2023. április 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Fizika, valamint rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgák

2010. május 18.
A mai napon (2010. május 18.) 8 órától a fizika, 14 órától a rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségikre kerül sor. A délelőtti vizsgák rendben megkezdődtek. 6 régióból nem jeleztek semmi problémát; egyedül a Miskolc környékén, az árvíz miatt kialakult közlekedési nehézségek következményeként lehetnek hiányzó vizsgázók. Ők az esetlegesen elmaradó fizika írásbeli vizsgájukat a vizsgaszabályzat szerint szóbelivel pótolhatják majd.
Délelőtt
Fizikából középszinten 674 helyszínen 5.071 vizsgázó magyarul, míg 13 helyszínen 69 vizsgázó 5 különböző idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, spanyol) tesz írásbeli érettségi vizsgát.
Emelt szinten 23 helyszínen 652 vizsgázó magyarul, míg angol, francia és horvát nyelven 1-1 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
A fizika írásbeli középszinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. Ez utóbbiak közül a vizsgázónak hármat kell megoldania; a 3. és 4. feladat közül választhat. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.
Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az első részben 15 feleletválasztásos kérdés, a második részben egy esszé megírása a feladat (itt 3 téma közül egyet kell kiválasztani, és kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a harmadik részben 4 összetett feladatot kell megoldani. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I., II. és III. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az elérhető maximális pontszám 100 pont.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.
 
Délután
Rajz és vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 413 helyszínen 1.890 vizsgázó magyarul, míg 1 tanuló szerb nyelven tesz érettségi vizsgát.
Emelt szinten 9 helyszínen 32-en vizsgáznak.
A rajz és vizuális kultúra középszintű írásbeli 180 perces. Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. A középszintű írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagyösszehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.
Az emelt szintű gyakorlati vizsga 240 perces. A gyakorlati feladatsort összesen 6 összetett, több részfeladatból álló feladat alkotja. Ebből 3 feladat gyakorlatijellegű, ezért az alkotói, míg további 3 feladat a befogadói ismeretek, készségek és képességek mérését szolgálja. Az összesen 6 feladatból 4 feladatot kell a vizsgázónak kiválasztania és megoldania. Itt a megszerezhető maximális pontszám 120 pont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok