2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az NKÖM a PANKKK program részeként pályázatot ír ki magyar zenekarok, előadók és szerzőik PROMÓCIÓS tevékenységének támogatására

2006. május 18.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
a PANKKK program részeként pályázatot ír ki
MAGYAR ZENEKAROK, ELŐADÓK ÉS SZERZŐIK PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
(azonosító szám: Pankkk 3.)


A rendelkezésre álló pénzügyi keret: 13.000.000 Ft

a pályázati fehívás letöltése

Űrlap

Nyilatkozatok letöltése a lap alján!

A PÁLYÁZATI CÉL
A nyertes pályázatban érintett művészek mögött létrejöhessen, megerősödhessen a munkájukhoz nélkülözhetetlen promóciós háttérstáb és infrastruktúra, ami azután hosszú távon segítheti művészi tevékenységüket. Elsőbbséget élveznek a több művész promócióját átfogó projektek.

PÁLYÁZHATNAK
Magyar popzenei zenekarokat, előadókat, szerzőket képviselő, megfelelő referenciával rendelkező magyarországi ügynökségek, magánszemélyek.
(Magánszemélyek esetén pénzügyi lebonyolító szervezet szükséges.)

MIRE KÉRHETŐ TÁMOGATÁS
Magyarországon működő, élőzenei koncerteket adó zenekarok, előadók és szerzők - akiknek a repertoárja legalább 50%-ban saját szerzeményből áll - egész éves magyarországi promóciós tevékenységének ellátására, több művész promócióját átfogó projektekre, ezen belül:
- személyes munkavégzés finanszírozására vagy megbízásra,
- promóciós anyagok gyártására (kivéve videoklip, zenei hangfelvétel),
- a tevékenységhez kapcsolódó költségek, bérleti díjak finanszírozására,
- Eszközvásárlásra (legfeljebb nettó 100.000 Ft-ig).

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL (3-3 példányban):
- a kitöltött pályázati űrlapot az abban előírt mellékletekkel,
- a Nyilatkozatot (az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján),
- egész éves promóciós tervezetet (a hosszú távú működés koncepciójával, a művész(ek) megnevezésével),
- a promóciós tevékenység végzésére szóló megbízási szerződést a művész(ek)től,
- a promóciós tevékenységet végző(k) szakmai munkájáról szóló min. 2 db referenciát,
- a képviselt művész(ek) eddigi működésének részletes bemutatását,
- a pályázó szervezet létezését igazoló jogi dokumentációt: működési engedély másolatát, illetve a szervezet nyilvántartásban szerepléséről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást vagy annak a bíróság által hitelesített másolatát. A hitelesítés 30 napon belüli, pecséttel, dátummal, aláírással ellátott dokumentum. MAGÁNSZEMÉLY pályázó esetében a pénzügyi lebonyolító jogi dokumentációját kell csatolni (kötelező melléklet),
- költségvetést (aláírva, pecséttel ellátva),
- két hatósági igazolást és a Nyilatkozatot a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Tájékoztató + 2 féle Nyilatkozat mellékelve),
- a pályázó bankszámláját vezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
- a megpályázható legmagasabb összeg: 800.000 Ft,
- a pályázónak 20% önrészt kell igazolnia, melynek felhasználásáról a beszámolóban el kell számolnia,
- az elnyert támogatás 50%-át előre, 50%-át a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követő 30 napon belül fizeti ki a pályázat kiírója,
- a nyertes pályázóval (pénzügyi lebonyolítójával) a pályázat kiírója a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozóan megállapodást köt.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Az éves promóciós terv teljesítéséről a pályázó köteles részletes szakmai beszámolót és tételes költségvetési elszámolást küldeni a pályázat kiírójának, akinek jogában áll visszatartani a fennmaradó összeg kifizetését, illetve a már kifizetett de a pályázót bármely okból meg nem illető összeg is visszavonásra kerül, amennyiben úgy értékeli, hogy a benyújtott anyagok nem állnak összhangban a pályázatban meghirdetett eredeti célokkal.

A megvalósítás határideje: 2006. május 30-tól - 2007. május 30-ig tart. A megadott határidő nem hosszabbítható meg.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatot 2006. június 21-ig lehet postára adni a pályázat kezelőjének címére

NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport
1388. Budapest, Pf 82.

A pályázati űrlapot és a pályázati felhívásban, illetve az űrlapon meghatározott dokumentumokat 3 elkülönített, de egyenként összefűzött példányban, egy csomagban (borítékban) kérjük beküldeni. A borítékra (csomagra) írják rá: "PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 2006"
A pályázat kizárólag a pályázati űrlappal együtt, postai úton nyújtható be. A pályázati űrlap az NKÖM Ügyfélszolgálat irodáján személyesen átvehető vagy a NKÖM honlapjáról (www.nkom.hu) letölthető.
Hiánypótlásra felszólításunk alapján van lehetőség, az abban megadott határidők betartásával.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat a bíráló bizottság a promóciós tervben foglaltak megvalósításától elvárt hatékonyság és eredményesség szempontjából értékeli.
A pályázatokat a miniszter által felkért szakmai bíráló bizottság véleményezi. A döntést a benyújtástól számított 60 napon belül a miniszter hozza meg. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás pénzügyi és technikai kérdésekben az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportnál, Szántai Irén csoportvezetőnél (Tel: 1-327-4386), szakmai kérdésekben a NKÖM Közművelődési Főosztályán (Tel: 1-484-7335) kérhető.

Dr. Bozóki András

MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT munkavállalóval nem rendelkező pályázó részére

MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT munkavállalóval rendelkező pályázó részére

NYILATKOZAT az államháztartási törvény alapján ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok