2023. május 30.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

III/b - átdolgozott 4. számú melléklet: A magyar felsőoktatásban oktatott egyetemi szintű szakok listája magyarul és angolul

2004. július 27.

A magyar felsőoktatásban oktatott egyetemi szintű szakok listája magyarul és angolul
(4. számú melléklet)

 

az alapképzési szak neve magyarul

szakmacsoportja

szintje

a szak neve angolul

agrárkémikus agrármérnöki

agrár

E

agrochemical engineering

agrármérnöki

agrár

E

agricultural engineering

alkalmazott matematikus

természet-tudományi

E

applied mathematics

alkalmazott növénybiológus

természet-tudományi

E

applied plant biology

alkalmazott nyelvészet

bölcsész1

E

applied linguistics

alkalmazott zoológus

agrár

E

applied zoology

altaisztika

bölcsész1

E

Altaic studies

amerikanisztika

bölcsész2

E

American studies

angol nyelv és irodalom

bölcsész2

E

English language and literature

anyagmérnöki

műszaki

E

materials engineering

arab (nyelv és irodalom)

bölcsész3

E

Arabic language and literature

asszíriológia

bölcsész3

E

assyriology

 

ábrázológeometria-tanári

természet-tudományi

E

teacher of descriptive geometry*

állatorvostudományi

agrár

E

veterinary doctor

általános orvostudományi

egészségügyi

E

general medicine

ápoló

egészségügyi

E

nursing

 

bánya- és geotechnikai

műszaki

E

mining and geotechnical engineering

biofizikus

természet-tudományi

E

biophysics

biológiatanári

természet-tudományi

E

teacher of biology

biológus

természet-tudományi

E

biology

biomérnöki

műszaki

E

bioengineering

biztonság- és védelempolitikai

katonai

E

security and defence policy

bolgár nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Bulgarian language and literature

 

cseh nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Czech language and literature

csembalóművész, -tanár

művészeti

E

harpsichord teacher and performer

csillagász

természet-tudományi

E

astronomy

 

designmenedzser

művészeti

E

design management

egészségtantanár

testkulturális

E

teacher of health promotion

egészségügyi informatikus

egészségügyi

E

health informatics management

egészségügyi mérnöki

műszaki*

E

biomedical engineering

egészségügyi szaktanár

egészségügyi

E

vocational teacher of health care

egyházzene tanár

művészeti

E

church music teacher

egyiptológia

bölcsész1

E

egyptology

elméleti nyelvészet

bölcsész1

E

theoretical linguistics

előkészítés-technikai

műszaki

E

processing engineering

energetikai

műszaki

E

energetics engineering

erdőmérnöki

agrár

E

forestry engineering

esztétika

bölcsész1

E

aesthetics

etika, ember- és társadalomismeret

bölcsész1

E

ethics, antropology and social studies

 

élelmiszer-minőségbiztosító agrármérnöki

agrár

E

food quality management

élelmiszermérnöki

agrár

E

food engineering

énekművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of singing

ének-zenetanár, karvezetés

művészeti

E

music teacher and choir conducting

építész

művészeti

E

architecture

építészmérnöki

műszaki

E

architecture and architectural engineering*

építőmérnöki

műszaki

E

civil engineering

észt

bölcsész3

E

Estonian studies

 

fagottművész, - tanár

művészeti

E

teacher and performer of bassoon

faipari mérnöki

agrár

E

wood technology engineering

festő

művészeti

E

painting

filmelmélet és filmtörténet

bölcsész1

E

film theory and film history

film- és televízióoperatőr

művészeti

E

film and television cameraman

film- és televíziórendező

művészeti

E

film and television producer

filozófia

bölcsész1

E

philosophy

finn nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Finnish language and literature

finnugor

bölcsész1

E

Finno-Ugrian studies

fizikatanári

természet-tudományi

E

teacher of physics

fizikus

természet-tudományi

E

physics

fizikus-mérnök

természet-tudományi

E

physicist engineering

fogorvostudományi

egészségügyi

E

dentistry

folyamatszabályozó mérnöki

műszaki

E

process controll engineering

formatervező

művészeti

E

product design

földmérő és térinformatikai

műszaki

E

land surveying and geoinformatics

földrajztanári

természet-tudományi

E

teacher of geography

francia nyelv és irodalom

bölcsész2

E

French language and literature

fuvolaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of flute

 

gazdasági agrármérnöki

agrár

E

agribusiness*

gazdasági informatika

informatikai

E

informatics of economics

gazdaságmatematikai elemző

gazdasági

E

mathematical economics

gazdálkodási

gazdasági

E

business and management

gazdálkodási szakos közgazdász tanári

gazdasági

E

vocational teacher of business and management

geofizikus

természet-tudományi

E

geophysics

geográfus

természet-tudományi

E

geography

geológus

természet-tudományi

E

geology

gépészmérnöki

műszaki

E

mechanical engineering

gitárművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of guitar

gordonművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of double bass

gordonkaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of cello

 

gyógyszerésztudományi

egészségügyi

E

pharmacy

gyógytestnevelő tanár

testkulturális

E

adapted physical education teacher

 

haditechnikai menedzser

katonai

E

military management*

harsonaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of trombone

határrendészeti és -védelmi vezető

katonai*

E

border protection leadership

hárfaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of harp

hebraisztika

bölcsész3

E

Hebrew language and literature

hegedűművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of violin

horvát nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Croatian language and literature

humánkineziológia

testkulturális

E

human kinesiology

humánszervező

bölcsész1

E

human manager

 

indológia

bölcsész3

E

Indology

informatikatanári

informatikai

E

teacher of informatics

informatikus könyvtáros

bölcsész1

E

computer science of library

informatikus agrármérnök

agrár

E

agricultural informatics*

informatikus fizika

informatikai

E

informatics in physics

informatikus vegyész

informatikai

E

chemical informatics

intermédia

művészeti

E

intermedia

ipari termék- és formatervezői

műszaki

E

industrial design engineering

iranisztika

bölcsész3

E

Iranian studies

 

japán

bölcsész3

E

Japanese studies

jogász

jogi-igazgatási

E

law

 

karmesterképző

művészeti

E

conducting

katonai logisztikai

katonai*

E

military logistics

katonai vezetői

katonai*

E

military leadership

kertészmérnöki

agrár

E

horticultural engineering

kémiatanár

természet-tudományi

E

teacher of chemistry

képgrafika

művészeti

E

graphics

kínai

bölcsész3

E

Chinese studies

klarinétművész-tanár

művészeti

E

teacher and performer of clarinet

klinikai kémikus

természet-tudományi

E

clinical chemistry

kohómérnöki

műszaki

E

metallurgical engineering

kommunikáció

bölcsész1

E

communication

koreográfus

művészeti

E

choreography

könnyűipari mérnöki

műszaki

E

light industry engineering

környezetgazdálkodási agrármérnöki

agrár

E

agricultural environmental management engineering

környezetmérnöki

műszaki

E

environmental engineering

környezettan-tanári

természet-tudományi

E

teacher of environmental studies

környezettudományi

természet-tudományi

E

environmental science

közgazdasági

gazdasági

E

economics

közgazdasági programozó matematikus

informatikai

E

computer science and economics

közigazgatási

jogi és igazgatási

E

public administration

közlekedésmérnöki

műszaki

E

transportation engineering

kulturális antropológia

bölcsész1

E

cultural antropology

kürtművész,- tanár

művészeti

E

teacher and performer of horn

 

latin

bölcsész3

E

Latin language and literature

látványtervező

művészeti

E

stage designer

lengyel nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Polish language and literature

levéltár

bölcsész1

E

archive and public records studies

 

magyar nyelv és irodalom

bölcsész1

E

Hungarian language and literature

magyar mint idegen nyelv

bölcsész1

E

Hungarian as a foreign language

matematikatanári

természet-tudományi

E

teacher of mathematics

matematikus

természet-tudományi

E

mathematics

meteorológus

természet-tudományi

E

meteorology

mezőgazdasági gépészmérnöki

agrár

E

agricultural mechanical engineering

mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti

agrár

E

agricultural mechanical engineering, armoured and vehicle-technical engineering

mélyhegedűművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of viola

mérnök-fizikus

műszaki

E

engineering physics

mérnöktanári - agrár

agrár

E

vocational teacher of agricultural engineering

mérnöktanári - műszaki

műszaki

E

vocational teacher of technical engineering

molekuláris biológus

természet-tudományi

E

molecular biology

mongol

bölcsész3

E

Mongolian studies

mozgóképtudományi

művészeti

E

motion picture sciences

multimédia programszerkesztő-rendező

művészeti

E

multimedia proramme editor-director

műszaki földtudományi

műszaki

E

earth science engineering

műszaki informatikai

informatikai

E

information technology

műszaki menedzser

gazdasági

E

engineering management

művelődésszervező

bölcsész1

E

cultural management

művészettörténet

bölcsész1

E

art history

 

nemzetközi kapcsolatok

gazdasági

E

international relations

nemzetközi tanulmányok

gazdasági

E

international studies

néderlandisztika (holland nyelv és irodalom)

bölcsész3

E

Dutch language and literature

német nyelv és irodalom

bölcsész2

E

German language and literature

német nemzetiségi nyelv és irodalom

bölcsész3

E

German as a minority language and literature

néprajz

bölcsész1

E

ethnography

növényorvosi

agrár

E

doctor of plant health

 

oboaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of oboe

olaj- és gázmérnöki

műszaki

E

petroleum engineering

olasz nyelv és irodalom

bölcsész2

E

Italian language and literature

operaénekes, magánénektanár

művészeti

E

opera singer and teaching of solo singing

orgonaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of organ

orosz nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Russian language and literature

ógörög

bölcsész3

E

ancient Greek language and literature

összehasonlító irodalomtudomány

bölcsész1

E

comparative literary history

 

papíripari mérnöki

műszaki

E

paper industry engineering

pedagógia

bölcsész1

E

pedagogy

pénzügyi

gazdasági

E

finance

politológia

jogi és igazgatási

E

politology

politológus közgazdász

gazdasági

E

political science and economics

portugál nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Portuguese language and literature

programtervező matematikus

informatikai

E

computer programmer mathematician

pszichológia

bölcsész1

E

psychology

 

rádiós és televíziós zenei rendező

művészeti

E

radio and television music director

rekreáció

testkulturális

E

recreation

restaurátor

művészeti

E

restoration

régészet

bölcsész1

E

archeology

román nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Romanian language and literature

romológia

bölcsész1

E

romology

 

skandinavisztika (dán, norvég, svéd)

bölcsész3

E

Scandinavian studies

spanyol

bölcsész2

E

Spanish language and literature

 

szerb nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Serbian language and literature

szilikátipari tervező

művészeti

E

design in silicate industry

színész

művészeti

E

actor

színházrendező

művészeti

E

theatre director

színháztörténet

bölcsész1

E

theatre studies

színháztudományi

művészeti

E

theatrical science

szlovák nyelv és irodalom

bölcsész3

E

Slovakian language and literature

szobrász

művészeti

E

sculpture

szociális munkás

szociális

E

social worker

szociálpolitikai

szociális

E

social policy

szociálpolitikus-közgazdász

gazdasági

E

social policy and economics

szociológia

bölcsész1

E

sociology

szociológus-közgazdász

gazdasági

E

sociology and economics

szolfézstanár

művészeti

E

teacher of solfeggio

tájépítész (-védelmi és -fejlesztési) mérnöki

agrár

E

landscape engineering

technikatanári

természet-tudományi

E

teacher of technical skills

településmérnöki

műszaki

E

urban engineering

televíziós műsorvezető, rendező

művészeti

E

television presenter, director

tervezőgrafika

művészeti

E

graphic design

testnevelő tanár

testkulturális

E

teacher of physical education

textiltervező

művészeti

E

textile design

térképész

természet-tudományi

E

cartography

tibeti

bölcsész3

E

Tibetian studies

török

bölcsész3

E

Turkish studies

történelem

bölcsész1

E

history

trombitaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of trumpet

tubaművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of tuba

 

ukrán

bölcsész3

E

Ukrainian studies

új- és legújabbkori történeti muzeológia

bölcsész1

E

modern and contemporary historical museology

újgörög nyelv és irodalom

bölcsész3

E

modern Greek language and literature

ütőhangszerművész, -tanár

művészeti

E

teacher and performer of percussion

 

vallástudomány

bölcsész1

E

religious studies

vegyész

természet-tudományi

E

chemistry

vegyészmérnöki

műszaki

E

chemical engineering

védelmi igazgatási

katonai*

E

defence administration

vidékfejlesztési agrármérnöki

agrár

E

agricultural rural development *

villamosmérnöki

műszaki

E

electrical engineering

vizuális és környezetkultúra-tanári

művészeti

E

teacher of visual and environmental culture

vizuális kommunikáció

művészeti

E

visual communication

vizuális nevelőtanár

művészeti

E

teacher of visual education

 

zeneelmélet-tanár

művészeti

E

music theory (music teacher)

zenei menedzser

művészeti

E

music management

zeneszerzés, -tanár

művészeti

E

music composition (music teacher)

zenetudományi tanár

művészeti

E

musicology (music teacher)

zongoraművész,-tanár

művészeti

E

teacher and performer of piano

zongorakísérő-korrepetitor

művészeti

E

piano accompaniment

* Módosítva: 2004. június 15-én

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok