2023. március 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Olasz nyelv, valamint mozgóképkultúra, médiaismeret és dráma írásbeli érettségi vizsgák

2010. május 20.
A mai napon (2010. május 20.) 8 órától az olasz nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra, 14 órától a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma írásbeli vizsgájára kerül sor. A vizsgák rendben megkezdődtek, folynak.
Délelőtt
Olasz nyelvből középszinten 147 helyszínen 714 vizsgázó, emelt szinten 16 helyszínen 290 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.
 
Az olasz nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll.
Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az "Olvasott szöveg értése" 60 perc időtartamú, a második rész, "Nyelvhelyesség" feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" rész következik, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.
Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgarészek szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.
Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár.
 
Délután
Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból középszinten magyar nyelven 157 helyszínen 1081 vizsgázó, angol nyelven 1 helyszínen 4 vizsgázó, mígemelt szinten magyar nyelven 8 helyszínen 55 vizsgázó, angol nyelven 1 helyszínen 4 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
 
A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli vizsgája szerkezeti felépítését tekintve közép- és emelt szinten megegyezik, és mind a két szinten 180 percig tart.
A feladatsor minden esetben tartalmaz egy videokazettára vagy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három elkülöníthető feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten (10 + 25 + 15) 50 pont, emelt szinten (15 + 30 + 15) 60 pont.
A vizsgázók a feladatlapokon levő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem használhatnak.
 
Dráma vizsgatárgyból középszinten 43 helyszínen 292 vizsgázó magyarul, 1 helyszínen 9 vizsgázó franciául, emelt szinten 8 helyszínen 60 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.
Dráma vizsgatárgyból az írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont). Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár. Ezeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.
A dráma vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 180 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor három feladattípusból áll: általános színház- és drámaelméleti kérdések (20 pont); egy jelenetértelmezéshez, a jelenet színházi megvalósításához kötődő, néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdések (20 pont); elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat (20 pont). Az esszéfeladat megoldása keretében a vizsgázónak a követelményekben felsorolt színházi előadások közül a feladatlapban kijelölt kettőből egyet kell választania és kidolgoznia. Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: videomagnó vagy DVD-lejátszó, három példány helyesírási szótár. Ezeket a vizsgáztató intézmény biztosítja.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok