2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A 2006. évi pályázat eredménye

2006. április 13.
'SPIRIT OF PARTNERSHIP IN A PLURAL EUROPE'
"Az együttműködés szelleme a sokszínű Európában"
(a 2006. évi verseny közös európai mottója)

Az 53. évi "Európa az Iskolában" verseny győztesei / awarded winners

 
Írásbeli feladatok / Written works

2006. évre javasolt, közös európai mottó alapján készített pályamunkák anyagából készült honlapunkat és kiadványunkat iskolavezetőknek, tanároknak, diákoknak és még sok más érdeklődőnek ajánljuk, azoknak, akik figyelemmel kísérik munkánkat és versenyeinket.

A fiatal szerzők írásos és művészeti pályázatokat készítettek.

Az írásos munkákból szemelvényeket adunk közre, hogy megosszuk másokkal is a diákok gondolatait, terveit, ötleteinek világát az európai "partnerteremtés" egyre bővebben kínálkozó lehetőségeiből. Az együtt élni, együtt tanulni, együtt felnőni és élni Európát, - témái gondolkodtatták el a fiatalokat, városiakat - vidékieket, lányokat - fiúkat.

A diákok közül többen emlékeket idéztek. Megtett vagy elképzelt utakról számoltak be. Mások leveleket írtak, hogy barátokat keressenek, és barátokra találjanak Európában. Írásaikkal ugyanakkor beigazolták azt is, hogy nem kell feltétlenül világot látni, utazni ahhoz, hogy világot tanuljanak, csupán azt, hogy saját érzéseiket és érzelmeiket összehangolják, megbeszélhessék vagy megoszthassák másokkal, a hozzájuk hasonlókkal.

Írásaik természetesen a modern technika eszköztárával készültek. Nekünk pedig bepillantást nyújtottak "észjárásukba", életmotívumaik formálódásába. Érdekes hát beleolvasni az írott munkákba. Ki hogyan közelíti meg, vagy hogyan dolgozza fel gondolatait, hogyan fogalmazza meg mondandóját. A feladat aktivizáló, ösztönző volt, ki - ki saját életkora, lehetőségei, alkata és érdeklődése szerint vagy szíve és esze szerint fejezte ki szándékát.

'Navigare necesse est': "Hajózni kell", hajózni mindenkinek kell. Bár a gondolat maga ókori eredetű - a görögök eltérő szerkezetű és sokkultúrájú, sok apró szigete indította el azt, amire a mondahősük Odisszeusz is célzott, - hogy az emberek akarjanak és kívánjanak minél többet megismerni a körülöttük lévő világból.

A pályázatot írók hazánk határain túlra tekintő világ megismerésére indultak. Kinyújtották baráti kezüket európai diáktársak felé. Egyeseknek ma még csak képzeletében vagy vágyaiban zajlik a tervezett utazás, - romantika, élménykeresés, sóvárgások, vagy maga a kíváncsiság áll mögötte, ez izgatja őket. Ugyanakkor az írásokban nem volt a sokszor "vásárlás centrikus" szemlélet, inkább a "szellemrakományra" vágyódva készültek a kapcsolatteremtésre.

A fiatalabbaknak még sok tanulnivalójuk van. Számukra úgy lehetett sikeres a feladat, ha mindennapi beszélgetéseik lendületével szólították meg társaikat. Őszintén, ahogyan gondolták. Sokan, talán először írtak ilyen levelet, magyarul - magyar barátaiknak. Reméljük, hogy ez már reménykeltő kezdete egy további, következő fokozatnak. Sokan közülük az egyszerű szöveget lazítják lakóhelyük és iskolájuk képével, esetleg saját vagy diáktársaik fényképeinek bemutatásával.

Kapcsolatokhoz országhatáron kívül a nyelvtudás, a szorgalmas nyelvtanulás szükséges. Sajnos, a diákok mobilitásának ma egyik fő akadálya a nyelvtudás hiánya. Hogyan élhetne, vagy teremtene kapcsolatot egy más ország fiataljaival az, aki nem tud kommunikálni. A nyelvtudás a cserék előfeltétele. Az idegen nyelvek, ismerete, ezek tudása erősítheti ténylegesen az európai dimenziókat.
A nagyobbaknál élményekre érzékeny osztályközösségek közösen is terveznek. Soraikból kihallik, hogy szándékuk a hazai kultúrát megismertetni, továbbá az európai kultúrákkal kapcsolatba kerülni. Boldog ifjúság, nyitott lehetőségekkel.

Az eddig említettek az iskolai tantervi tevékenységen kívül történnek. Az iskolai Európa-klubok kerete jelentősen megerősíti a más országokkal és kultúrákkal történő ismerkedést. / pl. a békéscsabai R F Gimn. példája./
Európában, mint a diákok, mint a tanárok keresik a közvetlen kapcsolatot más országokkal, ezek iskoláival, diákjaival. Levelezés, e-mail, Internet mind ablakot nyitnak a kölcsönös kommunikációnak.

Újszerű témával és feladattal pályáztak a 17 - 21 évesek. Életkoruknak, esetleg pályairányulásuknak is elgondolkodtató témája kínálkozott a feladatban.. Magyar vállalatok lehetőségeit, eredményeit, - esetleges nehézségeit - tekinthették át. Tanulmányozhatták, elemezhették egyes cégek, vállalatok regionális együttműködését, - letelepítését az ország határain kívül, megjelenésüket a környező és szomszédos piacokon. Többen sikeres, jó példákat találtak, érdekes áttekintést nyújtottak.


Téma: "Kapcsolatteremtés" levélírás formájában, amely előkészíti saját vagy osztályod kirándulását (közelgő utazását egy másik országba, pl. egy partnerségre megkeresett városba, iskolába).

 

Téma: "Kapcsolatépítés: magyar vállalatok, érdekeltségek az ország határain kívül"
Tájékozódj és elemezd a magyar vállalkozások lehetőségeit, eredményeit, esetleges nehézségeit, vállalataik más országba történő telepítésének miértjét, - jövőjét - hatását a további együttműködéshez.
 

 

Művészeti feladatok / Art works

A verseny sokféle művészeti anyagának hátterében hozzáértő szakmai felkészítés és lelkes tanári munka érzékelhető.
Bebizonyították, hogy a különböző korú diákoknak akkor sem hiábavaló művészetekkel foglalkozni, ha nem lesz belőlük soha művész. A mindenhonnan zúduló és áradó hatalmas információk tömegétől elválasztva, valahol helye kell, hogy legyen életükben a szépnek, az örömnek, az önálló, saját alkotás létrehozásának: mindez pedig egy egész Európa számára azonosan közzétett mottó alapján készített alkotásokkal.

A pályázatok sokféleségét örömmel és elismeréssel kell nyugtáznunk: a 6 - 9 és a 10 - 14 éves korosztályok diákjainak, - a lelkes fiatal alkotóknak - sikeres teljesítményét. Nemcsak alkotói - művészeti tehetségüket mutathatták meg, hanem elgondolkodhattak az európai jelenben szerzett élményeikről, sok esetben ezek tárgyi megjelenítéséről. Barátságukat, máskor alkalmi köszöntéseiket sokféle jelzéssel, különböző formákkal igyekeztek kifejezni. Sajnálatos és kissé lehangoló, hogy a 15 - 21 évesek az európai együttműködés szimbólumait többen nem tudták tartalmilag értelmezni. Pályaműveik ezért nem voltak igazán sikeresek.

Maga a rajz a legarchaikusabb művészet. Összeforrt az ember őstörténetével, mindenütt jelen van: a benne lévő belső késztetés látható módon nyilvánul meg versenyünkben is a fogékony pályázó gyerekek munkáiban. Színek látása, különböző technikák alkalmazása segíti őket. Hiszen vannak gondolataik, mondanivalójuk, és terveznek, színeznek, rajzolnak, festenek a mindenki számára közös művészetük nyelvén. Úgy tűnik, hogy műveik a legjobb kommunikációs eszközök különösen azoknak, akik talán beszélni nehézkesen tudnak, idegennyelv tudásuk pedig nincs.

A technikákat alapvetően az eszközök határozzák meg. A pályázók lehetőségeit sokszor a rendelkezésre álló, az elérhető eszközök határozzák meg. Sok minden múlik azon, hogy az egyes iskola mit nyújt ezen a területen, milyenek a rajzórák, vagy hogyan lelkesítenek iskolán kívüli megfigyelésekre, művészeti munkára is.
A verseny bőséges alkotói lehetőséget kínált a megadott témakörben. Sikeresek azok a pályázók voltak, akik megfontolták és előzetesen, esetleg közösen végiggondolták a feladatot. Alkotó tevékenységüket alátámasztotta és segítette a művészeti munka elkészítésében fontos, dokumentációkkal is megerősített tudás. Kiemelést érdemel a hajdúböszörményi általános iskolások nagyszerű linó sorozata. Minden évben megújulva jelentkeznek a szerencsi szakiskolások textil és kerámia műveikkel,

A felsorolás természetesen csak kiragadott, mert mások kiváló szereplését is méltatja, a verseny korosztályok szerinti értékelését is közli a www.om.hu/eu honlap, amely a helyezéseket, az ezekhez kapcsolódó képanyagot, a különböző korosztályokra vonatkozóan tartalmazza. Megkeresésre, megnézésre mindenkinek ajánljuk.

6 - 9 évesek / age-group 6-9
 
Téma: "Barátaid, ünnepeink köszöntése"
 10 -14 évesek / age-group 10-14

Téma: "Barátságunk megelevenedik." emléktárgyak - gyűjtemények példányaiban, amelyek emlékeztetnek európai barátaidra, európai országokban tett látogatásokra.
15 - 21 évesek / age-group 15-21

Téma: "Az európai együttműködés szimbólumai"
 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok