2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Muzeális intézmények a világhálón - Tájházak digitális tartalomfejlesztése

2005. szeptember 13.

A pályázat célja:

A helyi közösségi életben aktív szerepet játszó tájházak interneten történő, önálló, saját honlappal való, folyamatos, naprakész megjelenése; ezáltal a helyi közösségi életet erősítő kulturális rendezvények, múzeumpedagógiai programok nagyfokú népszerűsítése.

A pályázaton elnyert összeget a tájház honlapjának elkészítésére kell fordítani. A honlap kivitelezését, grafikai tervezését, valamint folyamatos frissítését a Kultúra az Interneten Alapítvány végzi a www.museum.hu oldalról letölthető részletes dokumentációnak megfelelően.

Pályázók köre:

A magyarországi működési engedéllyel rendelkező tájházak fenntartói. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a fenntartó kezelésében lévő tájház rendelkezzen éves kiállítási tervvel és/vagy rendezvénynaptárral, valamint a szükséges 10 % önrésszel.

Általános információk:

A Kultúra az Interneten Alapítvány - a Magyar Múzeumok Honlapja több éves üzemeltetése során szerzett tapasztalatai alapján - olyan stratégiát dolgozott ki, amely hatékony segítséget nyújt a tájházak digitális tartalomfejlesztéséhez. Kulturális örökségünk kisebb, bár nem kevésbé jelentős helyszínei - anyagi források hiányában - nem jelenhetnek meg színvonalas, látogatóbarát honlappal az Interneten. A hiány orvoslására kidolgozott új stratégiát három fontos tényező határozza meg: az igényes, szakszerű megvalósítás, a gazdaságos megoldások és a hosszú távú fenntarthatóság elve. Jelen pályázat keretében a Kultúra az Interneten Alapítvány a nyertes pályázók számára korszerű, színvonalas megjelenésű, magyar és angol nyelvű honlapot készít, valamint a tartalom igényes összeállításában szakmai segítséget nyújt a nyertes tájházaknak.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege:

A pályázaton elnyerhető a honlap készítése, valamint egy éves fenntartása (tárhely 100Mbit-es szerveren, karbantartás, szaktanácsadás) bruttó költségének 90%-a, azaz pályázatonként 150.750 Ft. A teljes költség 60%-át a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumok Mindenkinek Program, 30%-át pedig az Alapítvány finanszírozza.

A pályázónak a fennmaradó 10% önrészt kell biztosítania, melynek bruttó összege 16.750 Ft.

A nyertes pályázatok száma:

Maximum 10 (tíz) darab

A pályázat postai feladásának határideje:

2005. október 15.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatok postai úton nyújthatók be az alábbi címen:

Magyarországi Tájházak Szövetsége, 3758 Jósvafő, Pf. 2

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

o hiánytalanul kitöltött adatlap,

o nyilatkozat az önrészről,

o a múzeumi működési engedély másolata,

o a tájház leírása (max. 3A4 oldal), vagy a jelenlegi állapotot bemutató kiadvány (prospektus, szórólap, TKM füzet, honlap.

A tájház leírásának az alábbiakat kell tartalmaznia:

o a tájházban végzett múzeumpedagógiai tevékenység,

o a tájház szerepe a (kis)térség közművelődési és vendégforgalmi tevékenységében,

o valamint az esetleges korábbi szakmai elismerések (Év múzeuma, Év tájháza, stb).

Hiánypótlás:

A pályázat beérkezését követően - hiányos pályázat esetén - a kiírók egyszeri alkalommal, 8 napos határidővel biztosítanak lehetőséget a pályázónak.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálására felálló öttagú bíráló bizottság (amelybe egy-egy főt a három kiíró szerv, a fennmaradó két főt pedig a szabadtéri néprajzi muzeológiai szakfelügyelet delegálja) előre lefektetett szakmai szempontok alapján hozza meg döntését, melyek közül a legfontosabbak a következők:

o a tájház helye, súlya a hazai tájház-hálózatban;

o a tájházban képviselt értékek mennyire reprezentálják az adott tájegységet;

o a tájház, mint muzeális intézmény szakmai színvonala (enteriőr, egységes időhorizont, a bemutatott műtárgyegyüttes belső arányai, egységes arculat, közérthetőség)

o a tájház látogatottsága, annak szezonalítása, helye és szerepe a térség vendégforgalmában,

o a tájházi funkciók kiteljesítése (idegenforgalom, múzeumpedagógia, helytörténeti-, honismereti funkciók, kézműves foglalkozások, stb.),

o a tájház múzeumpedagógiai szerepe,

o az idegen nyelvű tájékoztatás eszközei,

o kiadványok,

o a tájház programkínálata, időtávja,

o a tájház fizikai állapota (épület, melléképületek, kert, környezet).

A nyertes pályázókkal a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a Kultúra az Interneten Alapítvány támogatási szerződést köt, amelynek keretében a pályázók a pályázat megvalósulását (honlap létrehozása + egy éves fenntartás) követő két évre kötelezettséget vállalnak a honlap fenntartására, valamint frissítésére, az Alapítvány számára történő folyamatos, meghatározott időnkénti információküldés útján, amely a tájház honlapjának karbantartását, aktualizálását szolgálja.

Nem kaphat támogatást az a tájház, amely nem tett eleget a 198/2001 (X. 19.) Korm.rendelet alapján kötelező statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének.

A PÁLYÁZATHOZ ADATLAP LETÖLTHETŐ ITT, valamint a www.museum.hu oldaláról, vagy igényelhető a Tájházszövetségnél.

A HONLAPKÉSZÍTÉSRŐL SZÓLÓ RÉSZLETES DOKUMENTÁCIÓ a www.museum.hu oldalán érhető el.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok