2023. május 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

II. Válaszok a körlevél 4-6. számú mellékleteihez érkezett észrevételekre

2004. július 27.
  1. A főiskolai és egyetemi szintű szakok listájában a szakok angol elnevezésére tettünk ajánlásokat. A szak nevétől elvileg eltérő fogalom az elnyerhető szakképzettség megnevezése. Mi tehát a mellékletekben a szak nevét tüntettük fel. Egyes esetekben a szaknév és a szakképzettség neve magyarul igen kis mértékben tér el. Ilyen például a következő: a szak megnevezése: vegyészmérnöki, a szakképzettség megnevezése: vegyészmérnök. Az angol elnevezések határozottabban különböznek: az említett példában a szak neve: chemical engineering, a szakképzettségé pedig: chemical engineer, de a szak angol nevének ismeretében így is viszonylag könnyű a szakképzettség elnevezését megadni. A szakok egy kisebb, de nem jelentéktelen részében a szak angol és magyar neve is azonos a szakképzettség angol és magyar megnevezésével (pl. teacher of ... language), ez okozhatta azt a látszatot, mintha a listában a szakképzettségek szerepelnének.
  2. A beérkezett észrevételek alapján szükségesnek látszik két további lista összeállítása (egy az egyetemi, egy pedig a főiskolai szakokra) is, amelyek a szakoknak megfelelő szakképzettségeket sorolják fel. Ez annál is inkább fontos, mert az oklevélmellékletben a szakot és a szakképzettséget is fel kell tüntetni, és úgy látszik, hibás volt az az elképzelésünk, hogy a szakok angol neve alapján az intézmények könnyen meg tudják adni a megfelelő szakképzettséget is angolul. Kérjük szíves türelmüket, minthogy egy teljes, szakképzettségeket tartalmazó lista elkészítése (szakértők bevonásával is) időigényes feladat.
  3. Érkezett olyan észrevétel is, hogy a szakok elnevezésénél ne a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) akkreditációs határozataiban szereplő, hanem a szak képesítési követelményeiben használt elnevezéseket vegyük alapul. Ennek a kettőnek azonban azonosnak kell lennie, hiszen a kormányrendeletben közzétett képesítési követelményekben a szak elnevezését éppen a MAB szaklétesítési határozatával összhangban kell meghatározni. Ha a két elnevezés között eltérés jelentkezik, akkor az komoly hibának tekinthető.
  4. A szaklistából hiányoztak a hitéleti szakok, amelynek az a magyarázata, hogy az oklevélmelléklet kiadásának gondolata az ECTS megjelenésével volt szoros kapcsolatban. Az volt az alapelképzelés, hogy oklevélmellékletet a tanulmányaikat kreditrendszerben folytató és befejező hallgatóknak kell kiadni. Márpedig Magyarországon a kredit kormányrendelet a hitéleti szakokon nem tette kötelezővé a kreditrendszer bevezetését.
  5. Minthogy azonban sok egyházi felsőoktatási intézmény a hitéleti szakokon is bevezette a kreditrendszert, jogosnak tartjuk azt az igényt, hogy a szaklisták tartalmazzák a hitéleti szakok angol elnevezését is. Ezt a hiányt a most közzétett kiegészített és javított szaklistában, 7. számú melléklet megjelöléssel pótoltuk. Az egyházi felsőoktatási intézmények eltérhetnek ezektől az ajánlásoktól, ha nemzetközi kitekintésük alapján a szak lényegét jobban kifejező angol elnevezést tartanak célszerűnek.
  6. A főiskolai és egyetemi szakok ajánlott angol elnevezését (a 4. és 5. táblázatot) indokoltnak látszó esetekben módosítottuk. A módosításokat azonban alaposan megfontoltuk, hiszen a különböző intézményekből beérkezett észrevételek azonos szakra teljesen eltérő angol kifejezéseket javasolnak, és több esetben olyan intézmény tett javaslatot módosításra, amelyben az adott szakon nem folyik képzés (a képzésben érintett intézmények viszont nem jeleztek ellenvetést). Érdemes megemlíteni, hogy nagyon sok olyan szak van a magyar felsőoktatásban, amelynek (a MAB által meghatározott) magyar nevében a "mérnök" szerepel, az észrevételek jelentős része ilyen szakoknál a javasolt elnevezésben a mérnök szót elhagyni kívánja, pedig a MAB által kiadott akkreditációs határozatokban e szakok nevének utolsó (meghatározó) tagja a mérnök, a név többi része ennek a jelzője.
  7. Számos észrevétel érkezett a szakok szakcsoporti besorolásával kapcsolatban. A besorolást csupán tájékoztatás céljából közöltük, az oklevélmellékletben ugyanis nem jelenik meg ilyen típusú információ. A hibákat természetesen kijavítottuk.
  8. A 6. számú táblázatot is módosítottuk néhány esetben. A táblázattal kapcsolatos javaslatok feltételezhetően az idegen nyelvi lektorátusoktól származnak, ezért sok esetben félreértésen alapulnak. Egy példát említünk: a vizsgára az egyik felsőoktatási intézmény az "oral examination" kifejezést javasolta, de a vizsga - külföldön ugyanúgy, mint itthon - szóbeli és írásbeli vizsgát is jelenthet. Tehát akkor kell a megfelelő jelzőt használni, ha meg akarják jelölni a vizsga típusát.
  9. Nyilván mindenki számára világos, hogy egyazon felsőoktatási fogalom fordítása – például az országonként eltérő szóhasználat miatt – többféle angol szóval, kifejezéssel is történhet. Mi megpróbáltuk a rendelkezésre álló választékból a leginkább elterjedt kifejezést kiválasztani és a tárcaajánlásba belefoglalni. Legfőbb célunk az volt, hogy Magyarországon belül azonos fogalmakra lehetőleg mindig azonos angol kifejezéseket használjunk.
  10. A táblázatokban végrehajtott összes módosítás időpontját feltüntetjük, már csak azért is, mert a mostanihoz hasonló korrekcióra a későbbiekben is sor kerülhet, és így ellenőrizni lehet, melyik változat tükrözi a legfrissebb véleményt, melyik bejegyzés jelenti a korábbi változatok kiegészítését, bővítését.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok