2022. december 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az alapképzési szakok szakcsoportok szerinti beosztása és a hozzájuk tartozó 2006-ban érvényes érettségi vizsgatárgyak

2004. május 3.
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően – a felsőoktatási intézményekkel konzultálva – szakcsoportonként közöljük azokat az érettségi vizsgatárgyakat és szintjüket, amelyek alapján 2006-ban – a külön jogszabályokban meghatározott módon – rangsorolni fogják az egyetemek és főiskolák a jelentkezőiket.
Az egyes szakcsoportoknál különbözőképpen került meghatározásra az érettségi vizsgatárgyak köre. Vannak szakcsoportok, ahol a vizsgatárgyak meghatározott köréből kell választani, illetve vannak olyanok is, ahol nincs választási lehetőség.
Az alapképzési szakok szakcsoporti besorolása, bizonyos esetekben a neve is változott az elmúlt időszakban. Az itt közölt besorolás az érvényes a 2006. évi felvételi eljárásra.
Folyamatban van az érettségi vizsgaszabályzat kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása, amely több új érettségi vizsgatantárgy bevezetéséről rendelkezik. Amennyiben a kormány elfogadja a javasolt módosításokat, a gazdasági szakcsoportban a gazdasági ismeretek, a katonai szakcsoportban a katonai alapismeretek, a rendvédelmi szakcsoportban pedig a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy választható tárgy lesz már 2005-ben is.
 
Agrár szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: biológia, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű érettségi tárgyat kell választani a jelentkezőnek. Az alkalmazott zoológus szakon a biológia és kémia kötelező.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
agrárkémikus agrármérnöki agrár szakoktató
agrármérnöki állattenyésztő mérnöki
alkalmazott zoológus élelmiszeripari gépészmérnöki
élelmiszermérnöki élelmiszer-technológus mérnöki
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki földmérő mérnöki
erdőmérnöki földrendező mérnöki
gazdasági agrármérnöki gazdasági mérnöki
kertészmérnöki kertészmérnöki
informatikus agrármérnök környezetgazdálkodási agrármérnöki
környezetgazdálkodási agrármérnöki meliorációs mérnöki
mérnöktanári (agrár) mérnöktanári (agrár)
mezőgazdasági gépészmérnöki mezőgazdasági gépészmérnöki
mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti mezőgazdasági mérnöki
növényorvosi mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki
tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési növénytermesztési mérnöki
vidékfejlesztési agrármérnöki repülőmérnöki
  szőlész-borász
  tájgazdálkodási
  természetvédelmi mérnöki
  vadgazda mérnöki
  vidékfejlesztési agrármérnöki


Bölcsész szakcsoportok
 
Bölcsész-1 szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem
Középszintű érettségi vizsgatárgyak kötelezőek, a lábjegyzetben meghatározott szakoknál eltérőek a vizsgatárgyak.
Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
alkalmazott nyelvészet fotóriporter- és képszerkesztői
egyiptológia informatikus könyvtáros
elméleti nyelvészet kommunikáció
esztétika magyar nyelv és irodalom
etika, ember- és társadalomismeret munkavállalási tanácsadó
filmelmélet és filmtörténet művelődésszervező
filozófia pedagógia
finnugor pszichológia
humán szervező személyügyi szervező
informatikus könyvtáros történelem
kommunikáció ügyviteli
kulturális antropológia  
levéltár  
magyar mint idegen nyelv  
magyar nyelv és irodalom  
művelődésszervező  
művészettörténet  
néprajz  
összehasonlító irodalomtudomány  
pedagógia  
pszichológia  
régészet  
romológia  
szociológia  
színháztörténet  
történelem  
vallástudomány  
új- és legújabb kori történeti muzeológia  

informatikus könyvtáros szak esetén: középszintű magyar vagy történelem vagy informatika;
kulturális antropológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;
pszichológia szak esetén: középszintű történelem vagy biológia vagy magyar;
régészet szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy földrajz;
szociológia szak esetén: középszintű történelem vagy magyar vagy matematika.

Bölcsész-2 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: a szaknak megfelelő nyelv.
A szaknak megfelelő nyelvből emelt szintű érettségi kötelező.
Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik két tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet), a szaknak megfelelő nyelv kötelező.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
angol nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom
amerikanisztika francia nyelv és irodalom
francia nyelv és irodalom német nyelv és irodalom
német nemzetiségi nyelv és irodalom olasz nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom spanyol nyelv és irodalom
olasz nyelv és irodalom  
spanyol nyelv és irodalom  

Bölcsész-3 szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem ésa szaknak megfelelő nyelv vagy angol vagy német.
A magyar vagy történelem tárgyakból egyet, illetve egy nyelvet kell választani. Minden vizsgatárgyból középszintű érettségit kell tenni.
Egyetemi szinten egyszakos képzésben általában egy tárgyat kell választani, kétszakos képzésben kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).

Egyetemi szint
Főiskolai szint
altajisztika eszperantó nyelvtanár
arab horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
assziriológia latin nyelv és irodalom
bolgár nyelv és irodalom német nemzetiségi nyelv és irodalom
cseh nyelv és irodalom orosz nyelv és irodalom
észt román nemzetiségi nyelv és irodalom
finn nyelv és irodalom szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
hebraisztika szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
horvát nyelv és irodalom ukrán nyelv és irodalom
indológia  
iranisztika  
japán  
kínai  
latin nyelv és irodalom  
lengyel nyelv és irodalom  
mongol  
néderlandisztika  
orosz nyelv és irodalom  
ógörög  
portugál nyelv és irodalom  
román nyelv és irodalom  
skandinavisztika  
szerb nyelv és irodalom  
szlovák nyelv és irodalom  
szlovén nyelv és irodalom  
tibeti  
török  
ukrán nyelv és irodalom  
újgörög nyelv és irodalom  

Egészségügyi szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak egyetemi szinten: biológia és fizika vagy kémia.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező. Az állatorvosi szak esetében a fizika nem választható.
Érettségi vizsgatárgyak: főiskolai szinten: biológia, informatika, fizika, kémia, magyar, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.
A felsoroltak közül egy középszintű érettségi tárgy választható.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
állatorvosi ápoló
általános orvostudományi dietetikus
ápoló egészségbiztosítási
informatikus egészségügyi menedzser egészségügyi szakoktató
egészségügyi-tanár egészségügyi ügyvitelszervező
fogorvostudományi gyógytornász
gyógyszerésztudományi diagnosztikai képalkotó
népegészségügyi felügyelő közegészségügyi járványügyi felügyelő
védőnő mentőtiszt
  optometrista
  orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
  védőnő

Gazdasági szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, idegen nyelv, matematika, történelem, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy választása kötelező.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
gazdálkodási agrármenedzser
gazdaságmatematikai elemző általános közgazdasági
gazdálkodási szakos közgazdász tanári európai közszolgálati és üzleti szervező
katonai logisztikai gazdasági szakoktató
közgazdasági gazdálkodási
közgazdasági szakos közgazdász tanári gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment
műszaki menedzser gazdaságismeret
nemzetközi kapcsolatok humán erőforrás menedzser
nemzetközi tanulmányok idegenforgalmi és szálloda
pénzügyi idegenforgalmi- szállodai közgazdász tanári
politológus-közgazdász informatikus közgazdász
szociálpolitikus-közgazdász kereskedelmi
szociológus-közgazdász kereskedelmi közgazdász tanári
  közszolgáltatási közgazdász
  külgazdasági
  műszaki menedzser
  nemzetközi kapcsolatok
  nemzetközi kommunikáció
  nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)
  non-profit gazdálkodási
  pénzügyi
  sportmenedzser
  számviteli
  üzleti kommunikáció
  vállalkozásszervező
  vállalkozó-menedzser
  vendéglátó és szálloda
  vendéglátó- szállodai közgazdász tanári

Gyógypedagógiai szakcsoport

Érettségi vizsgatárgy: biológia vagy magyar nyelv és irodalom
Egy középszintű érettségi vizsgatárgy választása kötelező.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
gyógypedagógia értelmileg akadályozottak pedagógiája
gyógypedagógia szakos tanár hallássérültek pedagógiája
  látássérültek pedagógiája
  logopédia
  pszichopedagógia
  szomatopedagógia
  tanulásban akadályozottak pedagógiája

Informatikai szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: matematika és fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
gazdasági informatika műszaki informatikai
informatikatanári programozó matematikus
közgazdasági programozó matematikus számítástechnika-tanári
műszaki informatikai  
programtervező matematikus  
műszaki informatika (BSc)
programtervező informatikus (BSc)

Jogi és szociális igazgatási szakcsoport

Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem
Mindkét vizsgatárgyból középszintű vizsga kötelező.

Egyetemi szint
Főiskolai szint
biztonság- és védelempolitikai igazságügyi ügyintéző
jogász igazgatásszervező
közigazgatási ingatlan-nyilvántartási szervező
politológia munkaügyi kapcsolatok
védelmi igazgatási társadalombiztosítási

Katonai szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom és
matematika.
Két középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
határrendészeti és -védelmi vezetői határrendészeti és -védelmi vezetői
katonai vezetői katonai vezetői

Műszaki szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: matematika és fizika vagy informatika vagy a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgy.
Két középszintű vizsgatárgyat kell választani. A matematika kötelező, a másik vizsgatárgyat a felsoroltakból kell választani.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
anyagmérnöki anyagmérnöki
bánya- és geotechnikai bánya- és geotechnikai
biomérnöki biomérnöki
egészségügyi mérnöki biztonságtechnikai
előkészítés-technikai energetikai
energetikai építészmérnöki
építészmérnöki építőmérnöki
építőmérnöki faipari mérnöki
faipari mérnöki gépészmérnöki
folyamatszabályozó mérnöki kohómérnöki
földmérő és térinformatikai könnyűipari
gépészmérnöki kommunikáció technikai mérnöki
haditechnikai menedzser környezetmérnöki
ipari termék- és formatervezői közlekedésmérnöki
könnyűipari mérnöki mérnöktanári (műszaki)
kohómérnöki műszaki szakoktató
környezetmérnöki településmérnöki
közlekedésmérnöki tűzvédelmi
mérnök-fizikus vegyészmérnöki
mérnöktanári (műszaki) villamosmérnöki
műszaki földtudományi  
olaj- és gázmérnöki  
papíripari mérnöki  
településmérnöki  
vegyészmérnöki  
villamosmérnöki  

Művészeti szakcsoport

Vizsgatárgyak: gyakorlati

Egyetemi szint
Főiskolai szint
design menedzser adásrendező
egyházzene, tanár balettművész
építész blockflőte
énekművész, -tanár egyházzene, tanár
ének-zenetanár, karvezetés ének-zene, -népzenetanár
festő ének-zenetanár
film- és televízióoperatőr ének-zenetanár, egyházzene
film- és televízióproducer ének-zenetanár, karvezetés
film- és televíziórendező fúvószenekari karnagy
formatervező gyártásszervező
hangszerművész, tanár hangmesteri
intermédia hangszertanár, kamaraművész
karmesterképző jazzének előadóművész tanár
képgrafika jazzhangszer előadóművész, tanár
koreográfus jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélet tanár
látványtervező kameraman
mozgóképtudományi koreográfus
multimédia programszerkesztő-rendező látványtervező
operaénekes, magánénektanár magánénektanár, ének-kamaraművész
rádiós és televíziós zenei rendező néptánc-színházitánc
restaurátor rajztanári
szilikátipari tervező régizenetanár, kamaraművész
színész színész
színházrendező szolfézstanár
színháztudományi táncelméleti szakíró
szolfézstanár táncpedagógus
szobrász vágó
televíziós műsorvezető, rendező vizuális kommunikáció tanári
tervezőgrafika zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés
textiltervező zongorakísérő-korrepetitor
vizuális és környezetkultúra-tanári  
vizuális kommunikáció  
vizuális nevelőtanár  
zeneelmélet-tanár  
zenei menedzser  
zeneszerzés, tanár  
zenetudományi tanár  
zongorakísérő-korrepetitor  

Rendvédelmi szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek, magyar, matematika, történelem,
Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani. A gazdaságvédelmi szakon a matematika tárgy választása kötelező.
 
Főiskolai szint
büntetés-végrehajtási
bűnügyi
gazdaságvédelmi
határrendészeti
igazgatásrendészeti
katasztrófavédelmi
közlekedésrendészeti
közrendvédelmi
pénzügynyomozói
vámigazgatási

Szociális szakcsoport
 
Érettségi vizsgatárgyak: magyar, társadalomismeret, történelem, a szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak.
A felsoroltak közül egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani.
 
Egyetemi szint
Főiskolai szint
szociálpolitikai általános szociális munkás
szociális munkás szociálpedagógus

Tanító és óvodapedagógus szakcsoport

Érettségi vizsgatárgy: magyar.
A magyar középszintű érettségi vizsgatárgy kötelező

Főiskolai szint
konduktor-óvodapedagógus
konduktor-tanító
nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus
nemzetiségi (cigány/roma) tanító
nemzetiségi óvodapedagógus
nemzetiségi tanító
óvodapedagógus
tanító

Természettudományos szakcsoport

Vizsgatárgyak: biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika, a szaknak megfelelő egy szakmai előkészítő tárgy.
Középszintű érettségi vizsgatárgyakat kell választani.
Egyetemi szinten nem tanári szakokon egy tárgyat kell választani, kétszakos tanári szakokon kettőt. Főiskolai szinten a kétszakos képzésben, ha mindkét szak ebbe a szakcsoportba tartozik egy tárgyat kell választani, a vegyes szakpároknál általában kettőt (szakcsoportonként egyet-egyet).

Egyetemi szint
Főiskolai szint
alkalmazott matematikus alkalmazott fizikus
alkalmazott növénybiológus biológiatanári
ábrázológeometria-tanári biológus laboratóriumi operátor
biofizikus fizikatanári
biológiatanári földrajztanári
biológus háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
csillagász kémiatanári
fizikatanári környezetvédelem-tanári
fizikus matematikatanári
informatikus fizika technikatanári
fizikus-mérnök vegyész-fizikus laboratóriumi operátor
földrajztanári  
geofizikus  
geográfus  
geológus  
humánkineziológia  
informatikus vegyész  
kémiatanári  
klinikai kémikus  
környezettan-tanári  
környezettudományi  
matematikatanári  
matematikus  
meteorológus  
molekuláris biológus  
technikatanári  
térképész  
vegyész  

Testkulturális szakcsoport

Vizsgatárgyak: gyakorlati

Egyetemi szint
Főiskolai szint
egészségtantanár egészségtantanár
gyógytestnevelő tanár szakedző
testnevelő tanár testnevelő tanár
  rekreáció

Budapest, 2004. május 3.
Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok