2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

TENGERTÁNC

2005. december 22.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a népi kultúra támogatását szolgáló pályázati programot hirdet "Tengertánc" néven.

A népi kultúra, széles értelemben, magában foglalja mindazokat a tevékenységeket és alkotásokat, amelyek hagyományainkat és szellemi örökségünket gyarapítják. A népi kultúra része ennek megfelelően nemcsak a népművészeti alkotás, a népzene, a néptánc, hanem az a sajátos helyi tudás, hiedelem és világlátás, rituálé és emlékezet, mese, monda és legenda is, amely egy adott földrajzi területhez, helyi közösséghez tartozik. A népi kultúra mindezek mellett magában foglalja azokat a népi fortélyokat és kézműves fogásokat is, amelyek a tárgyalkotás hagyományában folyamatosan megújulnak. Mindezekből áll össze az a nemzeti tudástár, amelynek kialakítása és ápolása kulturális örökségvédelmünk egyik legfőbb feladata.

A Tengertánc program elsősorban azokat a kisebb helyi alkotóközösségeket kívánja helyzetbe hozni és lehetőségeihez mérten támogatni, amelyek megteremtik és ápolják azokat az értékeket, amelyekből az élő népi kultúra táplálkozik. A program épít egyrészt a táncház-mozgalom hagyományára és a népzenei, világzenei közkincsre, másrészt támogatja azokat a promóciós tevékenységeket is, amelyek ezt a közkincset a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tudják tenni. A program ösztönzi továbbá a helyi alkotóközösségeket, hogy új tartalmak létrehozásával lakják be a tájházakat és alakítsák saját alkotó tevékenységük színterévé. Mindezen tevékenységek ösztönzésére és elősegítésére

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a népi kultúra támogatását szolgáló pályázati programot hirdet "Tengertánc" néven.

A pályázati keret 175 millió Ft.

A pályázat célja:

a magyarországi helyi közösségek aktivitásának fokozása, lehetőségeik szélesítése és fejlesztése, a fiataloknak szóló, igényes kulturális kínálat színesítése, a népi kultúra promóciójának erősítése, értékeinek digitális úton való rögzítése és népszerűsítése.

A "TENGERTÁNC" pályázat szakmai értékelő bizottságának szervezeti és működési szabályzata

A "TENGERTÁNC" pályázat szakértői bizottságainak névsora

Az összetett program részletezése:

TENGERTÁNC - I. A NÉPI KULTÚRÁT MEGŐRZŐ ÉS MEGÚJÍTÓ HELYI ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK ÉS MŰHELYEK TÁMOGATÁSA

A népi kultúra területén működő helyi alkotó közösségek és műhelyek hagyományőrző és hagyományalkotó tevékenységének segítése és fejlesztése, a táncház-mozgalom felfrissítése, támogatása. A helyi közösségek, civil szerveződések, táncegyüttesek, klubok, intézmények programjainak támogatása.

kiírás letöltése (doc 38KB) űrlap és nyilatkozat (javítva: 2006. jan. 9.)

TENGERTÁNC - II. A NÉPMŰVÉSZETI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁJHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSE

Segítségnyújtás a tájházak infrastruktúrájának megújításához annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak az aktív népművészeti és hagyományőrző közösségi tevékenységek beindítására, a már meglévők folytatására, befogadására.

kiírás letöltése (doc 43KB) űrlap és nyilatkozat (javítva: 2006. jan. 9.)

TENGERTÁNC - III. A KIEMELKEDŐ NÉPZENEI TEHETSÉGEK, EGYÜTTESEK PROMÓCIÓJA

A magyar népzene megismertetése és terjesztése itthon és külföldön.

kiírás letöltése (doc 38KB) űrlap és nyilatkozat (javítva: 2006. jan. 9.)

TENGERTÁNC - IV. A MODERN NÉPI KULTÚRA TUDÁS-BÁZISÁNAK ERŐSÍTÉSE, ISMERETANYAGÁNAK BŐVÍTÉSE A NEMZETI DIGITÁLIS TUDÁSTÁR KIALAKÍTÁSA KERETÉBEN

A helyi történeti emlékezet, a népművészeti gyűjtések és a folklór ismeretanyag digitalizálása, az archivált tudásanyag és a kapcsolódó tudományos kutatások eredményének széles körű közzététele.

kiírás letöltése (doc 57KB) űrlap és nyilatkozat (javítva: 2006. jan. 9.)


VALAMENNYI PÁLYÁZATRA ÉRVÉNYES INFORMÁCIÓK:

A beadási határidőt követően a pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázat kezelője:

a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport.

A pályázatot pályázati űrlap kíséretében kell benyújtani, amely letölthető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapjáról, személyesen a minisztérium Ügyfélszolgálatán szerezhető be. Postai úton nyomtatványt csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldése esetén lehet igényelni.

A pályázatot hét nyomtatott példányban, a pályázati űrlapon megadott címre, kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A felhívásra pályázati témánként (I., II., III., IV.) egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, ugyan abban a feladatban ill. programban együttműködő több közösség/vagy szervezet/vagy intézmény is csak egy közösen készített pályaművel vehet részt.

A pályázat postára adásának határideje: 2006. január 31.

A pályázatokat független szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer alapján értékeli:

- a pályázat megfelelése a kiírás, a Tengertánc I, II, III vagy IV Programok tartalmi és formai követelményeinek;

- a feladat, a program szakmai megalapozottsága: céljának, tartalmának kidolgozott-sága, alkotó jellege;

- a pályázó eddig végzett szakmai munkásságának bemutatása, minősége, tevékeny-ségének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel;

- szakmailag hiteles együttműködők felsorolása;

- a költségvetés megalapozottsága, realitása: a saját forrás/önrész mértéke eléri a teljes költség legalább 10%-át;

- a feladat, program várható eredménye és hatása a népi kultúra hagyományainak élővé tételében, átörökítésében, értékeinek terjesztésében.

Az érvényes pályázatokról az értékelő bizottság legkésőbb a postára adás határidejétől számított 30 napon belül dönt, amelynek eredményéről a pályázók válaszlevélben, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapján legkésőbb 2006. március 10-ig értesülnek.

Az értékelő bizottság döntésének felül bírálatára nincs lehetőség.

A támogatás felhasználására a nyertes szervezetekkel és intézményekkel (illetve a külön megjelölt esetekben magánszemélyekkel) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma köt szerződést.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztályától (a 06-1-484-7336 telefonszámon vagy a 484-7100/7552 melléken), illetve a pályázat IV. témakörében a digitalizálás technikai követelményeivel kapcsolatban a Hagyományok Házától is (a 06-20-213-2582 telefonszámon).

Budapest, 2005. december hó

Dr. Bozóki András


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok