2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös anyanyelvi pályázata civil szervezetek és magánszemélyek részére

2009. szeptember 16.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és
az Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös anyanyelvi pályázata
civil szervezetek és magánszemélyek részére
 
 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Anyanyelvápolók Szövetségével együttműködve pályázatot hirdet a magyar nyelv értékeinek feltárására,megóvására és gyarapítására.
 
A pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, nyelvművelő körök, alapítványok és magánszemélyek, valamint ugyanilyen jellegű határon túli magyar szervezetek és magánszemélyek vehetnek részt.
 
A pályázati téma:
 
Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében
 
Honfoglalás kori elődeink még egynevűek voltak. A kételemű nevek csak a 13. században bukkantak fel, s a 14–15. században terjedtek el, majd szilárdultak meg abban a tekintetben, hogy első elemük öröklődővé vált. Ezeknek az ún. vezetékneveknek eredetük szerint több típusa van. Származhatnak az apa nevéből, utalhatnak testi vagy lelki tulajdonságra, jelölhetik a név viselőjének származási helyét, s még több más típus mellett utalhatnak foglalkozásra, illetve betöltött tisztségre. A foglalkozásnevek általában a 15–16. századi közigazgatási, ipari és mezőgazdasági állapotot és elnevezéseket tükrözik, illetve őrzik meg a számunkra. Olyan „modern” foglalkozások nevét, amilyen az olvasztár, a ruhatáros vagy az energetikus, természetesen nem őrizhetik meg a vezetéknevek, mert ilyenek nem léteztek, de a régi foglalkozások, tisztségek nevét annál inkább; még olyanokét is, amelyek már annyira elavultak, hogy magyarázatra szorulnak. Csupán néhány a régi foglalkozás-, illetve mesterségnevek közül, amelyeket családneveink őriznek számunkra: Arató, Asztalos, Bacsó (= számadó juhász), Bodnár, Csiszár (= fegyverkovács), Csató (= íródeák), Csikós, Csordás, Fazekas, Fésűs, Kaszab (= mészáros), Képíró, Köteles stb.
 
Pályázóink maguk dönthetik el, hogy a napjainkban is ismertnek számító családnevek közül melyekből indulnak ki pályamunkájuk elkészítése céljából, azaz miféle foglalkozásokat, mesterségeket mutatnak be szókincsük, szakmai kifejezéseik ismertetésével együtt. Választhatnak akár csupán egyetlen családnevet – nem okvetlenül a sajátjukat! –, de akkor a név által jelölt foglalkozás, illetve mesterség egészét be kell mutatniuk, szókészletet, munkafolyamatokat, sajátos szakmai kifejezéseket stb. De tekinthetnek kiindulópontnak egyszerre több, akár egymással valamilyen módon összefüggő mesterségnevet, sőt mesterségnévi eredetű családnevek gazdag gyűjteményével is lehet pályázni. Gondolhatnak a pályázók arra is, hogy egy-egy vidéknek, régiónak egyedi, csak arra a vidékre jellemző foglalkozási ágai is voltak vagy lehettek. Ilyen téma választása esetén – de egyébként is – sokat lehet meríteni a vidék helytörténeti munkáiból, a helyi múzeumok gazdag anyagából is. Ha pedig a pályázó olyan – nevéből következő – mesterséget mutat be, illetőleg dolgoz fel, amely családjában apáról fiúra öröklődő, hagyományos foglalkozásnak számít, munkáját akár családtörténeti, egyúttal szakmatörténeti adatokkal, áttekintéssel is gazdagíthatja.
A pályázóktól olyan, tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket várunk, amelyek terjedelme legalább tíz-tizenöt oldal (20-30 000 karakter). A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.
A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást a minisztérium – lehetőség szerint – külön kiadványban jelenteti meg.
   
A pályázat díjai: 
  • I. díj:    800 000 Ft
  • II. díj:    500 000 Ft.
  • III. díj:   300 000 Ft
  • IV. díj:   200 000 Ft
  • V. díj:   100 000 Ft
  • VI. díj:     50 000 Ft
A pályadíjakat a bírálóbizottság meg is oszthatja.
 
A pályázatot adatlap kíséretében kell benyújtani, amely letölthető innen, illetve a www.anyanyelvapolo.hu honlapról, személyesen pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) díjtalanul szerezhető be.
 
A pályázatot – a kitöltött adatlappal együtt, egy példányban, Anyanyelvi pályázat 2009. jelzéssel, az OKM Közművelődési Főosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), legkésőbb 2010. február 15-ei beérkezésselkizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
A pályázatokat 2010. május 1-jéig a miniszter által, az Anyanyelvápolók Szövetsége javaslata alapján fölkért szakértői bizottság értékeli. A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlap kíséretében, valamint a határidő után benyújtott pályázatokat a szakértői bizottság nem bírálja el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A szakértői döntés felülbírálatának nem tudunk helyt adni. A pályázatok anyagát nem küldjük vissza.
 
Az eredményhirdetésre 2010. júniusának első hetében, az Ünnepi könyvhét rendezvénysorozatának részeként kerül sor. Az eredmények megjelennek az OKM és az Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján. A minisztérium a nyertes pályázókat legkésőbb 2010. augusztus 31-éig levélben értesíti.
A nyertes pályázók pályadíjának kifizetését, illetve átutalását az Anyanyelvápolók Szövetsége intézi.
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a 473-7582 (OKM) illetve a 317-3062 (ASZ) telefonszámon.
 
 
Budapest, 2009. szeptember   
 
 
 
   Dr. Grétsy László s. k.                                                                                   Dr. Hiller István s.k.
               elnök                                                                                                            miniszter 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok