2023. december 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

ÚTMUTATÓ

2004. július 1.

(letölthető adatlap)

Január 22., a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Márai Sándor-díj: 3 fő

Felterjesztés határideje és helye: az adományozást megelőzően 2 hónap, de legkésőbb

november 15-éig Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti Főosztály (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.).

Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj: 7 fő

A nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus, és zeneművészet, képző-, fotó, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működőknek - hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző - egyéni alkotóknak, művészetpedagógusoknak, művészeti együttes vezetőknek.

Felterjesztés határideje és helye: a díjátadást megelőző év október 1-ig, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztály címére (Bp. 1077 Wesselényi u. 20-22.)

Csokonai Alkotói Díj adatlapja

Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díj: 5 együttes vagy közösség

A nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó, film-, video-művészet, táncművészet, valamint hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működő - hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző - amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek.

Felterjesztés határideje és helye: a díjátadást megelőző évoktóber 1-ig, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztály címére (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Csokonai Közösségi Díj adatlapja

Bibliotéka Emlékérem-díj: 10 fő

Azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. A díj adományozására javaslatokat a könyvtáros szakmai szervezetek, valamint az intézmények tehetnek. A felterjesztést a jelölt személyi adataival (név, születés helye és ideje, anyja neve, munkahelye, beosztása, lakhelye) és részletes indokolással, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Osztályára kell eljuttatni minden év október 20-ig. (1072 Budapest, Nagydiófa u.11.)

"A Kultúra Támogatásáért" cím egy gazdálkodó szervezet és

"A Kultúra Pártfogója" díj egy magánszemély.

A cím és díj azon gazdálkodó szervezeteknek, magánszemélyeknek adományozható, akik jelentős támogatást nyújtottak a kulturális örökség védelméhez, kulturális intézmények működéséhez, illetve kulturális események megrendezéséhez vagy művészi alkotások létrejöttéhez.

A javaslatok beérkezési határideje és helye: minden év november 15-éig, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti főosztálya. (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Március 15-én, művészeti díjak

A díj megnevezése A díjazott tevékenység Létszámkeret fő

Balázs Béla-díj mozgókép-, tv-, filmművészet 10

Balogh Rudolf-díj fotóművészet 3

Bánffy Miklós-díj kultúra és közművelődés területén, 6

gazdasági vezetők, minisztériumi

intézményi és egyéb dolgozók

Blattner Géza-díj bábszínész, rendező, tervező, 2

dramaturg, zeneszerző, műfordító

dramaturgi és műfordító 2

Erkel Ferenc-díj zeneszerzői, zenei rendező 3

Ferenczy Noémi-díj iparművészeti, ipari tervezőművészeti 12

Harangozó Gyula-díj táncművészeti 7

Hortobágyi Károly-díj artistaművészeti 1

Jászai Mari-díj színművészeti, színháztudomány 13

József Attila-díj irodalom 13

Liszt Ferenc-díj zenei és előadóművészet 8

Munkácsy Mihály-díj Képzőművészet 13

Nádasdy Kálmán-díj zenés színházi rendezői, 2

színháztudományi,

Németh Lajos-díj művészettörténet és 3

művészetírói határterületei

Szabolcsi Bence-díj zenetudományi, zenekritikai 2

Táncsics Mihály-díj újságírói 6

A kitüntetési javaslatok beküldésének ideje és helye: minden év december 15-éig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti Főosztály (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.).

Műemlékvédelem területén minden év áprilisában

A Műemlékvédelemért Forster Gyula-díj a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismerésére 3 főnek,

A Műemlékvédelemért Forster Gyula-emlékérem a műemlékvédelem terén jelentős érdemeket szerzett 6 nem szakmabeli személynek és szervezetnek adományozható.

A Régészeti örökségért Schönvisner István-díj a régészeti örökség védelme érdekében kimagasló szakmai tevékenységet folytató 2 szakember részére,

A Régészeti örökségért Schönvisner István-emlékérem a régészeti örökségvédelem terén jelentős érdemeket szerzett négy nem szakmabeli személynek és szervezetnek adományozható.

A kitüntetettekre bárki tehet javaslatot, amelyhez kérjük csatolni a jelölt szakmai értékelését (kb. egy A4 oldal), esetleg munkásságának leírását.

A javaslatok benyújtási határideje: minden év február 10.

A javaslatokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának, a 1535 Budapest, Pf. 721. címre kérjük eljuttatni.

"A Csángó Kultúráért" Díj 1 fő

A díj azoknak adományozható, akiknek a csángó magyarok ügyében kifejtett tevékenysége kiemelkedő jelentőségű.

Cím: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály (1077 Budapest, Nagydiófa u. 11.) Beadási határidő: minden év március 30-áig. Adatlapot is kérjük csatolni

Augusztus 20. közművelődési, közgyűjteményi díjak

A díj megnevezése A díjazott tevékenység Létszámkeret fő

Bessenyei György-díj közművelődési tevékenység 6

Életfa-díj népművészet megőrzése, átörökítése 3

Móra Ferenc-díj muzeológusoknak 5

Népművészet Mestere-díj népművészeknek 10 (beadási határidő: március 31.)

Népművészet Ifjú Mestere-díj fiatal népművészeknek 15

Pauler Gyula-díj levéltárosoknak 4

Széchényi Ferenc-díj közgyűjtemény területen 6

dolgozó szakembereknek

Szinnyei József-díj könyvtárosoknak 6

Wlassics Gyula-díj közművelődésben dolgozó 20

szakembereknek

A javaslattétel határideje és helye: május 15-éig (kivéve a Népművészet Mestere-díj esetében) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szakmai főosztályaihoz vagy a Kitüntetési osztályához. (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) A felterjesztés tartalmazza a Kitüntetési Javaslat elnevezésű űrlap kitöltött példányát!

Október 23. Gérecz Attila-díj

A díjat a 30. életévüket be nem töltött első kötetes alkotóknak adományozható. Évente 2 fő.

Beküldési határidő: minden év június 10-éig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kitüntetési Osztálya részére (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

A díj alapításával kapcsolatos rendelet száma: 9/2003. (IV.3.) NKÖM.

Egyházi elismerések

Scheiber Sándor-díj átadás ideje: március 3. 3 fő

Felterjesztés határideje: december 31. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Kitüntetési osztálya (1075.Budapest,Wesselényi u. 20-22.)

Károli Gáspár-díj átadás ideje: október 31. 3 fő

A felterjesztés ideje és helye: szeptember 5-éig a Nemzeti Kulturális Örökség

Minisztériuma Kitüntetési osztályára (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Fraknói Vilmos-díj átadás ideje: november 20. 3 fő

A felterjesztés ideje és helye: szeptember 15-ig, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kitüntetési osztályára (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Pro Cultura Hungarica Emlékplakett

A kitüntetésre folyamatosan lehet javaslatot tenni külföldi állampolgárok részére. A javaslatot az átadás tervezett ideje előtt legalább 3 hónappal kell elküldeni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma címére. 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Évi keretszám: 35 fő

Állami kitüntetések, díjak

Kossuth és Széchenyi díjakra

A díjakat március 15-én a köztársasági elnök adja át.

A díjak adományozását az 1990. évi XII. törvény szabályozza. (L: a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv, valamint a 2000. évi XI. tv.)

A kultúra szakterülethez tartozó javaslatokra szeptember 20-áig.

A Magyar Köztársaság Kiváló-, Érdemes Művész-díj, valamint Babérkoszorú-díj

A díjakat március 15-én a miniszterelnök adja át.

Javaslattétel ideje és helye: megelőző év november 30-áig Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.).

Állami kitüntetések fokozatai:

A Magyar Köztársasági Érdemrend fokozatai:

Nagykereszt a lánccal (kizárólag államfők részére adományozhatók),

Nagykereszt,

Középkereszt a csillaggal,

Középkereszt,

Tisztikereszt,

Lovagkereszt.

A Magyar Köztársasági Érdemkereszt fokozatai:

Arany Érdemkereszt,

Ezüst Érdemkereszt,

Bronz Érdemkereszt.

A minisztériumhoz felterjesztési határidő:

Miniszter úrnak - a március 15-i átadásra: november 1-éig

- augusztus-20-i átadásra: március 31-éig

A felterjesztési helye: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Kitüntetési osztály (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) adatlappal együtt.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok