2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  
goodfox üzenete
2007.02.06. 14:01
Tisztelt Szerkesztők!

Feleségem 2004-ben kezdte meg a doktori képzést. Két év sikeres elvégzése után a 2006-2007-es tanévet halasztotta (bejelentett módon) majd 2006 nyarán megszülte második gyermekünket. Az utolsó doktori év előtt áll. A 2007-2008-as tanévben befejezné a doktori képzést,azonban nem mindegy, hogy kell fizetnie költségtérítést. Ha jól gondolom, akkor az Ő hallgatói jogviszonya, amennyiben a két fél éves halasztás után folytatja a tanulmányokat, 2006.december 1-je előtt keletkezett, tehát nem kell az utolsó évre költségtérítést fizetnie. Valóban így van?

Válaszukat előre is köszönöm!
4mernoktanar üzenete
2007.02.05. 20:41
Tisztelt Oktatási és Kulturális Minisztérium!

2004-ben jelentkeztem, majd felvételt nyertem a Budapesti Műszaki Főiskola -Neumann János Informatikai Főiskolai Kar

mérnök informatikus (BSc) szakára, ahol 2004. szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat. 2005. szeptemberében

felvettem egy mérnöktanári szakot is, ugyanezen főiskola gépészmérnöki karának mérnökpedagógia intézetén. (BMF-BGK)

A problémám a következő:
A mérnöktanár szakon három félév sikeres elvégzése után azt az információt kaptam, hogy nem szerezhetek hagyományos

kredites mérnöktanári diplomát, mert az alapszakomon (BMF-NIK mérnökinformatika) már BSc diplomlomát fogok kapni,

amelyre azonban nem építhető másoddiplomás képzés, hanem arra csak MSc diploma adható ki. (A 145. § (6) bekezdés

alapján tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető.)

Tudomásom szerint a kétciklusú képzéssel kapcsolatos rendelkezések 2006. szept. 1-én léptek életbe (2005. évi CXXXIX.

törvény a felsőoktatásról), azonban a mérnöktanári képzést több társammal együtt már 2005-ben megkezdtük. A törvényben

szerepel (158. § (2) bekezdés), hogy akik már 2006. szept 1. előtt megkezdték felsőoktatási tanulmányaikat, azok az

1993. évi felsőoktatásról szóló törvény alapján szereznek oklevelet. Én 2005. szept 1-jén kezdtem a mérnöktanár

szakot, így meglepetéssel ért az a hír, miszerint mérnöktanáris tanulmányaimat három sikeres félév elvégzése után meg

kell szakítanom, és legfeljebb az MSc-s képzésben is szereplő tárgyakat akkreditáltathatom majd.

Úgy gondolom, a probléma oka az, hogy iskolánkban a bolognai rendszerű képzést próbaképp már egy évvel korábban, 2004

-ben elkezdték, így az új felsőoktatási törvény hatálybalépésekor az alapszakon már harmadik, a mérnöktanári képzésben

pedig második tanévünket kezdtük.

Mivel az MSc képzés költségtérítéses, és időben is másfél évnyi hátrányt jelentene számomra, ezért rendkívül fontos

volna, hogy megkezdett mérnöktanáris tanulmányaimat folytathassam, és tanulmányaimért diplomát is szerezhessek.

Jogtalannak érzem, hogy már korábban megkezdett tanulmányaimat egy újonnan hozott törvény alapján megszüntessék,

ráadásul ezzel komoly kár is érne, hiszen a tanulmányaimra fordított idő és energia elveszett, és az elvett idő a

mérnökinformatika szakon elért eredményeimet is negatívan befolyásolta.

Valóban jogszerű mindez? Van rá lehetőség, hogy már megkezdtett tanulmányaimat egy új törvénnyel megszakítsák?
Kérem tájékoztassanak ezekről, valamint esetleges lehetőségeimről a probléma megoldása érdekében.

Budapest, 2007. február 5.

Köszönettel:
Egy mérnöktanár hallgató
A Szerkesztők üzenete
2007.02.05. 16:34

Tisztelt bugyli!

Az Ön által felvetett témával foglalkoztunk a 35. bejegyzésben. Kérjük olvassa el, reméljük ott választ talál.

Üdvözlettel,

a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2007.02.05. 16:29
Tisztelt zsebes283!
 
Amennyiben idén jelentkezik, és felvételt nyer, természetesen folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben. A szabályokat közérthető módon ismertetjük, például a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007 c. kiadvány 83-92. oldalain.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
Dr. Bakos Károly
főtanácsos
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Felsőoktatási Főosztály
 
A Szerkesztők üzenete
2007.02.05. 16:27
Tisztelt amazon1966!
 
Levelére válaszolva tájékoztatom Önt arról, hogy a költségtérítéses képzésre felvetteknek nem kell képzési hozzájárulást fizetniük.
 
 
Üdvözlettel:
 
 
 
Dr. Bakos Károly
főtanácsos
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Felsőoktatási Főosztály
 
kovacs.t üzenete
2007.02.05. 12:06
Tisztelt Szerkesztők!

Jelenleg III. éves történelem (költségtérítéses), I. éves őstörténet (egyetemi finanszírozott), I. éves szlavisztika BA (ukrán, államilag finanszírozott), valamint a 2007 tavaszi félévétől kezdve latin minor szakos hallgató vagyok.

A szeptember óta hatályos -Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának- Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ; letölthető: http://www.portalnet.hu/ehok/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=153 ) rendelkezik annak lehetőségéről, hogy költségtérítéses hallgató (amennyiben első alapképzésben vesz rész) kérelmezhesse tanulmányainak államilag finanszírozott képzésben való folytatását (6.6. valamint 6.7. pontja). A költségtérítéses
hallgatók alapképzésben legalább két félévre számolt halmozott tanulmányi átlag alapján
kérhetik átsorolásukat államilag támogatott képzésbe.

A Kar, azonban elurasítja a jelentkezést, mert az OM nem szabályozta ezt a rendelkezést. Erről szertnék érdeklődni, hogy melyik jogszabályról van szó, valamint, hogy tényleg "lehetetlen" áll. fin. képzésben részt vennem...

Válaszukat előre is köszönöm!
bugyli üzenete
2007.02.03. 11:45
Tisztelt Szerkesztők!
A nyelvvizsgával kapcsolatban szeretnék érdeklődni, 2001-től járok főiskolára,/8 féléves képzés/ 2 évet halasztottam, 2005-ben betöltöttem a 40. évemet. Jelenleg utolsó éves vagyok, a záróvizsgáig le kell tennem a nyelvvizsgát.
Válaszukat előre is köszönöm!
sznetti üzenete
2007.02.03. 09:57
Tisztelt Szerkesztők!
Ha én jelenleg egy államilag finanszírozott szakra járok, akkor most februárban ettől függetlenül megjelölhetek egy másik szakot egy másik iskolában (anélkül, hogy otthagynám az egyetemet), szintén államilag finanszírozottat?
És ha megjelölöm, és felvesznek, akkor köteles vagyok a mostani intézményemet elhagyni? És ha felvesznek, akkor köteles vagyok ott is megkezdeni a tanulmányaimat?
A Szerkesztők üzenete
2007.02.01. 16:02
Tisztelt TTsopron!
 
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) módosító 2003. évi XXXVIII. törvény az alapképzési és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítését a záróvizsgára bocsátás feltétele helyett az oklevél kiadásának feltételeként határozza meg.
 
Az Ftv. 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése szerint amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.
 
A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerinti időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket."
 
A fentiek értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató azon hallgatókra is alkalmazni kell, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.
 
Azaz aki a 2002/2003-as tanévben iratkozott be, és hallgatói jogviszonyban állt a fentiekben hivatkozott törvény hatályba lépésekor, és a szakra vonatkozó képzési idő alatt be fogja tölteni 40. életévét, mentesül az általános nyelvvizsga követelménye alól. Aki később iratkozott be, annak már a záróvizsgáig be kell tölteni a 40. életévét, hogy vonatkozzon rá a mentesség.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.01.30. 16:16
Tisztelt Cím!
Amennyiben tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán 2006.szeptember 1-je után kezdte meg, diplomáját már az új képzési rendszer szerint fogja megszerezni. Alapképzésben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 62. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy egy középfokú "C" típusú általános nyelviállamilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett. A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi nyelvvizsgaként köteles elfogadni.
Az alap- és mesterképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet mind a bűnügy igazgatási, mind a rendészeti igazgatási alapképzési szaknál úgy határozza meg a nyelvi követelményeket, hogy az "alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, vagy rendvédelmi szaknyelvi középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga szükséges."
                Az eszperantó élő idegen nyelvként való elfogadása kapcsán a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 2004. január 6-án állásfoglalást adott ki, melynek értelmében az eszperantó élő idegen nyelvnek minősül, ezért a szakcsoportokra vonatkozó kormányrendeletekben előírt nyelvi követelmények teljesítéseként elfogadható akkor, ha a képesítési követelmények nem rendelkeznek konkrétan az általános nyelvvizsga elfogadható nyelvéről.
            Tehát, ha a Rendőrtiszt Főiskola tanterve másként nem rendelkezik, az eszperantó nyelvből tett középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga elfogadható.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.01.30. 12:53
Tisztelt raschfniki!
 
  A felsőoktatási intézmények gyesen, gyeden lévő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló, 2006. szeptember 1-jétől hatályos 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése rendelkezik.
 Ennek értelmében a 2006. december 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő, költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató esetében költségtérítés-fizetési kötelezettség nem állapítható
meg, az adott félévre vonatkozóan.
 
  Amennyiben Ön a 2007/2008. tanév kezdetétől létesít hallgatói jogviszonyt, ezen kedvezményt sajnos már nem veheti igénybe.
 
  Javaslom, kísérje figyelemmel az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjának felsőoktatási felületét (www.okm.gov.hu), illetve beiratkozáskor (az adott félév megkezdésekor) érdeklődjön felsőoktatási intézményében az aktuális fizetési kötelezettségekről, a jogszabály esetleges változásairól.
 
Üdvözlettel:
Szilágyi Judit
osztályvezető
OKM_Ügyfélszolgálati I.
 
A Szerkesztők üzenete
2007.01.30. 10:25

Tisztelt csilla89!

A 100/1997. (VI. 13.) Kormány rendelet 54. § (4) bekezdés a) és b) pontja vonatkozik a két tanítási nyelvű érettségi vizsga egyenértékűségére:

"(4) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha a vizsgázó célnyelvből sikeresen teljesítette emelt szinten az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon, továbbá
a) legalább 60%-ot ért el, és
b) a másik két vizsgatárgyból célnyelven, sikeres, legalább középszintű, vizsgát tett,
felsőfokú "C" típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül."
A magyar nyelv és irodalom tantárgyból évente a két osztályzat átlagát kell számolni (összesen négy jegy), és azok összegét kell egész számra felkerekíteni. Amennyiben a négy jegy átlaga 4,5, ennek felkerekített értéke 5,0 (237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról).
Üdvözlettel,
A szerkesztők
A Szerkesztők üzenete
2007.01.30. 10:20

Tisztelt edy1018!

A költségtérítéses képzésben részvevőknek természetesen nem kell képzési hozzájárulást (tandíjat) fizetniük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Bakos Károly

zsebes283 üzenete
2007.01.28. 10:47
Kedves Szerkesztő! :)
21 éves vagyok és 2 évet jártam fősulira,de abbahagytam.A kérdésem az lenne,h.meddig vehetem igénybe az államilag finanszírozott képzést,ha pl.egy másik fősulira jelentkeznék,ami 3 éves?Illetve,ha csak 1 sima technikusira mennék arra is érvényes-e? Hol tudnék ezeknek a "jogszabályoknak"utánanézni?
Előre is köszönöm! :)
TTsopron üzenete
2007.01.26. 09:43
Tiszelt Szerkesztő!

1969-ben születtem és 2006- ban végeztem a főiskolával. (későn érő vagyok) Nincs nyelvvizsgám, ezáltal a diplomát nem kaptam meg. A kérdésem az lenne, hogy 40 éves koromban (2009) megkaphatom nyelvizsga teljesítése nélkül is, (halasztási kérelem?) vagy nem.
Köszönöm
cdr74 üzenete
2007.01.25. 16:33
Ha már minden képpen törvényt akarnak módosítani, akkor azzal tehetnék igazságosabbá hogy adnak esélyt bejutni a felsőfokú szakképzésekbe is.
Szerintem nem a tanumányi átlagot hanem az érettségi eredményt kéne figyelembe venni, mert így egyeseknek( többek közt nekem is) a kettesek és rosszabb jegyek miatt nincs esélye bekerülni. És ha már tudja hogy oda akar menni de elszúrta a jegyeit, később már javítani sincs esélye, míg van szintemelő érettségi.
Szerintem ez igazságtalan.
cdr74
princess üzenete
2007.01.24. 15:07
Hát igen az ingyenes nyelvvizsga eről én is tudnék mesélni...
princess üzenete
2007.01.24. 15:07
Hát igen az ingyenes nyelvvizsga eről én is tudnék mesélni...
atimac üzenete
2007.01.24. 13:12
Tisztelt Szerkesztő!
2006 februárjában tettem sikeres nyelvvizsgát a főiskolán. Akkor beadtam egy igénylést a nyelvvizsgadíj visszatérítésére, ami ugye a diploma feltétele.Egy éven keresztül üzengetett az iskola, hogy majd fizetik, majd....A hétfői napon(2007 jan.22)kaptam egy sort tőlük, hogy sajnos nem tudják kifizetni.Se indok, se törvényi hivatkozás, se semmi.Tudok ez ellen fellebbezni, vagy valamit tenni? kérem válaszoljanak.
princess üzenete
2007.01.24. 11:48
Köszi!
Remélem azért nagyobb sebeséggel mint itt...bár a tavalyi kérdésemre amit körübelül ilyenkor tettem fel nekik még arra se kaptam választ...
amazon1966 üzenete
2007.01.23. 18:44
Én is csak várom, csak várom, csak várom .... a választ.
Lehet, hogy az OM a leépítést az informatikusokkal, rendszergazdákkal kezdte?

Állítólag minden iskola válaszol a levelekre, szerintem ott érdeklődj.
princess üzenete
2007.01.23. 14:51
Látom ez egy egy halott dolog...nem tudja valaki hol lehet még érdeklődni??
BakosPiri üzenete
2007.01.23. 14:34
"A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló új szabályozás - 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet - hatályon kívül helyezte a 147/2000. (VIII.23.) Korm. rendeletet, mely alapján költségtérítésük elengedését igényelhették az adott félév első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók.

A hatályos jogszabály 33. §-a azon hallgatókra szűkíti le a költségtérítés alóli mentességet, akik 2006. december 1-je előtt létesítettek hallgatói jogviszonyt. A 2007-ben jelentkezők tehát már nem jogosultak a költségtérítés-fizetés alóli mentességre."
Tehát így "segítik" a nőket a MUNKA VILÁGÁBA való visszatérésre.
Mellesleg ez egy tényleg halott fórum, legalábbis az egyik oldala (válaszoló)kihalt.
Azért várjuk a válaszokat!!!
princess üzenete
2007.01.23. 13:02
Kedves Szerk.!
Ha jővőre szeretném passziváltatni magam akkor is ki kell fizetnem azt az évet??
Válaszát előre is köszönöm!
napsugár1986 üzenete
2007.01.22. 18:43
Költségtérítéses képzésben tanulok és afelől érdelkődöm, hogy miért az egyébként is támogatott állami képzésű diákok kapnak több támogatást, miért nem azok aki egyébként is többet fizetnek. Sajnos a magam részéről nem volt már lehetőség ezért kellett ezt választanom. Vagy ez úgy megy, hogy ha már úgy is fizet, akkor fizessen még többet és ne is kapjom támogatást?
Vagy ez hogy megy?
A választ előre is köszönöm!
inez82 üzenete
2007.01.22. 18:20
Tisztelt Szerkesztők!
Szeretnék választ kapni a következő kérdésemre. Tudom, hogy a Kodolányi János Főiskola nem állami iskola, de megtehetik-e azt hogy ha tematikát kérek ki tőlük tantárgyelfogadtatáshoz, tematikánként 1000 Ft-ot kérjenek?
raschfniki üzenete
2007.01.22. 12:31
Tisztelt Szerkesztők!
Kérdésem a következő: milyen rendeletre számíthatnak a kismamák? A jövőben valóban nincs fizetési mentesség?
savanya6 üzenete
2007.01.21. 22:04
Tisztelt Szerkesztők!
Kérdésem az lenne, hogy ha én 2009-ben diplomázok elfogadják-e az eszperanto közép C nyelvvizsgát?RTF-re járok! Hol lehetne ezt pontosan megtudni!2006-ba kezdtem a sulit!
amazon1966 üzenete
2007.01.21. 07:52
Az igaz, hogy a GDF-en 6000Ft a pótvizsga, de csak a második vizsga után (vizsga + 1 pótvizsga ingyen van!).

Szerintem ez ok! Ha nem tanulsz, fizess!
TAndrea
amazon1966 üzenete
2007.01.21. 07:49
Tisztelt Szerkesztők!
Itt mi a szokás? Nem válaszolnak a fórumban, mindenki megkapja a választ levélben?

Akkor ez engem is érdekel:
Ha az idén valaki költségtérítéses képzésre megy, 2008-től mennyit és hogyan kell fizetnie? Marad a költségtérítés összege + a tandíj?

Bízom benne, hogy még az idén választ kapok!
Válszukat előre is köszönöm.

  
 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok