2022. június 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kormányrendeletek

2010. december 3.
 
Jogszabályok

Ezen az oldalon található az oktatási és kulturális ágazati igazgatási tevékenységgel mint minisztériumi alaptevékenységgel összefüggő magyar és európai uniós jogszabályok listája jogforrás szerinti csoportosításban. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteményében (HJEGY) érhetőek el. E szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.

 
 
1990
 
21/1990. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi június hó 9. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központjának a Németországi Szövetségi Köztársaságban történő felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 
1991
 
60/1991. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
153/1991. (XII. 10.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a középiskolai bizonyítványok, felsőoktatásban szerzett oklevelek és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1989. november 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 
1992
 
5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat-és hatásköreiről
117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
 
1993
 
9/1993. (I. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között kulturális központok létesítéséről és működéséről szóló, Budapesten, 1992. március 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról
70/1993. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar UNESCO Bizottságról
123/1993. (IX. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti kulturális és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1992. október 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
150/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1989. június 9-én, a Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központjának a Németországi Szövetségi Köztársaságban történő felállításáról aláírt Megállapodás módosításának kihirdetéséről
 
1994
 
54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról
61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet a Tábori Lelkészi Szolgálatról
91/1994. (VI. 10.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Budapesten, 1992. szeptember 2-án aláírt Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésről szóló Egyezménynek a kihirdetéséről
129/1994. (X. 7.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. május 5-én aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
130/1994. (X. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között Tallinnban, 1994. április 28-án aláírt kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 
1995
 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról
55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet a tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről
130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról
133/1995. (XI. 9.) Korm. rendelet az Élő Nyelvek Európai Központjának létrehozásáról szóló kibővített részegyezmény kihirdetéséről
 
1996
 
12/1996. (I. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulást létesítő Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, Brüsszelben, 1995. július 13. napján aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
25/1996. (II. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
42/1996. (III. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Brasília városban, 1992. március 19-én aláírt kulturális együttműködési megállapodás kihirdetéséről
137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
165/1996. (XI. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Nemzetközi Rendészeti Akadémia létesítéséről szóló, Budapesten, 1995. április hó 24. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
235/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazak Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 
1997
 
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
142/1997. (VIII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/97. számú határozata kihirdetéséről
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 
1998
 
7/1998. (I. 23.) Korm. rendelet az Európa Tanács keretében 1992. október 2-án létrejött európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről
60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
97/1998. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
106/1998. (V. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok és oklevelek/fokozatok elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről
176/1998. (X. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az iskolai végzettségeket és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
194/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről
 
1999
 
3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről
14/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
32/1999. (II. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
63/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
102/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaságban, illetve Romániában akkreditált oktatási intézmények által kiadott diplomák, oklevelek, tanulmányi bizonyítványok és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól
165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
 
2000
 
122/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a bizonyítványok és oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről
148/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 
2001
 
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról
156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
199/2001. (X. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Debreceni Csokonai Színház videofelvevő és szerkesztő berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről
237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a nemzeti gyászról
319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről
 
2002
 
13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről
68/2002. (IV. 5.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Budapesti Történeti Múzeum audiovizuális berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről
147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról
 
2003
 
20/2003. (II. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között az Országos Széchényi Könyvtár felvevőberendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról
206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet a Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól
 
2004
 
31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről
114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról
231/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről
268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról
279/2004. (X. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a felsőfokú tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló, Budapesten, 2001. december 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetéséről
317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről
374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról
 
2005
 
17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról [1]
120/2005. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. január 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
130/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet a felsőoktatási együttműködés támogatása érdekében a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUS II.) szóló Egyezmény kihirdetéséről
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról
190/2005. (IX. 17.) Korm. rendelet a „Szemünk Fénye” iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési Program megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás feltételeiről
192/2005. (IX. 19.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról szóló, Bonnban, 1987. október 7-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló, Budapesten, 2005. március 10-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
229/2005. (X. 13.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes oktatási ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról
259/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja és a Budapesti Román Kulturális Intézet működéséről szóló 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 
2006
 
44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet a Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól
53/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkozatás egyes kérdéseiről
61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről
68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsról
69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról
77/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
123/2006. (V. 19.) Korm. rendelet a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről
203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól
221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet a Felsőoktatási Minőségi Díjról
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Balassi Bálint Intézet létrehozásáról
 
2007
 
1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet Doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a Deák Ferenc Ösztöndíjról
131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről
158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
163/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezménynek a Montenegrói Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről
164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezménynek Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről
183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
287/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről
349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 
2008
 
1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2/2008. (I. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről [2]
3/2008. (I. 16.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről
28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról
73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
106/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a műszaki-tudományos együttműködésről Quitóban az 1971. szeptember 24. napján kötött megállapodás kihirdetéséről
107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről
109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
111/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színházművészet és Hírszolgálat területén való együttműködés tárgyában, Bagdadban, 1961. október 11-én létrejött egyezmény kihirdetéséről
112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
114/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény kihirdetéséről
115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
122/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt műszaki-tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
130/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya között Dar Es Salaamban, 1966. február 15-én aláírt "Műszaki és Tudományos Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Megállapodás" kihirdetéséről
131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
155/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról [3]
173/2008. (VI. 30.) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról [4]
186/2008. (VII. 22. )Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormány és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti audiovizuális kapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről [5]
 
263/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormány és a Lengyel Köztársaság kormány között Budapesten, 2008. május 30-án aláírt a Kulturális Intézetek működéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről [6]
305/2008. (XII. 19.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról [7]
347/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról [8]
 
2009
 
23/2009. (II. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között kulturális intézetek létesítéséről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről [9]
40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormány és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről
44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormány és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
46/2009. (III. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről szóló megállapodás kihirdetéséről
51/2009. (III. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormány és Japán Kormánya közötti Japán Kulturális Önkéntes Programról [10]
98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról [11]
116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága által 2007. március 16-án Zágrábban módosított és 2008. február 29-én Szófiában jóváhagyott egységes szerkezetű szövege kihirdetéséről [12] [13]
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról
157/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról [14]
177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet egyes miniszteri statútumok módosításáról [15]
214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról [16]
216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről [17]
276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról [18]
294/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videokapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről [19]
 
2010
 
117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról [20]
156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről [21]
157/2010. (V. 6.) Korm. rendelet az útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról [22]
170/2010. (V.12.) Korm. rendelet a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről [23]
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről [24]
267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról [25]

 
 
[1] A rendelet 2009. május 1-jét követően is hatályos, tekintettel arra, hogy a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése szerint a közoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról szóló 296/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet – és annak a 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 12. § (2) bekezdése – nem lép hatályba.
[2] A rendelet 2. és 3. §-ának – 2009. március 16-i – hatályba léptetésére ld.: 17/2009. (IV. 2.) KüM határozatot.
[3] A módosító jogszabály nem tartalmaz a teljes hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[4] A módosító jogszabály nem tartalmaz a teljes hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[5] A rendelet 2. és 3. §-ának – 2008. december 6-i – hatályba léptetésére ld.: 8/2009. (I. 27.) KüM határozatot.
[6] A külügyminiszter 12/2009. (III. 17.) KüM határozata szerint a Korm. rendelet 2-3. §-a 2009. január 17-én lépett hatályba.
[7] A módosító jogszabály nem tartalmaz a teljes hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[8] A módosító jogszabály 2012. június 1-jén veszti hatályát.
[9] A Megállapodás 2006. március 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.
[10] A külügyminiszter 13/2009. (III. 18.) KüM határozata szerint a Korm. rendelet 2-3. §-a 2009. március 9-én lépett hatályba.
[11] A 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése szerint nem lép hatályba a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet. A 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése szerint nem lép hatályba a felsőoktatási hallgatói diákigazolványról és a doktorjelölti diákigazolványról szóló 295/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet és a közoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról szóló 296/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet. A módosító kormányrendelet nem tartalmaz deregulációs záradékot.
[12] A Közép-Európai Felsőoktatási Együttműködésről (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottság által 2007. március 16-án Zágrábban módosított és 2008. február 29-én Szófiában jóváhagyott egységes szerkezetű szövege kihirdetéséről szóló 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről szóló 6/2010. (1. 29.) KüM határozat szerint a rendelet 2-3. §-a 2009. július 13-án lépett hatályba.
[13] Hatályon kívül helyezi a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan a 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének naptári napját megállapító külügyminiszteri határozatban megjelölt időponttól kezdődően.
[14] A kormányrendeletről, annak hatályban maradó 7. § (1) és (4)-(5) bekezdésének a deregulációjáról – a módosított szabályokat megelőző rendelkezések szerinti ösztöndíjas jogviszonyok lezárásával egyidejűleg – szükséges rendelkezni.
[15] A rendelet 1-2. §-a és a 3. § (3)-(8) bekezdése 2009. október 1-jén lép hatályba. A módosító jogszabály nem tartalmaz a teljes hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[16] A módosító jogszabály nem tartalmaz a teljes hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést.
[17] A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről. szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről szóló 15/2010. (IV. 7.) KüM határozat szerint a rendelet 2-3. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.
[18] A rendelet 2009. december 12-én lép hatályba és 2012. január 2-án veszti hatályát.
[19] A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 294/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2–3.§-ainak hatálybalépéséről szóló 7/2010. (II. 12.) KüM határozat szerint a rendelet 2-3. §-a 2010. január 18-án lép hatályba.
[20] A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.
[21] A kormányrendelet 2., 3. §-ának és 5. § (2) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter határozattal állapítja meg.
[22] A rendelet 2010. május 9-én lép hatályba és 2011. június 30-án veszti hatályát.
[23] A rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
[24] A rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.
[25] A rendelet 2010. december 4-én lép hatályba.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok