2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács - Felhívás

2008. október 30.
FELHÍVÁS

A kulturális élet területét érintő kérdésekben a széles körű, demokratikus szakmai érdekegyeztetés megvalósulása érdekében a kultúráért felelős miniszter kezdeményezi a Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács létrehozását.

A Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács a kultúráért felelős miniszter kulturális döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete, amelynek tagjait az érintett minisztériumok (kormányzati oldal) mellett a kulturális intézményeket fenntartók (fenntartói oldal), a kulturális ágazat és alágazatai országosan reprezentatív szakszervezetei (szakszervezeti oldal), valamint a művészeti szakágazatban, a közművelődési szakágazatban és a közgyűjteményi szakágazatban tevékenykedő országos hatókörű kulturális civil szakmai szervezetek (szakmai oldal) delegálják.

A szakmai oldal tagjainak delegálásában azon országos hatókörű civil szakmai szervezetek vehetnek részt, amelyek 2008. november 28-ig regisztráltatják magukat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztályán.

A regisztráláshoz szükséges dokumentumokat csak postai úton lehet megküldeni az alábbi címzéssel:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály, KÁSZT regisztráció
1055 Budapest
Szalay utca 10-14.


Értelmezések:
Civil szakmai szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseletei szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat).

Országos hatókörű: országos hatókörű civil szakmai szervezet az a szervezet, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzi.


A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:
1. A civil szakmai szervezet hatályos létesítő okiratának az egyszerű másolata, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik.
2. A civil szakmai szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzésnek az egyszerű másolata, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik.
3. A civil szakmai szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat.

A regisztrációhoz szükséges (1-4. pontban felsorolt) dokumentumok bármelyikének hiánya, érvénytelensége, illetve a hiányosan, ellentmondásosan kitöltött Nyilatkozat esetén, a Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály a civil szervezetet, a Nyilatkozatában megadott levelezési címre küldött értesítéssel, hiánypótlásra - a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapos határidővel, a hiányok megjelölésével - hívja fel.

A felhívásban megjelölt 2008. november 28-i határidő utolsó napján postára adott küldemény határidőben érkezettnek minősül. A határidő elmulasztása a regisztráció érvénytelenségét jelenti.

A beérkezett regisztrációk (és az esetleges hiánypótlások) feldolgozása után a Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály 2009. február 1-15. időszakban értesíti az érvényes regisztrációval rendelkező civil szakmai szervezeteket a Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács delegálási rendjéről.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok