2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felhívása a helyi önkormányzatok részére, állatkertek működési, felújítási és beruházási feladatait támogató 2005. évi pályázatra

2005. március 8.

A pályázati kiírás szövege (word doc)

Űrlap letöltése (word doc)


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

felhívása a helyi önkormányzatok részére, állatkertek működési, felújítási és beruházási feladatait támogató 2005. évi pályázatra

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására, valamint működési, felújítási és beruházási feladataira adható támogatások igénybevételének rendjéről szóló 11/2005.(III. 08.) NKÖM rendelet alapján, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 15. pontjában meghatározott előirányzat terhére pályázatot hirdet az állatkertek működési, felújítási illetve beruházási feladatainak támogatására.

A pályázati keret: 370 millió Ft

A pályázat célja: különösen az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletben meghatározott feltételek teljesítésének támogatása

A pályázaton részt vehetnek: azok a helyi önkormányzatok, amelyek állatkertet tartanak fenn, illetve amelyeknek ilyen intézmény működtetésére hatályos, hosszú távú - legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződésük van.

A pályázat azonosító száma: 77/Közm./2005.

Pályázni lehet: az intézmények állattartási gondjainak megoldását célzó programokra, különös tekintettel a pályázati cél megvalósítása érdekében induló beruházásokra, felújításokra, a működtetést fejlesztő kezdeményezésekre.

Nem részesülhet támogatásban az állatkertbe új állat betelepítését szolgáló pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az igényelt támogatás mértékét;

- a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését, szakmai indoklását, a megvalósítás helyét, idejét, a megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezését;

- felújítás esetén az érintett építmény(ek) főbb műszaki adatait, beruházás esetén az új építményre vonatkozó adatokat, szükség szerint a jogerős építési engedélyt;

- a program, a felújítás ill. beruházás költségvetését;

- az intézmény 2005. évi szakmai programjának tervét, amely tartalmazza az előző évi beszámolót;

- saját forrás igazolását, amely a pályázott összeg legalább 20 %-a kell, hogy legyen.

A pályázathoz csatolni kell:

- a kitöltött, aláírt, mellékelt pályázati űrlapot és nyilatkozatot;

- a pályázati űrlapban jelzett, igényelt mellékleteket.

A pályázat benyújtásának határideje, címe:

A pályázatokat öt (egy eredeti és négy másolat) példányban kitöltött pályázati űrlappal együtt, a Magyar Államkincstár illetékes megyei Területi Igazgatóságához tárgyév április 10-ig kell eljuttatni, vagy legkésőbb e napon ajánlott küldeményként postára kell adni a Területi Igazgatóság címére, "Állatkerti pályázat" felirattal. A pályázatokat a Területi Igazgatóság - a munkájára vonatkozó szabályok szerint végzett hiánypótoltatás után, az ellenőrzési feladatának eredményét jelezve - tárgyév április 31-ig továbbítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztálya címére (Budapest 7. 1410 Pf. 219.).

Egy önkormányzat csak egy pályázatot nyújthat be, de az több programelemet, projektet is tartalmazhat.

A pályázatok elbírálása: A nemzeti kulturális örökség minisztere a szakmai szervezetek képviselői közül általa felkért és a szaktárcák (BM, FVM, KvVM, NKÖM) megbízottjaiból alakult bizottság ajánlása alapján tárgyév május 30-ig hoz döntést a támogatás mértékéről.

Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amely:

- az általa működtetett állatkert fenntartására hosszú távú garanciát vállalt;

- a pályázati cél a magyar állatkertek szövetsége által kidolgozott stratégiának megfelel;

- a pályázati cél az eddigi fejlesztések organikus folytatása;

A 11/2005.(III. 08.) NKÖM rendeletnek és a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakértői bizottság nem tekinti érvényesnek. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem küldjük vissza.

A pályázat eredményhirdetése: A kiíró a pályázat eredményét legkésőbb 2004. június 10-ig a Kulturális Közlönyben és a www.kultura.hu Internet címen közzéteszi, illetve arról a pályázót írásban értesíti.

A pályázati összegek folyósítása: A megítélt támogatást a helyi önkormányzatok a beérkezést követő 8 munkanapon belül az általuk biztosított önrésszel együtt a pályázó számlájára kötelesek átutalni, helyi kincstár alkalmazása esetén az intézmény számára elszámolni.

A támogatási összeget elkülönítetten kell kezelni, és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetni.

A pályázati összeg elszámolása: Az önkormányzat zárszámadása tényadatai alapján számol el a támogatással. A támogatás tárgyév december 31-én fennálló, kötelezettséggel lekötött maradványával a tárgyévet követő év június 30-ig kell elszámolni.

A támogatási összeg szabályszerű felhasználását alkalomszerűen, helyszíni ellenőrzés keretében a minisztérium illetékes szakmai főosztálya és szakfelügyelete is ellenőrizheti.

Dr. Bozóki András

miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok