2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az EURYDICE: Európa Oktatási Információs Hálózata

2010. március 25.
Az EURYDICE hálózatot az Európai Bizottság hozta létre 1980-ban, azzal a céllal, hogy a tagországok együttműködését az oktatás terén elősegítse. 2008 szeptembere óta az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságának felügyelete alá tartozó ügynökség (Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, angolul Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) részeként működik.
 
A hálózat 31 ország részvételével az Európai Bizottság által Brüsszelben felállított Európai Központból és 35 Nemzeti Irodából áll. A magyarországi képviseletet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok Főosztályán belül az EURYDICE Nemzeti Iroda látja el.
 
Az EURYDICE feladata tanulmányok készítése, az európai oktatási rendszerekkel és politikákkal kapcsolatos összehasonlítható információk gyűjtése, nyomon követése, feldolgozása és terjesztése. A kiadványok ingyenesen letölthetők innen és az EURYDICE központi oldaláról.
 
A hálózat tevékenységének fő célja, hogy európai és nemzeti szinten segítse az oktatáspolitika kialakítását, a döntéshozatalt. Ugyanakkor tanulmányai hasznosak lehetnek a regionális és helyi szintek döntéshozói számára is. A hálózat szolgáltatásainak hazai és külföldi szakértők, kutatók, hallgatók és diákok is egyaránt felhasználói.
 
Angol nyelven az EURYDICE hálózatról és tanulmányairól bővebb információ a http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php honlapon olvasható.
 
A magyarországi EURYDICE Nemzeti Iroda elérhetősége és munkatársai:
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Fax: +36-1-331-0599
 
Kun-Hatony Sára
Tel: +36-1-795-4166
 
Olasz Krisztina
Tel:+36-1-795-4273
 
EURYDICE magyar oktatási rendszert leíró tanulmányai magyar és angol nyelven:
 • National Summary Sheet (HU) (EN): a magyar oktatási rendszer valamint az oktatási reformok rövid, rendszeresen frissített leírása (referenciaév: 2008/09)
 • Structures on Education, Vocational Training and Adult Education (HU) (EN): a magyar oktatási rendszer (iskola előtti oktatás/nevelés, kötelező oktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) felépítésének, igazgatásának leírása (referenciaév: 2009/2010)
 • Nemzeti Dosszié (HU) (EN): a magyar oktatást legrészletesebben, mintegy 350 oldalon bemutató, évente frissített tanulmánykötet (referenciaév: 2007/08)
Tematikus összehasonlító tanulmányok angol nyelven:
 • Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process: a bolognai folyamatban résztvevő 46 ország felsőoktatási tendenciáit bemutató tanulmány. A háromciklusú képzési rendszer, a kreditrendszer, az oklevélmelléklet, a nemzeti képesítési keretrendszerek és a minőségbiztosítás kérdésein kívül, foglalkozik a felsőoktatás egész életen át tartó tanulásban betöltött szerepével, szociális dimenziójával és a hallgatói mobilitással. A tanulmány az Európai Bizottság kérésére, a 2010. március 11-12-én megrendezett Budapest-Bécs Bologna Ünnepi Miniszteri konferenciára készült. (Referenciaév: 2009/10)
 • Arts and Cultural Education 2009: a Kreativitás és Innováció Európai Évére készült tanulmány 30 európai ország művészetoktatási politikáiról nyújt friss, átfogó, összehasonlítható információkat. Részletes képet ad a művészetoktatás céljairól, tantervi kérdéseiről, a tanórán kívüli művészeti foglalkozásokról és az iskolai művészetoktatás fejlesztését célzó kezdeményezésekről, továbbá áttekinti a tanulók értékelését és a művészeti tantárgyakat oktató pedagógusok képzését. A központi Eurydicehonlapon az összehasonlító tanulmány mellett az egyes országokművészetoktatásának leírása is elérhető angolul illetve franciául. (referenciaév: 2007/08, 2008/09-es reformokkal)
 • Arts and Cultural Education in Hungary 2009: az európai művészetoktatást bemutató összehasonlító tanulmányhoz (Arts and Cultural Education 2009) kapcsolódó országleírás Magyarországról.
 • National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results 2009: a tanulmány 30 európai ország bevonásával áttekinti az országos mérések kialakulását, lebonyolítását, célját valamint hogy a mérések eredménye milyen hatást gyakorol a résztvevő tanulók továbbhaladására és az oktatáspolitikára. A központi Eurydice honlapon angolul és franciául is elérhető. (referenciaév: 2008/09)
 • Integrating Immigrant Children into Schools in Europe 2009: a migráns tanulók iskolai (óvodai, általános és középiskolai) integrációját vizsgálja 30 európai országban. Áttekinti, hogy milyen elveket követnek és milyen lépéseket tesznek az országok a migráns családokkal való kommunikáció elősegítése és a migráns tanulók anyanyelvének fejlesztése érdekében. A központi Eurydice honlapon angolul, franciául és spanyolul is elérhető. (referenciaév: 2007/08)
 • Higher Education in Europe 2009: a kialakulóban lévő Európai Felsőoktatási Térséghez illetve a Bolognai folyamathoz kapcsolódó kulcsfontosságú kérdésekre - a háromciklusú képzési rendszer, a kreditrendszer, az oklevélmelléklet, a nemzeti képesítési keretrendszerek és hallgatói mobilitás - összpontosít. A központi Eurydice honlapon angolul, franciául és németül is elérhető. (referenciaév: 2008/09)
 • Early Childhood Education 2009: a tanulmány a következő témaköröket tárgyalja: az iskola előtti oktatás/nevelés hatása a gyermekek fejlődésére, háttérindikátorok, az iskola előtti oktatáshoz/neveléshez való hozzáférés, a szolgáltatás megszervezése és módszertana, az pedagógusok képzése és továbbképzése, az iskola előtti oktatás/nevelés finanszírozása 30 európai országban. A központi Eurydice honlapon angolul, franciául és németül is elérhető. (referenciaév: 2006/07)
 • Key Data on Education 2009: 31 európai ország oktatási rendszerének felépítését és működését, valamint a jelentősebb oktatáspolitikai tendenciákat összehasonlító elemzés. A statisztikai adatok és kvalitatív információk széles körére támaszkodva áttekinti az oktatás finanszírozását, az oktatási folyamatokat valamint a megszerezhető képesítéseket is. A központi Eurydice honlapon angolul és franciául is elérhető. (referenciaév: 2006/07)
 • Key Data on Teaching Languages at School 2008: 31 európai ország iskoláiban (általános iskolai és középfokú oktatás) történő nyelvoktatásról, a kötelező nyelvoktatás időtartamáról, a tantervben szereplő nyelvekről (kisebbségek nyelve, idegen nyelv, regionális nyelvek), a nyelvtudás mérésének módszereiről, a két-tannyelvű oktatásról valamint a nyelvtanárok képzéséről szóló tanulmány. A központi Eurydice honlapon angolul, franciául és németül is elérhető. (referenciaév: 2006/07)
 • Vocational Guidance Education in Full-Time Compulsory Education in Europe 2009: 31 európai ország pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadásának rendszerét leíró sorozat, amely többek között rövid összefoglalót nyújt a jogi környezetről, a pályaorientáció tantervben elfoglalt helyéről, valamint a különböző pályaorientációs tevékenységekről és szolgáltatásokról. A központi Eurydice honlapon az egyes országok rendszerének leírása angolul és franciául is elérhető. (referenciaév: 2007/08)
 • Levels of Autonomy and Responsibilities of Teachers 2008: a tanulmány áttekinti 30 európai ország általános és középiskoláinak tantervi önállóságát, valamint a tanárok szabadságát a tananyag, tanítási módszerek és a tanulók értékelése terén. (referenciaév: 2006/07)
 • Higher Education Governance 2008: a tanulmány a felsőoktatás finanszírozásával, a felsőoktatásban dolgozó oktatókkal, a felsőoktatási intézmények külső és belső irányításával, az intézmények magánforrás bevonási lehetőségeivel valamint ennek ösztönzésével kapcsolatos stratégiai kérdéseket tárgyalja 30 európai ország lefedésével. (referenciaév: 2006/07)
 • Key data on Higher Education 2007: a tanulmány többek között a következő témaköröket vizsgálja: a felsőoktatáshoz való hozzáférés, az állami és magánszektor szerepe, részvételi adatok valamint finanszírozási és mobilitási kérdések (referenciaév: 2005/06)
 • Focus on the Structure of Higher Education 2007: a Bolognai folyamatban résztvevő 45 ország felsőoktatási tendenciáit bemutató tanulmány, amely részletezi a háromciklusú képzési rendszer, a kreditrendszer, az oklevélmelléklet, a nemzeti képesítési keretrendszerek és a minőségbiztosítás kérdéseit (referenciaév: 2006/07)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok