2020. október 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. augusztus 16.
1134 Budapest, Váci út 37.
Képviselő neve: Kerékgyártó Sándor ügyvezető
Elérhetőség: 477-3100
 
Állami részesedés mértéke: 100%
 
1. A társaság tevékenységi körei
 
A társaság fő tevékenységi köre: 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
 
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:
 
18.12'08 Nyomás (kivéve napilap)
18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20'08 Egyéb sokszorosítás
49.39'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29'08 Egyéb vendéglátás
58.11'08 Könyvkiadás
58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
58.29'08 Egyéb szoftverkiadás
59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01'08 Számítógépes programozás
62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08 M.n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
73.20'08 Piac,- közvélemény-kutatás
74.20'08 Fényképészet
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.33'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08 Építményüzemeltetés
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.11'08 Általános közigazgatás
84.12'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
85.10'08 Iskolai előkészítő oktatás
85.20'08 Alapfokú oktatás
85.31'08 Általános középfokú oktatás
85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
85.41'08 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás
85.42'08 Felsőfokú oktatás
85.52'08 Kulturális képzés
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei
 
18.12'08 Nyomás (kivéve napilap)
18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20'08 Egyéb sokszorosítás
47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.19'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
49.39'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10'08 Szállodai szolgáltatás
55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11'08 Könyvkiadás
58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
58.29'08 Egyéb szoftverkiadás
59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01'08 Számítógépes programozás
62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08 M.n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
73.20'08 Piac,- közvélemény-kutatás
74.20'08 Fényképészet
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11'08 Személygépjármű kölcsönzése
77.33'08 Irodagép kölcsönzése
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08 Építményüzemeltetés
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.11'08 Általános közigazgatás
84.12'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
85.52'08 Kulturális képzés
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 
A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26.§-ának c) pontja szerinti besorolásban végzett közhasznú tevékenység:
  1. tudományos tevékenység kutatás (TEÁOR szerint 72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, 72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés)
  2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint 18.20'08 Egyéb sokszorosítás, 58.11'08 Könyvkiadás, 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 58.29'08 Egyéb szoftverkiadás, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 62.01'08 Számítógépes programozás, 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás, 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés, 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás, 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás, 73.20'08 Piac,- közvélemény-kutatás, 81.10'08 Építményüzemeltetés, 84.11'08 Általános közigazgatás, 84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása, 85.10'08 Iskolai előkészítő oktatás, 85.20'08 Alapfokú oktatás, 85.31'08 Általános középfokú oktatás, 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás, 85.41'08 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás, 85.42'08 Felsőfokú oktatás, 85.52'08 Kulturális képzés, 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás, 91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység)
  3. kulturális tevékenység (TEÁOR szerint 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység, 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás, 18.20'08 Egyéb sokszorosítás, 58.11'08 Könyvkiadás, 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 63.99'08 M.n. s. egyéb információs szolgáltatás, 74.20'08 Fényképészet, 74.30'08 Fordítás, tolmácsolás, 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység, 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
  4. közművelődési tevékenység (helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §),
  5. felnőttoktatás (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §),
  6. közoktatási intézmény alapítása, fenntartása (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdés alapján),
  7. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése keretében (segíti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdésének i) pontja alapján működő Országos Oktatási Integrációs Hálózat, mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium célprogramjának működtetését, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. § (8) bekezdése megvalósítását)
A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység TEÁOR szerint: 18.12'08 Nyomás (kivéve napilap), 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme, 46.49'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s., 47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme, 47.42'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme, 47.61'08 Könyv-kiskereskedelem, 47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, 49.39'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, 52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, 55.10'08 Szállodai szolgáltatás, 55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás, 56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás, 56.29'08 Egyéb vendéglátás, 59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése, 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 70.21'08 PR, kommunikáció, 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység, 73.12'08 Médiareklám, 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, , 77.11'08 Személygépjármű kölcsönzése, 77.33'08 Irodagép kölcsönzése,, 85.51'08 Sport, szabadidős képzés, 85.52'08 Kulturális képzés, 85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység, 93.11'08 Sportlétesítmény működtetése, 93.19'08 Egyéb sporttevékenység, 93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok