2023. december 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Közleménye

2004. június 30.

1. A normatív hozzájárulás igénybevételi feltételei

1.1 A támogatás fedezetére szolgáló keretösszeget a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény XXIII. a Nemzet Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetében biztosítja.

1.2 A normatív hozzájárulást a kulturális intézmény fenntartója igényelheti a Rendelet hatálya alá tartozó szakemberek (továbbiakban kulturális szakemberek) számára, a kulturális törvény 92. §. (5) b) és a 94. § (4) bekezdésben rögzítettek alapján.

2. A normatív hozzájárulás összege

2004-ben a kulturális szakember után járó normatív hozzájárulás összege: 15000, azaz tizenötezer forint.

3. A hozzájárulás felhasználása, kezelése

3.1 A Rendelet 3. §-ban meghatározott szervezett képzési formák támogatására a normatív hozzájárulást akkor lehet felhasználni, ha a kulturális intézmény rendelkezik a Rendelet által meghatározott továbbképzési és beiskolázási tervvel.

3.2 A fenntartó kötelezettsége, hogy a Rendelet szerint a szervezett továbbképzésre biztosított normatív hozzájárulás teljes összegét 2004-ben, vagy azt követően az intézmény a kulturális szakembereinek szervezett képzésére használja fel, az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998 (XII.30.) Korm.r. hatálya alá tartozó intézmények esetében a hivatkozott kormányrendelet 66. § (9) bekezdése alapján. Ennek érdekében a számára biztosított normatív hozzájárulás összegét a számlájára kerülést követő két héten belül a hét éves továbbképzési tervet megvalósító intézmény rendelkezésére bocsátja.

3.3 A szervezett képzéshez biztosított normatív támogatást számviteli szempontból elkülönítetten kell kezelni. A fenntartónál és az intézménynél is napra kész, tételes, analitikus nyilvántartást kell vezetni a tényleges felhasználásról.

4. A normatív hozzájárulás elszámolása

4.1 A szervezett képzésre normatív hozzájárulásban részesült intézmény a kapott összeg felhasználásáról éves költségvetési beszámolójában köteles elszámolni. Az intézmény fenntartója 2005. február 28-ig az OSZK-n keresztül a NKÖM-nek számol el.

4.2 Az elszámolás 2004. december 31-i fordulónap szerinti felhasználással történik.

4.3 2004. december 31-én feladattal terhelt, elkülönítetten kezelt maradványnak tekintendő a normatív hozzájárulás maradványa, amely a továbbképzési és beiskolázási terv alapján fedezetül szolgál a kulturális szakember kötelező, szervezett képzésben való részvételére.

Dr. Hiller István

a nemzeti kulturális örökség minisztere


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok