2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A konferencián írásban kiosztott EU 7. Kutatási Keretprogram

2007. április 24.
EU 7. Kutatási keretprogram (2007-2013)
Specifikus programok (Total: 50 521 millió euró)

millió euró

A kooperáció specifikus program az, mely az EU kutatáspolitikájának hat célkitűzése közül hármat foglal magában:
az európai technológiai kezdeményezéseket,
a nemzeti programok koordinációját,
a kollaboratív kutatást.
 
Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI)
Ezek a kezdeményezések egyesítik a magánszektorból származó forrásokat a nemzeti és európai közpénzekkel, beleértve Keretprogram pénzügyi valamint az Európai Beruházási Bank hitelforrásait. A közös technológiai intézkedéseket meghatározó kritériumok: az európai szintű kezdeményezés hozzáadott értéke, az ipar versenyképességére és növekedésére gyakorolt hatása, az ipar pénzügyi elkötelezettségének intenzitása, a szélesebb politikai célkitűzésekhez való hozzájárulás jelentősége. A kezdeményezéseket az ipar igényei vezérlik.

6 kezdeményezés elindítását támogatja az Európai Bizottság:
1. hidrogén, üzemanyag cellák, (hydrogen, fuel cell)
2. légügy és légi közlekedés (aeronatics, air transport)
3. innovatív gyógyászat (innovative medicine)
4. nanoelektronika (nanoelectronics)
5. beágyazott számítógépes rendszerek (embedded computing systems)
6. globális monitoring a környezet és biztonság érdekében (Global monitoring for environment & security)
 
A nem közösségi kutatási programok

A koordinációnak két fő eszköze van: ERA- NET és ERA-NET Plus valamint az EK-t létrehozó Római Szerződés 169. cikke.

Az ERA-NET a nemzeti kutatási programok koordinációját biztosítja, mely nemcsak új ERA- NET projektek indítását, hanem a meglévők elmélyítését, így pl. a partnerkapcsolatok kiterjesztését vagy a programok kölcsönös megnyitását is jelenti. AZ ERA- NET Plus lényege, hogy az EU kiegészítő támogatást ad azok számára, akik létrehoznak egy közös alapot, hogy az egymásnak megfelelő regionális és nemzeti programokból közös pályázati felhívásokat jelentessenek meg.

Az ERA-NET és ERA-NET Plus kifejezetten a K+F programokat kiíró szervezetek számára kerültek kialakításra, ezzel is segítve a szorosabb együttműködést.

A 169. cikk értelmében a Közösség részt vehet több tagállam által indított kutatás- fejlesztési programokban. Ezek elindításának kritériumai: EU céloknak való megfelelés, a kitűzött cél világos megfogalmazása és a keretprogram céljainak való megfelelés, már létező alapok, európai hozzáadott érték, kritikus tömeg.

4 ilyen kezdeményezés elindítását támogatja az Európai Bizottság:
1. európai metrológiai kutatási program
2. ambient assisting living
3. balti tenger kutatási programja
4. program a K+F tevékenységet végző KKV-k számára
 
KOLLABORATÍV KUTATÁSOK
Az EU kutatástámogatásának központi elemét képezi a kollaboratív kutatás. A cél olyan kiváló kutatási projektek és hálózatok kialakítása, mely felkelti az európai és a világ más részeiről származó kutatók és befektetők érdeklődését.
Tematikus területek
32413
a) Egészségügy
6100
b) élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia
1935
c) információs és kommunikációs technológiák
9050
d) nanotudományok, nanotechnológiák, anyagok és új gyártástechnológiák
3475
e) energia
2350
f) környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)
1890
g) közlekedés (beleértve a repüléstechnikát)
4160
h) társadalomgazdasági tudományok és humán tudományok
623
i) biztonságikutatás
1430
j) űrkutatás
1400
 
Ezen program elsődleges célja, hogy fokozza az európai kutatás dinamizmusának, kreativitásának és kiválóságának előmozdítását. A programban a kutatók által javasolt kutatási projekteket támogatják és ezért létrehozzák az Európai Kutatási Tanácsot (ERC). Az Ötletek program lényege az egyedülálló kutatócsoportok által végzett felderítő kutatás támogatása a tudomány és technológia minden területén, mely magába foglalja a mérnöki, társadalmi és humán tudományokat is.
Az Európai Kutatási Tanács (ERC) felelős a program végrehajtásáért és megvalósításáért
7510
 

Cél az európai kutatás és technológia területén a megfelelő képzettségű humánerőforrás biztosítása, a kutatói életpálya választás ösztönzésével és elősegítésével, az európai kutatók Európában maradásának támogatásával és a kutatók Európába vonzásával.

A kutatói mobilitást támogató "Marie Curie" Akciók általánosan minden kutatónak szólnak, függetlenül attól, hogy karrierjük melyik szakaszában vannak.
4750
 
Ez a program Európa kutatási és innovációs kapacitását kívánja növelni és optimális kihasználását biztosítani.
4097
Kutatási infrastruktúrák
1715
KKV-k innovatív kapacitásának megerősítése
1336
Tudás régiói
126
Kutatási potenciál
340
Tudomány a társadalomban
330
Kutatáspolitikák fejlesztése
70
Nemzetközi együttműködések támogatása horizontális akciók és intézkedések révén
180
A Közös Kutatási Központok (JRC) nem nukleáris tevékenységei
1751

ALPROGRAMOK
Emberek

Alprogram
Tevékenységek
Kutatók alapképzése (Marie Curie hálózatok)
a kezdő kutatói kompetenciák fejlesztése képzések által
kezdő kutatók felvétele/ képzése (képzési program megszervezése),
az ipari szektorban az ismeretek átadásával és felügyeletével összefüggő magas szintű álláshelyek.
Az ipari vállalatok és az egyetemek közötti átjárási lehetőségek és partnerségek
interszektoriális partnerségek a KKV-k hangsúlyos bevonásával.
ismeretek megosztását közös kutatási projektek révén, a tapasztalattal rendelkező kutatóknak a partnerségbe való felvételének támogatásával, a két szektor között az alkalmazottak kiküldetésével, valamint rendezvények szervezésével.
Élethosszig tartó tanulás és karrierfejlesztés
tapasztalt kutatók karrierfejlesztésének elősegítése
közvetlenül közösségi szinten nyújtott egyéni ösztöndíjakon, valamint a regionális, nemzeti vagy nemzetközi programok társfinanszírozásával történik.
A nemzetközi dimenzió
Egyéni ösztöndíjak tapasztalt kutatók számára.
kimenő nemzetközi ösztöndíjakkal (Európából harmadik országba), bejövő nemzetközi ösztöndíjakkal (harmadik országból Európa felé történő mobilitás), valamint a kutatók cseréjét támogató partnerségeken keresztül történik.
Az "agyelszívás" kockázatot kiegyensúlyozó intézkedések
Egyedi cselekvések
Egy valódi európai munkaerőpiac létrehozása a kutatók számára, a mobilitást gátoló tényezők eltávolítása, valamint a karrierkilátások javítása által.
A nyilvánosság tájékoztatásának javítását szolgáló díjak odaítélése

KAPACITÁSOK
Kutatási infrastruktúra

Alprogram
Tevékenység
Már meglévő infrastruktúrák támogatása
Transznacionális hozzáférés,
Tevékenységek integrálása,
Kutatási e-infrastruktúrák: nagykapacitású és nagyteljesítményű kommunikációs és grid infrastruktúrák ki- és továbbfejlesztése, az európai számítástechnikai kapacitások megerősítése mindezt a GEANT és GRID infrastruktúrák tapasztalataira alapozva
Új infrastruktúrák támogatása
új infrastruktúrák kiépítése és a már meglévők jelentős korszerűsítése
tervezési tanulmányok

A támogatás odaítélésénél olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint pl. a Közösség pénzügyi támogatásának hozzáadott értéke, tudományos kiválóság, technológiai és szervezeti megvalósíthatóság, az összeszerelés és működés becsült költsége

Tudás Régiói Ezen a terület tevékenységei lehetővé kívánják tenni, hogy az európai régiók megerősítsék K+F- be történő befektetési kapacitásukat és kutatási tevékenységeket hajtsanak végre.

Bevonja a régió szereplőit, mint az egyetemeket, kutatóközpontokat, ipart, hatóságokat (regionális tanácsokat és regionális fejlesztési ügynökségeket). Olyan intézkedéseket fog tartalmazni, melyek célja a kutatóhálózatokba való szerveződés, a kutatás támogatási forrásokhoz való hozzáférés javítása, továbbá regionális szereplőknek és intézményeknek a régió gazdaságába történő jobb integrálása.

Kutatási potenciál Cél a kibővült Európa kutatási potenciáljának ösztönzése az EU konvergencia és külső régióiban már létező és most létrejövő kiválóságok fejlesztése révén.

Támogatott tevékenységek:
  • Szakembercsere a konvergencia régióban kiválasztott intézmények, valamint azok partnerintézményei között
  • Kutatási eszközök beszerzése és fejlesztése, illetve a konvergencia régiókban már meglévő vagy újonnan létrejövő kiválósági központok szellemi kapacitásainak kiaknázását elősegítő anyagi környezet kialakítása
  • Tudástranszfert elősegítő konferenciák és workshop-ok szervezése
Kutatáspolitikák fejlesztése

A 7. Kutatási Keretprogram elő kívánja segíteni az Együttműködések programhoz és a közösségi döntéshozáshoz kapcsolódó politikák összehangolt fejlesztését. Emellett a regionális és kohéziós politikákhoz, a strukturális alapokhoz, az oktatás-képzés témaköréhez, illetve a Versenyképesség és Innováció Keretprogramhoz való illeszkedés is a célok között szerepel.

Kapcsolódó tevékenységek:
  • a kutatáshoz kapcsolódó politikák és ipari stratégiák nyomon követése és elemzése,
  • a kutatási politikák koordinációja államközi szinten.
Nemzetközi együttműködés

Célja egyrészt, hogy a program által megcélzott országok és globális problémákra megoldást találjanak, másrészt Európa versenyképességének növelése a 3. országokkal fennálló stratégiai partnerségen keresztül a kiválasztott tudományterületeken, valamint a 3. országok kutatóinak ösztönzése arra, hogy Európában vagy Európával együttműködve dolgozzanak.

Linkek:

Összefoglaló (21 nyelven):

FP7 honlapok:

NKTH honlapja:

Nemzeti kapcsolattartó pontok
NCP neve
Tag
Szervezet
Cím
NCP Co-ordinator
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Legal and financial NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
COOPERATION
Health NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Bio NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
ICT NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
NMP NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Energy NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Environment NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Transport NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
SSH NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Security NCP
Honvédelmi Minisztérium
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1055 Bp., Balaton u. 7-11.
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Space NCP
Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI)
H -1077 Budapest, Dob u. 75-81.
Ideas NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Mobility NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Regional NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
SME NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
INCO NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
Infrastructures NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
SiS NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
JRC NCP
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Bp., Neumann János u. 1/c.
EURATOM NCP
Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
1036 Bp., Fényes Adolf u.4.,
1121 Bp., Konkoly-Thege u. 29-33.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok