tanulmányi eredményemnek és szakmai munkámnak köszönhetően részesültem köztársasági ösztöndíjban. Idén szintén olyan eredményeket produkálok, amely miatt lehet esélyem ezt az ösztöndíjat elnyeri, de mivel végzős vagyok nem tudom, hogy megpályázhatom-e azt ösztöndíjat. A tanulmányaimat folytatni szeretném mesterszakon, csakhogy az már nem a KE, hanem az ELTE lenne.
A kérdésem az volna, hogy kaphatok-e köztársasági ösztöndíjat, úgy, hogy ha az MA tanulmányaimat nem a BA szakos intézményben folytatom? Hiszen a törvényben az áll erről, hogy a hallgatói jogviszony szünetelése kizáró ok, de mi a helyzet akkor, ha a bolognai folyamatnak megfelelően én BA szakról MA szakra lépek tovább és intézmény változás is bekövetkezik az hallgatói jogviszony megszűnésnek számít?
A másik amivel gondban vagyok, hogy a KE-n (2010 június végén) végzek viszont a köztársasági ösztöndíjas pályázatokat július közepéig kell beadni és mivel most már nem a minisztérium írja ki, hanem az intézmény ezt a pályázatot lehetséges, hogy elesek végzősként az ösztöndíjtól és feleslegesen tanultam 5-ös átlaggal?
Összegzően végzős tanulóként pályázhatók a BA intézményemben az ottani eredményem alapján köztársasági ösztöndíjra, ha az MA tanulmányimat szeptembertől más intézményben folytatom?

Remélem hogy tudnak segíteni és megoldást mondani ilyen helyzetre, válaszukat előre is köszönöm!
kme19 üzenete
2010.05.10. 15:49
Megjegyzésemet, kérdésemet már a "közoktatás" fórumában is leírtam, de a téma a felsőoktatást érinti. Középfokú intézményben dolgozó pedagógusként megütközéssel tapasztaltuk, hogy érettségiző és továbbtanulni kivánó diákjaink a ballagás hetében (2010. április 26-30) alkalmassági vizsga kötelezettségüket teljesítik több felsőoktatási intézményben is (pl. PTE-PMMK, DE-GYFK). Átlapozva a "Felsőoktatási felvételi tájékoztatót" még igen sok helyen találunk meglepő időpontokban szervezett alkalmassági vizsgákat! Vannak időpontok, melyek az írásbeli (pl. tanító szakon - ének -zene vagy rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségi) vagy az emelt szintű szóbeli vizsgák idejével ütköznek! Miért van ez így?
Kérésünk, melyet pedagógusok, szülők és diákok is megfogalmaztak: a közoktatási tanév rendjéről szóló rendeletet a felsőoktatási intézményények is kisérjék figyelemmel! Köszönjük!
A Szerkesztők üzenete
2010.05.10. 14:49

Tisztelt "tzatza"!

Kérjük, pontosítsa kérdését, mert így nem lehet pontos választ adni. Milyen képzésben tanul, milyen szakmáról van szó, stb.

Köszönjük,

a szerkesztők

henriett_ üzenete
2010.05.10. 14:31
Tisztelt Szerkesztők!

2002-ben elkezdtem egy angol-számítástechnika tanári főiskolai képzést. 2004-ben az angolt 4 félév elvégzése után abbahagytam, 2006-ban végeztem számítástechnika tanári szakon. Most fontolgatom, hogy angolból is megszerzném a diplomámat, hogy általános iskolában taníthassak. Érdeklődnék, hogy az új rendszer bevezetése miatt erre milyen módon van lehetőségem, Bsc vagy Msc képzésre kell-e jelentkeznem s mivel 8 félévet már tanultam államilag finanszírozott képzésen, jelentkezhetek-e még államilag finanszírozottra vagy már csak költségtérítéses képzére?
Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Henriett
funnymoon üzenete
2010.05.10. 13:45
Tisztelt Szerkesztők!

2008 szeptemberében elkezdtem egy 2 éves Fsz képzést nappali tagozaton államilag finanszírozottként a BGF-en. Az idén kellene végeznem vele, de nem sikerült pár tárgyam, így késnék egy évet. Viszont nem szeretném folytatni ezt a képzést, így megjelölnék a BKF-en egy másik államilag támogatott 2 éves Fsz-t. Az lenne a kérdésem, hogy az állam ebben az esetben támogatná e azt a 2 évet?

Válaszukat előre is köszönöm!
Darnya üzenete
2010.05.09. 14:53
Tisztelt Cím!

2005-ben nyertem felvételt a Miskolci Egyetemre (levelező képzés) és ez évben diplomázom. Nyelvvizsgával kapcsolatos kérdésem lenne, önök felé. A szakon amelyen végzem, egy középfokú, "C" típusú nyelvvizsga szükséges, bármely élő idegen nyelvből.

Én eszperantó nyelvből, felsőfokú, írásbeli vizsgát szereztem, azért, mert úgy informált a nyelvtanárom, valamint más intézményben tanuló hallgatók is, hogy bármely felsőfokú (A, vagy B) nyelvvizsga nemhogy egyenrangú, hanem magasabb szintű, mint a középfokú "C" tip. nyelvvizsga. Ennek ellenére a TO.-n közölték velem, hogy csak az írásbelit nem fogadják el, hanem szóbeli is szükséges.

Tehát az a kérdésem, hogy a felsőfokú "B" típusú nyelvvizsgám, betudható-e középfok "C" helyett. Egyébként egyáltalán nem értem, hogy más nagy nevű egyetemen (pl. Debrecen) hogy-hogy elfogadják ezt a verziót Miskolcon pedig nem?!

Előre is köszönöm válaszukat!
eperr üzenete
2010.05.07. 20:14
Tisztelt Cím!
Van-e valamilyen határideje annak, hogy egy egyetem mikorra köteles feltenni a mesterképzésre jelentkezők számára a mesterképzési szakok felvételi követelményeit a motivációs beszélgetéshez (=felvételihez). Nem tartom fairnak, hogy van olyan egyetem, ahol már hónapok óta fenn van, másutt pedig még most sem. Hogyan készüljön így fel az ember?
piszureka87 üzenete
2010.05.07. 14:52
Tisztelt Szerkesztők!

Én egy alapítványi iskolába járok, ahol reklámszervező-szakmenedzsernek tanulok OKJ-s képzés keretén belül. Most fogok vizsgázni és még nem kaptam tételsort a szóbeli vizsgához. Azt mondták , hogy mi nem is kapunk tételsort. Érdeklődnék, hogy a szóbeli tételeket kötelesek-e kiadni az iskolák?
A Szerkesztők üzenete
2010.05.07. 12:03
Tisztelt "aniko_l"!

A 6+1 féléves képzésben a szakmai gyakorlat utolsó, +1 féléve is beszámít a képzési időbe, azaz összesen 7 féléves képzésről van szó. A 2006/2007-es tanévtől kezdődően a képesítési és kimeneti követelmények szerinti képzési időhöz képest a hallgató legfeljebb további két félévig lehet államilag támogatott.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

 

A Szerkesztők üzenete
2010.05.07. 12:02
Tisztelt "epitesz87"!

Gyermeke születése kapcsán költségtérítéses képzésben költségtérítés-mentességre nem jogosult. Ugyanakkor szociális helyzetétől függően (lásd az 1585-ös bejegyzést) jogosult lehet rendkívüli vagy rendszeres szociális támogatásra, azonban ezt csak államilag támogatott képzésben igényelheti. Javasoljuk, hogy esetleges egyéb támogatási lehetőségek érdekében keresse meg a Tanulmányi Osztályt, illetve tanulmányozza az intézményi illetve kari Térítési és Juttatási Szabályzatot, mely részletesen tartalmazza ezen lehetőségeket.

A TGYÁS, GYED, GYES és GYET esetére járó különböző pénzügyi támogatásokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium www.szmm.gov.hu honlapján találja meg, a jobboldali menüsávban a "Tájékoztatás, tanácsadás" pontra kattintva. Az ekkor bejövő oldalon a "Tájékoztató füzetek" alatt a "Tájékoztató a gyermekek után járó ellátások" pont alatt megtalálja az összes kapcsolatos információt.

Születendő gyermekéhez egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2010.05.07. 11:57
Tisztelt "abcdef"!

A szociális ösztöndíjra vonatkozó feltételek megváltoztak 2010. január 1-jével. A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó változás lényege az, hogy alanyi jogon nem jár a támogatás, hanem a hallgató szociális helyzetétől függően.

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni
a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,
e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára,
g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.

Minderről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos, azóta többször módosult 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.

A hallgató szociális helyzetének megállapításának részletes szabályait az intézmény térítési és juttatási szabályzata határozza meg, javasoljuk, hogy azt részletesen tanulmányozza.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

 

A Szerkesztők üzenete
2010.05.07. 11:55
Tisztelt "MMónika"!

A felsőoktatási intézmények terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) ellátásban részesülő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos, azóta többször módosult 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) felhatalmazása alapján.

Ennek értelmében az, aki
1. 2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra, szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott), valamint
2. e költségtérítéses képzése során a 2007. augusztus 1-jét megelőző valamelyik félév (oktatási időszak) első napján TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesült és ennek alapján már ténylegesen mentesült a költségtérítés megfizetése alól, továbbá
3. az aktuális, jelenlegi félév (oktatási időszak) első napján is GYES-ben, GYED-ben, stb. részesül,
az az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.

Mindezek alapján Önnek már nem jár a költségtérítés-mentesség, mivel nem tesz eleget a fenti 2. feltételnek.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

 

sztpaebpte üzenete
2010.05.06. 20:26
Tisztelt szerkesztők!
Magyar alapképzésre járok, esztétika minorral. Tanári mesterképzésen szeretném folytatni a tanulmányaimat, csakhogy az esztétika nem tanárképes (ámbár a PTE tájékoztatójában ennek az ellenkezője szerepelt, amikor elkezdtem az egyetemet) Kérdésem az lenne, hogy milyen módon lehetnék tanár, esztétika minorral? Vannak esetleg olyan szakok, melyek elfogadják az esztétikát előzményként? Köszönöm szépen. Tamás!
A Szerkesztők üzenete
2010.05.06. 13:26
Tisztelt Kulcsár Alex!

Magyarországon az Ön által „stylist”-ként megjelölt szakképesítés a „divat- és stílustervező” megnevezést kapta. Az érettségire épülő képzés 3 év, felnőttképzésben legfeljebb 3600 óra. Két lehetséges képzési formája létezik: iskolai és felnőttképzési rendszerű. OKJ-száma: 54 211 07 – e kapcsolópont mögött megtalálja a hivatkozást a képesítési és vizsgakövetelményekhez is, pdf formátumban. A szakképesítés tartalmáról magyarul és angolul is olvashat az Europass bizonyítvány-kiegészítő dokumentumában. Amennyiben olaszországi információra lenne szüksége, javaslom, közvetlenül forduljon az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz, ahol segítenek Önnek leírást találni az olasz szakképzés adott területéről.

Üdvözlettel:
Denke Virág Mária
Oktatási Hivatal

 

  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok