2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Európa Klubok

2005. június 14.
Margarida Belard [1]
EURÓPAI DIMENZIÓK:
AZ "EURÓPA KLUBOK" HÁLÓZATA
 
"...Mi mind polgárai vagyunk annak a közösségnek, amelyben
születtünk, annak a régiónak, amelyben élünk, a nemzetnek
és a népnek, amelybe integrálódtunk- de ennél is több
hogy polgárai vagyunk Európának és a világnak is..."
 
Tizenhárom évvel ezelőtt, amikor először javasoltam Európa Klubok létrehozását a portugál iskolákban, magam sem hittem, hogy ilyen lelkesedéssel fogadják ötletemet. Álmodni sem mertem arról, hogy mára ilyen sok ország együttműködésével jöhet létre a klubok európai hálózata. Hosszú és göröngyös utat tettünk meg a portugál Caxias iskolájától- ahonnan az első Európa Klub indult - a legutóbb Szentpétervárott létesített klubig, a jelenlegi eredményekig és sikerekig. Mindezért nagy elismerés illeti a lelkes tanárokat és diákokat, akik felismerték e klubok jelentőségét és realizálni tudták a terveket, mert hittek a munka eredményében.
"A portugálok úttörők voltak ezen a területen. Oktatási rendszerüket az európai léptékhez igazították már akkor, amikor még senki más nem gondolt erre, amikor még idealista álmodozóknak nevezték azokat, akik mindezt kitalálták."[2]
Kétségtelen, hogy kezdetben nem volt könnyű megértetni elképzeléseinket, szakítani az avult, élettől elszakadt szemlélettel és elkezdeni cselekedni. Csatáinkat hol megnyertük, hol elvesztettük Végül kiderült, hogy az Európa Klubok minden kihívásnak megfelelnek, minden várakozást felülmúlnak a diákok és tanáraik kreativitásának, ötletességének köszönhetően. Különböző megközelítésben számtalan forma és változat alakult ki, újszerű kezdeményezések, sokféle egyéni elképzelés érvényesülhetett, a közös cél felé mindenütt szabadon választhatták meg az utakat. Már a kezdet kezdetétől, a célkitűzések megfogalmazásától világos volt, hogy európai dimenziókban gondolkodunk, s nincs szó olyan elszigetelt akciókról, amelyek nem állják ki a próbát, mert nem jelentenek igazi értékeket.
Ugyanakkor fontosnak, lényegesnek tartottuk a szervezetet úgy megformálni, hogy struktúrája egyesítse az erőfeszítéseket és kihasználja a meglévő források minden előnyét.
A legfontosabbnak azt véltük, hogy ne tanórákat tartsunk Európáról, hanem cselekedjünk Európáért, s ez a gyakorlati tevékenység már a legfiatalabb korosztály esetében is megkezdődjön. A tudatformálást, az újfajta gondolkodást azokra az alapelvekre, alapvető értékekre építjük, amelyek a demokráciában élő államok és társadalmak sajátjai - az emberi jogok, a tolerancia, a szolidaritás és a béke, az igazság és a szabadság védelme -, így érthetjük meg és így hozzuk közelebb a diákokhoz az új típusú európai polgár fogalmát, egy pillanatig sem csorbítva mindeközben nemzeti identitásukat.
Az Európa Klubok azért jöttek létre, hogy megismertessék a fiatalsággal ezeket a célokat, hogy észrevetessék az együttműködés, a párbeszéd fontosságát Európa építésében, hogy a múltból a jövő felé indulva megmutassák az egymásrautaltságot, a kultúrák közvetítésének jelentőségét az önazonosság megtartása mellett, amelyek együttesen alakítják az Európa-tudatot. "Csak az európai dimenziók átélésén, alkalmazásán alapulhat egyedül a tartalmas és értelmes dialógus, gondolatcsere a világ többi részével."[3] Az Európa Tanács működésében az európai dimenzió gondolkodásformát és mindennapos gyakorlatot jelent.
1986 óta az Európa Klubok "élik Európát", tapasztalatokat szereznek a demokráciából, projektekben vesznek részt, kutatnak, információkat gyűjtenek, összejöveteleket szerveznek. Meghívják és munkájukba bevonják a szülőket, az érdeklődőket, más, helyi szervezeteket. Ugyancsak a klubokban foglalkoznak az Európa Verseny pályázataival, közösen készülnek, terveznek. A tanárok segítségével tréningeket tartanak, tanításra is alkalmas anyagokat állítanak össze, létrehozzák a nemzetközi kapcsolatokat. Portugáliában kb. 600 Európa Klub működik, beleszámítva Madeirát és az Azori szigeteket is; körülbelül 700 klub működik összesen más országokban. A nemzetközi hálózat tagjai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Németország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Norvégia, Lengyelország, Szentpétervár, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia vesznek részt a közös projekteken.
A hálózat bulletinjét diákok írják; ennek ötlete a nemzetközi hálózat első találkozóján született, s ezzel új kommunikációs csatornát nyitott az ifjúság számára. 1996-ban, amikor a portugál miniszterelnök fogadta az Európa Klubok nemzetközi delegációját, az egyik köszöntőt mondó kislány így jellemezte saját magukat: "... az itt jelen lévő gyerekek még soha nem hagyták el Portugáliát, de Európa szerte vannak barátaik... még az osztálytermet sem kell elhagynunk ahhoz, hogy velük találkozzunk... Jó másoktól tanulni, és ha tőlük tanulunk, mi is megpróbáljuk európai barátainknak átadni a mi ismereteinket. Mert jó együtt dolgozni a közös témákon..."
Az eddig elmondottak nem valósulhattak volna meg elkötelezett diákok és tanárok nélkül. Köszönet illeti az Európai Unióta hálózat létrehozásában kifejtett segítségéért. Az Európa Tanácsot az Európa Klubok c. monográfia kiadásáért, terjesztéséért. Az Európai Oktatási Központokat támogatásukért és a nemzeti szinten működő klubokat sokszínű programjaikért.
Ebben a vonatkozásban meghatódottan emlékszem vissza az indulás pillanataira, a miskolci Avasi Gimnáziumban rendezett ünnepélyre, amikor egy Magyarországon rendezett Európa Tanácsi szeminárium résztvevői - 40 történelemtanár Európa különböző országaiból - az Európa Verseny magyarországi győzteseinek igen színvonalas kiállítását nyitották meg. Ez volt az ünnepélyes kerete azon szándéknyilatkozat aláírásának is, amely az első magyar Európa Klubot beiktatta. Külön szeretném megemlíteni a csodálatos zenei műsort, mely érzelmileg is mindannyiunkat motivált.
Végezetül ne feledkezzünk el a velünk együtt dolgozó ifjakról, teamerekől - közülük jónéhányan már felnőttek! - egy nemzetközi nagy család tagjai ők valamennyien, akik hisznek abban, hogy túl lehet lépni a térkép szerinti országhatárokon, s ezt nem tévesztik soha szemük elől.


[1] Az Európa Klubok Európai Koordinációs Irodájának igazgatója. Oktatási Minisztérium, Portugália. Az ET által kiadott Európa Klubok monográfia szerzője
[2] Mr. Domenicó Lenarduzzi (Oktatási, Továbbképzési és Ifjúsági Osztály igazgatója) Európai Unió - Brüsszel - nyilatkozata az Európai dimenziók az oktatásban konferencián.1995, Belém központ, Lisszabon
[3] Mrs. Maura Rolandi Ricci (Az Iskolai és Iskolán kívüli Oktatás igazgatója) ET - Strasbourg - a "Europe at School" Európai Bizottsági ülésén 1996, február Strasbourg
 
 
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok