2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Csokonai Vitéz Mihály- alkotói díj és a Csokonai Vitéz Mihály- közösségi díj szakmai kuratóriumának működési szabályzata

2004. december 1.

A szabályzat letölthető dokumentunként


1.

A szakmai kuratórium (továbbiakban: Kuratórium) "A nemzeti kulturális örökség mi-nisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról" szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet (továbbiakban: rendelet) 23. § (2) felhatalmazása alapján, a mi-niszter felkérésére végzi feladatát. A rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Kuratórium az alábbiakban állapítja meg működési szabályzatát.

2.

A Kuratórium, az NKÖM Közművelődési Főosztálya által összegyűjtött és feldolgo-zott felterjesztések alapján, zárt ülésen, nyílt szavazással hozza meg döntését, és javas-latot tesz a miniszternek a díjak odaítéléséről. Az előkészítő feladatokat és a kuratóri-umi ülés adminisztratív teendőit a titkár látja el.

3.

A Kuratórium tagjait a kuratóriumi ülésről az NKÖM Közművelődési Főosztályának vezetője - 15 nappal korábban, a kitüntetési javaslatok összesítésének megküldésével - értesíti.

4.

A Kuratórium, a kuratóriumi ülés megkezdése előtt, saját soraiból, nyílt szavazással elnököt választ.

5.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, legalább 5 fő, jelen van. A hiányzó kuratóriumi tagok írásban is szavazhatnak. Határozatképesség szempontjá-ból az írásban szavazó tagot jelenlévőnek kell tekinteni.

6.

A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök sza-vazata dönt.

7.

Szakáganként csak egy kitüntetetés adományozására tehet javaslatot a Kuratórium. Kivételt jelenthet, ha valamelyik művészeti ágban nem érkezik, vagy nincs megfelelő jelölt.

8.

Indokolt esetben a Csokonai Vitéz Mihály- alkotói díjra érkezett felterjesztés - a fel-terjesztő egyetértésével - átirányítható a Wlassics Gyula-díjra javaslatot tevő kuratóri-um elé.

9.

A Kuratórium döntéséről, illetve a miniszternek tett javaslatról jegyzőkönyvet kell fel-venni, amelyet a jelenlevő kuratóriumi tagok kézjegyükkel látnak el.

10.

A Kuratórium tagjai legjobb szakmai tudásuk és ismereteik alapján, a rendelet előírá-sainak megfelelően teszik meg javaslataikat.

Budapest, 2004. november

Birinyi József Borbély Jolán Kiss Ernő

Schéffer Anna Seregély István Szakall Judit

Török Jolán

A Kuratórium titkára: Kovácsné Bíró Ágnes


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok