2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

PANKKK tehetségkutató pályázat

2009. május 18.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
pályázati kiírása
a hazai élő könnyűzenei tehetségkutató versenyek támogatására

A támogatás célja
a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és -gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak, amelyek verseny rendszerben kerülnek megrendezésre, és a benevező zenekarok élő fellépései alapján, szakmai zsűri bevonásával alakul ki a végeredmény.

Kiemelt cél az utógondozás elősegítése, tehát a pályázatoknál előnyt jelent, ha a nyertes zenekarok a tárgynyeremények mellett új szakmai kapcsolatokkal és a további fejlődés egyéb lehetőségeivel gazdagodnak.

A pályázat pénzügyi forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat, Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat. Rendelkezésre álló keretösszeg: 10 M Ft.

Támogatott műfajok: pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene, világzene és ezek tetszőleges fúziói.

A pályázat lebonyolítója
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Megvalósítási időszak:
2009. szeptember 1. - 2010. április 30.
A rendezvény(ek) időpontjának és az elszámolt költségek számlái esetében a teljesítés dátumának erre az időszakra kell esnie.

A pályázatok beadási határideje:
2009. június 22.
A jelentkezések online részének eddig a határidőig be kell érkeznie, a postai küldemények esetében a feladás időpontját vesszük figyelembe.
Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

Pályázók köre: hazai rendezvényszervező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek, közművelődési intézmények.

Pályázónként megítélhető támogatás:
 • kisebb és közepes helyi vagy regionális rendezvények: min. 200 ezer, max. 300 ezer Ft;
 • nagyobb országos rendezvények: min. 400 ezer, max. 500 ezer Ft.
Támogatott rendezvények kategóriái:
 • kisebb és közepes helyi vagy regionális rendezvény: befogadja legalább egy kisebb rendezvény nyerteseit, vagy nyerteseit továbbküldi legalább egy nagyobb rendezvényre;
 • nagyobb, országos rendezvény: befogadja legalább 2 kisebb vagy közepes rendezvény nyerteseit.
A lehetséges partner rendezvényekkel való kapcsolatfelvételt segítheti a PANKKK tehetségkutató adatbázisa, amely itt található: http://www.pankkk.hu/?p=tehetsegkutatok

Támogatható költségek:
 • terembérlet,
 • hangosítás és fénytechnika bérlése,
 • zsűri számlával igazolható utazási és szállásköltségei,
 • promóció (nyomda, hirdetés, sajtós szolgáltatás, online promóció),
 • jogdíjak,
 • hangszer vagy stúdióidő nyeremények (a nyertes zenekarok képviselői által aláírt átvételi/felhasználói elismervényeket csatolni kell)
A támogatási összeg a teljes megvalósítási költség maximum 80%-át fedezheti. Ezt a támogatási arányt ÁFA visszaigénylő pályázó esetén a nettó összegekre, nem ÁFA alany pályázó esetén a bruttó összegekre kell kalkulálni.

A pályázatok kötelező tartalma:

Postai és online regisztrációra egyaránt szükség van.

Postai úton, egy példányban, egy csomagban beküldve:
 • Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 • A rendezvény rövid bemutatása kb. egy A4-es oldal terjedelemben, az alábbi szerkezetben:
  • a szervező és a rendezvény múltjának bemutatása néhány mondatban;
  • lebonyolítás, technikai feltételek rövid leírása;
  • a rendezvény hatóköre (helyi, regionális, országos), várható jelentkezőszám becslése;
  • a zsűri tervezett tagjainak felsorolása;
  • együttműködés más tehetségkutatókkal (honnan fogad be, hova küld zenekarokat);
  • nyeremények, utógondozás;
  • a rendezvény meghirdetése, promóciója.
 • Befogadói szándéknyilatkozat az esemény helyszínére (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról)
 • Együttműködési megállapodások egyéb tehetségkutató rendezvények szervezőivel (szerződési minta letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából)
 • A pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi jogi dokumentáció:
  • Cégkivonat hiteles másolata;
  • vagy alapító okirat hiteles másolata (amennyiben a pályázó esetében nem igényelhető cégkivonat);
  • vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata.
 • A pályázó aláírási címpéldányának hiteles másolata.
 • A pályázó ÁHT és rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozata (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 • A pályázó érintettségi nyilatkozata és (érintettség esetén) közzétételi kérelme (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
A www.pankkk.hu honlap ONLINE PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓ menüpontjában feltöltve:
 • A rendezvény rövid bemutatása kb. egy A4-es oldal terjedelemben, az alábbi szerkezetben:
 • a szervező és a rendezvény múltjának bemutatása néhány mondatban;
 • lebonyolítás, technikai feltételek rövid leírása;
 • a rendezvény hatóköre (helyi, regionális, országos), várható jelentkezőszám becslése;
 • a zsűri tervezett tagjainak felsorolása;
 • együttműködés más tehetségkutatókkal (honnan fogad be, hova küld zenekarokat);
 • nyeremények, utógondozás;
 • a rendezvény meghirdetése, promóciója.
 • a rendezvény logója vagy egy korábbi években készült fotó;
 • az online regisztráció során hangzóanyagok feltöltése nem szükséges.
A PANKKK Programiroda munkatársai (a pályázó kérésére) kizárólag a feltöltött online regisztrációk szöveges részében tudnak utólagos javításokat végezni. A képi fájlok feltöltése esetében a pályázó felelőssége, hogy azok megfelelő minőségben kerüljenek fel a rendezvény online pályázati profiljára. Technikai probléma esetén többször is feltölthető egy rendezvény online pályázata, ekkor a PANKKK Programiroda munkatársainak e-mailben jelezni kell, hogy mely hibás profilok törölhetőek.

Postai és online pályázati elérhetőségek:
Postacím:
PANKKK Programiroda, 1364 Budapest Pf. 40.
Kérjük, hogy a pályázati anyagokat tartalmazó borítékra írják rá: "PANKKK tehetségkutató 2009".

Online regisztráció: www.pankkk.hu honlap / ONLINE PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓ menüpont

A pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. június 29.- július 3.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:
Az előzetes pontozás a feltöltött online pályázati profilok alapján történik, ezért kulcsfontosságú, hogy ezek megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre. Az előzetes pontozást követően a bírálóbizottság az online profilokat összeveti a postai úton beküldött pályázati anyagokkal, ezt követően pedig közös döntéssel véglegesíti a pályázatok szakmai elbírálását. Az elbírálás legfontosabb szempontjai:
 • a pályázó szakmai háttere;
 • a verseny szakmai színvonala (zsűri összetétele, technikai feltételek, stb.);
 • hatékony promóció; a rendezvény esetében várható érdeklődés
 • nyeremények és a nyertesek utógondozása;
 • együttműködések más tehetségkutatókkal.
A szakmai bírálóbizottság tervezett tagjai:
Újfalusi Gábor (közművelődési igazgató, MMIKL)
Czutor Zoltán (elnök, Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete)
Bodrogi András (Magyar Zenei Exportiroda)
Kovács László (elnökségi tag, Hangszeresek Országos Szövetsége)
Rába Géza (felelős szerkesztő, a zene rovat vezetője)

A támogatásokról a szakmai bíráló bizottság javaslata alapján az OKM kulturális szakállamtitkára dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és a www.pankkk.hu honlapokon is közzéteszi.

Támogatási szerződések megkötése:
A nyertes pályázókkal a hivatalos döntések megszületését követően (45 napon belül) a pályázat lebonyolítója támogatási szerződést köt.

A nyertes pályázóknak a támogatási szerződések megkötése előtt az alábbi dokumentumokat kell kötelezően beküldeniük:
 • a pályázó számláját vezető pénzintézet által ellenjegyzett, a pályázat lebonyolítója, mint kedvezményezett részére kiállított inkasszó meghatalmazás, amely a támogatási összeg előfinanszírozás formájában kifizetésre kerülő 50%-ára vonatkozik;
 • 30 napnál nem régebbi APEH és VPOP "nullás igazolás"
A támogatási szerződés melléklete a támogatási összegnek megfelelő, végleges költségvetés. Ebben a pályázati lapon megadottakhoz képes új költségelem nem szerepelhet, amennyiben a megítélt támogatás kisebb, mint az igényelt, az egyes költségelemek összegei arányosan csökkenthetőek.

A támogatási összegek folyósítása:
A támogatások vissza nem térítendő pénzügyi támogatások formájában kerülnek kifizetésre két ütemben:
 • I. ütem: A támogatási szerződések megkötését követően a pályázóknak megítélt támogatási keret 50%-a kifizetésre kerül.
 • II. ütem: A második 50% kifizetésére a pályázat elszámolásának kézhezvételét és elfogadását követően, legkésőbb 2010 június 30-án kerül sor. Amennyiben a pályázó hamarabb számol el, a támogatás kifizetésének II. üteme is hamarabb teljesíthető.
Elszámolás:
A pályázatok elszámolását a támogatási szerződések megkötését követően, legkésőbb 2010. május 20-ig kell megküldeni a PANKKK Programiroda címére

A pénzügyi és szakmai beszámolók kötelező tartalma:
 • szakmai beszámoló: tartalmazza a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos részletes információkat, a nyertes zenekarok listáját, a rendezvényen készített néhány fotót és a PANKKK logót kötelezően megjelenítő promóciós anyagok mintapéldányait;
 • pénzügyi beszámoló: részletesen tartalmazza a projekt teljes költségigényét és a támogatási összeg, valamint a legalább 20% önrész elszámolására vonatkozó számlákat.
 • A bemutatott számlák és egyéb pénzügyi elszámolási dokumentumok eredeti példányaira a támogatásra történő elszámolás tényét minden esetben fel kell vezetni.
A támogatott rendezvények promóciós anyagain a PANKKK logóját kötelezően fel kell tüntetni. (letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából)
A kiíró a támogatás során a támogatott által büntetőjogi felelőssége tudatában közölt adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrizheti. Amennyiben a közölt adatok, bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak, a kifizetett támogatásokat vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további információk: www.pankkk.hu

Dr. Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok