2022. június 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Bizonyítványok és oklevelek elismerése az Európai Unióhoz történő csatlakozás után (2004.03.18.)

2004. április 16.
A fenti témát célszerű rögtön két részre bontani.
  1. Miként fog történni a magyar oklevelek elismerése a csatlakozás után az Európai Unióban?
  2. Miként fog történni az Európai Unióból érkező oklevelek elismerése Magyarországon?
1. A közvéleményt nyilvánvaló az első kérdés foglalkoztatja leginkább, ezért erről szólunk bővebben. Bátran mondhatjuk, hogy a magyar oklevelek elismerése számottevően könnyebbé válik, s ezáltal a magyar munkaerő és a magyar felsőoktatás egyaránt felértékelődik.
Csatlakozásunkat követően ugyanis az Európai Unió tagállamai az Európai Közösségnek az oklevelek és bizonyítványok elismerésére vonatkozó szabályait fogják alkalmazni a magyar oklevelek elismerésekor is. Ezek a szabályok pedig sokkal kedvezőbbek, mint azok, amelyek az Európai Unión kívüli országból származó oklevelekre vonatkoznak.
Fontos tudni, hogy mind az Unión, mind Magyarországon belül megkülönböztetünk ún. szabályozott szakmákat. Ezek gyakorlását egy adott ország egy bizonyos, oklevél által tanúsítható szakképzettség meglétéhez köti. Minden tagállam maga határozza meg, hogy mely szakmákat minősíti szabályozottaknak. Az Európai Unió az ilyen szakmák elismerését közösségi szinten, irányelvekkel szabályozza.
Speciális elbírálás alá esnek a szabályozott szakmák között is az általános orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az ápoló, a szülésznő, az állatorvos és az építész szakképzettségek, mivel ezek esetében valamennyi tagállamban megtörtént a képzés összehangolása is, ezért ezeket automatikusan elismerik, s így fogják elismerni a fent felsorolt magyar szakképzettségeket is. Az automatikus elismerés annyit jelent, hogy a hatóságok nem vizsgálják és nem is vizsgálhatják, az adott diplomához vezető képzés milyenségét, mert az Unióból származó oklevelet az ágazati irányelveknek megfelelően az elismerést végző ország oktatási intézményeiben megszerzett bizonyítvánnyal vagy oklevéllel automatikusan azonosnak kell tekinteni. (Más kérdés az, hogy az uniós tagországok többségében a foglalkozás gyakorlását különböző feltételekhez is kötik még, pl. erkölcsi bizonyítványhoz, feddhetetlenségi igazoláshoz stb.)
Azon szakmák esetében, amelyek ugyan szabályozottak, de nem tartoznak a fent említettek közé, a csatlakozás után Magyarország esetében is könnyített elismerési eljárás lefolytatására lesz lehetőség. A jogszerűen kiállított oklevél elismerését arra hivatkozva, hogy nem megfelelő képzés után szerezték, nem lehet elutasítani, legfeljebb kiegészítő feltételként szakmai gyakorlat igazolását, adaptációs időszak teljesítését, illetve alkalmassági vizsgát lehet előírni. Az alkalmassági vizsga és az alkalmazkodási időszak kizárólag vagylagosan írható elő, és ha jogszabály kivételt nem tesz, a kérelmezőt illeti meg a választás joga a két intézkedés között.
Érdemes megemlíteni azt is, hogy az uniós irányelvek a szakképzettségek elismerését nem kötik nyelvi követelményekhez. A tagállamok rendszerint a munkáltatókra bízzák annak eldöntését, hogy milyen nyelvtudással alkalmaznak valakit.
Hasonlóan a munkaerőpiarca, illetve a munkáltatóra bízzák azt is, hogy az egy nem szabályozott szakmában történő alkalmazáshoz milyen külföldi képzettséget fogad el.
Még könnyebb lesz a helyzete annak, aki nem szándékozik tartósan letelepedni egy uniós tagállamban, hanem csak időszakonként kíván, például határon átnyúló szolgáltatást végezni. Ez esetben csak bejelentési kötelezettsége van az illetőnek, az oklevele elismertetése nem is lesz szükséges.
Amennyiben valaki Magyarországon szerzett oklevelét továbbtanulási céllal szeretné elismertetni az Unió egyik tagállamában, vagy a már megkezdett tanulmányait szeretné ott befejezni, akkor fő szabályként ahhoz az oktatási intézményhez kell fordulnia, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. Az intézmény saját hatáskörében dönt az oklevél vagy bizonyítvány elismeréséről, s annak feltételeiről. Az elismerés ezekben az esetekben az adott tagállam belső jogszabályai alapján történik.
2. Magyarországon az Európai Unióból érkező oklevelek elismerése a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján fog történni. E törvény harmadik fejezete szabályozza - teljes összhangban az Európai Unió joganyagával - az Unióból származó bizonyítványok és oklevelek elismerését, mely az 1. pontban leírtakhoz hasonló módon fog történni. A törvény ezen fejezetének rendelkezéseit csak hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozása után lehet majd alkalmazni.
 
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK): www.ekvivalencia.hu
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok