2023. március 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Rendben lezajlott a történelem érettségi

2010. május 5.
A mai történelem írásbeli érettségi vizsgák rendben lezajlottak. Rendkívüli esemény nem történt.
Történelem vizsgatárgyból középszinten 1.250 helyszínen 87.753 vizsgázó, emelt szinten 91 helyszínen 5.366 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. (Történelem vizsgatárgyból középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven, emelt szinten angol, francia, horvát, német, spanyol és szlovák nyelven is tesznek érettségi vizsgát.)
 
Középszintű feladatok
 
A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 180 perc, ezen belül a vizsgázók tetszőleges sorrendben oldhatják meg a feladatokat. Két, eltérő feladattípust kell megoldani. A feladatlap első felében 12 rövid, úgynevezett tesztjellegű feladat szerepel, a második rész pedig rövidebb és hosszabb, úgynevezett esszé-feladatokból áll. A 8 esszékérdésből - bizonyos választási szabályok betartásával - hármat kell kidolgozni (pl. a görög hitvilág, a honfoglalás kori társadalom, Hunyadi János harcai, a dualizmus gazdasága). Mindkét feladattípusnak fontos elemei a jelenismeret, az állampolgári ismeretek (a XX. század második fele és napjaink jelenségei, történései, problémái). A vizsgázók a vizsga egész időtartama alatt használhatják a középiskolai történelmi atlaszt. A rövidebb feladatok, amelyek az egyetemes és a magyar történelemre vonatkoznak, időrendben követik egymást (pl. a középkori város, az abszolutizmus és a parlamentáris monarchia, a 12 pont, a pártállami rendőrség, a mai magyar alkotmány). A feladatok jellege változatos (pl. fogalmak felismerése és azonosítása, igaz és hamis állítások elkülönítése, diagram értelmezése, karikatúra elemzése). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, számos ábra vagy adatsor kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kell pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.
 
Emelt szintű feladatok
 
A történelem emelt szintű írásbeli érettségi vizsga időtartama összesen 240 perc. Az első rész megoldásának időtartama kötött, 90 perc. Ez alatt rövid (tesztjellegű) feladatokat kell a vizsgázóknak megoldaniuk. Ebben a vizsgarészben atlasz nem használható. A feladatok között találunk a reneszánszra, az Árpád-házi királyokra, a Rákóczi-szabadságharcra, a napóleoni háborúkra, a II. világháborúra vonatkozót, és itt is megjelennek a napjainkhoz kapcsolódó kérdések (pl. érvek és ellenérvek a nukleáris energia alkalmazására). A második rész megoldására 150 perc áll rendelkezésre. A sokféle forrás mellett a vizsgázót itt már a középiskolai történelmi atlasz is segíti a megoldásban. A tíz esszéfeladatból két egyetemes és két magyar történelmi téma megoldása kötelező (pl. a Frank Birodalom, a nők helyzete a modern korban, Bethlen Gábor fejedelemsége, a dualizmus korának nemzetiségpolitikája, a demokratikus jogállamiság jellemzői). A feladatok mindegyikéhez írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy grafikon, diagram kapcsolódik. A megoldás ezeknek felhasználását, az elsajátított ismeretek önálló alkalmazását, az összefüggések felismerését kívánja meg. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom részletesebb kifejtése mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok