2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS "2." A PANKKK program részeként az "Ifjúsági Könnyűzenei Klubok" MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRA

2005. október 13.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az ifjúság vidéki kulturális lehetőségeinek fejlesztése céljából az élőzenei koncerteket szervező és befogadó, regisztrált klubok működési támogatására programot hirdet

(azonosító: KLUB-2)

A felhívás letöltése

Adatlap

Függelék

Nyilatkozat

A működési támogatás célja

A tárca a fiatal korosztályok speciális érdeklődésére figyelemmel színvonalas élőzenei programok támogatását határozta el a könnyűzene - a pop, rock, világzene, jazz és hip-hop műfajok - területén.

A program egyszerre szolgálja a fiatalok megszólítását, valamint a kulturális vidékfejlesztés és a kulturális esélyteremtés céljait, egy összetett kezdeményezés keretében.

A támogatás feltételei:

1. A támogatás csak azoknak a kluboknak adható, amelyek résztvettek a regisztrációs eljárásban és 2005. július 20-ig beküldték a regisztrációs adatlapot, amelynek alapján a regisztrációs nyilvántartásba bekerültek. Új regisztrációra jelen eljárásban nincs lehetőség.

2. A működési támogatást kifejezetten / főprofilként/ élő könnyűzenei koncerteket szervező és befogadó klub (klub: az élőzenei eseményeknek helyet adó, működési engedéllyel rendelkező helyiség, amelyben az előadóművésszel ill. képviselőjével kötött szerződés alapján valósul meg az előadás), továbbá a klubot működtető önálló jogi személy, vagy önálló jogi személyiséggel bíró alkotóközösség, valamint gazdasági társaság, egyéni vállalkozó (a továbbiakban szervező) igényelheti, amelynek nincs az Artisjus felé fennálló jogdíjtartozása, lejárt és meg nem fizetett tartozása.

3. Működési támogatásban részesülhet a 2. pontban felsorolt regisztráltak köre, amely 2006. január 1 - 2006. szeptember 30. között legalább 9 élőzenei koncertet rendez (élőzenei koncert: előadóművész közreműködésével zajló meghirdetett könnyűzenei előadás) pop, rock, világzene, jazz és hip-hop műfajban, amelynek legalább 50%-ában saját szerzemények hangzanak el. Nem tartozik ide a diszkó, valamely cég, termék vagy szolgáltatás népszerűsítésére rendezett koncert, roadshow, ill. playback és fél playback előadás.

4. A 9 élőzenei koncertből legalább kettő (a támogatási időszak alatt pedig a koncertek 15 %-a) csak olyan zenei előadás lehet, amelyen kizárólag amatőr előadók lépnek fel.

5. A támogatható fellépések száma egy klubra számolva, a meghatározott időtartam alatt maximum 30 előadás lehet. Az ugyanabban a programban együttműködő több előadó közös fellépése egy előadásnak számít. A 9 alkalomba ugyanazon előadó/együttes legfeljebb kétszer számítható be. A program első kifizetésére minden támogatott esetében a 9 igazoltan megrendezett koncertet követően, de legkorábban 2006. áprilisától kerülhet sor.

6. Csak olyan fellépés támogatható, amely után a klub vagy a szervező a szerzői jogdíjat és az előadóművészi fellépti díjat megfizette (ez utóbbit számlával vagy bizonylattal igazolja az Artisjusnál).

A működési támogatás a kifizetett fellépti díjak 50%-a, de alkalmanként legfeljebb 100.000 (egyszázezer) forint lehet, amely nem tartalmazza a visszaigényelhető ÁFA összegét. Az igényelhető működési támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása utófinanszírozás formájában negyedévenként történik, az Artisjus fenti feltételek teljesüléséről szóló igazolása alapján. Az első kifizetések 2006. április hónapban teljesülnek.

Nem támogatható:

- olyan klub, amely az előző támogatási eljárásban 2005. augusztus 25-i határidővel beküldött támogatási igényével már részt vett

- budapesti klub és rendezvény;

- olyan koncert, ahol a fellépőknek fizetett összes fellépti díj meghaladja a bruttó 400.000 (négyszázezer) forintot;

- olyan koncert, amelyen a fellépő előadóknak (együttesnek) az Artisjus adatai szerint a fellépés évét megelőző évben vagy korábban megjelent legutóbbi hangfelvételéből 10000 vagy annál több példányt gyártottak, illetve értékesítettek;

- olyan koncert, amelyen kizárólag nem magyar állampolgár előadók kizárólag nem magyar nyelvű előadása hangzik el;

A támogatás azoknak a kluboknak, szervezőknek adható, amelyek a 2006. január l-től 2006. szeptember 30-ig tartó időszakban fenti feltételeknek megfelelő koncerteket megvalósítanak. Egyéni vállalkozó esetében szükséges egy befogadói nyilatkozat, és a támogatást kezelő pénzügyi lebonyolító szervezet megnevezése is.

A támogatás kezelője: a Nemzeti Kulturális Alapprogram Fejezeti Pályáztatási Csoportja

(1085. Budapest, Gyulai Pál u. 13. )

A működési támogatást a regisztrált klub a támogatási adatlap és függelék benyújtásával kérheti, amely letölthető awww.kultura.hu és a www.artisjus.hu honlapokról.

Az adatlapot és függeléket két példányban, a támogatás kezelőjének fent megadott címére, kizárólag postai úton 2005. november 15-én éjfélig lehet postára adni. A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az érvényes támogatási kérelmekről a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapján, válaszlevélben legkésőbb 2005. december 10-ig értesíti az igénylőket.

A támogatás felhasználására a támogatottakkal a kiíró köt szerződést.

A kiíró a támogatás során a támogatott által büntetőjogi felelősségük tudatában közölt adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrizheti. Amennyiben a közölt adatok, bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak, a támogatott regisztrációja törlésre kerül, és újabb regisztrációra a későbbiekben nem jogosult, egyben a valótlan adatokkal érintett időszakra már kifizetett támogatást vissza kell fizetnie.

A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a 06-1-484-7335-ös telefonszámon.

Budapest, 2005. október

Dr. Bozóki András sk.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok