2022. december 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szakok és érettségi vizsgatárgyak a 2008-as felsőoktatási felvételi eljárás során

2006. május 2.
A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatási törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentkezők szerzett pontjait 2008-tól kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. A 2006-2007-ben választható vagy előírt vizsgatárgyak jegyzékét az Oktatási Minisztérium már korábban nyilvánosságra hozta.
  • A választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jelentenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. Továbbra is csak a bölcsészettudományi képzési területen előírás az emelt szintű érettségi három alapképzési szakon.
  • Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelező érettségi vizsgatárgy.
  • Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezőé.
Agrár képzési terület
Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: angol vagy biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy matematika vagy német vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen minden szakmai előkészítő tantárgy választható.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
agrár műszaki földmérő és földrendező mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki az általános követelmények szerint
tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint
állatorvostudományi állatorvosi biológia és kémia
(mindkét tárgy kötelező, szakmai előkészítő tárgy nem választható)
erdőmérnöki erdőmérnöki matematika kötelező és
a következő tárgyak közül még egy: biológia vagy fizika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy
gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki az általános követelmények szerint
élelmiszer- és kertészmérnöki élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint
kertészmérnöki az általános követelmények szerint
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki környezetgazdálkodási agrármérnöki az általános követelmények szerint
természetvédelmi mérnök az általános követelmények szerint
vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági állattenyésztő mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint
mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint
növénytermesztő mérnöki az általános követelmények szerint

Bölcsészettudományi képzési terület
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
magyar magyar (pl.: színháztörténet, irodalomtudomány, drámapedagógia, észt, finn, finnugor, eszperantó, folklorisztika, ügyvitel, nyelvtechnológia, művelődéstudomány, neolatin, nyelvmentor szakirányok) magyar és
angol vagy dráma vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem
történelem történelem (pl.: levéltár, muzeológia, régészet szakirányok) történelem és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol
néprajz magyar és történelem
modern filológia anglisztika (pl.: angol, amerikanisztika szakirányok) angol (emelt szintű) és
francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem
germanisztika (pl.: német, német nemzetiségi, néderlandisztika, svéd, norvég, dán szakirányok) német (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű) és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem
romanisztika (pl.: francia, olasz, portugál, román/nemzetiségi, spanyol szakirányok) a szakiránynak megfelelően francia (emelt szintű) vagy olasz (emelt szintű) vagy spanyol (emelt szintű) vagy portugál vagy román és
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy német vagy orosz vagy portugál vagy román vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható)
romológia magyar vagy történelem és
angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol
szlavisztika (pl.: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok) magyar vagy történelem és
egy idegen nyelv
ókori és keleti filológia ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, klasszika filológia (latin, ógörög) szakirányok] magyar vagy történelem és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög
keleti nyelvek és kultúrák (pl.: altajisztika, arab, indológia, iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, török, újgörög szakirányok) magyar vagy történelem és
angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol
pedagógia és pszichológia andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező, felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó szakirányok) angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem (csak egy nyelv válaszható)
pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem (csak egy nyelv válaszható)
pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem (csak egy nyelv választható)
szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl.: filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció, médiatudomány, művészettörténet szakirányok) magyar vagy történelem és
angol vagy filozófia vagy francia vagy latin vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy művészettörténet vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

Informatika képzési terület

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy .
A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelező és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem
mérnök informatikus az általános követelmények szerint
programtervező informatikus az általános követelmények szerint

Jogi és igazgatási képzési terület

Általános követelmények
1. Jogtudományi képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem
2. Igazgatási képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgy: ügyviteli alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
jogtudomány jogász az általános követelmények szerint
igazgatási bűnügyi igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek
igazgatásszervezői az általános követelmények szerint
igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási az általános követelmények szerint
nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint
rendészeti igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek

Gazdaságtudományi képzési terület

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint
gazdaságelemzés az általános követelmények szerint
közszolgálati az általános követelmények szerint
üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint
kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint
emberi erőforrások az általános követelmények szerint
nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint
pénzügy és számvitel az általános követelmények szerint
turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint
üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

Műszaki képzési terület

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy .

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, faipari alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki anyagmérnöki az általános követelmények szerint
faipari mérnöki az általános követelmények szerint
könnyűipari mérnöki az általános követelmények szerint
bio-, környezet és vegyészmérnöki biomérnöki az általános követelmények szerint
környezetmérnöki az általános követelmények szerint
vegyészmérnöki az általános követelmények szerint
építőmérnöki és műszaki földtudományi építőmérnöki az általános követelmények szerint
műszaki földtudományi az általános követelmények szerint
építészmérnök, ipari termék és építész az általános követelmények szerint
formatervezői építészmérnöki az általános követelmények szerint
ipari termék- és formatervezői az általános követelmények szerint
gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki gépészmérnöki az általános követelmények szerint
közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint
mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint
had- és biztonságtechnikai mérnöki had- és biztonságtechnikai mérnöki matematika kötelező és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy katonai alapismeretek vagy kémia
villamos- és energetikai mérnöki energetikai mérnöki az általános követelmények szerint
villamosmérnöki az általános követelmények szerint
műszaki menedzser, műszaki szakoktató műszaki menedzser az általános követelmények szerint és a gazdasági ismeretek vagy a közgazdasági alapismeretek vagy a közgazdasági-marketing alapismeretek is választható
műszaki szakoktató az általános követelmények szerint

Művészet képzési terület
Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág
Szakok
építőművészet
építőművész
építőművész (osztatlan)
iparművészet
kerámiatervező
üvegtervező
fémműves
formatervező
textiltervező
tervező grafikus
fotográfus
alkalmazott látványtervező
design- és művészetelmélet
képzőművészet
festőművész (osztatlan)
szobrászművész (osztatlan)
grafikus művész (osztatlan)
restaurátor művész (osztatlan)
intermédia-művész (osztatlan)
képzőművészet elmélet
színházművészet
színművész (osztatlan)
színházrendező (osztatlan)
színházi koreográfus (osztatlan)
színházi dramaturg (osztatlan)
film- és videoművészet
mozgókép
kameraman
televíziós műsorvezető, műsorrendező
animációs tervező
gyártásszervező
filmdramaturgia (osztatlan)
zeneművészet
előadóművészet
alkotóművészet és muzikológia
táncművészet
táncművész
koreográfus
multimédia
média design
multimédia programszerkesztő

Művészetközvetítés
Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág
Szakok
zenekultúra
ének-zene
vizuáliskultúra
kézműves
környezetkultúra
plasztikai ábrázolás
képi ábrázolás
elektronikus ábrázolás
drámakultúra
drámainstruktor
médiakultúra
mozgóképkultúra és médiaismeret

Nemzetvédelmi és katonai képzési terület

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem.
A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai előkészítő tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
védelmi biztonság- és védelempolitikai az általános követelmények szerint
büntetés-végrehajtási nevelő az általános követelmények szerint
határrendészeti és -védelmi vezetői az általános követelmények szerint
nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint
védelmi igazgatási az általános követelmények szerint
katonai katonai gazdálkodási matematika kötelező és
angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy
katonai vezetői az általános követelmények szerint

Orvos és egészségtudományi képzési terület
Általános követelmények
1. Orvostudományi képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelező és
fizika vagy kémia
Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
2. Egészségtudományi képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy magyar vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
orvostudományi orvos az általános követelmények szerint
fogorvos az általános követelmények szerint
gyógyszerész az általános követelmények szerint
egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl.: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt szakirányok) az általános követelmények szerint
egészségügyi gondozás és prevenció (pl.: népegészségügyi ellenőr, és védőnő szakirányok) az általános követelmények szerint
egészségügyi szervező (pl.: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező szakirányok) az általános követelmények szerint
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (pl.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria szakirányok) az általános követelmények szerint

Pedagógusképzés

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgy: magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom és
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy matematika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.
A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: oktatási alapismeretek, művelődési és kommunikációs alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint
tanító (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint
konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal) az általános követelmények szerint
gyógypedagógus gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek, szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal) egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy magyar vagy matematika vagy történelem vagy társadalomismeret vagy szakmai előkészítő tárgy

Sporttudomány képzési terület

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgyak: testnevelés kötelező és
biológia vagy történelem
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
sport testnevelő-edző az általános követelmények szerint
testkultúra sportmenedzser testnevelés és
történelem
rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés az általános követelmények szerint
humánkineziológia testnevelés és biológia

Társadalomtudományi képzési terület
Általános követelmények
1. Politikatudomány képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
2. Társadalomismeret és szociális képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: művelődési és kommunikációs alapismeretek, szociális alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
politikatudomány nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint
politológia az általános követelmények szerint
társadalomismeret informatikus könyvtáros
az általános követelmények szerint, informatikai alapismeretek is választható
kommunikáció és médiatudomány az általános követelmények szerint
kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy történelem
szociológia az általános követelmények szerint
társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint, szakmai előkészítő tárgy nem választható
szociális szociális munka az általános követelmények szerint
szociálpedagógia az általános követelmények szerint

Természettudomány képzési terület

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Képzési ág
Alapszakok
Érettségi vizsgatárgyak
élő természettudomány biológia az általános követelmények szerint
élettelen természettudomány fizika az általános követelmények szerint
kémia az általános követelmények szerint
föld- és földrajztudományi földrajz az általános követelmények szerint, és történelem is választható
földtudományi az általános követelmények szerint
környezettudomány (pl. technika szakirány) környezettan (pl. technika szakirány) az általános követelmények szerint
matematikatudomány matematika matematika és
a választható tárgyak közül egy, szakmai előkészítő tárgy nem választható
természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint


Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok