2024. április 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  
sza üzenete
2007.05.15. 16:03
Tisztelt Szerkesztők!
Február utolsó három napjában teljesített szakszerű helyettesítéseimet március elején tudtam adminisztrálni. Ekkorra adott időszak elszámolása befejeződött. Milyen lehetőség van arra, hogy a következő kéthavi tanítási időkeretben utólag elszámolásra kerüljön a helyettesítések óradíja?
Válaszukat előre is köszönöm!
mesebolt üzenete
2007.05.15. 15:32
TiszteltSzerkesztők!
A következő kérdésekre szeretnék választ kapni:
1.Szerepelhet-e az évvégi bizonyítványban záradékként általános dicséret /kitűnő tanulmányi eredményért / és tantárgyi dicséret egyaránt, ha a tanuló abból a tárgyból kimagaslóan /pl. van versenyeredménye / teljesített?
2.Ha a gimnáziumi bizonyítványba már záradékként bekerült, hogy "Az érettségi vizsgát megkezdte május 7-én", beírható-e utána, hogy PL. Német nyelvből érdemjegyét 2006. szept. 11-én szerezte, vagy a bizonyítvány rontott, és újat kell írni?
Köszönöm a segítséget!
kata47 üzenete
2007.05.15. 15:00
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm! Kérdésemre még nem kaptam választ.
A Szerkesztők üzenete
2007.05.15. 14:50
Tisztelt "Anyatigris"!
 
1. Cooper - teszt
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ b) pontja 11. bekezdésének rendelkezése szerint az iskola helyi tantervének tartalmaznia kell a "tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket". Ez azt jelenti, hogy az iskolák kötelesek figyelemmel kísérni diákjaik fizikai állapotát, annak évenkénti fejlődését. Ehhez két - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által ajánlott módszer áll rendelkezésükre, a Hungarofit és az Eurofit mérési rendszer, de az iskola - adottságainak megfelelően - más módszert is alkalmazhat. Azokban az osztályokban, ahol a testnevelést kiemelten kezelik (sportosztályok), illetve a sportiskolákban, ahol válogatott, az átlagnál jobb képességű diákok vannak, van lehetőség arra, hogy a diákok elé teljesítményhatárok elérését tűzzék ki célul (mint az Ön által említett felülések száma, ill. teljesítendő fekvőtámasz-szám. Normál osztályban, mivel ott a gyerekek különböző képességekkel rendelkeznek, nincs értelme ilyen teljesítményhatárok megszabásának, már azért sem, mert a tesztek a pillanatnyi fittségi állapotot tükrözik. A testnevelő tanár feladata, hogy a tanév elején elvégzett mérések eredményei alapján diákjaik számára megfelelő fejlesztő, felzárkóztató gyakorlatsorokat dolgozzanak ki, melyek rendszeres gyakorlásával a tanulók fizikai állapota jelentősen javulhat a tanév végéig. A tesztek által előírt gyakorlatok nem gyakorlásra valók. A teszteket azok kidolgozói által adott pontszámokkal értékelik, s a pontszámokhoz tartozik szöveges értékelés is, mely segít abban, miben kell fejlődnie a diáknak. A tanév végén elvégzett mérés pedig megmutatja, hogy a diák - a szorgalmasan végrehajtott gyakorlatok hatására - mennyit fejlődött a tanév alatt. A fittségi tesztek kidolgozói közül egyik szakember sem javasolja, hogy az elvégzett méréseket osztályzattal is értékeljék a pedagógusok. Ennek nincs pozitív hatása, nem lelkesíti a diákokat, hanem - főleg tanév elején - inkább elveszi a kedvüket. Ezért a tanév elején semmiképpen nem ajánlott a fittségi mérések osztályzása. Természetesen a tanár megteheti, hogy a tanév végén végzett méréseknél - a megfigyelt fejlődést figyelembe véve - jó osztályzatokat adva lelkesíti diákjait, még jobb eredmények elérésére. Mivel a testnevelés tantárgy fő célja nem az, hogy mindenkiből élsportolót neveljenek, hanem az, hogy a diákok megszeressék a rendszeres testmozgást, az igényükké váljon. Természetesen ez önmagában kevés, ezért nem baj, ha több - elsősorban a szabadidőben jól űzhető - sportág alapelemeit készségszinten megismeri, hogy az iskola befejezése után bármikor gyakorolhassa azokat.
 
2. A tanárok órai tevékenysége.
            A pedagógusok munkáját több dokumentum is szabályozza, nincs lehetőségük arra, hogy az Ön szavaival élve "a tanár saját ötletei szerint adja le az órákat". A magyar oktatásügyben a Nemzeti Alaptanterv (NAT) a tartalmi tantervi szabályozás legmagasabb szintű dokumentuma. Fő funkciója a közoktatás nélkülözhetetlen elvi, szemléleti megalapozása úgy, hogy egyben biztosítsa az iskolák tartalmi önállóságát. Meghatározza a közoktatás országosan érvényes általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit, a közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szakaszokban érvényesülő fejlesztési feladatokat. A NAT az iskolában elsajátítandó műveltség alapjait foglalja össze, és ezzel biztosítja a közoktatás egységességét. A tartalmi - tantervi szabályozás második szintjén a NAT szellemiségét kifejező, de annál részletesebb útmutatást nyújtó kerettantervek találhatók, amik alapján az iskolák pedagógus testületei kidolgozzák és összeállítják a helyi tanterveket. A pedagógusok a fent említett alapdokumentumok alapos ismeretében, az iskola helyi körülményeihez alkalmazkodó helyi tantervek alapján tanítanak. A helyi tanterv tartalmazza a követelményeket és a tananyagokat, s összeállítása során figyelembe veszik a közvetlen környezet sajátosságait, a helyi közösség igényeit, elvárásait. E mellett a helyi tanterv érvénybe lépéséhez szükség van az iskola fenntartójának jóváhagyó döntésére is. A pedagógusok ellenőrzésére elsősorban az iskola igazgatójának van módja. Amennyiben szükségesnek látja, akkor felkérhet pedagógiai szaktanácsadót, vagy szakértőt, aki jogosult arra, hogy szakértőként véleményezze a pedagógusok által végzett munkát.
 
3. Van tankönyv - nincs tankönyv
            Az iskolák az általuk végzett előzetes felmérés alapján rendelik meg a szükséges tankönycsomagokat, melyek évfolyamonként tartalmazzák azokat a tankönyveket, melyekre a diákoknak a tanév folyamán szükségük lehet. Az előző válaszban említett helyi tanterv megszabja, milyen tantárgyakat tanítanak az iskolában, s általában úgy tervezik meg, hogy a tantárgyakhoz a megfelelő szemléltető és taneszközök, tankönyvek rendelkezésre álljanak, így nehezen elképzelhető, hogy adott tantárgyhoz ne legyen valamilyen tankönyv. Ha mégis előfordulna, akkor a tanár az előre elkészített, akár az Ön által említett fénymásolt anyagok segítségével hidalja át ezt a problémát. Nehéz elképzelni, hogy "oktatás nem létezik, gyakorlás sincs, csupán SZÁMONKÉRÉS". Ugyanis, ha semmit nem tanítanak meg a diákoknak, akkor nincs mit számon kérni.
Az érettségire felkészítő tankönyvek megvásárlása biztos, hogy nem volt értelmetlen, hisz számtalan olyan ismeretet, plusz ismeretet tartalmaznak, melyeket a megvásárlás évében már elsajátít a diák, de az érettségi évében a felkészüléskor jó, ha fel tudja idézni azokat a régebben megvásárolt tankönyvekből. A követelmények lehet, hogy változnak, de a megszerzett, és az érettségi vizsgán felhasználható ismeretek többsége nem.
 
4. Az iskola "ne fossza ki a szülőket"
            Egyetértünk Önnel abban, hogy ha mód van rá, az iskola kerülje a fölösleges kiadásokat. A második kérdésére adott válaszban olvashatja, hogy milyen dokumentumok szabályozzák az iskolák működését. Itt utaltunk arra, hogy ezek elkészítésekor az iskola vezetése és tantestülete figyelembe veszi a helyi közösség igényeit, elvárásait. A szülőknek az iskolákban működő iskolaszék és az osztályonként működő szülői munkaközösség keretein belül lehetőségük van arra, hogy kifejtsék véleményüket, akár az iskola ballagásra történő feldíszítésének kérdésében is. Önnek lehetősége van arra, hogy anyagilag is segítse az iskolát, mégpedig adója 1%-ának felajánlásával.
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők
kata47 üzenete
2007.05.11. 15:33
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm!
tancsi üzenete
2007.05.10. 21:31
Tisztelt Szerkesztők!

Iskolánkban a követekező vitás helyzet állt elő, 11. évfolyam végén egy teljes nyelvi előkészítős csoport az első idegen nyelvből középszintű nyelvi érettségi vizsgát tesz. Mivel a pedagógiai programunkban a két nyelvre összesen 8 óra (4-4 felosztásban) szerepel és a NYEK évfolyam célja az emeltszintű érettségire való felkészítés, feloszthatjuk-e ezen tervezet szerint az órákat, és így heti 4 órában folytathatják az első nyelv tanulását? Az az elképzelés is felmerült, hogy esetleg ezeket az órákat a többi hagyományos osztályaban már jól bevált heti 2 emeltszintű vizsgára felkészítő órával (régi nevén fakultáció) kiegészítenénk.

Köszönön válaszukat.


Tancsi
A Szerkesztők üzenete
2007.05.10. 14:29
Tisztelt "gabi58"!
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2007. szeptember 1-től hatályba lépő módosítása értelmében valóban emelkednek egyes pedagógus munkakörökhöz kapcsolódóan a heti kötelező óraszámok. Az Ön által jelzett honlapon (www.magyarorszag.hu) a Kt. jelenleg hatályos szövegét olvashatta, ebben - értelemszerűen - a 2007. szeptember 1-től hatályos szöveg még nem található meg.
A 2007. szeptember 1-jétől hatályos heti kötelező óraszámok a Kt.-t tavaly nyáron módosító 2006. évi LXXI. törvényben találhatóak meg a következők szerint:
B) PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRÖK
 "- óvodapedagógus
 32
 - óvodapedagógus gyakorló óvodában
 24
 - óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek óvodájában
 21
 - óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek gyakorló óvodájában
 15
 - nem szaktanítást végző tanító általános iskolában
 22
 - nem szaktanítást végző tanító gyakorló általános iskolában
 14
 - szaktanítást végző tanító, tanár általános iskolában
 22
 - szaktanítást végző tanító, tanár gyakorló általános iskolában
 14
 - nem szaktanítást végző osztálytanító általános iskola egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
 22
 - nem szaktanítást végző osztálytanító gyakorló általános iskola egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
 14
 - nem szaktanítást végző osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
 20
 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában
 21
 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók gyakorló általános iskolájában
 15
 - tanár középiskolában, szakiskolában
 22
 - tanár alapfokú művészetoktatási intézményben
 22
 - tanár gyakorló középiskolában, szakiskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben
 12
 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában, szakiskolájában
 21
 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, középiskolában, szakiskolában
 23
 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár gyakorló általános iskolában, középiskolában, szakiskolában
 20
 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában
 22
 - szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában műhelyoktató
 25
 - kollégiumi nevelő
 24
 - kollégiumi nevelő gyakorló kollégiumban
 22
 - kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában
 22
 - fejlesztő pedagógus iskolában
 24
 - fejlesztő pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában
 22
 - pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási intézményben
 26
 - pszichológus, szociálpedagógus gyakorló nevelési-oktatási intézményben
 20
 - konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben
 21
 - konduktor, logopédus gyakorló nevelési-oktatási intézményben
 12
 - könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben
 22
 - könyvtárostanár (tanító) a gyakorló nevelési-oktatási intézményben
 14
 - könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében
 21
 - pszichológus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben
  21"
Ami az összevont osztályok normatíva igénylésével kapcsolatos kérdést illeti, először is különbséget kell tenni a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján igényelhető normatív költségvetési hozzájárulások és a 8. számú mellékletben a többcélú kistérségi társulások normatív, kötött felhasználású támogatásai között.
A 3. számú mellékletben a közoktatási feladatokhoz igényelhető normatív költségvetési hozzájárulások igénylésének feltételei lényegesen megváltoznak 2007. szeptember 1-jétől. Ettől az időponttól kezdve ugyanis, az ún. teljesítménymutató alapján jár a támogatás. A teljesítménymutató egy összetett képlettel számítható ki, amely természetesen az osztályok/csoportok, illetve tanulók létszámát is kezeli. A költségvetési törvényben erre vonatkozó értelmező szabály nincs, de a Pénzügyminisztérium honlapján megtalálható útmutató szerint az összevont osztályok közül a legmagasabb évfolyamhoz kell számítani az összes tanuló számát.
A 8. számú mellékletben a többcélú kistérségi társulások támogatásánál pedig a kiegészítő szabályok értelmében a következőképpen történik az osztályösszevonás esetében az átlaglétszám-számítás:
"2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából nem elismerhető.
2.3.7. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a következők szerint kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport esetében az összevont nevelési éveket és tanéveket érintő csoportokra, osztályokra vonatkozó átlaglétszámok - az egyes csoportokba/osztályokba járó gyermekek számával súlyozott - átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont csoportba járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így kiszámított átlagot."
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

V.Reni üzenete
2007.05.10. 09:59
Tisztelt Szerkesztők!
Előkészitő éves 0.évfolyamos vagyok, 300óra hiányzásom volt eü. okok miatt, évvégi osztályzó vizsgát tehetek-e, hogy ne keljen évet ismételnem. Ez hogy tehetem meg? Előre is köszönöm. Sürgös választ várnék!
Diddl üzenete
2007.05.10. 09:55
Tisztelt Szerkesztő!
Azzal a kérdéssel szeretnék Önhöz fordulni, hogy pontosan mi az érettségi vizsga feltétele? Ha valaki megbukott negyedik év végén ( tehát most ) egy tárgyból pl.: történelemből, akkor mehet e a többi érettségi tárgyból érettségizni a többi érettségizővel? Vagy előszőr le kell tennie az adott tárgyból a pótvizsgát és csak azután tehet érettségi vizsgát októberben?
Várom válaszát! Köszönöm!
kata47 üzenete
2007.05.10. 08:01
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm!
kata47 üzenete
2007.05.09. 06:59
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2007.05.08. 16:45
Tisztelt "Karima"!
Igen, vizsgáztathat, ha a vizsgáztató intézmény igazgatója megbízza ezzel.
Üdvözlettel,
a szerkesztők
kata47 üzenete
2007.05.05. 09:24
Tisztelt Szerkesztők!
Az idén végeztem gyógypedagógusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, óvodában dolgozom, ahol az alapító okiratnak megfelelően értelmileg sérült gyerekek is járhatnak, jelenleg egy autista és egy enyhe értelmi fogyatékos kisgyerek. Fejlesztőként, óvónői státuszban foglalkoztatnak, heti 32 órában, eddig csoportban dolgoztam. Kérdésem, hogy gyógypedagógusként óvodában dolgozva mennyi a kötelező óraszámom ? Várom válaszukat! Köszönöm!
Safira üzenete
2007.05.02. 12:08
Tisztelt Szerkesztő!
Kb. 24 éve tanári végzettséggel napköziben dolgozom. Azt szeretném megkérdezni van-e olyan törvény vagy rendelet, mely szerint napköziben csak tanítói végzettséggel lehet dolgozni?
Gabi60 üzenete
2007.05.02. 07:43
Tisztelt Szerkesztők!
Köszönöm eddigi válaszaikat és segítségüket! Most kollégáim kérdésére szeretnék Önöktől választ kapni.
Egy szegregált értelmileg akadályozott gyerekeket nevelő iskolában dolgozom. Munkánkat gyógypedagógiai asszisztensek segítik. A kérdésem az lenne, hogy rájuk milyen alkalmazási feltételek vonatkoznak? Nálunk, mint technikai dolgozók, napi 8 órai munka, munkatörvénykönyve alapján szabadság stb. szerepelnek.
Válaszukat előre is köszönöm!
Subidubi üzenete
2007.04.30. 20:28
Tisztelt Dr.Varga Mária Beáta!

Köszönöm válaszát.DE! Pont arra lennék kíváncsi, hogy a beilleszkedés, magatartási, tanulási nehézséggel, küzdő(BTM) gyermekek részére milyen szolgáltatást fog előirányozni a törvény.Mennyi óraszámban, kinek a kompetenciája? Mit kell a nevelési tanácsadóknak megszervezni, ellátni? A "diszes", hiperaktív..stb gyermekeknek eddig lehetőségük volt kiscsopotos keretek között, adekvát könyvekből elsajátítani az ismereteket, az iskolában jelenlevő gyógypedagógus közreműködésével.Ez után már nem lesz erre lehetőség?
fintha_attila üzenete
2007.04.28. 12:40
Tisztelt Szerkesztőség, megismétlem korábbi kérdésemet:

54 éves, 36 éve oktató, 10-14 eves eletkoru gyermekek tanitasara jogosito foiskolai diplomaval rendelkezo, matematika-kémia szakos tanar eseten az 5-6. osztalyos nem szakrendszeru oktatasaban valo reszvetelehez szukseges-e a 120 oras tanfolyam elvegzese?

6-10 ev kozotti gyermekek oktatasaban szerzett tapasztalat: 1 ev.
6-12 ev kozotti gyermekek oktatasaban szerzett tapasztalat: 19 ev.


Ide vonatkozo jogszabalyok:
“1993. évi LXXIX. Törvény 17. § (8) Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéséhez szükséges módszereket. E rendelkezéseket alkalmazni kell a szakkollégiumi végzettséggel nem rendelkező tanítóra is, azzal az eltéréssel, hogy a felkészülés során a tizenegy-tizenkettő éves korosztály neveléséhez-oktatásához szükséges ismereteket sajátítsa el.”

Valamint:
„277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenedik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a közoktatásról szóló törvény 19. §-ának (8) bekezdésében szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés).”

Koszonettel
Dr. Fintha Attila
A Szerkesztők üzenete
2007.04.27. 12:02
Tisztelt "Subidubi"!

A gyermekek - ha a sajátos nevelési igényt a felülvizsgálat megerősíti - ellátásának szabályai nem változnak.
Ha a felülvizsgálat úgy ítéli meg, hogy a nevelési tanácsadó ellátási körébe tartozó "beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő" körbe történő áthelyezésük indokolt, akkor a fejlesztést, a terápiás gondozást - 2008. szeptember 1-jétől - a nevelési tanácsadók által szervezett, illetve biztosított módon kapják meg.
A 2007/2008-as tanévben a gyermekeket, tanulókat - a felülvizsgálat eredményétől függetlenül - a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal azonos módon illetik meg a szolgáltatások és juttatások.
Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.04.27. 11:59
Tisztelt Kun Csilla!
 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban: Ftv.) 2004. szeptember 1-jétől hatályos 123. §-ának (10) bekezdése kimondta, hogy amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik.
 
 A hivatkozott rendelkezést a 2003. évi XXXVIII. törvény ugyancsak 2004. szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (6) bekezdése alapján, az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell (kellett) akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik (betöltötték) a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket."
 
 A 2006. március 1-jétől hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ftv.) - 2006. március 1-jével - hatályon kívül helyzete az Ftv-t, valamint az azt módosító 2003. évi XXXVIII. törvényt, az Ön nyelvi követelményére szakmai véleményünk szerint azonban az Ftv-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározottak az irányadóak, ugyanis az új Ftv. 160. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 62. §-ban foglalt nyelvi követelményeket az új Ftv. alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. Valamint az új Ftv. 158. §-ának (2) bekezdése azt is kimondja, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
 A fent említett rendelkezés értelmében az Ftv. 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény hatályba lépésekor (2003. VII. 1-jén) tanulmányokat folytató, valamint a tanulmányaikat a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdő azon hallgatókra is alkalmazni kell, illetve kellett, akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket.
 
 A levelében foglaltak szerint tanulmányai első évfolyamon történő megkezdése évében a 40. életévét még nem töltötte be. A levelében leírt információk alapján Ön 2003. VII. 1-jén hallgatói jogviszonnyal sem rendelkezett még, valamint tanulmányait nem a 2003/2004. tanévben kezdte meg (első évfolyamon), így szakmai véleményünk szerint nem mentesülhet Ön az általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól.
 
 Sajnálattal tájékoztatom Önt, hogy a minisztériumnak, illetve miniszter úrnak nincs hatásköre a nyelvvizsga alóli mentesítésre, abban az esetben mentesíthetné Önt a felsőoktatási intézmény a nyelvvizsga letétele alól, ha a jogszabályi feltételeknek eleget tenne.
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
Karima üzenete
2007.04.26. 16:03
Tisztelt Szerkesztők (vagy aki tudja a pontos választ:))!

Kérdésem az lenne, hogy (az adott tantárgyból tanári diplomával rendelkező) középiskolai tanár érettségiztethet-e, ha a tanév vége előtt KÖZTISZTVISELŐI munkakörbe lépett, de a vizsgáztatói megbízásának (az új munkahely engedélyével) eleget szeretne tenni.

Előre is köszönöm gyors válaszukat.
Karima üzenete
2007.04.26. 15:54
Tisztelt Szerkesztők (vagy aki tudja a pontos választ:))!

Kérdésem az lenne, hogy (az adott tantárgyból tanári diplomával rendelkező) középiskolai tanár érettségiztethet-e, ha a tanév vége előtt KÖZTISZTVISELŐI munkakörbe lépett, de a vizsgáztatói megbízásának (az új munkahely engedélyével) eleget szeretne tenni.

Előre is köszönöm gyors válaszukat.
dambrus üzenete
2007.04.24. 09:03
A Tudást Mindenkinek! című programból idézek:
"Megszűnik a nyolc évfolyamos gimnázium. 2008. szeptember 1-jétől vagy hat évfolyamos gimnáziumként, vagy tizenkét évfolyamos gimnáziumként, vagy négy évfolyamos gimnáziumként működhet tovább. Természetesen a megkezdett képzéseket be lehet fejezni."
Kérdezem, a szándékból lett-e jogszabály-módosítás? Ha igen, az eredeti szándék szerint vagy sem? Hol találhatom?
A Szerkesztők üzenete
2007.04.23. 17:11
Tisztelt Hajzer Zoltánné!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy félévkor és év végén szövegesen kell minősíteni a tanulók teljesítményét. Szintén ezen a helyen rendelkezik a törvény az évközi értékelés módjáról, és megengedi az évközi érdemjegyek adását. Tehát év közben nyugodtan értékelhetik a tanulókat osztályzatokkal, azonban a félévi és az év végi értékelést, minősítést szöveges formában kell elkészíteniük.
A másik kérdésére is a korábban említett közoktatásról szóló törvény adja meg a választ. A törvény 17. § (1) bekezdésének c pontja azt mondja, hogy a nem szakrendszerű oktatásban az 5-6. évfolyamon valamennyi tantárgyhoz - kivéve testnevelés, illetve emelt szintű művészetek, idegen nyelv, nemzeti és etnikai kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyak oktatását - tanítói végzettség szükséges. Ugyanennek a bekezdésnek a 8. bekezdése kiegészíti ezt azzal, hogy tanári végzettséggel és szakképzettséggel pedagógus nem szakrendszerű oktatásban akkor taníthat, ha legalább 120 órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a 6-12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket.
Szintén e bekezdés rendelkezése szerint a szakkollégiumi végzettséggel nem rendelkező tanítóra is érvényes a 120 órás továbbképzési kötelezettség, azzal az eltéréssel, hogy a ezalatt a képzés alatt a tizenegy-tizenkettő éves korosztály neveléséhez-oktatásához szükséges ismereteket sajátítsa el.
Tisztelettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2007.04.23. 17:03
Tisztelt "agriafemme"!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2006/2007. tanévre vonatkozó 133. § (8) bekezdése értelmében a pedagógusok számára munkáltatójuk heti két óra tanórán kívüli, egyéni, vagy kollégiumban szabadidős foglalkozást rendelhet el a heti kötelező óraszámuk felett külön díjazás nélkül. A külön díjazás nélküli órák körébe a tanórák nem tartoznak bele. És ez független attól, hogy a pedagógus által rendszeresen megtartott tanóráról vagy eseti helyettesítés kapcsán megtartott tanóráról van-e szó. Amennyiben a helyettesítés tanórán kívüli vagy egyéni vagy kollégiumban szabadidős foglalkozás volt, akkor valóban nem jár érte külön díjazás, ha a heti kötelező óraszám felett heti két órát nem haladott meg.
Az is igaz és a jogszabálynak megfelelő, hogy csak a tanítási időkeret (tik) teljesítése felett keletkezett többlettanítást lehet plusz óradíjjal elismerni. Tehát, ha a helyettesített órával a tik-jét túllépte a pedagógus, akkor jár számára óradíj, egyébként nem.
A szakszerű nem szakszerű helyettesítés kérdésével kapcsolatosan az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu) található gyakran ismétlődő kérdések és válaszok is tájékoztatást nyújtanak a következők szerint:
"A "szakszerű" és "nem szakszerű helyettesítés" meghatározást a vonatkozó jogszabályok már igen hosszú ideje nem tartalmazzák (több mint két évtizede megszűnt ez a jogi fogalom). Ez azt jelenti, hogy ebben a kérdésben az eddig is alkalmazott gyakorlat érvényesülhet az iskolákban. Tehát helyben kell minősíteni azt, hogy a nem a tantárgynak megfelelő szakos tanár által megtartott helyettesített óráért jár-e a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 16. §-ában foglalt óradíj vagy sem. Természetesen, ha a munkáltató elfogadja azt, hogy az órán tananyag feldolgozása történt, tehát ha azt megtartott órának tekinti, óradíjat ebben az esetben is csak akkor lehet fizetni, ha a pedagógus összes teljesített órájával a tanítási időkeretét túllépi.
 
Az is elképzelhető, hogy adott esetben a munkáltató felügyeletnek minősíti azt a helyzetet, hogy a helyettesítő pedagógus - megfelelő szakképzettség hiányában - a hiányzó pedagógus óráját "nem tartja meg", csupán felügyel a tanulókra. Az ilyen típusú tevékenység a pedagógus munkaidejének tanítással, foglalkozásokkal le nem kötött részébe tartozik a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/9. pontja szerint. Ezt a típusú felügyeletet a tanítási időkeret teljesítésekor nem lehet figyelembe venni, ezért nem jár a Vhr. 16. §-a szerinti óradíj, illetve nem állapítható meg a Vhr. ügyeletről rendelkező 11/C. §-a szerinti átalánydíjazás sem."
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 2007. április 1-jétől hatályos módosítása szerint "A feladat-ellátási tervben - az iskolai feladatokkal összhangban - meg kell tervezni a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgáztató bizottságainak munkájában közreműködő pedagógusok várható munkaidő beosztását oly módon, hogy azok részt tudjanak venni a vizsgáztatási feladatok megoldásában. A középszintű és emelt szintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga napjait a feladat-ellátási tervben a közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapként kell megtervezni." Amennyiben tehát egy pedagógus részt vesz a közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgáztatási feladatokban, akkor számára a vizsganapok tanítás nélküli munkanapok, tehát a tik-jükben ezekkel a napokkal nem kell számolni. Amennyiben egy pedagógus azért nem tart órákat, mert az érettségiztető osztályokban már megszűntek az órái és az érettségiztetés feladataiban sem vesznek részt, akkor a kieső órákban valóban megbízhatóak más feladatokkal. Pontosan ennek megtervezését szolgálja a feladat-ellátási terv.
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
Anyatigris üzenete
2007.04.21. 00:27
Tisztelt Szerkesztők!

Valamit tenni kellene végre az ellen, hogy az iskola ne fossza ki a szülőket: miért kell erőn felül mindenféle értelmetlen baromságra vagyonokat kifizetni?!... 8-o

ELKÉPESZTŐ, hogy már 9.-ben nekiállunk gyűjteni a pénzt az érettségi bankettre/tablóra/meghívóra/szalagavatóra/ajándékokra/stb...
A legtöbb szülő az átlagos fizetéséből erején felül KELL fizessen egy csomó értelmetlen hülyeségre. (Sokan vannak, akiknek NINCS átlagos fizetése, netán rokkantnyugdíjas, vagy munkanélküli.)
Százezres nagyságrendű összeggel kell rendelkezni csupán az érettségire és akkor hogyan kerítsünk pénzt a (most már fizetőssé vált) továbbtanulásra?

Valamilyen agyament egyszer kitalálta, hogy kizárólag felvirágozott iskolában lehet ballagni (tábla, padok, lépcsőkorlátok virággal díszítve)...
Ezután most már TÖRVÉNY, hogy minden iskolában tonnaszámra vihetjük a vágottvirágot, ami ugye nincs ingyen, másnap szemétre megy az összes...
Gyerekem 9.osztályos, május 6-ra vihet többcsokornyi virágot a díszítésre (gondolom 10., 11-ben is).

Csak a mi középiskolánkban aznap minimum 1millió Ft lesz kidobva díszítésre, ami pénzt ennél jobban is fel lehetne használni!!!! (Ki sem merem számolni, hogy az ország összes középiskolájában, általános iskolájában ez összesen mennyi kidobott pénz!)

Én szívesebben adnám ezt az 5ezer Ft-mat inkább az iskola taneszközeinek a fejlesztésére, vagy sportszerekre, vagy netán újszölött-inkubátorra, lélegeztetőgépre, mentőautóra... (A ballagók remekül elballaghatnak élővirág-girland nélkül is.)
A gyerekeknek is sokkal jobb példát mutathatnánk az ésszerűségből és takarékosságból, ha nem eszement pénzszórást látnának maguk körül.

Hogyan lehetne véget vetni ennek az agyament pénzszórásnak és pénzkövetelésnek???

Anyatigris üzenete
2007.04.20. 23:57
Tisztelt Szerkesztők!

2005-ben már panaszkodtam itt a Fórumon, hogy a testnevelőtanárok osztályozzák a Cooper-tesztet az óráikon.
Ez azóta semmit nem változott, évente többször végrehajtatják a gyakorlatokat és OSZTÁLYOZZÁK, holott ez (Önök szerint is) kizárólag a fizikai állapot felmérésére szolgálna...
Mr.Cooper tanácsa és Monspart Sarolta véleménye is az, hogy TILOS ÉS VESZÉLYES olyannal elvégeztetni a Cooper-tesztet, aki nincs állandó edzésben, legalább 12 hetes előzetes edzést javasolnak.
Ezzel szemben a tanárok 3 perces bemelegítés után megkövetelik a 3000m/12perc maximális teljesítményt fejlődésben levő kamaszoktól!!!
Fiam 9.osztályba jár, ott 100 db felülést, 50 db fekvőtámaszt kellene elvégezni a tanár szerint...
(Egyetemi weboldalakon látom, hogy egyetemistáktól is csak 30 db fekvőtámaszt követelnek!!!!!)

A szerencsétlen gyerek tele van egyesekkel tornából, pedig NEM túlsúlyos (168cm/49kg), csak éppen 14 cm-t nőtt 1 év alatt, ez nagyon megterhelte a szervezetét.
Igazságos, hogy EMIATT kapja rakásra az egyeseket???? :-((

Elképesztőnek tartom, hogy a tanárok minden kontroll nélkül azt csinálhatnak/követelhetnek az óráikon, amit csak akarnak!
Pl.: Biológia órákon a tanár a saját ötletei szerint adja le az órákat, fénymásolt lapokat osztogat, hol a virág részeit és növények tulajdonságait követeli meg, hol az emberi test vérkeringését, emésztését, teljes összevisszaságban! A remek tankönyvet (MOZAIK, Biológia 9.)abszolút nem használja, a füzetbe diktál ötletszerűen, olyan bonyolult latin kifejezéseket kell a gyerekeknek bemagolni, amit nem is értenek, teljesen értelmetlen az egész!!! (Egyáltalán, minek kellett megvennünk a tankönyvet?)
ÉNEK : 9.osztályban nincs tankönyv, itt is füzetbe diktál a tanár, kizárólag elmélet létezik nála, ÉNEK nincs!!!!
INFORMATIKA: nincs tankönyv, itt is a tanár ötletei szerint tanulnak. Hol ezt, hol azt... Óra elején kiosztja a fénymásolt feladatlapokat, amiben leírta a feladatot (pl.készíts weboldalt, rakjál rá képet, tegyél fel szöveget, stb.) ezt óra végén osztályozza... A gyerek magától kell rájöjjön, mit hogyan csináljon, mert oktatás nem létezik, gyakorlás sincs, csupán SZÁMONKÉRÉS... (Vajon milyen iskolát kellett volna elvégezni a gyerekemnek, hogy Középiskolába járhasson?)

Majdnem 30 ezer Ft-ot fizettem ki a gyerekem 9. tankönyveiért, ennek a felét sem használják.
Meg kellett vennünk egy rakás érettségire felkészítő tankönyvet, ami 2 év múlva használhatatlan lesz, mert évente változik a követelmény... MIÉRT????

Miért tömik a gyerekeink fejét milliónyi fölösleges baromsággal?! Ki kontrollálja a tanárt, hogy vajon azt tanítja-e, ami az előírás az adott évfolyamban???
EGYÁLTALÁN : van valami előírás, mit kell oktatni évfolyamonként?

Ha osztályozhatják a gyerekek FIZIKAI ÁLLAPOTÁT, akkor lehetne például osztályozni a külsejüket is :
- szőke haj + kék szem = 5-ös
- fekete haj + sötét szem = 1-es
- alacsony = 1-es
- magas = 5-ös
- normál testalkat = 5-ös
- sovány = 3-as
- kövér = 1-es
- lány 37-es lábmérettel = 5-ös
- lány 40-es lábmérettel + pattanásokkal = 1-es ...stb.

Több barátunk él külföldön, gyerekeik német, osztrák angol, svéd, kanadai, francia, svájci iskolákba járnak...
Elképedve hallgatják a panaszaimat és amiket ők mesélnek, az nekem álomnak tűnik!
- a gyerekeik imádnak iskolába járni
- 2 év alatt tanítják meg külföldön az írás-, olvasás alapjait!
- semmi fölöslegeset nem tanulnak, sokat gyakorolnak, nem a csesztetés a cél, hanem a TUDÁS!
- legtöbb helyen INGYEN JÁR a tankönyv, tanszer!

Sok magyar tanár dolgozik külföldön, nem lehetne az ő tanácsaikat is kikérni, mit lehetne itthon megreformálni az oktatásban???

A közoktatási törvény kidolgozásához (reformjához) fel lehetne használni az európai tagállamok más országainak a rendszerét! Nem lenne olyan nagy dolog országonként, évfolyamonként összeszedni a követelményeket és összehasonlítani a magyar rendszerrel : mit kellene módosítani?

KÉTSÉGBEEJTŐ a magyar oktatás itt "lent", ahol a gyerekek és a szülők vannak!!!!! 8-o

Üdv. Anyatigris :-[
A Szerkesztők üzenete
2007.04.20. 12:29
Tisztelt bogos_g!
A nyelvvizsgadíjak visszatérítését jogszabályi előírás nem teszi és soha nem is tette kötelezővé, azaz nem automatikus mechanizmus. A nyelvvizsga-díjak visszatérítése intézményi hatáskör, az intézményi szabályzatban foglaltak szerint, az intézmény döntése alapján teljesíthető. A kérést az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
budai2 üzenete
2007.04.19. 21:48
Nálunk mindent összevonnak mindennel. Lassan 30-40 km-es körzetben lesz az adott iskoláknak tagiskolája. Vicces lesz így a tagintézményen belüli áttanítás amikor a két iskola között távolsági tömegközlekedéssel (annak a szervezettsége )miatt cirka 3 óra az oda vissza út,kérem ez vidék és nem a főváros. A költségeket ki fizeti meg, vagy fizessünk, ha dolgozni akarunk.
A kompetencia mérésről annyit kedves pedagógus társaim, hogy amíg a 4. osztályos lányomnak a reformországgyűléstől a kiegyezésig ( beleértve annak okait és hátrányait)kellett ma dolgozatot írnia olvasásból ( a 7. osztályos fiam az idén tanulta történelemből) az Apáczai kiadó olvasókönyve alapján, majd ezek után jön Trianon és Kőrösi Csoma Sándor tételes életútja, ne csodálkozzunk azon hogy a gyerekek nem olvasnak EZ AGYRÉM . Azt sem tudja a gyerek, hogy miről beszél, nem is kell tudnia még csak 10 éves, mi pedagógusok szoktatjuk le őket az olvasásról és azok a szerzők akik ilyen tartalmú könyveket írnak, valamint azok akik ezeket a könyveket engedélyezik. Nem azéletkoruknak érettségi szintjüknek megfelelő olvasmányokkal bombázzuk őket.
Studiora üzenete
2007.04.19. 19:33
Tisztelt OM!
A következő tanévtől lép életbe az 5-6. évfolyamra kiterjesztett alapozás. Az órakeret 20-50%-át a nem szakrendszerű oktatás keretében a tanítók látják majd el. Van-e elképzelésük arra vonatkozóan, hogy mit fognak tanítani ezek után a szaktanárok? Igen, tudom, a 120 órás tanfolyam elvégzése után ők is végezhetik ezt a feladatot. A szépséghiba csak az, hogy ilyen jellegű képzés - tudomásom szerint - jelenleg sehol sem folyik. Nem az a burkolt cél, hogy a tanárképző főiskolai diplomával rendelkezőket ilyen - indirekt - eszközökkel selejtezzék ki a túlburjánzott rendszerből?
A busásan fizetett pedagógusoknak tudniuk kellene előre, hogy hol és mennyiért képezhetik majd magukat, mert a családi költségvetést biztosan jelentős mértékben megcsapolja ez az újabb önképzés. Az iskolának ugyanis nincs kerete a finanszírozásra.
A bevezetés szükségessé teszi a pedagógiai program felülvizsgálatát is. Hurrá!
A szaktárgyakra fordítható órakeret megcsappan, újfent. És a tananyag mennyisége? Nehezen, sőt, egyáltalán nem tudom tanagyagcsökkentésként elkönyvelni, ha az eddigi négy leckéből egy vagy kettő lesz, a bennük foglalt anyag marad, mert anyag nem vész el, legfeljebb a lecke lesz hosszabb. töményebb.
Önök még tanultak történelmet ötödik évfolyamon, emlékeznek hát: "Divide et impera!"

Ave, Caesar, morituri te salutant.
házi üzenete
2007.04.19. 08:28
Tisztelt OM! Honlapjukon hirdetnek VÉGRE egy INGYENES (kötelező) pedagógus-továbbképzést!!!!! Ráadásul nagyon jó témában, mentálhigiéné, talán ma nagyobb szükség van rá, mint valaha!!!!!!!!!!! De könyörgöm, milyen időpontban???? Aki szervezi, látott már iskolát??????? Vagy járt iskolába??? Ha igen, akkor tudnia kellene, hogy május 3-6. időpontban az egész ország ballag, május 10-13. között pedig az összes középiskola érettségiztet, ahol minden tanárra szükség van az írásbeli felügyelethez, ilyenkor még betegnek sem szabad lenni!!!!!!!!! Tisztelettel kérem, hogy vegyenek minket, tanárokat emberszámba, mert miután kötelező 120 órás továbbképzésen részt venni, amiből egy 30 órás 40-50.000 forintba kerül, (a 120 óra kijön kb. 120.000-150.000 forintból), akkor szerveznek egy ingyeneset, de direkt úgy, hogy senki ne tudjon elmenni, még ha érdekli is??????
Akkor, amikor a legtöbb iskolában a bizonytalanság, félelem uralkodik? Nem tudjuk, milyen lesz a következő tanáv? Vagy lesz-e következő tanév a mi iskolánkban? ....
  
 52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok