2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

PANKKK klubtámogatás pályázat

2009. május 18.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázati kiírása
a vidéki ifjúsági klubok zenei programjainak támogatására

A támogatás célja:
A pályázat a kulturális vidékfejlesztés keretében az élőzenei koncerteket szervező és befogadó vidéki ifjúsági klubokat kívánja támogatni. A program célja, hogy bővítse a vidéken élő fiatal korosztályoknak szánt kulturális programkínálatot, s ezzel együtt új, hangsúlyozottan élő koncertezési lehetőségeket nyújtson az igényes (amatőr és professzionális) hazai könnyűzenei produkciók számára.

A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat, Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat. Rendelkezésre álló keretösszeg: 65 M Ft.

Támogatott műfajok: pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene, világzene és ezek tetszőleges fúziói.

A pályázat lebonyolítója:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Támogatott időszak:
2009. szeptember 1. - 2010. május 22.
A támogatási időszak alatt havonta legalább 1, összesen legalább 9 rendezvényt kell szervezni.

A pályázatok postára adási határideje: 2009. június 22.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

Pályázók köre:
Budapesten kívüli könnyűzenei klubokat működtető vagy szervező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek, közművelődési intézmények

Pályázónként megítélhető támogatás: minimum 500 ezer Ft, maximum 4 millió Ft

Saját forrás: minimum 40%

Támogatható költségek:
 • Honorárium: zenekaroknak kifizetett, számlával vagy eseti megbízási szerződéssel igazolt tiszteletdíjak maximum 60%-a.
 • Promóció: nyomdai költségek, grafika, online és nyomtatott hirdetések számlával igazolt költségeinek maximum 60%-a (amely nem haladhatja meg az adott rendezvény során zenekari tiszteletdíjakra elszámolt támogatási összeg 10%-át). A promóciós számlákon jelezni kell, hogy mely rendezvényre vagy rendezvényekre szólnak.
 • Hangosítás és fénytechnika bérlése: a támogatási összeg a számlával igazolt költségek maximum 60%-a, rendezvényenként maximum 15.000 Ft. A számlákon jelezni kell, hogy mely rendezvényre szólnak.
 • Jogdíj: a támogatott rendezvények után befizetett szerzői jogdíjak Artisjus által igazolt költségeinek 60%-a (amely nem haladhatja meg az adott rendezvény során zenekari tiszteletdíjakra elszámolt támogatási összeg 5%-át).
A 60%-os támogatást ÁFA visszaigénylő pályázó esetén a nettó összegekre, nem ÁFA alany pályázó esetén a bruttó összegekre kell kalkulálni.
Promócióra, jogdíjakra, hangosítás és fénytechnika bérlésre nem kötelező támogatást igényelni.

Támogatható rendezvények kritériumai:

Havonta legalább 1 rendezvény:
A kluboknak a támogatási időszakban összesen legalább 9 és minden hónapban legalább 1 élő könnyűzenei rendezvényt kell szervezniük. Havonta több rendezvényre is elszámolható támogatás.

Egy rendezvény több zenekarral, egy vagy több szerződéssel és számlával:
 • Naponta maximum egy rendezvény szervezhető, de azon több zenekar is felléphet, így lehetőség nyílik arra, hogy nagyobb nevű előadók előzenekaraként amatőr vagy első lemezes együttesek is bemutathassák tudásukat a nagyközönségnek.
 • Egy rendezvény elszámolásában több szerződés és több számla is szerepelhet. Egy adott szerződésben és az ehhez tartozó számlán külön sorokban több zenekar tiszteletdíja is szerepelhet. (Eseti megbízási szerződéses konstrukció esetén is elszámolható egyszerre több zenekar tiszteletdíja.)
Magyar zenekarok élő fellépései:
 • Nem támogatható olyan koncert, amelyen kizárólag nem magyar állampolgár előadók kizárólag instrumentális vagy nem magyar nyelvű előadása hangzik el.
 • Nem támogatható playback és fél-playback előadás vagy diszkó jellegű rendezvény.
 • Ugyanazon előadó/együttes után a támogatási időszak alatt legfeljebb kétszer számolható el támogatás.
Támogatás: maximum 200 ezer Ft / rendezvény + jogdíjtámogatás:
 • Egy rendezvényre a zenekari honoráriumokra, promócióra, hangosítási vagy fénytechnika bérlési költségekre felhasználható támogatás maximális összértéke 200 ezer Ft.
 • Opcionálisan elszámolható támogatás a rendezvények után befizetett szerzői jogdíjakra is. Az elszámolható összeget az Artisjus jogdíjnyilvántartása alapján a PANKKK munkatársai kalkulálják és folyamatosan tájékoztatják a klubokat. A klubok a műsorközléseket és a jogdíjak befizetését továbbra is közvetlenül az Artisjus munkatársaival intézik.
Teljes kifizetett fellépti díjak: nettó 400 ezer Ft / rendezvény:
Egy rendezvényre a klub által kifizetett fellépti díjak összegének maximális értéke nettó 400 ezer Ft.

Legalább 20%-ban amatőr zenekarok felléptetése:
 • A támogatott időszak során a kluboknak legalább 20%-ban amatőr (hivatalosan kiadott nagylemezzel nem rendelkező) zenekarokat és előadókat kell felléptetniük.
 • Amatőr zenekarok és előadók esetében a maximális elszámolható tiszteletdíj bruttó 80 ezer Ft, tehát egy amatőr zenekar után maximum 48 ezer Ft támogatás számolható el.
Legalább négy első lemezes zenekar felléptetése:
A támogatási időszak alatt minden klubnak legalább 4 olyan zenekart fel kell léptetnie, amelyek PANKKK első lemezes pályázatot nyertek (2007-ben, 2008-ban vagy 2009-ben).

Saját szerzemények:
A támogatott rendezvényeken minden fellépő zenekar esetében legalább 50%-ban az előadók saját szerzeményeinek kell elhangoznia. Ez alól kizárólag a népzenei koncertek kivételek, amelyek esetében a dalok több mint 50%-ánál nem meghatározható a szerző.

Műbejelentés, jogdíjtartozás:
 • A rendezvények műsorában szereplő szerzői művek műbejelentését a szerzőknek legkésőbb a rendezvény napjáig meg kell tenniük (ez a zenekarok felelőssége, a kluboknak tájékoztatási kötelességük van).
 • A támogatott klubnak vagy szervezőnek az Artisjus felé nem lehet fennálló jogdíjtartozása (sem a pályázat keretében megrendezett koncert után, sem egyéb zenefelhasználás után).
A pályázatok kötelező tartalma:
Az adatlapot és a csatolmányokat egy példányban, egy csomagban, kizárólag postai úton kell megküldeni az alábbi címre
PANKKK Programiroda
1364 Budapest, Pf. 40.
Kérjük, hogy a borítékokra írják rá: "PANKKK KLUB 2009".

A pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. június 29. - július 3.

Az elbírálás szempontjai:
 • a pályázó szakmai háttere, a helyszín adottságai;
 • a korábbi fellépők színvonala (ha a klubban korábban voltak könnyűzenei rendezvények);
 • a klub stabil működése, korábbi támogatások elszámolása (ha korábban részt vett a PANKKK klubtámogatási programjában);
 • jogdíj befizetési fegyelem;
 • a koncertek esetében előre jelezhető érdeklődés, hatékony promóció.
Értékelő bizottság tagjai:
Újfalusi Gábor (közművelődési igazgató, MMIKL)
Czutor Zoltán (elnök, Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete)
Vörös András (zenész, szervező, Budapestrocknroll)
Tóth Tibor (manager, szervező, Etalon Produkció)
Szalai Attila (manager, szervező, Spartak Music)

A támogatásokról az Értékelő bizottság javaslata alapján az OKM kulturális szakállamtitkára dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és a www.pankkk.hu honlapokon is közzéteszi.

Támogatási szerződések megkötése:
A nyertes pályázókkal a hivatalos döntések megszületését követően (45 napon belül) a pályázat lebonyolítója támogatási szerződést köt.

A nyertes pályázóknak a támogatási szerződések megkötése előtt az alábbi dokumentumokat kell kötelezően beküldeniük:
 • a pályázó számláját vezető pénzintézet által ellenjegyzett, a pályázat lebonyolítója, mint kedvezményezett részére kiállított inkasszó meghatalmazás, amely a támogatási összeg előfinanszírozás formájában kifizetésre kerülő 50%-ára vonatkozik;
 • 30 napnál nem régebbi APEH és VPOP "nullás igazolás";
A támogatási szerződés melléklete a támogatási összegnek megfelelő, végleges költségvetés. Ebben a pályázati lapon megadottakhoz képes új költségelem nem szerepelhet, amennyiben a megítélt támogatás kisebb, mint az igényelt, az egyes költségelemek összegei arányosan csökkenthetőek.

A támogatási összegek folyósítása:
A támogatások vissza nem térítendő pénzügyi támogatások formájában kerülnek kifizetésre két ütemben:
 • I. ütem: A támogatási szerződések megkötését követően a pályázóknak megítélt támogatási keret 50%-a kifizetésre kerül.
 • II. ütem: A második 50% kifizetésére az utolsó havi elszámolás kézhezvételét és elfogadását követően kerül sor, 2010. június 1. és június 30. között.
Elszámolás:
A támogatott rendezvényekhez kapcsolódóan tételes pénzügyi és szakmai elszámolás szükséges, amelynek elemei a PANKKK Rendezvény adatlap 2. oldalán olvashatóak. Az elszámolási dokumentumokat egy küldeményként a PANKKK Programirodába kell megküldeni az alábbi feladási határidőkkel.
 • 2009. szeptemberi, októberi és novemberi koncertek elszámolása:
  legkésőbb 2009. december 10-ig.
 • 2009. decemberi, 2010. januári és februári koncertek elszámolása:
  legkésőbb 2010. március 10-ig.
 • 2010. márciusi, áprilisi és májusi koncertek elszámolása:
  legkésőbb 2010. május 25-ig.
A PANKKK Rendezvény Adatlap letölthető a www.pankkk.hu honlap "Letöltések" menüpontjából.

A bemutatott számlák és egyéb pénzügyi elszámolási dokumentumok eredeti példányaira a támogatásra történő elszámolás tényét minden esetben fel kell vezetni.

Jogdíjak befizetése:
 • Az elszámolásokat kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a szerzői jogdíjak befizetésre kerültek. Az ehhez szükséges műsorközléseket a támogatott kluboknak folyamatosan (legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig), e-mailen vagy postai úton kell megküldeniük az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek.
 • Artisjus elérhetőségek: pankkk@artisjus.com, 1539 Budapest, 114. Pf.: 593.
Helyi és központi promóció:
 • A támogatott rendezvények promóciós anyagain a PANKKK program hivatalos logóját kötelezően szerepeltetni kell.
 • A PANKKK hivatalos honlapjának "Támogatott klubok" menüpontjában a támogatást elnyerő kluboknak külön profilokat hozunk létre, amelyek frissítéséhez a megvalósítási időszak során a tervezett programok listáját érintő folyamatos adatszolgáltatás kötelező.
Ellenőrzés:
 • A kiíró a támogatás során a támogatott által büntetőjogi felelőssége tudatában közölt adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrzi.
 • Amennyiben a közölt adatok, bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak, támogatottnak a már kifizetett támogatást vissza kell fizetnie és automatikusan kizárja magár a PANKKK program 2010. évi pályázataiból.
A pályázattal kapcsolatos további információk: www.pankkk.hu

Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok