2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A külföldön tanuló magyar állampolgárok diákigazolványainak ügyintézése

2011. április 12.
Elérhetőségi adatok: Ügyfélszolgálati Osztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Telefon: 06-1-795-4755, 06-1-795-4670
Fax: 06-1-795-0214
A hatósági ügy illetékes ügyintézője: Szilágyi Judit, Vas Anikó, Wida Mónika, Juhász Katalin
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő
9-12 és 13-16 óráig
Kedd
9-12 és 13-16 óráig
Szerda
9-12 és 13-16 óráig
Csütörtök
9-12 és 13-16 óráig
Péntek
9-12 óráig
 
Az ügy leírása:
Ügyfélszolgálati Osztályunk csak a külföldön tanuló magyar állampolgárok diákigazolványainak kiállítását végzi. Amennyiben Ön nem tartozik ebbe a körbe, a diákigazolványok igénylésével kapcsolatos kérdéseire a www.diakigazolvany.hu oldalon kaphat választ.
 
Amennyiben Ön magyar állampolgár és külföldön folytatat tanulmányokat, a diákigazolvány igénylőlapot beszerezheti az Ügyfélszolgálati Osztályon, illetve igény esetén azt postán is megküldjük.
 
Az igénylőlaphoz csatolni kell közoktatási intézmény tanulója esetén egy az adott tanévre, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén az adott félévre érvényes eredeti iskolalátogatási igazolást, illetve a magyar állampolgárságot igazoló okirat másolatát. Emellett 1 db igazolványképet (3,5cm*4,5cm; lehetőleg fekete-fehér) kell felragasztani az igénylőlapra. A kérelmi laphoz mellékelt csekket (közoktatásban tanuló esetében: 550 Ft; felsőoktatásban résztvevő hallgató esetében: 1.600 Ft) kell befizetni, a feladóvevényt célszerű megőrizni.
 
További feltétel, hogy az oktatási intézmény akkreditált legyen, ezt szükség esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (OH-MEIK) igazolja. (Az igazolást, - amennyiben az szükséges, - az Ügyfélszolgálati Osztály hivatalból kéri meg.)
 
A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) ösztöndíjasai esetében az iskolalátogatási igazolás és az OH-MEIK szakvéleménye nem szükséges, tekintettel arra, hogy róluk a MÖB-től rendszeresen aktualizált listát kapunk.
 
Amennyiben külföldi közoktatási intézményben folytatja tanulmányait, kérjük, hogy egy, az igénylőlaphoz mellékelt levélben a születési dátumát, a születési helyét, illetve az édesanyja születéskori nevét szíveskedjen közölni velünk.
 
Az elkészült diákigazolványt az Állami Nyomda az igénylőlapon megjelölt címre postázza. A posta által kikézbesített diákigazolványon nem található érvényesítő bélyeg. Ez beszerezhető az Ügyfélszolgálati Osztálytól személyesen (vagy postai úton). Az érvényesítő matrica felragasztásának feltétele a diákigazolvány és - közoktatási intézmény tanulója esetén az adott tanévre, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén az adott félévre - érvényes, eredeti iskolalátogatási igazolás megléte. Az érvényesítéshez hozza magával (küldje el postán) a diákigazolványt, mert az érvényesítést kizárólag az Ügyfélszolgálati Osztály munkatársa végzi.
A közoktatásban tanulók esetében a diákigazolványt - az adott tanévre érvényes iskolalátogatási igazolással - évente kell érvényesíteni (az érvényesítő matrica szeptember 1-jétől a következő tanév október 31-ig érvényes.) A tanköteles kor felső határát be nem töltött tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő év október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. (Tanköteles kor: 1998 előtt megkezdett iskolai tanulmányok esetében 16 év, 1998-ban 1. osztályba lépők esetében 18 év).
 
A felsőoktatásban tanuló hallgatók esetében a diákigazolványt - az adott szemeszterre érvényes iskolalátogatási igazolással - félévente kell érvényesíteni. Azon országokban tanuló hallgatók, akik egy, illetve több évre szóló iskolalátogatási igazolást kapnak, kérem, szíveskedjenek azt félévente érvényesíttetni.
 
Az matrica érvényessége:
1. félév: szeptember 1-jétől következő félév március 31-ig;
2. félév: február 1-jétől október 31-ig.
 
Az igényelt állandó diákigazolvány kiadásáig a tanuló, illetve hallgató kérésére ideiglenes diákigazolvány adható ki. A kiállításhoz szükséges 1 db igazolványkép. Az ideiglenes diákigazolvány a kiállítás napjától számított 60 napig érvényes. Térítési díja: 360 Ft. Az állandó diákigazolvány érvényesítésekor az ideiglenes diákigazolványt le kell adni Ügyfélszolgálati Osztályunkon. Amennyiben azt nem szolgáltatja vissza, úgy a vonatkozó jogszabály értelmében a térítési díj 500%-át (1800 Ft) kell megfizetni.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok