2023. március 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Francia nyelvi írásbeli, valamint filozófia és angol célnyelvi civilizáció írásbeli érettségi vizsgák

2010. május 19.
A mai napon (2010. május 19.) 8 órától a francia nyelvi írásbeli érettségi vizsgára, 14 órától a közép- és emelt szintű filozófia, valamint az emelt szintű angol célnyelvi civilizáció vizsgatárgy írásbeli vizsgáira kerül sor. A ma délelőtti írásbeli érettségik mindenütt rendben megkezdődtek. Rendkívüli eseményt, az árvízi-közlekedési helyzet miatti hiányzót sehonnan nem jelentettek.
Délelőtt
Francia nyelvből középszinten 230 helyszínen 1044 vizsgázó, emelt szinten 20 helyszínen 497 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
 
A francia nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az "Olvasott szöveg értése" 60 perc időtartamú, a második rész, "Nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" rész következik, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgarészek szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.
Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár.
 
Délután
Filozófia vizsgatárgyból középszinten74 helyszínen 364 vizsgázó,emelt szinten6 helyszínen 11 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
 
A filozófia vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga két részből áll: A) Filozófiatörténeti ismeretekre vonatkozó kérdéssorból (30 pont); B) Szövegértelmezés, reflektálás feladatsorból (70 pont). A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az A) és B) vizsgaösszetevő között, illetve az egyes feladatok között. A vizsgázó a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.
Az emelt szintű filozófia vizsgatárgy írásbeli vizsgája 240 perces, az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az írásbeli vizsga három részből áll: A) Feleletválasztós kérdéssor (20 pont); B) szövegértelmezés, probléma-meghatározás (30 pont); C) Esszé (50 pont). A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az A), B) és C) vizsgaösszetevő között, illetve az egyes feladatok között. A vizsgázó a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli vizsgán egyik szinten sem használható semmilyen segédeszköz.
 
Angol célnyelvi civilizáció vizsgatárgyból emelt szinten 1 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag meghatározott feladatot kell megoldania. A feladat megoldására 180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. Az írásbeli feladathoz bármilyen egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott, nem enciklopédikus szótár használható. A segédeszközöket a vizsgázó biztosítja.
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak 450-500 szó terjedelmű esszé jellegű fogalmazást kell írnia. A vizsgán három megadott cím közül kell egyet választani. Az egyes címeknek a következő témakörökhöz kell kapcsolódniuk:
  1. célnyelvi irodalom vagy művészet;
  2. a célnyelvi országok történelme, társadalmi, gazdasági vagy politikai élete;
  3. általános, összehasonlító jellegű civilizációs téma.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok