2022. június 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az állami irányítás egyéb jogi eszközei

2010. december 3.
 
Jogszabályok

Ezen az oldalon található az oktatási és kulturális ágazati igazgatási tevékenységgel mint minisztériumi alaptevékenységgel összefüggő magyar és európai uniós jogszabályok listája jogforrás szerinti csoportosításban. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteményében (HJEGY) érhetőek el. E szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.

 
 
Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
 
2002
 
Kormányhatározatok
 
1160/2002. (IX. 26.) Korm. határozat az országos múzeumok látogatásáról
 
2006
 
Kormányhatározatok
 
1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat a 2007-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
 
2007
 
Kormányhatározatok
 
1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról
1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat a Kormány középtávú tudomány-, technológia és innováció-politikai stratégiájáról
1036/2007. (VI. 8.) Korm. határozat a Nemzetközi Pető András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1053/2007. (VII. 5.) Korm. határozat a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1061/2007. (VII. 30.) Korm. határozat a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2007. évben rendezésre javasolt ingatlanokról
1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről
1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozat a Kormány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről
1068/2007. (IX. 4.) Korm. határozat a Természet- és Társadalombarát Közalapítvány megszüntetéséről
1077/2007. (X. 4.) Korm. határozat a 2008-ban a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
1089/2007. (XI. 22.) Korm. határozat a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1091/2007. (XI. 27.) Korm. határozat az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallás sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségi vagyoni igények rendezését koordináló Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007-2010)
1093/2007. (XI. 29.) Korm. határozat a Tempus Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról
1098/2007. (XII. 13.) Korm. határozat a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2008. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggő egyéb kérdésekről
1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről
 
Utasítások
 
1/2007. (OK 5.) OKM utasítás a nemzeti kulturális örökség miniszterének 6/2006. (K.K. 9.) utasításának hatályon kívül helyezéséről [1]
2/2007. (OK 9.) OKM utasítás az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
3/2007. (OK 17.) OKM utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjéről
4/2007. (OK 17.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumot érintő lobbitevékenység szabályairól
6/2007. (OK 19.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumban és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételéről
 
2008
 
Kormányhatározatok
 
1011/2008. (III. 1.) Korm. határozat a "Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010" kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáról
1021/2008. (IV. 3.) Korm. határozat a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1032/2008. (V. 22.) Korm. határozat a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1043/2008. (VI. 30.) Korm. határozat a Gandhi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1047/2008. (VII. 16.) Korm. határozat a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2008. évben rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
1051/2008. (VII. 28.) Korm. határozat a 2009-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
1054/2008. (VIII. 14.) Korm. határozat az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására
1064/2008. (X. 8.) Korm. határozat a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1072/2008. (XII. 21.) Korm. határozat a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1073/2008. (XI. 28.) Korm. határozat a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1088/2008. (XII. 30.) Korm. határozat a szakhatósági közreműködések felülvizsgálatából eredő további feladatokról
1090/2008. (XII. 30.) Korm. határozat a Nemzetközi Pető András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 
2069/2008. (VI. 6.) Korm. határozat az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról
 
Utasítások
 
5/2008. (OK 23.) OKM utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6/2008. (OK 28.) OKM utasítás az NKA miniszteri kerete terhére nyújtott egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárási rendről
8/2008. (HÉ 54.) OKM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata kiadásáról
 
2009
 
Országgyűlési határozatok
 
27/2009. (IV. 14.) OGY határozat a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kifejezéséről és az új miniszterelnök megválasztásáról
 
Köztársasági elnöki határozatok
 
51/2009. (IV. 16.) KE határozat miniszterek kinevezéséről
56/2009. (IV. 21.) KE határozat államtitkárok kinevezéséről
 
Kormányhatározatok
 
1019/2009. (II. 19.) Korm. határozat a Kormány 2009-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről
1024/2009. (III. 6.) Korm. határozat a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1041/2009. (IV. 8.) Korm. határozat a Roma Kulturális Központ létrehozásával összefüggő egyes kérdésekről
1047/2009. (IV. 13.) Korm. határozat a Kormány kabinetjeiről
1082/2009. (VI. 3.) Korm. határozat a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1085/2009. (VI. 4.) Korm. határozat az Oktatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1089/2009. (VI. 11.) Korm. határozat a "Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010" kiemelt projekt kulturális programjainak megvalósításával és kommunikációs tevékenységével összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáról
1090/2009. (VI. 12.) Korm. határozat az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására
1106/2009. (VII. 8.) Korm. határozat a Kormány 2009. II. félévi munkatervéről
1116/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a 2010-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozata Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről
1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról
1127/2009. (VII. 29.) Korm. határozat a kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről
1131/2009. (VIII. 3.) Korm. határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló új törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény előkészítéséről, valamint a további jogalkotási feladatokról
1149/2009. (IX. 4.) Korm. határozat a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okiratának módosításáról
1150/2009. (IX. 4.) Korm. határozat a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
1156/2009. (IX. 17.) Korm. határozat magyar kormányküldöttségnek az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános Konferenciájának 35. ülésszakán történő részvételéről
1162/2009. (IX. 22.) Korm. határozat a Kutatási és Tudománypolitikai Tanácsról
1172/2009. (X. 16.) Korm. határozat az Új Erkel Színház felépítését célzó pályázat előkészítéséről és lebonyolításáról, és az Operaház rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos kérdésekről
1190/2009. (XI. 13.) Korm. határozat a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1209/2009. (XII. 11.) Korm. határozat a Pécs II. Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adásának végrehajtásáról
1210/2009. (XII. 11.) Korm. határozat a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2009. év II. félévében rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
 
Miniszterelnöki határozatok
 
17/2009. (IV. 22.) ME határozat szakállamtitkárok kinevezéséről
22/2009. (V. 20.) ME határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
44/2009. (VII. 10.) ME határozat a minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal és a Kormányhivatalok besorolásáról
 
Miniszteri határozatok
 
1/2009. (XI. 12.) OKM határozat az Európai Bizottság határozata időpontjának megállapításáról [2]
2/2009. (XI. 27.) OKM határozat az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt működő költségvetési szervek besorolásáról [3]
3/2009. (XII. 31.) OKM határozat a Budapesti Műszaki Főiskola költségvetési szerv jogutódlással történő megszüntetéséről
4/2009. (XII. 31.) OKM határozat az Óbudai Egyetem költségvetési szerv létesítéséről
 
Utasítások
 
4/2009. (X. 9.) OKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről [4]
5/2009. (X. 30.) OKM utasítás a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez kijelölt kincstárnokkal történő együttműködés eljárási szabályairól
6/2009. (XII. 29.) OKM utasítás az oktatási és kulturális miniszter vezetése, irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatottakat megillető cafeteriajuttatás 2010. évre vonatkozó összegéről
7/2009. (XII. 31.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. módosításának kiadásáról [5]
 
2010
 
Országgyűlési határozatok
 
27/2010. (V. 29. ) OGY határozat a miniszterelnök megválasztásáról és a Kormány programjának elfogadásáról
45/2010. (VI. 29.) OGY határozat Köztársasági elnök választásáról
 
Köztársasági elnöki határozatok
 
6/2010. (I. 22.) KE határozat az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása időpontjának kitűzéséről
175/2010. (V. 29.) KE határozat miniszterek kinevezéséről
180/2010. (VI. 2.) KE határozat államtitkárok kinevezéséről
181/2010. (VI. 2.) KE határozat közigazgatási államtitkárok kinevezéséről
 
Kormányhatározatok
 
1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat döntési moratórium elrendeléséről [6]
1015/2010. (I. 28.) Korm. határozat az Oktatásért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
1025/2010. (II. 5.) Korm. határozat a Kormány 2010. I. félévi munkatervéről
1031/2010. (II. 9.) Korm. határozat a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
1037/2010. (II. 17.) Korm. határozat a stabilitási tartalék felhasználásának feltételéről
1050/2010. (II. 26.) Korm. határozat a döntési moratórium elrendeléséről szólón 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat módosításáról [7]
1082/2010. (III. 31.) Korm. határozat az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj létrehozásáról, valamint a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1102/2010. (IV. 28.) Korm. határozat az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapításával, folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos többletfeladatok ellátására felhasználható összeg meghatározásáról [8]
1107/2010. (V. 4.) Korm. határozat a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1123/2010. (V. 13.) Korm. határozat a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat a 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról
1136/2010. (VI. 29.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő egyes feladatok végrehajtásáról
1138/2010. (VII. 1.) Korm. határozat az Emberi Jogok Európai Bíróságának az olaszországi állami iskolákkal kapcsolatos keresztállítási tilalomra vonatkozó ítéletével kapcsolatos aggályokról
1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozat a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat egyes középületekben való kihelyezéséről
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről
1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozat a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadásáról szóló miniszteri határozat közzétételének határidejéről [9]
1168/2010. (VIII. 10.) Korm. határozat a Kormány 2010. II. félévi törvényalkotási programjáról
1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról [10]
1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2009.évi működéséről készített beszámolójáról [11]
1228/2010. (XI. 8.) Korm. határozat a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. Normatív finanszírozás alcím 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport megnevezésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról [12]
1231/2010. (XI. 12.) Korm. határozat az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. működőképességének fenntartása érdekében [13]
1256/2010. (XI. 25.) Korm. határozat a 2011-es Liszt-évforduló méltó megünnepléséről
 
Miniszterelnöki határozatok
 
12/2010. (II. 9.) ME határozat A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjainak megbízásáról
13/2010. (II. 9.) ME határozat A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról
23/2010. (III. 18.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke megbízásáról [14]
41/2010. (VI. 7.) ME határozat helyettes államtitkárok kinevezéséről
41/2010. (VI. 10.) ME határozat helyettes államtitkárok kinevezéséről [15]
42/2010. (VI. 10.) ME határozat helyettes államtitkárok kinevezéséről
43/2010. (VI. 10.) ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről
47/2010. (VI. 18.) ME határozat helyettes államtitkár kinevezéséről
48/2010. (VII. 1.) ME határozat helyettes államtitkárok kinevezéséről
 
Miniszteri határozatok
 
1/2010. (II. 16.) OKM határozat az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról [16]
2/2010. (III. 17.) OKM határozat az oktatási és kulturális miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról [17]
3/2010. (III. 17.) OKM határozat az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról [18]
4/2010. (III. 31.) OKM határozat az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról [19]
5/2010. (V. 18.) OKM határozata a 2010. május 17-i középszintű informatikai gyakorlati érettségi vizsga rendkívüli pótlási lehetőségéről
 
1/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozat a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadással történő megszüntetéséről [20]
 
Utasítások
 
2/2010. ( IV. 2.) OKM utasítás a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal és javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban [21]
3/2010. (IV. 28.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányítási, felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról [22]
5/2010. OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek európai uniós támogatású projektjei indításának jóváhagyási eljárásrendjéről [23]
 
1/2010. (VI. 24.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban, valamint a nemzeti erőforrás miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható 2010. évi cafeteriajuttatásokról [24]
3/2010. (IX. 1.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről [25]
4/2010. (IX. 8.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről [26]
5/2010. (X. 1.) NEFMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2010. (IX. 1.) NEFMI utasítás módosításáról [27]
6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról [28]
7/2010. (X. 22.) NEFMI utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2010. (IX. 8.) NEFMI utasítás módosításáról [29]
8/2010. (XI. 4.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről [30]
9/2010. (XI. 4.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről [31]
 
Egyéb dokumentum
 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) [32]
 
 
[1] Az utasítás nem tartalmaz a teljes hatályvesztéséről szóló deregulációs záradékot.
[2] A határozat megállapítása szerint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 48. §-a 2009. november 12-én lépett hatályba.
[3] A határozat 2009. június 30-án lép hatályba.
[4] A kinevezés visszavonásig, de legfeljebb a 2010. március 31-ig terjedő időszakra szól, ugyanakkor az utasítás formális – a teljes hatályvesztéséről szóló – deregulációs záradékkal nem rendelkezik.
[5] A módosításról szóló utasítás deregulációs záradékkal nem rendelkezik. A 7/2009-es számon 2009. XII. 29-én már közzétételre került a tárcához tartozó foglalkoztatottak cafeteriajuttatásának végrehajtásáról szóló OKM utasítás.
[6] A kormányhatározat 2010. január 20-án lép hatályba. Teljes hatályvesztéséről szóló deregulációs záradékot nem tartalmaz.
[7] A kormányhatározat 2010. március 1-jén lép hatályba. Teljes hatályvesztéséről szóló deregulációs záradékot nem tartalmaz.
[8] A határozat nem rendelkezik a teljes hatályvesztéséről szóló deregulációs záradékkal.
[9] A határozat 2010. augusztus 7-én lép hatályba..
[10] A határozat 2010. augusztus 27-én lép hatályba.
[11] A határozat 2010. szeptember 17-én lép hatályba.
[12] A határozat se hatályba léptető, se hatályon kívül helyező záradékkal nem rendelkezik.
[13] A határozat 2010. november 13-án lép hatályba.
[14] A miniszterelnök a 2010. március 1-jétől 2013. február 1-jéig terjedő időtartamra Dr. Bazsa Györgyöt bízta meg.
[15] 41/2010. ME határozat jelöléssel a 95. és a 99. számú Magyar Közlöny VI. 7-én és VI. 10-én is tett közzé határozatot.
[16] A határozat a miniszteri aláírás napján – 2009. június 30-án – lép hatályba.
[17] A határozat a miniszteri aláírás napján – 2009. június 30-án – lép hatályba.
[18] A határozat a miniszteri aláírás napján – 2009. június 30-án – lép hatályba.
[19] A határozat a miniszteri aláírás napján – 2009. június 30-án – lép hatályba.
[20] A határozat 2010. augusztus 13-án lép hatályba.
[21] Az utasítás 2010. április 3-án lép hatályba.
[22] Az utasítás – a közzététel napján – 2010. április 28-án lép hatályba.
[23] Az utasítás 2010. május 12-én lép hatályba.
[24] Az utasítás 2010. június 24-én lép hatályba és 2011. január 1-jén veszti hatályát.
[25] Az utasítás 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
[26] Az utasítás 2010. szeptember 8-án lép hatályba.
[27] Az utasítás 2010. október 1-jén lép hatályba. A kizárólag módosító rendelkezést tartalmazó utasítás a teljes hatályvesztéséről szóló deregulációs záradékot nem tartalmaz.
[28] Az utasítás közzétételével egyidejűleg 2010. október 19-én lép hatályba.
[29] Az utasítás 2010. október 22-én lép hatályba.
[30] Az utasítás 2010. november 4-én lép hatályba.
[31] Az utasítás 2010. november 4-én lép hatályba.
[32] Közzétéve a Hivatalos Értesítő 2010/97. számában.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok