2022. június 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A kulturális területet érintő európai uniós jogszabályok listája

2010. február 11.
2009. február 1. A szövegszerű joganyagok az eur-lex.europa.eu internetes oldalon, illetve az Európai Unió Tanácsának nyilvántartásában érhetők el. Az angol nyelven megadott dokumentumok magyar fordítása a jelzett portálon nem áll rendelkezésre.
 
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (EKSz) 151. cikke
 
Rendeletek:
 • A Tanács 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a kulturális javak kiviteléről (kodifikált változat)
  (HL L 39., 2009.2.10., 1-7. o.)
Irányelvek:
 • A Tanács 93/7/EGK irányelve (1993. március 15.) a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról
  (HL L 74., 1993.3.27., 74-79. o.) és módosításai: 96/100/EK irányelv, 2001/38/EK irányelv
Határozatok:
 • A Tanács határozata (2009. november 27.) az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről (2011) (HL L 17., 2010.1.22., 43-49. o.)
 • 2009/401/EK: A Tanács határozata (2009. május 12.) az Európa Kulturális Fővárosa 2013. évi eseménysorozatról (HL L 127., 2009.5.26., 10-10. o.)
 • 2009/400/EK: A Tanács határozata (2009. május 12.) az Európa Kulturális Fővárosa 2012. évi eseménysorozatról (HL L 127., 2009.5.26., 9-9. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1298/2008/EK határozata (2008. december 16.) a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009-2013 cselekvési program létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  (HL L 340., 2008.12.19., 83-98. o.)
 • A Tanács határozata (2007. november 16.) a 2011. évre az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű eseményről
  (HL C 282., 2007.11.24., 15-15. o.)
 • 2007/324/EK: A Tanács határozata (2007. május 7.) az Európa kulturális fővárosa közösségi fellépés céljából létrehozandó választótestület, valamint ellenőrző és tanácsadó testület két tagjának Tanács általi jelölésére vonatkozó gyakorlati és eljárási szabályokról
  (HL L 122., 2007.5.11., 39-40. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1983/2006/EK határozata (2006. december 18.) a kultúrák közötti párbeszéd európai évéről (2008)
  (HL L 412., 2006.12.30., 44-50. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata (2006. december 12.) a Kultúra program (2007-2013) létrehozásáról (HL L 372., 2006.12.27., 1-11. o.) és módosítása: 1352/2008/EK határozat (2008. december 16.) (HL L 348., 2008.12.24., 128-129. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozata (2006. december 12.) a 2007-2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató Európa a polgárokért című program létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 32-40. o) (helyesbítés:HL L 160., 2007.6.21., 36-44. o.)
 • 2006/796/EK: A Tanács határozata (2006. november 13.) a Kultúra Európai Fővárosa 2010. évi eseménysorozatról (HL L 324., 2006.11.23., 7-7. o)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1622/2006/EK határozata (2006. október 24.) az Európa kulturális fővárosa eseménysorozat 2007-2019. évekre szóló közösségi fellépésének megállapításáról
  (HL L 304., 2006.11.3., 1-6. o.)
 • 2006/515/EK: A Tanács határozata (2006. május 18.) a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény megkötéséről
  (HL L 201., 2006.7.25., 15-30. o.)
 • 2005/815/EK: A Tanács határozata (2005. november 14.) a Kultúra Európai Fővárosa 2009. évi eseménysorozatról
  (HL L 305., 2005.11.24., 36-36. o.)
 • 2004/654/EK: A Tanács határozata (2004. május 27.) a Kultúra Európai Fővárosa 2007. évi eseménysorozatról
  (HL L 299., 2004.9.24., 19-19. o.)
 • 2004/659/EK: A Tanács határozata (2004. május 27.) a Kultúra Európai Fővárosa 2008. évi eseménysorozatról
  (HL L 301., 2004.9.28., 54-54. o.)
 • A Tanács határozata (2003. május 6.) a Kultúra Európai Fővárosa 2006 cím odaítéléséről
  (HL L 139., 2003.6.6., 32-32. o.)
 • A Tanács határozata (2002. május 7.) a Kultúra Európai Fővárosa 2005 cím odaítéléséről (2002/C 124/03)
  (HL C 124., 2002.5.25., 4-4. o.)
 • A Tanács határozata (1999. december 17.) a Kultúra Európai Fővárosa közösségi cselekvési program választótestülete tagjainak Tanács által történő kijelöléséről (2000/C 9/01)
  (HL C 9., 2000.1.13., 1-1. o.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1419/1999/EK határozata (1999. május 25.) a Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat 2005-2019. évekre szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról
  (HL L 166., 1999.7.1., 1-5. o.)
 • Council Decision of 22 September 1997 regarding the future of European cultural action
  (HL C 305., 1997.10.7., 1-1. o.)
 • Council Decision of 22 September 1997 on cross-border fixed book prices in European linguistic areas
  (HL C 305., 1997.10.7., 2-2. o.)
A kulturális területet érintő, nem kötelező jellegű európai uniós jogszabályok:
 
Ajánlások:
 • Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2005. november 16.) a mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképességéről
  (HL L 323., 2005.12.9., 57-61. o.)
 • A Tanács ajánlása (2005. november 14.) az európai levéltári együttműködés megerősítését szolgáló kiemelt cselekvésekről
  (HL L 312., 2005.11.29., 55-56. o.)
 • 75/65/EEC: Commission Recommendation of 20 December 1974 to Member States concerning the protection of the architectural and natural heritage
  (HL L 21., 1975.1.28., 22-23. o.)
Következtetések:
 • A Tanács következtetései 2009 november 27. egy új, kreatív generáció ösztönzéséről: a gyermekek és fiatalok kreativitásának és innovációs képességeinek a kulturális kifejezésmódok és a kultúrához való hozzáférés révén való fejlesztése (HL C 301., 2009.12.11., 9-11. o.)
 • A Tanács következtetései a kultúráról mint a kreativitás és az innováció ösztönzőjéről (2009. május 12.) (8749/1/09 CULT 29 REV 1)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a kulturális sokféleségnek és a kultúrák közötti párbeszédnek az Unió és a tagállamok külkapcsolataiban való előmozdításáról (HL C 320., 2008.12.16., 10-12. o.)
 • A Tanács következtetései az építészetről: a kultúra hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez (HL C 319., 2008.12.13., 13-14. o.)
 • A Tanács következtetései az Európai Örökség cím Európai Unió általi létrehozásáról (HL C 319., 2008.12.13., 11-12. o.)
 • A Tanács következtetései (2008. november 20.) az EUROPEANA európai digitális könyvtárról (HL C 319., 2008.12.13., 18-19. o.)
 • A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a 2008-2010. évre szóló kulturális munkatervről (HL C 143., 2008.6.10., 9-16. o.)
 • A Tanács következtetései (2008. május 22.) az interkulturális kompetenciákról (HL C 141., 2008.6.7., 14-16. o.)
 • A Tanács következtetései (2007. május 24.) a kulturális és a kreatív ágazatoknak a lisszaboni célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról (HL C 311., 2007.12.21., 7-9. o.)
 • A Tanács következtetései a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről (HL C 297., 2006.12.7., 1-5. o)
 • Council Conclusions of 23 July 2001 on the Commission's Evaluation Report on the application of the recommendation concerning the protection of minors and human dignity (HL C 213 , 31/07/2001 P. 0010 - 0011)
 • Council Conclusions of 17 December 1999 on cultural industries and employment in Europe (HL C 008 , 12/01/2000 P. 0010 - 0011)
 • Council Conclusions of 18 December 1997 on Music in Europe (HL C 001 , 03/01/1998 P. 0006 - 0007)
 • Conclusions of the Council of 10 November 1994 on the Commission communication concerning European Community action in support of culture
  (HL C 348., 1994.12.9., 1-2. o.)
 • Conclusions of the Council of 21 June 1994 on cultural and artistic aspects of education
  (HL C 229., 1994.8.18., 1-2. o.)
 • Council conclusions of 17 June 1994 on drawing up a Community action plan in the field of cultural heritage
  (HL C 235., 1994.8.23., 1-1. o.)
 • Council conclusions of 17 June 1994 concerning children and culture
  (HL C 235., 1994.8.23., 2-2. o.)
 • Council conclusions of 17 June 1994 concerning greater cooperation in the field of archives
  (HL C 235., 1994.8.23., 3-3. o.)
 • Conclusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 12 November 1992 on guidelines for Community cultural action
  (HL C 336., 1992.12.19., 1-2. o.)
 • Conclusions of the Ministers of Culture meeting within the Council of 12 November 1992 on the procedure for designation of European cities of culture
  (HL C 336., 1992.12.19., 3-3. o.)
Egyéb, nem kötelező jellegű európai uniós jogszabályok:
 
A Tanács dokumentumai:
 • A Tanács állásfoglalása (2008. november 21.) az európai többnyelvűségi stratégiáról (HL C 320., 2008.12.16., 1-3. o.)
 • A Tanács állásfoglalása (2007. november 16.) az európai kulturális menetrendről
  (HL C 287., 2007.11.29., 1-4. o.)
 • A Tanács 2006. július 18-án elfogadott 11/2006/EK közös álláspontja, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően eljárva, a Kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (HL C 238E ., 2006.10.3., 18-30. o.)
 • Council Resolution of 24 November 2003 on the deposit of cinematographic works in the European Union
  (HL C 295., 2003.12.5., 5-6. o.)
 • Council Resolution of 24 November 2003 on cooperation between cultural institutions in the field of museum (HL C 295 , 05/12/2003 P. 0001 - 0002)
 • Council Resolution of 26 May 2003 on the horizontal aspects of culture: increasing synergies with other sectors and Community actions and exchanging good practices in relation to the social and economic dimensions of culture
  (HL C 136., 2003.6.11., 1-2. o.)
 • Council of the European Union - Council Resolution of 6 May 2003 on archives in the Member States
  (HL C 113., 2003.5.13., 2-2. o.)
 • Council Resolution of 6 May 2003 on accessibility of cultural infrastructure and cultural activities for people with disabilities (HL C 134 , 07/06/2003 P. 0007 - 0008)
 • Council Resolution on 6 February 2003 "eAccessibility" - improving the access of people with disabilities to the knowledge based society
  (HL C 39., 2003.2.18., 5-7. o.)
 • Council Resolution of 19 December 2002 implementing the work plan on European cooperation in the field of culture: European added value and mobility of persons and circulation of works in the cultural sector
  (HL C 13., 2003.1.18., 5-7. o.)
 • Council Resolution of 25 June 2002 on a new work plan on European cooperation in the field of culture
  (HL C 162., 2002.7.6., 5-7. o.)
 • Council Resolution of 25 June 2002 on preserving tomorrow's memory - preserving digital content for future generations (HL C 162 , 06/07/2002 P. 0004 - 0005)
 • Council Resolution of 21 January 2002 on culture and the knowledge society
  (HL C 32., 2002.2.5., 1-1. o.)
 • Council Resolution of 21 January 2002 on the role of culture in the development of the European Union
  (HL C 32., 2002.2.5., 2-2. o.)
 • Council Resolution of 23 July 2001 on exchange of information and experience concerning conditions for professional artists in the context of EU enlargement
  (HL C 213., 2001.7.31., 9-10. o.)
 • Council resolution of 12 February 2001 national aid to the film and audiovisual industries
  (HL C 73., 2001.3.6., 3-4. o.)
 • Council resolution of 12 February 2001 on the application of national fixed book-price systems
  (HL C 73., 2001.3.6., 5-5. o.)
 • Council resolution of 12 February 2001 on architectural quality in urban and rural environments
  (HL C 73., 2001.3.6., 6-7. o.)
 • Council Resolution of 26 June 2000 on the conservation and enhancement of European cinema heritage
  (HL C 193., 2000.7.11., 1-2. o.)
 • Council Resolution of 17 December 1999 on the promotion of the free movement of persons working in the cultural sector
  (HL C 8., 2000.1.12., 3-4. o.)
 • Council Resolution of 28 October 1999 integrating history into the Community's cultural action
  (HL C 324., 1999.11.12., 1-1. o.)
 • Council Resolution of 8 February 1999 on fixed book prices in homogeneous cross-border linguistic areas
  (HL C 42., 1999.2.17., 3-3. o.)
 • Council Resolution of 20 January 1997 on the integration of cultural aspects into Community actions (97/C 36/04)
  (HL C 36., 1997.2.5., 4-5. o.)
 • Council Resolution of 25 July 1996 on access to culture for all
  (HL C 242., 1996.8.21., 1-1. o.)
 • Council Resolution of 25 July 1996 on electronic publishing and libraries
  (HL C 242., 1996.8.21., 2-2. o.)
 • Council Resolution of 20 November 1995 on the promotion of statistics on culture and economic growth
  (HL C 327., 1995.12.7., 1-1. o.)
 • Draft Resolution of 4 April 1995 on culture and the multimedia
  (HL C 247., 1995.9.23., 1-2. o.)
 • Council Resolution of 4 April 1995 concerning cooperation with the associated countries of Central and Eastern Europe in the cultural domain
  (HL C 247., 1995.9.23., 2-3. o.)
 • Council Resolution of 5 November 1993 on the first century of the cinema
  (HL C 85., 1994.3.22., 3-3. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers for culture meeting within the Council of 17 May 1993 on the Promotion of the Translation of contemporary European dramatic works (HL C 160 , 12/06/1993 P. 0001 - 0001)
 • Resolution of the Council and the Ministers of Culture meeting within the Council of 14 November 1991 on European cultural networks
  (HL C 314., 1991.12.5., 1-1. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers of Culture, meeting within the Council of 14 November 1991 on arrangements concerning archives
  (HL C 314., 1991.12.5., 2-2. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers for Culture meeting within the Council of 7 June 1991 on the training of arts administrators
  (HL C 188., 1991.7.19., 1-2. o.)
 • Resolution of the Ministers for Culture meeting within the Council of 7 June 1991 on the temporary access of artists of European Community origin to the territory of the United States of America
  (HL C 188., 1991.7.19., 2-2. o.)
 • Resolution of the Ministers for Culture meeting within the Council of 7 June 1991 on the development of the theatre in Europe
  (HL C 188., 1991.7.19., 3-4. o.)
 • Resolution of the Council and the Ministers responsible for cultural affairs meeting within the Council of 18 May 1989 concerning the promotion of books and reading
  (HL C 183., 1989.7.20., 1-2. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers responsible for cultural affairs meeting within the Council of 27 May 1988 on the future organization of their work
  (HL C 197., 1988.7.27., 1-1. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers responsible for cultural affairs, meeting within the Council of 9 November 1987 on the promotion of translation of important works of European culture
  (HL C 309., 1987.11.19., 3-3. o.)
 • Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs, meeting within the Council of 13 November 1986 on the protection of Europe's architectural heritage
  (HL C 320., 1986.12.13., 1-1. o.)
 • Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs, meeting within the Council of 13 November 1986 on business sponsorship of cultural activities
  (HL C 320., 1986.12.13., 2-2. o.)
 • Resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs meeting within the Council of 13 November 1986 on the conservation of works of art and artefacts
  (HL C 320., 1986.12.13., 3-3. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council of 13 November 1986 on the European cinema and television year (1988)
  (HL C 320., 1986.12.13., 4-4. o.)
 • Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, of 17 February 1986 on the establishment of transnational cultural itineraries
  (HL C 44., 1986.2.26., 2-2. o.)
 • Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, of 13 June 1985 concerning the annual event 'European City of Culture'
  (HL C 153., 1985.6.22., 2-2. o.)
 • Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, of 13 June 1985 on events including European audio-visual productions in third countries
  (HL C 153., 1985.6.22., 2-3. o.)
 • Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, of 13 June 1985 concerning a European sculpture competition
  (HL C 153., 1985.6.22., 3-4. o.)
 • Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 25 July 1985 on the European Foundation
  (HL C 199., 1985.8.7., 1-3. o.)
 • Resolution of the Council and the ministers with responsibility for cultural affairs, meeting within the Council, of 27 September 1985, on collaboration between libraries in the field of data processing
  (HL C 271., 1985.10.23., 1-1. o.)
 • Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, of 20 December 1985 on special conditions of admission for young people to museums and cultural events
  (HL C 348., 1985.12.31., 2-3. o.)
 • Resolution of the Council and of the Ministers responsible for Cultural Affairs, meeting within the Council, of 18 December 1984 on greater recourse to the European Social Fund in respect of cultural workers
  (HL C 2., 1985.1.4., 2-2. o.)
A Bizottság dokumentumai:
 • A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség {SEC(2008) 2443} {SEC(2008) 2444} {SEC(2008) 2445} /* COM/2008/0566 végleges */
 • A Bizottság közlemenye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Közlemény az európai kulturális programról a globalizálódó világban {SEC(2007) 570} /* COM/2007/0242 végleges */
 • A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - i2010 : digitális könyvtárak {SEC(2005) 1194} {SEC(2005) 1195} /* COM/2005/0465 végleges */
 • Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation /* COM/2004/0154 final */
 • 1st REPORT ON THE CONSIDERATION OF CULTURAL ASPECTS IN EUROPEAN COMMUNITY ACTION /* COM/96/0160 FINAL */
 • Information from the Commission - European translation prize - organizational rules
  (HL C 35., 1990.2.15., 8-8. o.)
 • Information from the Commission - European literary prize - organizational rules
  (HL C 35., 1990.2.15., 7-8. o.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok