2023. szeptember 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére

2008. január 9.
Az oktatási és kulturális miniszter - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján - pályázatot hirdet a minisztérium felügyelete alá tartozó Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére.

Az igazgató feladata az Áht.97.§(1)-ban megfogalmazottakon túlmenően
 • az országos szakmúzeum besorolású intézmény - az alapító okiratban megjelölt feladatrendszernek megfelelő - irányítása, ellenőrzése;
 • az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-anyagi, szervezeti és személyi keretek, valamint a megfelelő működési rend kialakítása és fenntartása;
 • az intézmény magas színvonalú - nemzetközi kapcsolatrendszerre épülő -kutatómunkájának fenntartása és fejlesztése egységes tudományos koncepció mentén;
 • a magyar és nemzetközi kortárs művészet törekvéseinek párhuzamos bemutatása, a kortárs magyar művészet nemzetközi kontextusba helyezése a kiállítási és egyéb tevékenységek révén;
 • a múzeum nemzetközi színtéren való megjelenésének biztosítása, elsősorban a gyűjtemény kiállításokon történő európai bemutatása, illetve nagy nemzetközi kiállítások befogadása révén;
 • a kialakult szaktudományos kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése itthon és külföldön egyaránt;
 • az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken.
 • Ezen belül középtávú szakmai fejlesztési koncepció kidolgozása
 • a nyitott és szolgáltató múzeum szemléletét tükrözve, a kortárs művészet bemutatásának, értelmezésének és közönség felé történő közvetítésének módszertani kompetencia központként ellátható feladatrendszerére;
 • a múzeumnak a kurátorképzésben és továbbképzésben való részvételére, és a kortárs művészeti múzeumpedagógiai fejlesztések koordinációjára;
 • a múzeumnak a Művészetek Palotája intézményrendszerének keretei között hangsúlyosabb jelenlétére és fokozottabb szerepvállalására.
Az igazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
 • felsőfokú szakirányú egyetemi végzettség és legalább öt éves szakmai gyakorlat a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint,
 • kiemelkedő tudományos tevékenység,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • vezetői gyakorlat,
 • tudományos fokozat,
 • elismert kurátori tevékenység a kortárs művészetek terén,
 • világnyelvek tárgyalási szintű ismerete.
Az igazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében - öt év határozott időre - vezetői beosztással, az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint, a felek közötti megállapodás alapján történik.

A pályázatokhoz csatolni kell:
 • a kiírásnak megfelelő szakmai koncepciót,
 • részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az igazgatói álláshely betöltésének feltétele a 25/2002 (XII. 25.) NKÖM rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kulturális Közlönyben való megjelenésétől számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közszolgálati Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), a borítékon "Pályázat a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói beosztására" megjelöléssel kell beküldeni.

A pályázatról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a felkért szakmai bíráló bizottság véleménye (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozása) alapján a miniszter dönt.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.
A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, ill. az intézményre vonatkozó tájékoztatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán, Dr. Vígh Annamária főosztályvezetőtől a 473-7785-os telefonszámon kérhető.


Dr. Hiller István sk.
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok