2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján

2008. január 22.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter állami kitüntetéseket adott át a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Fotó: Gordon Eszter
Fotó: Gordon Eszter

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Márai Sándor-díjat adományoz:

BOGDÁN LÁSZLÓ,
erdélyi költő és prózaírónak szerteágazó irodalmi munkássága elismeréséül,
DARVASI LÁSZLÓ,
prózaírónak, műveivel elért nemzetközi sikerei elismeréséül,
PETŐCZ ANDRÁS,
költő, prózaírónak, Idegenek című kiemelkedő regényéért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-díjat adományoz a nem hivatásos művészetek és a népművészet területén kimagasló értékű tevékenységet végző alkotóknak, művészet-pedagógusoknak, művészeti együttesek vezetőinek:

BÁCSKAI MIHÁLYNAK,
a magyarországi diák színjátszás meghatározó szakemberének,
BÁRDI MARGITNAK,
az országos bábmozgalomban végzett kiemelkedő tevékenységéért,
BENKŐ ZSÓFIÁNAK,
az országos versenytánc mozgalomban betöltött magas színvonalú tevékenységéért,
HÉRA ÉVÁNAK,
hagyományőrző és szellemi kulturális örökségünket védő hazai és nemzetközi tevékenységéért,
KOZMA LÁSZLÓNAK,
művészi nevelőmunkájáért és hagyomány ápoló tevékenységéért,
MOLNÁR FERENCNEK,
hazai és nemzetközi elismeréseket kiváltó fotóművészeti alkotói tevékenységéért,
SOLTÉSZNÉ LÉDECZI JUDITNAK,
az amatőr kórusművészetben elért hazai és nemzetközi eredményeiért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csokonai Vitéz Mihály Közösségi-díjat adományoz a nem hivatásos amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek:

A BARTINA TÁNCEGYÜTTESNEK
a hazai és külföldi fesztiválokon elért eredményeiért, utánpótlás nevelő tevékenységéért,
A BUDAKESZI KOMPÁNIA SZÍNHÁZI MŰHELY ALAPÍTVÁNYNAK,
az alternatív színjátszásban meghatározó stílusteremtő és színházi nevelő műhely munkájáért
A DUNA-TISZA KÖZI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLETNEK,
a népművészeti és népi iparművészeti hagyományt őrző és fejlesztő tevékenységéért,
AZ ELTE BARTÓK BÉLA ÉNEKKARÁNAK és EGYETEMI KONCERTZENEKARÁNAK,
a magyar zeneművészet fejlesztéséért és külföldi megismertetéséért,
A GALÁNTAI KODÁLY ZOLTÁN DALOSKÖRNEK,
a kórusművészet és a kodályi eszmék ápolásáért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Bibliotéka Emlékérem-díjat adományoz azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez:

CSIRMAZNÉ CSERVENYÁK ILONÁNAK,
a mezőkövesdi Városi Könyvtár igazgatójának,
DÉKÁNY ZOLTÁNNÉNAK,
a lakiteleki Községi Könyvtár vezetőjének,
HÖLGYESI GYÖRGYINEK,
az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet vezetőjének,
KOVÁCS ÉVÁNAK,
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régió igazgatójának,
Dr. KÖRMENDY KINGÁNAK,
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár tudományos munkatársának
MOLDOVÁN ISTVÁNNAK,
az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetőjének,
RADNAI MARGITNAK,
az Országos Idegennyelvű Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettesének,
SZABÓ JÁNOSNÉ TACZMAN MÁRIÁNAK,
a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatójának,
VENYIGÉNÉ MAKRÁNYI MARGITNAK,
a tiszaújvárosi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának,
Dr. VRAUKÓNÉ LUKÁCS ILONÁNAK,
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Pro Cultura Hungarica emlékplakettet adományoz

BENKONÉ HORKAY TÜNDÉNEK,
a füleki Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanítójának, a magyar népi kultúra kutatásában, terjesztésében és életbentartásában kifejtett tevékenységéért,
RAJ ROZÁLIÁNAK,
a vajdasági Magyar Folklórközpont hímzésoktató, viselet készítő, kézműves tevékenységének elismeréséért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár a 2008. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából a magyar felsőoktatás területén dolgozó iskolateremtő, nemzetközi elismertségű munkát végzőknek

SZENT GYÖRGYI ALBERT-DÍJAT

adományoz:

DR. ANDERLE ÁDÁMNÉ DR. SAJTI ENIKŐNEK,
a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának,
DR. BALATON KÁROLYNAK,
a Budapesti Corvinus Egyetem igazgató-helyettes egyetemi tanárának,
DR. BOBOK ELEMÉRNEK,
a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának,
DR. CSATH MAGDOLNÁNAK,
a Kodolányi János Főiskola intézetigazgató tanszékvezető egyetemi tanárának,
DR. FOGARASI GÉZÁNAK,
az ELTE egyetemi tanárának,
DR. HALÁSZ BÉLÁNAK,
a Semmelweis Egyetem professor emeritusának,
LACZÓ ZOLTÁNNAK,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének,
DR. LISZI JÁNOSNAK,
a Pannon Egyetem egyetemi tanárának,
DR. MÉSZÁROS ANDRÁSNAK,
a pozsonyi Comenius Egyetem egyetemi tanárának,
DR. NAGY JUDITNAK,
a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának,
DR. PARAGH GYÖRGYNEK,
a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnökének, orvos-szakmai igazgató egyetemi tanárnak,
DR. PUKÁNSZKY BÉLA
akadémikusnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megbízott tanszékvezető egyetemi tanárának,
DR. STEFLER JÓZSEFNEK,
a Kaposvári Egyetem egyetemi tanárának,
DR. SZABÓ GÁBORNAK,
a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának,
DR. SZABÓ MIKLÓS
akadémikusnak, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi tanárának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Marherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár az alap-, közép-, felsőfokú oktatási és szakoktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységéért

APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJAT

adományoz:

DR. BALÁZS GYÖRGY LÁSZLÓNAK,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
DR. BÁRDI LAJOSNAK,
a Budapesti Corvinus Egyetem főiskolai docensének,
CSÉCSI BARNABÁS SÁNDORNAK,
a XX. kerületi Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának, gyógypedagógusnak, közoktatási szakértőnek,
DR. HUNYADI ZOLTÁNNAK,
a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet nyugalmazott igazgatójának,
DR. KAIFÁS FERENCNEK,
a Szent István Egyetem professor emeritusának,
DR. KARLOVITZ JÁNOS
tankönyvkutató tanárnak, a TANOSZ elnökének,
KONDOR LÁSZLÓNAK,
a dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
DR. KOSZTOLÁNYI JÓZSEFNEK,
a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének,
DR. KOVÁCS ETELÉNEK,
a Semmelweis Egyetem egyetemi docensének,
KOVÁCS FERENCNEK,
a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tanárának,
NEMESNÉ ANTAL MAGDOLNÁNAK,
a III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgató-helyettesének,
PAPP ISTVÁNNÉNAK,
a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,
PÁZMÁNY KAROLINA ÁGNESNEK,
a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete titkárának,
PINCZÉSNÉ DR. PALÁSTHY ILDIKÓNAK,
a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola tanszékvezető főiskolai tanárának,
RITOÓK PÁLNÉ DR. ÁDÁM MAGDÁNAK,
az ELTE nyugalmazott egyetemi docensének,
SÁNDOR LÁSZLÓNAK,
a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójának,
DR. SÜTŐ ZOLTÁNNAK,
a Kaposvári Egyetem egyetemi docensének,
TÓTH EGONNAK,
a XIV. kerületi Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona igazgatójának,
DR. VADON LEHELNEK,
az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanárának,
DR. VIRÁGOS ZSOLTNAK,
a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár kiemelkedő óvodai pedagógiai munkáért

BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJAT

adományoz:

BACHNÉ PEKÁRY ZSUZSANNÁNAK,
a II. kerületi Rózsabimbó Óvoda intézményvezetőjének,
JÁVORNÉ DR. KOLOZSVÁRY JUDITNAK,
az ELTE főigazgató-helyettes főiskolai docensének,
MAKRA LAJOSNÉNAK,
a röszkei Százholdas Pagony Óvoda vezetőjének, közoktatási szakértőnek,
SZIGETVÁRI JÁNOSNÉNAK,
az oroszlányi Brunszvik Teréz Óvoda óvodapedagógusának,
TÓTH BALÁZSNÉNAK,
a XII. kerületi Orbánhegyi Óvoda vezetőjének,
TÓTH MARIANN-NAK,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kommunikációs Irodája vezetőjének, egyetemi főtanácsosnak,
TURI ISTVÁNNÉNAK,
a XIV. kerületi Meseház Óvoda vezetőjének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként

KISS ÁRPÁD-DÍJAT

adományoz:

DR. BARKÓ ENDRÉNEK,
a Szent István Egyetem dékánjának, főiskolai tanárnak,
DR. ESTEFÁNNÉ DR. VARGA MAGDOLNÁNAK,
az Eszterházy Károly Főiskola dékánjának, tanszékvezető főiskolai tanárnak,
KEREKES BÉLÁNÉNAK,
a XI. kerületi Váci Mihály Általános Iskola nyugalmazott tanárának,
DR. KISS ENDRÉNEK,
a Kodolányi János Főiskola egyetemi tanárának és az ELTE vezető oktatójának,
SZENTIRMAI LÁSZLÓNAK,
a Miskolci Egyetem képzési dékán-helyettesének, főiskolai docensnek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért

NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJAT

adományoz:

BALOGH IRÉNNEK,
a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium tanárának, karnagynak,
DEMETERNÉ POLCZER ERZSÉBETNEK,
a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárának,
GELESZ IMRÉNÉNEK,
az olaszfalui Villax Ferdinánd Általános Iskola nyugalmazott pedagógusának,
KISS SÁNDORNÉNAK,
az egri Felsővárosi Általános Iskola igazgatójának,
KOCSIS PÁLNAK,
a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola Szakiskola és Speciális Szakiskola igazgatójának,
PAPP JÓZSEFNÉNAK,
a pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,
PUSKÁS JÁNOSNAK,
a Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott tanárának,
DR. SEBESTYÉN ZOLTÁNNÉNAK,
a XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium tanárának,
SIPOS IMRÉNEK,
a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium igazgatójának,
SZABÓNÉ BARÁTH ILONÁNAK,
a XII. kerületi Virányos Általános Iskola tanárának,
SZAKÁCS ZOLTÁNNÉNAK,
a váci Radnóti Miklós Általános Iskola igazgató-helyettesének,
DR. SZERÉNYI MÁRIÁNAK,
a IV. kerületi Szűcs Sándor Általános Iskola tanárának,
DR. TÖRÖK MIKLÓSNÉNAK,
a szegedi Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,
VITÁRIUS IMRÉNÉNEK,
a Józsefvárosi Zeneiskola zongoratanárának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter

POSZTUMUSZ NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJAT

adományoz, a közelmúltban sajnálatosan elhunyt

DR. MILOSEVITS PÉTERNÉNEK,
a budakalászi Kalász Suli Általános Iskola igazgatójának, közoktatási szakértőnek,

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanítóknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért

KARÁCSONY SÁNDOR-DÍJAT

adományoz:

BALOGH ISTVÁNNÉNAK,
a siófoki Széchenyi István Általános Iskola tanítójának,
FÖLDESNÉ FÁBIÁN CSILLÁNAK,
a XIV. kerületi Heltai Gáspár Általános Iskola igazgatójának,
KUCSEBÁRNÉ FÜLÖP ÉVÁNAK,
a Bázakerettyei Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda tanítójának,
MOLNÁR ISTVÁNNÉNAK,
a fulókércsi Általános Iskola igazgató-helyettesének,
PATKÓS GYULÁNÉNAK,
a Pálfa-Sárszentlőrinc Általános Iskola és Óvoda tanítójának,
SZABÓ ÉVÁNAK,
a békéscsabai 10. Számú Általános Iskola tanítójának,
DR. SZABÓ ISTVÁNNÉNAK,
az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium tanítójának, munkaközösség-vezetőnek,
SZABÓNÉ PÁSZTOR ZSUZSANNÁNAK,
a XXI. kerületi Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola tanítójának,
SZIJÁRTÓ DEZSŐNÉNEK,
a vaszari Ihász Gábor Általános Iskola tanítójának,
VERESNÉ GARAMVÖLGYI GABRIELLÁNAK,
a XXI. Kerületi Lajtha László Általános Iskola tanítójának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár kiemelkedő gyógypedagógiai munkáért

ÉLTES MÁTYÁS-DÍJAT

adományoz:

CSISZÁR IMRÉNÉNEK,
a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának,
FEKETE LÁSZLÓNÉNAK,
a nagydobosi "Perényi Péter" Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium gyógypedagógusának
LENGYEL ZOLTÁNNAK,
a VIII. kerületi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatójának,
MÁNDI TIBORNÉNAK,
a XIV. kerületi Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona gyógypedagógusának,
ROSTA KATALINNAK,
az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ intézményvezetőjének.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok