2023. március 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Középszintű informatika gyakorlati, valamint ének-zene és művészeti vizsgatárgyak írásbeli érettségi vizsgája

2010. május 17.
A délelőtti középszintű informatika vizsgán 1081 helyszínen csaknem 30 ezer érettségiző vesz részt. A viharos időjárás, az árvíz miatt több helyről (az észak-magyarországi, a dél-dunántúli térségekből és Pest megyéből) jelezték, hogy közlekedési problémák miatt késő tanulókkal számolnak. Az érintett iskolák a vizsgaszabályzatnak megfelelően kezelik a helyzetet, illetve oldják meg a felmerülő problémákat. A vizsgák lezárultával lesz pontos információ arról, hogy hány vizsgázót érintettek az időjárás okozta mai nehézségek, és esetlegesen milyen helyi intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy valamennyi érettségiző letehesse informatika vizsgáját.
 
A mai napon (2010. május 17.) 8 órától a középszintű informatika gyakorlati vizsgájára, míg 14 órától az ének zene, valamint egyes művészeti tárgyak közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgájára kerül sor.
 
(Informatika vizsgatárgyból az emelt szintű gyakorlati vizsga már korábban, 2010. május 11-én lezajlott.)
 
Délelőtt
Informatikából középszinten magyarul 1053 helyszínen 29 381 fő, angolul 18 helyszínen 324, franciául 1 helyszínen 22, németül 5 helyszínen 108, románul 1 helyszínen 24, spanyolul 1 helyszínen 4, szerbül 1 helyszínen 2, szlovákul 1 helyszínen 5 vizsgázó tesz gyakorlati érettségi vizsgát.
A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani.
A feladatsorok tematikája a következő: szövegszerkesztés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; prezentáció, grafika, weblapkészítés.
Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia).
A vizsgázó a vizsgát megelőző tanévben központilag jóváhagyott (az iskola által kihirdetett) szoftverek használatával vizsgázhat.
 
Délután
Ének-zene vizsgatárgyból középszinten 292 helyszínen 857 vizsgázó, emelt szinten 8 helyszínen 20 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap: zenefelismerés, II. feladatlap: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás. A vizsgát az I. feladatlap (20 perc) megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat a 20. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (100 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is megváltoztathatja.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.
Az ének-zene vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 180 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap: dallamdiktálás; zenefelismerés, II. feladatlap: zeneelmélet, zenetörténeti szövegalkotás.
A vizsgát az I. feladatlap (60 perc) megoldásával kell kezdeni. A feladatlapokat a 60. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (120 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részben a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.
 
Művészeti vizsgatárgyak:
Ábrázoló és művészeti geometria vizsgatárgyból középszinten 11 helyszínen 129 vizsgázó, emelt szinten 3 helyszínen 20 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
Az ábrázoló és művészeti geometria vizsga középszinten 150 percig, emelt szinten 180 percig tart. Az írásbeli vizsga feladatai (közép- és emelt szinten is) a főbb anyagrészek (axonometria, perspektíva, két képsíkos rendszer) közül legalább kettőnek a legfontosabb elemeit tartalmazzák.
Az elérhető maximális pontszám közép- és emelt szinten 100 pont.
 
Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 112 helyszínen 570 vizsgázó (közülük 1 helyszínen 22 vizsgázó olasz nyelven), emelt szinten 7 helyszínen 51 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
A művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Emelt szinten az írásbeli vizsga 180 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető.
Mind a két szintre érvényes, hogy az írásbeli feladatlapot 40-60%-ban a magyar, 40-60%-ban pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, ezek kb. 20%-ában szerepelhet az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó kérdés.
Közép- és emelt szinten is a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja, valamint a feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat.
 
A magyar népzene alapjai vizsgatárgyból emelt szinten 2 helyszínen 16 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (A magyar népzene alapjai vizsgatárgyból középszinten nincs írásbeli vizsga.)
A magyar népzene alapjai vizsga emelt szinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsga 4 feladatból áll: egy autentikus népzenei fölvételről származó népdal lejegyzése szöveggel és díszítéssel (40 perc), autentikus népzenei fölvételről származó népdal stílusának felismerése (30 perc), egy autentikus népzenei fölvételről származó hangszeres dallam műfajának, funkciójának felismerése a hangszer vagy hangszerek megnevezésével (20 perc), egy népdal és egy hangszeres dallam földrajzi helyének és szokáskeretének felismerése az öt népzenei dialektusterület valamelyikéről (30 perc). Az elérhető maximális pontszám (30+15+15+20) 80 pont.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok