2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

29 milliárd forintot nyert hat felsőoktatási intézmény

2008. május 14.
29 milliárd forintnyi európai uniós támogatást hagyott jóvá április 16-án a kormány az ország hat vidéki felsőoktatási intézménye számára. Az odaítélt közel 29 milliárd forintból a győri Széchenyi István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy Károly Főiskola, a Dunaújvárosi Főiskola, valamint a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola részesül.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében 2007-2008-ban közel 51 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére, amelyből a mostani első körben mintegy 29 milliárdot, a júniusi második körben pedig 21,7 milliárdot osztanak el. Így az április 16-i döntésből kimaradt intézmények is nyerhetnek támogatást fejlesztési terveik megvalósításához - 17 felsőoktatási intézmény már be is adta pályázatát, támogatási igényeikről a kormány júniusban dönt.

A támogatott projektek az épített infrastruktúra fejlesztését, valamint info-kommunikációs technológiai fejlesztést foglalnak magukban. Új épületek épülnek, új oktatási, kutatói és hallgatói terek - pl. laboratóriumok - jönnek létre, családbarát szolgáltatásokat építenek ki, és modern eszközöket szereznek be.

A pályázatok beadásának alapfeltétele volt, hogy az intézmények csak a már meglevő kutatás-fejlesztési profiljukhoz kapcsolódó képzési területet fejlesztik. Az elbírálás szempontjai között olyan tényezők is szerepeltek, mint a gazdasági szektorral való együttműködésben szerzett tapasztalat, a nemzetközileg is versenyképes kutatás-fejlesztési tevékenység, valamint a komplex, minél több hallgatót, oktatót és kutatót elérő fejlesztési koncepció.

Ez a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program az elmúlt húsz év legnagyobb felsőoktatási fejlesztése, amely elsősorban a természettudományos és mérnöki képzések színvonalának emelését szolgálja, mert Magyarországnak az az érdeke, hogy növelje azoknak a számát, akik műszaki és természettudományos képzésben részesülnek.

Hogyan segíti a fenti program a magyar felsőoktatás megújulását? Versenyképesebb lesz a hazai felsőoktatás?
Számos elem garantálja, hogy e nagyon jelentős forrás ne vesszen kárba, és ténylegesen a versenyképességet szolgálja, azaz:
 • A TIOP infrastrukturális fejlesztései nem az építésre és a felújításra koncentrálnak, hanem a műszaki, informatikai megújulásra. Nem "üres falakat" építenek az intézmények, hanem világszínvonalon felszerelt kutató és oktató helyeket.
 • Az infrastrukturális és informatikai fejlesztésekben számos garanciális kötelezettség szolgálja a modernizációt: a pályázat feltétele a legjobb elérhető technológia (BAT) alkalmazása, kötelező a legújabb informatikai szabványok bevezetése (CAT 7-es vagy annál fejlettebb kábelezés, IPv6 szabvány).
 • Számos horizontális elv érvényesítése kötelezettségként vagy előnyként jelenik meg e pályázatokban: kötelező családbarát terek kialakítása, előnyt jelentenek a "passzív ház" megoldások, a fenntartható fejlődés jegyében kötelező az energetikai fenntarthatóság elemzése.
 • Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek célul tűzték ki a kiemelendő, hogy a matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai képzési és kutatási kapacitások fejlesztését, mivel e területen jelentős lemaradásban vagyunk mind az EU, mind az OECD átlagtól.
 • A fejlesztések nem pusztán az oktatási, hanem a kutatási kapacitás megújítását célozzák. Csak olyan pályázatok támogathatók, melyek az egyetem igazoltan versenyképes K+F tevékenységéhez kapcsolódnak.
 • A pályázatokban a koncentrált valamint széles körű együttműködésre épülő fejlesztéseket támogatjuk, azaz a pályázatok a jelenleg elaprózódott felsőoktatási kapacitások koncentrációja irányába hatnak.
 • Kétfordulós eljárásról van szó, azaz a hosszabb projektfejlesztési szakaszban külső szakértők is befolyásolják, csiszolják a végrehajtandó fejlesztéseket. Végül, hetedszer, az infrastrukturális fejlesztések nem önmagukban állnak, hanem a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) humán fejlesztéseivel alkotnak egységes rendszert.

Mit ad ez a program a magyar felsőoktatás számára? Pontosan milyen fejlesztések indulnak el?
Az infrastrukturális fejlesztéseket az úgynevezett konvergencia régiókban a TIOP támogatja, a legfejlettebb Közép-Magyarországi Régióban pedig a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP). A TIOP-ban az intézmények által nyílt pályázaton elnyerhető mintegy 50 milliárd forintos 2007-2008-as kereten túl további 30 milliárd forint áll rendelkezésre a hét éves tervezési szakaszban. TIOP forrásból valósul meg az a központi program, melyet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) hajt végre, és a felsőoktatási intézmények valamint a kutató helyek által használt központi hálózati infrastruktúrát fejleszti. Az Európai Uniós szabályok miatt ennél szerényebb KMOP keretből összesen 13-14 milliárd forint szolgálja - nyílt pályázatok illetve kiemelt projektek keretében - a budapesti és pest megyei felsőoktatási intézmények fejlesztését.

Az infrastrukturális, informatikai megújuláson túl, azokkal összhangban számos humán szolgáltatás fejlesztés támogatására nyílik mód a TÁMOP keretéből. Hét év alatt 125 milliárd, a 2007-2008-as keretben mintegy 34 milliárd forint támogatja a szolgáltatások, kutatási kapacitások humán feltételeinek fejlesztését.

A TÁMOP-ban indított központi programok a központi diplomás pályakövető rendszer kidolgozását, az informális és nem formális tudások elismerését szolgáló validációs rendszer kiépítését, az intézmények minőségfejlesztési programjait segítő központi szolgáltatások nyújtását, illetve a szakadatbázisokhoz és videotárakhoz való hozzájutás megkönnyítését támogatják.

Számos nyílt pályázat szolgálja az intézmények megújulását a szolgáltatás fejlesztés terén.

Ilyen a TÁMOP 4.1.1 "Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban" című pályázat, amelynek keretében a felsőoktatási intézmények pályázhatnak:
 • menedzsment szolgáltatásokra,
 • validációs központok kialakítására,
 • komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszerének fejlesztésére,
 • minőségfejlesztési rendszerek kialakítására és működtetésére,
 • intézményi - tanulmányi, gazdálkodási - adminisztrációs rendszerek fejlesztésére.
Jelentős források állnak rendelkezésre oktatási tartalmak fejlesztésére és továbbképzésekre a TÁMOP 4.1.2. "Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel az matematika, természettudományos, műszaki és informatikai képzésekre" című pályázatban, amelynek keretében a felsőoktatási intézmények támogatást nyerhetnek:
 • tananyagfejlesztésre (nemzetközileg elismert tananyagok vásárlására, adaptációjára, tanagyagok fordítására, interdiszciplináris tananyagkészítésre);
 • tartalomfejlesztésre (Off-line tartalmak on-line megjelenítésére, saját, emelt szintű tartalom-szolgáltatást nyújtó felületek készítésére);
 • tartalomfejlesztésekhez kapcsolódó szakadatbázisok beszerzésére;
 • pedagógusképzésre, továbbképzésre (Pedagógusképzést és továbbképzést támogató intézményi hálózat létrehozására, alternatív tantervi programok megvalósítására);
 • egyetemi oktatók továbbképzésére pedagógiai, IKT, szakmai nyelv, korszerű piaci és menedzsment területeken.
Külön keret szolgálja az intézmények technológia transzfer szolgáltatásainak fejlesztését (TÁMOP 4.2.1. A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása), illetve innovatív kutatói teamek támogatását (TÁMOP 4.2.2. Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása)

Jelentős források állnak rendelkezésre tudománynépszerűsítésre és tudományos ismeretterjesztésre a célból, hogy a tudományos, kutató szféra jobban beágyazódjon a társadalomba, s vonzóbbá váljon a kutatói életpálya (TÁMOP 4.2.3. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja)

Ez utóbbi célt szolgálja a TÁMOP 4.2.4. Nemzeti Kiválóság Program is, amely K+F+I projektekben részt vevő tehetséges és kiváló magyar és külföldi hallgatókat, továbbá az elismert, különösen az interdiszciplináris kutatásokban kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatókat, kutatókat fog támogatni.

Ezekben a humán fejlesztésekben is előny vagy kötelezettség a nemzetközi együttműködés, a gazdasági szférával való kapcsolatok erősítése, a koncentrált fejlesztés, az erős minőségfejlesztés.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok