2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatói és gazdasági igazgató-helyettesi álláshelyeinek betöltésére

2007. szeptember 21.
Az oktatási és kulturális miniszter - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a végrehajtásáról szóló 5/1993. (II. 27.) KTM rendelet és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján - pályázatot hirdet a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatói és gazdasági igazgató-helyettesi álláshelyeinek betöltésére.

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága az OKM felügyelete alatt álló, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek feladata a kezelésébe adott állami tulajdonú védett műemlékek és egyéb kulturális örökségi elemek vagyonkezelése, helyreállítása, állagmegóvása, eszmei értékükkel összhangban történő hasznosítása és üzemeltetése.

Az igazgató feladata az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint.

Az igazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
 • szakirányú (történész, művelődésszervező, kulturális menedzser, építész-, építő-, településmérnök és/vagy jogi, közigazgatási, közgazdasági) felsőfokú végzettség,
 • legalább 10 éves, örökségvédelmi, közművelődési intézményben, közgyűjteményben vagy ingatlanfejlesztésben szerzett szakmai gyakorlat,
 • EU-s kiemelt nyelvek közül (angol, francia, német) legalább egynek tárgyalási szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • nemzetközi örökségvédelmi gyakorlat ismerete,
 • nemzetközi ingatlan-kezelésben és értékesítésben szerzett jártasság.
Az igazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében - öt év határozott időre - magasabb vezetői beosztással, az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint, a felek közötti megállapodás alapján történik.

A gazdasági igazgató-helyettes feladata az intézmény gazdasági-pénzügyi feladatainak közvetlen irányítása, ellenőrzése, a gazdálkodási stratégia elkészítése, a végrehajtás ellenőrzése, az éves költségvetés és pénzügyi jelentés elszámolás összeállítása; valamint a gazdasági adatszolgáltatás biztosítása.

A gazdasági igazgató-helyettes megbízatás betöltésének feltételei:
 • szakirányú felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű képesítés,
 • szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
 • legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
 • EU-s kiemelt nyelvek közül (angol, francia, német) legalább egynek tárgyalási szintű ismerete,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közbeszerzési pályázatok lebonyolításában szerzett jártasság,
 • költségvetési intézmény gazdálkodásában szerzett tapasztalat.
A gazdasági igazgató-helyettest közalkalmazotti jogviszony keretében határozatlan időre, vezetői beosztással - az igazgató javaslatára - az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
 • szakmai önéletrajzot,
 • az iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket igazoló okiratok másolatait,
 • államilag elismert, egy középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • (gazdasági igazgató-helyettesi pályázat esetén) a nyilvántartásba vételt igazoló igazolvány másolatát.
Az igazgatói és a gazdasági igazgató-helyettesi álláshely betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlöny 18. számában való megjelenésétől számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), a borítékon "Pályázat Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatói beosztására" illetve "Pályázat Műemlékek Nemzeti Gondnoksága gazdasági igazgató-helyettesi beosztására" megjelöléssel kell beküldeni.

A pályázatról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a felkért szakmai bíráló bizottság véleménye (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozása) alapján a miniszter dönt.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.
A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, ill. az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztályán, Szendrei Júliától a 473-7478-os telefonszámon kérhető.

Dr. Hiller István s. k.
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok