2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

III/c - átdolgozott 5. számú melléklet: A magyar felsőoktatásban oktatott főiskolai szintű szakok listája magyarul és angolul

2004. július 27.

A magyar felsőoktatásban oktatott főiskolai szintű szakok listája magyarul és angolul
(5. számú melléklet)

az alapképzési szak neve magyarul

szakmacsoportja

szintje

a szak neve angolul

adásrendező

művészeti

F

broadcasting technical director

agrármenedzser

gazdasági

F

agricultural management

alkalmazott fizikus

természet-tudományi

F

physics

angol nyelv és irodalom

bölcsész2

F

teacher of English language and literature

angolnyelv-tanár

bölcsész2

F

teacher of English language

anyagmérnöki

műszaki

F

materials engineering

 

állattenyésztő mérnöki

agrár

F

animal production engineering*

általános szociális munkás

szociális

F

general social worker

ápoló

egészségügyi

F

nursing

 

balettművész

művészeti

F

ballet dancer

bánya- és geotechnikai

műszaki

F

mining and geotechnical engineering

biológiatanári

természet-tudományi

F

teacher of biology

biológus laboratóriumi operátor

természet-tudományi

F

biology laboratory operator

biomérnöki

műszaki

F

bioengineering

blockflőte

művészeti

F

teacher and performer

biztonságtechnikai

műszaki*

F

safety engineering

büntetés-végrehajtási

rendvédelmi

F

correctional services

bűnügyi

rendvédelmi

F

criminal investigation

 

cimbalomtanár, kamaraművész

művészeti

F

cymbalo teacher and chamber music

 

diagnosztikai képalkotó

egészségügyi

F

diagnostic imaging

dietetikus

egészségügyi

F

dietetition

 

egészségbiztosítási

egészségügyi

F

health insurance

egészségtantanár

testkulturális

F

teacher of health promotion

egészségügyi szakoktató

egészségügyi

F

vocational instructor of health care

egészségügyi ügyvitelszervező

egészségügyi

F

health management

egyházzene, tanár

művészeti

F

church music teacher

energetikai

műszaki

F

energetics engineering

eszperantó nyelvtanár

bölcsész3

F

esperanto language

európai közszolgálati és üzleti szervező

gazdasági

F

European public services and business management

 

élelmiszer-technológus mérnöki

agrár

F

food technology engineering

élelmiszeripari gépészmérnöki

agrár

F

mechanical engineering of food industry

ének-zenetanár

művészeti

F

teacher of singing and music

ének-zene, -népzenetanár

művészeti

F

teacher of singing, music and folkmusic

ének-zenetanár, egyházzene

művészeti

F

music teacher, church music

ének-zenetanár, karvezetés

művészeti

F

music teacher and choir conducting

építészmérnöki

műszaki

F

architectural engineering

építőmérnöki

műszaki

F

civil engineering

értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár

gyógypedagógiai

F

teacher of persons with intellectual disabilities

értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta

gyógypedagógiai

F

therapy of persons with intellectual disabilities

 

fagottanár, kamaraművész

művészeti

F

bassoon teacher and performer of chamber music

faipari mérnöki

agrár

F

wood technology engineering

fizikatanári

természet-tudományi

F

teacher of physics

fotóriporter és képszerkesztő

művészeti

F

press photographer and picture editor

földmérő mérnöki

agrár

F

land surveying engineering

földrendező mérnöki

agrár

F

land management engineering

földrajztanári

természet-tudományi

F

teacher of geography

francia nyelv és irodalom

bölcsész2

F

teacher of French language and literature

francia nyelvtanár

bölcsész3

F

teacher of French language

fuvolatanár, kamaraművész

művészeti

F

flute teacher and performer of chamber music

fúvószenekari karnagy

művészeti

F

brass band conducting

 

gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment

gazdasági

F

economic diplomacy and international management

gazdasági mérnöki

agrár

F

agricultural engineering and management

gazdaságismeret

természet-tudományi

F

teacher of economics

gazdaságvédelmi

rendvédelmi*

F

economic crime

gazdálkodási

gazdasági

F

business and management

gépészmérnöki

műszaki

F

mechanical engineering

gépészmérnöki-mérnöktanár

műszaki

F

vocational teacher of mechanical engineering

gitártanár, kamaraművész

művészeti

F

guitar teacher and performer of chamber music

gordontanár, kamaraművész

művészeti

F

double bass teacher and performer of chamber music

gordonkatanár, kamaraművész

művészeti

F

cello teacher and performer of chamber music

 

gyártásvezető

művészeti

F

production manager

gyógytornász

egészségügyi

F

physiotherapy

 

hallássérültek pedagógiája szakos tanár

gyógypedagógiai

F

teacher of persons with hearing impairment

hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta

gyógypedagógiai

F

therapy of persons with hearing impairment

hangmesteri

művészeti

F

sound mixer

harmonikatanár, kamaraművész

művészeti

F

accordion teacher and performer of chamber music

harsonatanár, kamaraművész

művészeti

F

trombone teacher and performer of chamber music

határrendészeti és –védelmi vezetői*

katonai*

F

border policing

hárfa tanár, kamaraművész

művészeti

F

harp teacher and performer of chamber music

háztartásökonómia-életvitel tanár

gazdasági

F

household management and lifestyle consultancy

hegedűtanár, kamaraművész

művészeti

F

violin teacher and performer of chamber music

horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

bölcsész3

F

teacher of Croatian as minority language and literature

humán erőforrás menedzser

gazdasági

F

human resource management

 

idegenforgalmi és szálloda

gazdasági

F

tourism and hotel management

idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári

gazdasági

F

vocational teacher of tourism and hotel management

igazgatásrendészeti

rendvédelmi

F

administrative policing

igazgatásszervező

jogi és igazgatási

F

public administration management

igazságügyi ügyintéző

jogi és igazgatási

F

legal administrator

informatikus könyvtáros

bölcsész1

F

computer science of library

informatikus közgazdász

gazdasági

F

business information technology

ingatlan-nyilvántartási szervező

agrár

F

land administration management

 

jazzbasszusgitár előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz bass guitar

jazzbőgő előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz double bass

jazzdob előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz drum

jazzének előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz singing

jazzgitár előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz guitar

jazzharsona előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz trombone

jazzszaxofon előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz saxophone

jazztrombita előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz trumpet

jazz-zongora előadóművész, tanár

művészeti

F

teacher and performer of jazz piano

jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélet tanár

művészeti

F

teacher of jazz theory, jazz composing and orchestration

 

kameraman

művészeti

F

cameraoperator

katasztrófavédelmi

rendvédelmi

F

disaster management*

katonai vezetői

katonai

F

military leadership

kereskedelmi

gazdasági

F

commerce

kereskedelmi közgazdász tanár

gazdasági

F

vocational teacher of commerce

kertészmérnöki

agrár

F

horticultural engineering

kémiatanári

természet-tudományi

F

teacher of chemistry

klarinéttanár, kamaraművész

művészeti

F

clarinet teacher and performer of chamber music

kohómérnöki

műszaki

F

metallurgical engineering

kommunikáció

bölcsész1

F

communication

kommunikáció technikai mérnöki

műszaki

F

communication techniques engineering

konduktor-óvodapedagógus

tanító és óvodapedagógus.

F

conductor-kindergarten teacher*

konduktor tanító

tanító és óvodapedagógus.

F

conductor-teacher of the lower classes of primary school*

koreográfus

művészeti

F

choreography

könnyűipari mérnöki

műszaki

F

light industry engineering

környezetgazdálkodási agrármérnöki

agrár

F

agricultural environmental management engineering

környezetmérnöki

műszaki

F

environmental engineering

környezetvédelem-tanári

természet-tudományi

F

teacher of environmental protection

közegészségügyi járványügyi felügyelő

egészségügyi

F

sanitary epidemiological inspector

közlekedésmérnöki

műszaki

F

transportation engineering

közlekedésrendészeti

rendvédelmi

F

traffic policing

közszolgáltatási közgazdász

gazdasági

F

public services economics

közrendvédelmi

rendvédelmi

F

public order

külgazdasági

gazdasági

F

international business

kürttanár, kamaraművész

művészeti

F

horn teacher and performer of chamber music

 

látássérültek pedagógiája szakos tanár

gyógypedagógiai

F

teacher of persons with visual impairment

látássérültek pedagógiája szakos terapeuta

gyógypedagógiai

F

therapy of persons with visual impairment

látványtervező

művészeti

F

stage designer

logopédia szakos tanár

gyógypedagógiai

F

teacher of clinical speech*

logopédia szakos terapeuta

gyógypedagógiai

F

speech and language therapy

 

magánénektanár, ének-kamaraművész

művészeti

F

solo singing teacher and vocal chamber music

magyar nyelv és irodalom

bölcsész1

F

teacher of Hungarian language and literature

matematikatanári

természet-tudományi

F

teacher of mathematics

meliorációs mérnöki

agrár

F

amelioration engineering

mentőtiszt

egészségügyi

F

ambulance officer

mezőgazdasági gépészmérnöki

agrár

F

agricultural mechanical engineering

mezőgazdasági mérnöki

agrár

F

agricultural engineering

mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki

agrár

F

agricultural public administration*

mélyhegedűtanár, kamaraművész

művészeti

F

viola teacher and performer of chamber music

mérnöktanári - agrár

agrár

F

vocational agricultural teacher *

mérnöktanári - műszaki

műszaki

F

vocational technical teacher*

munkaügyi kapcsolatok

jogi-igazgatási

F

labour relations

műszaki informatikai

informatikai

F

information technology

műszaki menedzser

gazdasági

F

engineering management

műszaki szakoktató - műszaki

műszaki

F

vocational technical instructor

művelődésszervező

bölcsész1

F

cultural management

 

nemzetiségi óvodapedagógus - horvát

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority kindergarten teacher (Croatian)

nemzetiségi óvodapedagógus - német

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority kindergarten teacher (German)

nemzetiségi óvodapedagógus - román

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority kindergarten teacher (Romanian)

nemzetiségi óvodapedagógus - szerb

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority kindergarten teacher (Serbian)

nemzetiségi óvodapedagógus - szlovén

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority kindergarten teacher (Slovenian)

nemzetiségi óvodapedagógus - szlovák

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority kindergarten teacher (Slovakian)

nemzetiségi tanító - cigány/roma

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority primary school teacher (Gipsy)

nemzetiségi tanító - horvát

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority primary school teacher (Croatian)

nemzetiségi tanító - német

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority primary school teacher (German)

nemzetiségi tanító - román

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority primary school teacher (Romanian)

nemzetiségi tanító - szerb

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority primary school teacher (Serbian)

nemzetiségi tanító - szlovén

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority primary school teacher (Slovenian)

nemzetiségi tanító - szlovák

tanító és óvodapedagógus

F

ethnic minority primary school teacher (Slovakian)

nemzetközi kapcsolatok

gazdasági

F

international relations

nemzetközi kommunikáció

gazdasági

F

international communication

nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)

gazdasági

F

international marketing and total quality management

német nyelv és irodalom

bölcsész2

F

teacher of German language and literature

német nyelvtanár

bölcsész2

F

teacher of German language

német nemzetiségi nyelv és irodalom

bölcsész3

F

teacher of German as minority language and literature

néptánc, színházi tánc

művészeti

F

folk and theatrical dance

non-profit gazdálkodási

gazdasági

F

non-profit management

növényorvosi

agrár

F

doctor of plant health

növénytermesztési mérnöki

agrár

F

plant production engineering

 

oboatanár, kamaraművész

művészeti

F

oboe teacher and performer of chamber music

olasz nyelv és irodalom

bölcsész2

F

teacher of Italian language and literature

optometrista

egészségügyi

F

optometrist

orgonatanár, kamaraművész

művészeti

F

organ teacher and performer of chamber music

orosz nyelv és irodalom

bölcsész3

F

teacher of Russian language and literature

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

egészségügyi

F

laboratory analyst for medical diagnostics

óvodapedagógus

tanító és óvodapedagógus

F

kindergarten teacher

 

pedagógia (nevelőtanár)

bölcsész1

F

pedagogy (school councellor)

pénzügyi

gazdasági

F

finance

pénzügynyomozói

rendvédelmi

F

financial investigation

programozó matematikus

informatikai

F

computer programmer mathematician

pszichológia

bölcsész1

F

psychology

pszichopedagógia szakos tanár

gyógypedagógiai

F

teacher of persons with behavioural difficulties

pszichopedagógia szakos terapeuta

gyógypedagógiai

F

therapy of persons with behavioural difficulties

 

rajztanár

művészeti

F

teacher of drawing*

rekreáció

testkulturális

F

recreation

repülőmérnöki

agrár

F

aviation engineering

régizene blockflőtetanár, kamaraművész

művészeti

F

early music recorder teacher and performer of chamber music

régizene viola da gamba tanár, kamaraművész

művészeti

F

early music viola da gamba teacher and performer of chamber music

régizene csembalótanár, kamaraművész

művészeti

F

early music harpsichord teacher and performer of chamber music

régizene barokkhegedűtanár, kamaraművész

művészeti

F

early music baroque violin teacher and performer of chamber music

román nemzetiségi nyelv és irodalom

bölcsész3

F

teacher of Romanian as minority language and literature

 

spanyol

bölcsész2

F

teacher of Spanish language and literature

sportmenedzser

testkulturális

F

sport management

 

szakedző

testkulturális

F

coaching

szakoktató – agrár

agrár

F

vocational agricultural instructor*

szakoktató - egészségügyi

egészségügyi

F

vocational health instructor*

szakoktató - gazdasági

gazdasági

F

vocational instructor of business administration

szakoktató - műszaki

műszaki

F

vocational technical instructor

számítástechnika-tanári

természet-tudományi

F

teacher of computer science

számviteli

gazdasági

F

accountancy

személyügyi szervező

bölcsész1

F

human manager

színész

művészeti

F

actor

szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

bölcsész3

F

teacher of Slovakian as minority language and literature

szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom

bölcsész3

F

teacher of Slovenian as minority language and literature

szociálpedagógus

szociális

F

social educator

szolfézstanár

művészeti

F

teacher of solfeggio

szomatopedagógia szakos tanár

gyógypedagógiai

F

teacher of persons with pyhsical disabilities

szomatopedagógia szakos terapeuta

gyógypedagógiai

F

therapy of persons with physical disabilities

szőlész-borász

agrár

F

viticulture and oenology

 

tanító

tanító és óvodapedagógus

F

primary school teacher

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

gyógypedagógiai

F

teacher of persons with learning difficulties

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta

gyógypedagógiai

F

therapy of persons with learning difficulties

tájgazdálkodási

agrár

F

land management

táncelméleti szakíró

művészeti

F

theory of dancing

táncpedagógus

művészeti

F

dance pedagogy

társadalombiztosítás

jogi igazgatási

F

social insurance

technikatanári

természet-tudományi

F

teacher of technical skills

településmérnöki

műszaki

F

urban engineering

természetvédelmi mérnöki

agrár

F

nature protection engineering

testnevelő tanár

testkulturális

F

teacher of physical education

történelem

bölcsész1

F

history

trombitatanár, kamaraművész

művészeti

F

trumpet teacher and performer of chamber music

tubatanár, kamaraművész

művészeti

F

tuba teacher and performer of chamber music

tűzvédelmi

műszaki

F

fire safety

 

ukrán

bölcsész3

F

Ukrainian studies

 

ügyviteli

bölcsész1

F

office management

ütőhangszertanár, kamaraművész

művészeti

F

percussion teacher and performer of chamber music

üzleti kommunikáció

gazdasági

F

business communication

 

vadgazda mérnöki

agrár

F

wildlife management engineering

vágó

művészeti

F

film editor

vállalkozásszervező

gazdasági

F

enterprise management*

vállalkozó-menedzser

gazdasági

F

entrepreneurial management

vámigazgatási

rendvédelmi*

F

customs administration

vegyész-fizikus laboratóriumi operátor

természet-tudományi

F

chemistry-physics laboratory operator

vegyészmérnöki

műszaki

F

chemical engineering

vendéglátó és szálloda

gazdasági

F

catering and hotel management

vendéglátó-szállodai közgazdász tanári

gazdasági

F

vocational teacher of catering and hotel management

védőnő

egészségügyi

F

district nurse

villamosmérnöki

műszaki

F

electrical engineering

vizuális kommunikáció tanár

művészeti

F

teacher of visual communication

 

zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés

művészeti

F

music theory and solfeggio teacher, choir conducting

zongoratanár, kamaraművész

művészeti

F

piano teacher and performer of chamber music

* Módosítva: 2004. június 15-én

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok