2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Elkészült az ETN hallgatói nyilvántartó rendszer integrált - Europass-Oklevélmellékletet (és oklevelet) előállító - modulja

Az Elektronikus Tanulmányi Nyilvántartás (ETN) elnevezésű tanulmányi rendszer, amelyet jelenleg nyolc felsőoktatási intézmény használ – a Neptun és az ETR tanulmányi rendszerekhez hasonlóan - új modult fejlesztett ki, amelynek segítségével a jogszabályi követelményeknek megfelelő magyar és angol nyelvű Europass-Oklevélmellékletet (és oklevelet) lehet készíteni. Az új modul a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy – az Oktatási és Kulturális Minisztérium (akkori OM) 2005-ben közreadott Oklevélmelléklet-készítő Programjának használata nélkül – könnyen, gyorsan és tömegesen állítsa elő a jelenleg érvényes szabályoknak megfelelő adattartalmú, PDF formátumú oklevélmellékletet. A modul a dokumentumhoz szükséges adatokat és információkat országos, intézményi és egyéni-hallgatói adat-bázisokból nyeri. Az elkészült oklevélmelléklet automatikusan exportálható a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR), eleget téve ezzel az oklevélmellékletre vonatkozó kötelező adatszolgáltatásnak.
 
Minta oklevélmelléklet (pontosítása nem zárult le!) itt
További információ az ETN-ről: http://hu.wikipedia.org/wiki/ETN
Kérdések észrevételek a következő e-mail címekre küldhetők:
2009. október 20.

Neptun Workshop

Az SDA Stúdió Kft., a Neptun Hallgatói Nyilvántartó Rendszer fejlesztője 2009. június 9-én workshopot szervezett a Neptun Hallgatói Nyilvántartó Rendszert használó felsőoktatási intézmények képviselőinek. A rendezvényen előadás hangzott el az oklevélmelléklet Neptun Rendszerben történő előállításáról is.
2009. június 10.

Bolognai alap- és mesterképzési szakok, képzési területek és képzési ágak nevének angol fordítása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási Tudományos és Fejlesztési Főosztályának koordinálásával elkészült az új bolognai alap- és mesterképzési szakok, képzési területek és képzési ágak nevének angol fordítása, amely nélkülözhetetlen a bolognai szakokon végzett hallgatók oklevélmellékletének kiállításához. A fordítást egyeztetésre megküldjük a felsőoktatási intézmények vezetőinek, és véleményezésre honlapunkon is közzétesszük.
A fordításhoz a véleményeket, észrevételeket, módosítási javaslatokat a már ismert oklevélmelléklet segélyvonalon, az info.ds@okm.gov.hu címen várjuk 2009. május 15-ig.
2009. április 2.

Az SDA Stúdió Kft. országos konferenciája a Neptun Hallgatói Nyilvántartó rendszert használó felsőoktatási intézményeknek

Az SDA Stúdió Kft. 2008. december 11-12-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen országos konferenciát rendezett a Neptun Hallgatói Nyilvántartó rendszert használó intézményeknek. A konferencián tájékoztatás hangzott el az Europass-Oklevélmelléklet kiadásával kapcsolatos aktuális tudnivalókról is.
2009. február 3.

Bizottsági sajtóközlemény: az Europass bevált

Az Európai Bizottság értékelő jelentést készített az Europass dokumentumcsomag első három évének tapasztalatairól az Európai Parlament és az Európai Tanács számára. A jelentésben az Europass oklevélmelléklet kiadásának tapasztalataival és a további feladatokkal is foglalkoztak.
2008. július 14.

Tájékoztatás az oklevélmelléklet formaszövegének változásával kapcsolatban

A jelenleg érvényes Europass-Oklevélmelléklet és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5. ) Korm. rendelet 10. mellékletének VII. pontjában közzétett oklevélmelléklet-követelmények közötti eltérés kezelése
2008. június 19.

Elkészült a bolognai rendszerű magyar felsőoktatás leírása magyar és angol nyelven, valamint magyar és angol nyelvű bevezető készült a korábbi, egyetemi és főiskolai rendszerű képzésről 2004-ben összeállított és az oklevélmellékletek 8. pontjához jelenleg használt leírás elé

A 2007. január 1-jétől az Oktatási Hivatal szervezeti keretében működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) elkészítette az oklevélmelléklet részét képező, az új, Bologna-rendszerű magyar felsőoktatást bemutató leírást magyar és angol nyelven. A leírás struktúrájában az Europass dokumentumokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozatában (2004. december 15.) közzétett formát követi.
2008. február 28.

Módszertani Útmutató az Europass-Oklevélmelléklet elkészítéséhez

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Tudománypolitikai Főosztálya az oklevélmelléklet szakértők és a hallgatói nyilvántartó rendszerek fejlesztői segítségével és közreműködésével Módszertani Útmutatót állított össze az Europass-Oklevélmelléklet elkészítéséhez. Az Útmutató Makay Árpád és Tánczos László szakértők által ellenőrzött, és a felsőoktatási intézmények által véleményezett, végleges változatát közreadjuk.
2008. január 28.

A Nemzeti Europass Központ új e-mail címe a felsőoktatási intézmények oklevélmelléklet koordinátorai számára

A Nemzeti Europass Központ - feladat átcsoportosítás miatt - új e-mail címet létesített a felsőoktatási intézmények oklevélmelléklet koordinátorai számára. Kérjük, hogy az Europass-Oklevélmelléklettel kapcsolatos üzeneteiket mostantól a következő címre küldjék: eds@europass.hu.
2008. január 28.

Az Europass-Oklevélmelléklet kiállításához szükséges információk az új bolognai alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szabályozza. Kérjük, hogy az Europass-Oklevélmelléklet szakokra vonatkozó pontjainak kitöltéséhez a rendeletben foglalt megfogalmazásokat használják.
2008. január 28.

Tájékoztatás az Europass mappák 2008-as megrendeléséről

A Nemzeti Europass Központ Honlapján megkezdődött a felsőoktatási intézmények által 2008-ban felhasználandó Europass mappák megrendelése. A megrendelés - a korábbi tapasztalatok alapján módosított felületen - online történik. A mappaigénylések határideje: 2007. november 15. Pótmegrendelésre 2008. április 31-ig van lehetőség.
2008. január 28.

2006. március 1-jétől megváltozott az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása

2006. március 1-jén lépett hatályba a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, amelyben a 63. § (2) bekezdés szabályozza az oklevélmelléklet kiadását.
2008. január 28.

Dokumentumok

2008. január 31.

Jogszabályok

2009. január 13.

Hasznos linkek

2008. július 9.

Archívum

2008. január 28.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok