2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás "A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE" cím elnyerésére

2006. február 9.

a kiírás letöltése (doc 46KB)

adatlap (doc 24KB)

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a "Népművészet Ifjú Mestere" cím elnyerésére. Az elismeréseket a többször módosított 3/1999. (II.24.) a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb díjakról szóló NKÖM rendelet 16.§ ( 1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.

Pályázati feltételek a 2006. évben

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

I. Előadóművészet

- hangszeres népzene

- népdal

- néptánc

- népmese

II. Tárgyi alkotóművészet

- fazekas

- faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)

- gyermekjátékkészítő

- kovács

- népi bútorműves

- népi ékszer - készítő (fém, gyöngy, lószőr)

- szűcs, bőrműves

- rézöntő

- szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó

- tojásfestő

- textilhímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő,

csipkeverő, kékfestő

- népművészeti forma- és motívumkincset hordozó

nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője

- a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője

Pályázati követelmények

I. Általános feltételek

A részvétel alapfeltétele a - 3/1999. (II.24.) NKÖM rendelet 16.§ ( 1-4.) pontjainak értelmében - minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, írásban benyújtott szakmai önéletrajz és legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat.

Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai - művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzései.)

A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája:

- előadóművészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. Foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, az elmélyült szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett személyes élményeit is!

- tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. Indokolja meg témaválasztását is!

A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság / 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt / nyomtatott, fűzött formában két példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)

II. Speciális feltételek

Gyakorlati megmérettetés:

előadóművészeti kategórián belül:

- Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsőmagyarországi, nagyalföldi, erdélyi, moldvai - ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különböző tájegység anyagával készüljön. (Indokolt esetekben, egyes hangszertípusoknál, hangszereknél - pl. tekerő, koboz, tambura - a zsűri ez alól értelemszerűen kivételt tehet.) A háromból két (egyenként kb. 3-5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.

- Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak:

hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.

- Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen erre az előbb felsorolt hangszereseknek is lehetőségük van, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.)

- A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.

- Néptánc kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. /Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon./ A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi - ld. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok 20-27., 56-130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemző tánctípusaival készüljön. Ezekből két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen, a tájegységnek megfelelő viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)

- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai - hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt - három (egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebből egy értelemszerűen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másik kettő lehet két különböző dialektusból származó magyar-, és / vagy anyaországi. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt, előadásszerűen (táncosoknak a tájegységnek megfelelő viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, a másikat a zsűri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)

Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítanak, a különleges igényeket kérik külön, előre jelezni!

- Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell - a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően regionális köznyelven vagy tájnyelven - közönség előtt elmondania. Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)"

Tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie. Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítők - amennyiben lehetőségük van a beszállításra - teljes bútoregyüttessel pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletes A/4 -es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek.

Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.

III./ A pályázatok benyújtása

A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2006. május 5-ig beérkezően (munkanapokon, H- Cs: 9 - 16 óra, P: 9- 14 óra között) kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthető formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).

IV./ A pályázatok értékelése

A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése júniusban várható. A Hagyományok Háza mindenkit értesít a konkrét időpontról.

A színpadi megmérettetés valamennyi előadóművészeti kategóriában egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még ugyanezen a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos időpontjáról minden pályázót a dolgozatok értékelése után értesít a Hagyományok Háza.

A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 212-28-83 -as (népzene, néptánc, népmese), illetve a 201-44-92-es (kézművesség) telefonszámon, munkanapokon 9 és 16 óra között.

Budapest, 2006. február 06.

Dr. Bozóki András

miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok