2021. december 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Bollók János Emlékkonferencia

2003. október 29.

Bollók János
Emlékkonferencia

2003. november 6-9.
Eötvös József Collegium
Budapest

Program/Programm

November 6. (csütörtök - Donnerstag)

10.00 Megnyitó - Eröffnung

Klinghammer István, az ELTE rektora
Borzsák István, az Eötvös Collegium Kurátora

Elnök - Vorsitzender: Borzsák István

Hans Schwabl: Über das Venusprooimion des Lukrez
Harmatta János: Das Grabstein eines awarischen Fürsten in der Margareten-Insel
Vekerdi József: Bollóks Übersetzung des Fürstenspiegels von Sankt Stephan
Kurt Smolak: Pamphilus, Gliscerium et Birra: eine ovidianische Bibelparodie aus dem Mittelalter

12.30 Ebédszünet - Mittagspause

14.00

Köszöntő: Harmatta János

Elnök - Vorsitzender: Hans Schwabl

Christine Harrauer: Aietes. Ein Beitrag zu den Charakterzeichnungen des Apollonios Rhodios
Ritoók Zsigmond: Dikaion und Desillusion
Erich Woytek: Sallust, Bellum Catilinae 52, 11: Text und Kontext
Bolyki János: 'Never repay evil with evil!' Ethical Interaction between the novel Joseph and Aseneth, the Bibel and the Apocryphal Acts

16.15 Kávészünet - Kaffepause

16.30 Elnök - Vorsitzender: Szepessy Tibor

Adamik Tamás: Veturia, unicuba, uniiuga (CLE 558; CIL III, 3572)
Havas László: II. Szilveszter klasszikus műveltsége
Tar Ibolya: Das Gedicht als wirkende Kraft
Tegyey Imre: Tertullianus, Minucius Felix und die Dämonen
Kertész István: The Integrating Role of Sport in the Hellenistic World

18.30 Zárszó - Schlusswort: Harmatta János

19.00 Vacsora - Abendessen


November 7. (péntek)

8.30

Elnök: Mayer Gyula

Szepessy Tibor: Az Acta Xanthippé narratív modellje
Havas Lászlóné: A latin mint szaknyelv oktatásának néhány kérdése
Gereben Ferenc: Kellenek-e manapság a klasszikusok?(Művelődésszociológiai töprengések)
Szőke Ágnes: Bollók János, a latinoktatás segítője
Őze Sándor: Egy végvári katonáról

10.00 Kávészünet

10.30

Dukkon Ágnes: A hónap- és évszakábrázolások megjelenése a Carmina Burana verseiben
Bárczi Ildikó: TEMPUS PERDITUM - Késő-középkori prédikációirodalmunk egyetemes irodalomtörténeti összefüggéseiről
Vargyas Péter: Dareios adóreformja és a persepolisi kincstári táblák
Dezső Tamás: Asszír katonai hírszerzés
Gesztelyi Tamás: Idősebb Plinius a Mátyás-kori Magyarországon

12.30 Ebédszünet

14.00 Elnök: Szovák Kornél

Mayer Gyula: Janus-problémák
Ősz Ferenc: Comenius utolsó művének magyar vonatkozásai
Cser András: A késő-középkori didaktikus latin nyelvtanokról
Takács Miklós: A balkáni vlachokról
Déri Balázs: Humanista költői formák

16.00 Kávészünet

16.30 Elnök: Takács Miklós

Szovák Kornél: Szent István Intelmeinek kódexei
Thoroczkay Gábor: Árpád-kori nyugati elbeszélő forrás
Farkas Zoltán: Alexios Despotés
Pohlné Zsupán Edina: Éden. A földi Paradicsom, ahogy Bizáncban látták
Ittzés Dániel: Vates Apollinis. A horatiusi Apollo-ábrázolás az ódák negyedik könyvében

19.00 Vacsora


November 8. (szombat)

8.30 Elnök: Horváth László

Bolonyai Gábor: Lysias 17. Beszéde
Kendeffy Gábor: Cicero, Apuleius, Lactantius
Domány Judit: Agón-helyzetek Theokritos költeményeiben
Krähling Edit: Fehér foltok a lírai költészet hagyományozásában
Angyal Mónika: Adalékok a Pantheon építészeti koncepciójához

10.00 Kávészünet

10.30 Elnök: Farkas Zoltán

Fehér Bence: Mérési hibás adatsorokból helyes végeredményt? Claudius Ptolemaios dilemmái
Gelenczey-Miháltz Alirán: A törvények beszéde és az istenség szózata Platón Kritónjában
Kovács Péter: Herodianus és Pannonia
Kopeczky Rita: “Honestior auriga, clientes propugnant” (Tac. Agr. 12, 1)
Mészáros Tamás: Megjegyzések az Antiphón-kérdéshez

12.30 Ebédszünet

14.00 Elnök: Déri Balázs

Földváry Miklós: Csillagászati fejezetek az ezredforduló monasztikus szabályzataiban
Borhy László: A brigetiói mennyezetfestmény és a kupolaszimbolika
Gábor Ágnes: A Pythagoras-beszéd és kontextusa (Ov. Met. XV.)
Frenyó Zoltán: Az asztrológiától a kereszténységig. Firmicus Maternus-problémák
Adamik Béla: Romanizáció és hivatalos nyelvhasználat
Ladányi-Turóczy Csilla: Ovidius-örökség a középkori szerelmi levelezésben

16.00 Kávészünet

16.30 Elnök: Takács László

Hegyi W. György: Fas és mos
Rihmer Zoltán: Megjegyzések a Codex canonum Ecclesiarum orientalium latin nyelvéről
Ittzés Máté: Megjegyzések a mykénéi görög nyelv igeragozási rendszeréhez
Ferenczi Attila: Az Aeneis XIII. éneke
Simon Zoltán: Calpurnius Siculus és a reneszánsz pásztorköltészet
Horváth László: Egy új hapax? (Hyp. IV. Col. V. 8.)

Zárszó: Takács László, Horváth László

19.00: Vacsora


November 9. (vasárnap)

8.30 Köszöntő: Horváth László

Elnök: Bozsonyi Károly
Gángó Gábor: A klasszikus antikvitás Eötvös József történetfelfogásában
Barth Dániel: A permanens félelem hiedelem- és szokásszervező szerepe a kora újkori népi kultúrában
Gintli Tibor: Krúdy regényeinek világa
Sepsi Enikő: Zeuxis szőlői
Lakatos Bálint: Egy XVI. századi humanista, Megyericsei János feliratgyűjtései

10.30 Kávészünet

11.00 Elnök: Sepsi Enikő

Bollók Ádám: Az Annales Bertiniani 839-es “Rhos” követsége és a magyarok
Máté Zoltán: Nyelvi tervezés Japánban
Kovács Péter: A Lucanus-szöveghagyományhoz
Laczkó Krisztina: Problémák és lehetőségek a tulajdonnevek helyesírásában
Kosztolánczy Tibor: Egy úri hölgyről (Batthyány Ella és a Nyugat)
Kőrizs Imre: Boldogtalan-e Catullus, és ha igen, miért nem?
Bozsonyi Károly: Statisztikai módszerek a szövegelemzésben

14.00 Ebéd és baráti beszélgetés egy a Collegiumhoz közel fekvő kávézóban


A konferencia támogatói:

  • Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (konferenciaszervezési pályázat)
  • Magyar Ókortudományi Társaság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok